20 juli 2010

Bibeln och folkrätten-5

Debatten mellan Eije Stävare " Nytestamentligt perspektiv ska styra läsningen av GT"
och hans kritiker Göran Lennartsson "Pingströrelsen ska förvalta en upprättelsens teologi" båda knutna till Pingströrelsen, fortsätter det är bra och välbehövligt.

Det är ett fattigdomsbevis hos att fram tills nu inte förmått föra en öppen teologisk debatt i hur man skall se på judarnas frälsningshistoriska roll och staten Israel. Om det hade varit någon annat teologisk fråga tex. dop eller nattvard berör den frågan bara oss själva.

Men frågan hur vi skall se på det judiska folket och staten Israel får en direkt politisk ställningstagande som tyvärr drabbar inte oss själva utan palestinierna och våra palestinska kristna syskon.

Låt mej påminna läsarna att HOPP- kampanjen startade våren 2004. Mottot var: "För en rättvis fred i Mellanöstern – häv ockupationen av Palestina" av Svenska kyrkan och Missionskyrkan Baptistsamfundet, Caritas, Diakonia och Evangeliska Brödraförsamlingen.

Det var tretton lokala kristna kyrkor i Palestina/Israel hade vädjat till Kyrkornas världsråd om ett internationellt kyrkligt engagemang för fred och frihet i Mellanöstern.

Men tre frikyrkoledare sa nej deras motivering:"Inom stora delar av den svenska frikyrkligheten har vi betonat att judarnas återvändande och bildandet av den israeliska staten är en del av ett profetiskt perspektiv," skriver tre representanter för olika frikyrkor på DN Debatt.

Det var: Stefan Swärd Ordförande i Evangeliska Frikyrkan
Sten-Gunnar Hedin Föreståndare i Filadelfia i Stockholm
Rolf Roos Kommendör för Frälsningsarmén i Sverige
Läs hela debattartikeln: 22 juni 2004 01:25 Ur DN-debatt

Deras artikel var mina ögon ett stort svek.Jag visade deras debattartikel för en svensk och kristen som jobbat nere i Jerusalem i flera år, hans kommentar: ”Vilken påfallande okunnighet om förhållandena de har!

Denna telogiska förhållningssätt kallas Wikipedia-Kristen sionism "De kristna sionisternas syn på Judarna som ett redskap för Kristi återkomst, iden att Judar inte hör hemma någon annanstans än i Israel och motståndet mot att Israel skall sluta fredavtal retar många Judar som ser kristen sionism som instrumentalisering av det judiska folket och en typ av antisemitism."

Läs även:
Pingströrelsen och Israel –del 1

Pingströrelsen och Israel –del 2

Pingströrelsen och Israel –del 3

Pastor John Hagee delar samma bibeltolkning vad gäller Israel som pingstpredikanten Göran Lennartsson?Bibeln och folkrätten-4

En fråga till Göran Lennartsson, vad är ditt svar till de kristna palestinierna:
Citat”I detta historiska dokument, vi kristna palestinier förklara att den militära ockupationen av vårt land är en synd mot Gud och mänskligheten”Karios-Palestine

Läs även andra bloggares åsikter om1 kommentar:

  1. Det tycks mig som att vissa drivs mer av att stödja staten Israel istället för att stödja kristna i Israel/Palestina och med kärlek söka judarnas omvändelse till Jesus Kristus. Israel idag är alla kristna av olika etniska ursprung, inklusive judiskt. Per.

    SvaraRadera