16 september 2010

Israel och byggstopp

Israel vägrar förlänga byggstopp
Citat"USA och Egypten vill att Israel ska förlänga sitt byggstopp på Västbanken med tre månader när det löper ut vid månadsskiftet.
Palestinierna hotar lämna fredssamtalen om inte moratoriet förlängs. Men Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger nej.

Mubarak stod värd för fredssamtalen i Sharm el-Sheikh i tisdags.
Även USA ska ha lanserat tremånadersidén, men utan att lyckas rubba Netanyahu."
Slut citat ur SvD

Är man seriös förhandlingspartner om man forsätter att bygga bostäder på mark som enligt folkrätten inte tillhör Israel?

Vad finns kvar åt palestinierna?


Det internationella samfundet vidhåller, i sin gemensamma rättsliga tolkning, att artikel 49 i fjärde Genevèkonventionen inte tillåter någon form av förflyttning av ockupationsmaktens befolkning till de ockuperade områdena och att bosättningar därför står i strid med internationell rätt.  Diakonia-Analys utifrån internationell humanitär rätt

Citat” Samtliga sju riksdagspartier anser att Palestinakonflikten måste lösas på grundval av folkrätten, inte med stöd av biblisk eller historisk ”rätt”. Det är alltså FN:s beslut och resolutioner som skall genomföras och eventuella avvikelser från detta kräver överenskommelse mellan parterna. Detta är också PLO:s ståndpunkt, men inte Israels. Slut citat ur Palestinagrupperna

Al Jazeera English 15 September 2010


Läs även : Byggstopp

Läs även andra bloggares åsikter omDagen
Sydsvenskan
GP
Vårt Land
Dagen-2

22 kommentarer:

 1. Säkerhetsfrågor kommer att vara betydligt viktigare än bosättares vara eller inte vara, tror jag, med erfarenheten från Gaza. Bosättningar kan dras tillbaka, gränser etableras och Palestina ges en chans att bygga fredlig stat.

  Det saknas i artikeln något tal om krav på PA. PA får i detta syfte, fredlig stat, ta steget att erkänna Israel som judisk stat, givet att ett Palestina blir en arabisk stat. I det område där det så blir två nationalstater kommer det i bägge länderna att bo minoriteter, som i Israel, och dessa måste garanteras skydd från våld.

  I detta syfte får PA förbinda sig att acceptera ingångna fördrag och stoppa alla terrorgrupper, avväpna militanta grupper. Det går inte att bygga stat om allsköns milis härjar och förstör. Det måste finnas en militåur, en polisiär makt som i alla demokratiska länder.

  Allt detta ska man absolut kräva att PA driver igenom, allvarligt siktar på och startar, samtidigt som man kräver att Israel stoppar vidare byggen på platser som kan komma att bli palestinskt land. Att bara sätta krav på en sida är inte realistiskt.

  SvaraRadera
 2. AK Roth: Vad menar du med ” att erkänna Israel som judisk stat, givet att ett Palestina blir en arabisk stat”?
  Citat”För det andra måste palestinierna erkänna Israel som en stat för det judiska folket. Det vill säga: inte en stat för alla dess medborgare, exempelvis den dryga miljon araber som också bor i Israel. Läs mer:DN

  SvaraRadera
 3. A-K, jag ställer mig samma fråga som flera Israeliska poitiker för. Varför skall Israel be palestininerna om lov för vad man kallar sitt land ?

  Vad händer om palestninierna erkänner den "Judiska republiken Israel" och det sen blir maktskifte i Israel till förmån för liberala krafter som vill ha en icke konfessionell demokrati ?
  Skall man ta en ny förhandling med palestininerna för att erkänna Israel under nytt namn ?

  Med min egen bakgrund inom den frikyrkliga traditionen är jag djupt misstänksam mot alla typer av sammanblandning av religion och nationalism. Det finns inga exempel i världshistorien där detta lett till någon gott, ideen om religiösa stater hör istället hemma i medeltiden.
  Oavsett om vi talar om den Islamiska republiken Iran,Vatikanstaten eller Judiska staten Israel.

  Vore inte välden bättre med exempelvis den "demokratiska republiken Israel", eller den "demokratiska republiken Iran", osv , osv.... ?

  SvaraRadera
 4. AK Roth Jag lägger inte ut ditt svar innan du läser igen om min fråga och ta del av de länkar jag hänvisar till.

  SvaraRadera
 5. Är det inte mer konstruktivt att palestinierna erkänner Israel som en "stat med lika rättigheter för alla där boende personer" eller hur det nu är A-K Roth och hennes vänner brukar formulera det?

  Om man erkänner Israel som en "judisk stat" låter det ju som om det skulle röra sig om en stat med privilegier för en grupp av religionsutövare och den staten finns ju inte, eller hur A-K Roth??

  SvaraRadera
 6. Så nukommer Berglund och Wohlfeil ut ur den antisemitiska garederoben med sitt prat om att Israel inte får kalla sig för en judisk stat.
  Det är som bekant antisemitiskt att förvägra judarna deras rätt till självbestämmande och därmed all argumentation om en enstatslösning.
  F.ö. åtnjuter kristna och muslimska medborgare i Israel demokratiska fri och rättgheter som är helt okända för Berglunds och Wohlfeils kompisar i den muslimska världen.

  Wohlfeils argument om att en kommande israelisk regering skulle vilja ha en ickejudisk stat saknar all verklighetsanknytning för överskådlig tid och det är faktiskt nutid som gäller.

  Såväl Hamas som PA måste givetvis erkänna dagens Israel om det skall kunna bli fred i regionen.

  Låt oss nu be för att vi i dagens val inte får in något av Vänsterpartiets Israelhat i regeringen
  /BR

  SvaraRadera
 7. Citat” F.ö. åtnjuter kristna och muslimska medborgare i Israel demokratiska fri och rättigheter som är helt okända för Berglunds och Wohlfeils kompisar i den muslimska världen.” slut citat BR

  Jag jämför inte Israel med mellanösterns diktaturer utan med Europas demokratier, Kristna palestinier i Nasaret är oroade av förslag som ”The Nakba Law”
  Förbjuden historia
  Se även :Video of the 11th grader Haya Bishara in Israeli Parliament on the 1st of February addressing the prime minister about the need to pursue equality and job opportunities for Arabs in Israel: Nasarths baptister 100 år

  SvaraRadera
 8. "Jag jämför inte Israel med mellanösterns diktaturer utan med Europas demokratier"
  Jo men det är jämförelsen mellan Israel och de andra staterna i Mellanöstern du skall göra, Egon eftersom du själv envist hävdar att du bloggar om Mellanöstern och problemet palestinier-Israel hör hemma där.

  F.ö. kanske du kan ge mig ett exempel på en europeisk stat som alltsedan den bildades varit utsatt för existentiella hot och terrorism och ändå kunnat bevara demokratiska fri och rättigheter så väl som Israel har gjort/gör.

  Man blir så trött på det hyckleri och de dubbla måttstockar som Du Egon och dina meningsfränder alltid tillämpar på Israel och arabsamfunden i Mellanöstern.

  /BR

  SvaraRadera
 9. BR om du bara håller på och larvar dig så förstår jag inte varför du överhuvudtaget yttrar dig ....

  Seriöst, skall jag tolka ditt försvar för religiösa stater som att du kommit ur en Islamistik garderob ?

  Det är möjligt att denna nivår på debatt är den enda du klarar och isäfall får dy kräla runt i egen dynga, räkna inte med några svar.
  MEN, om du skulle förvåna oss andra storligen med att kunna föra ett intellektuellt samtal så skulle det vara intressant med din argumentatation för religiösa stater.

  Få de om du kan förvåna, eller om detta var den enda nivå du behärskade.

  //Joakim

  PS!! Jag har förstått på dina inlägg att du är rätt okunnig om Israels politik, det är kanske däreför du ser det som oproblematiskt att Israel skall börja be palestininerna om "lov" för att få kalla sig en Judisk stat.
  jag kanske kan få ge dig ett litet tips om vad du benämner som "omöjligt" scenario ;-)


  "Yet, while the demand for Palestinian recognition of Israel’s right to exist was unique (after all, it is non-states that customarily seek such recognition from already existing states), the more recent demand that the Palestinians recognize Israel as the Jewish state is dangerous. It must be resisted by those who care about Israel’s long-term strategic interests.

  Israel’s leaders had never sought such recognition from any party, friend or foe. The 1979 peace treaty with Egypt, which Begin signed, only expresses mutual recognition of the “sovereignty,” “integrity” and “political independence” of both parties. The peace treaty with Jordan that Yitzhak Rabin concluded in 1994 uses the same language"

  Så långt Yonatan Touval, det finns knappast brist på Knessetledamöter som har stark kritik mot att be palestininerna om "lov"...

  SvaraRadera
 10. Jag noterar att Joakim Wohlfeil inte accepterar Israel som en judisk stat.
  Det placerar honom på samma sida som Hamas och Hezbollah!
  Israel ber f.ö. inte palestinierna om lov för att kalla sig en judisk stat.Det kallar sig Israel alltifrån sitt bildande.
  Man begär bara att araberna skall acceptera Israels definition av sig själv.
  Det kommer att bli svårt att döma av hur stora problem vissa som kallar sig kristna uppenbarligen har.
  I själva verket förespråkar således Berglund och Wohlfeil en nedmontering av dagens Israel vilket är ett intressant tillkännagivande med eller utan
  Wohlfeils okvädinsord.

  Att sedan Wohlfeil, precis som Ohly, inte klarar distinktionen mellan den islamiska diktaturen Iran och demokratin Israel förvånar då inte heller
  /BR

  SvaraRadera
 11. Klafs, klafs, klafs, tack BR för att du så bredvilligt redogjorde för din förmåga till analys och debatt..
  Jag ville i alla fall ge dig en chans.

  Jag tackar också för det indirekta berömmet, det är verkligen ett erkännnade för mina argument att du måste sitta och tillskriva mig åsikter.

  Ha så kul i ensamheten på din debattnivå !!
  ----

  A-K, det vore däremot intressant höra vad du tycker. Är religiöst influerade statsbilningar bra generellt ?

  Är de bra i detta fall ?

  Är detta vad moderna isareler vill?
  Många av mina vänner bor i TelAviv där det finns en ökande aversion (speciellt bland unga) mot religiös konservatism och man är mycket negativa mot vad man kallar Jerusalemkultur.

  Risken är väl också att man driver fram en helt segregerad framtida palestinsk stat, om det framtida Palestina istället blir en sekulär demokrati (som de flesta palestinska kristna driver) skulle det inte bara kunna påverka andra arabstater positivt, utan göra bosättningsfrågan mindre problematisk för de Judar som vill bo kvar.

  SvaraRadera
 12. Joakim: "...A-K, det vore däremot intressant höra vad du tycker. Är religiöst influerade statsbilningar bra generellt ?..."

  Jag är för separation av kyrka och stat, som det numera är i Sverige. Men det tog lång tid innan detta kom att bli. Men när det gäller det judiska, kurdiska, palestinska, etc statsbygget, då ser jag det som jag ser nationalstaten. Israel är ett hemland för det judiska folket, en folkgrupp, medan det samtidigt råder religionsfrihet. Palestina kan bli ett hemland för det palestinska folket, muslimer, kristna, sekulära...

  SvaraRadera
 13. Israel är ett hemland för det judiska folket, en folkgrupp, ett citat rörande deportationsförslag taget ur sverigedemokraternas program, eller?

  Personligen anser jag nog att USA är "hemlandet" för såväl Bob Dylan, Noam Chomsky och Woody Allen, lika mycket som att Lars Gustafsson är att betrakta som en värmlänning.

  På samma sätt som många av den judiska minoriteten i Malmö har sitt "hemland" i den skånska myllan. Och att många av de fördrivna palestininerna räknar delar av Israel som sina hemtrakter, på samma sätt som delar av den judiska befolkningen som i dag bor är lika mycket varit bosatta där i generationer..

  Idéer om att vissa gener, baserade på 2000-åriga historier, hör hemma i vissa delar på jorden och att de därför ska repatrieras trodde jag pensionerades i och med att rasbiologiska institutet lades ner.

  SvaraRadera
 14. Du raljerar som vanligt under det senaste decenniet över att det finns ett judiskt hemland, Bulten i Bo. Det blir bara långtråkigt. Get over it! Det framstår bara som folkfientligt. Inte vad du borde ta in, Egon.

  SvaraRadera
 15. Jag tycker nog istället att det är "folkvänligt" att verka för rättigheten att få bo kvar i det trakter man växt upp i, den som vanligen avses med "hemland".

  SvaraRadera
 16. Och i den andan vore det utomordentligt viktigt att verka för palestiniers, judars, svenskars etc medborgerliga rättigheter, var de än växt upp. Så klandra Libanon m.fl. stater som inte ger palestinier fulla rättigheter som att äga hus, gå i skola, söka jobb, kunna lämna decennier gamla läger, kunna bli medborgare...

  SvaraRadera
 17. Absolut, full frihet för dom att välja på om de vill flytta tillbaka till sitt hemland som de en gång fördrevs ifrån, eller om de vill staan kvar i Libanon som fullvärdiga medborgare.

  Bra att vi är överens för en gångs skull, A-K Roth.

  SvaraRadera
 18. Håller med BiB i det absolut nödvändiga i att stoppa förtrycket av palestinier i Libanon. Libanon måste ta sitt ansvar liksom alla andra länder där det finns flyktingar. Man måste ge folket chans att börja om med verkliga satsningar på anständiga livsvillkor och framtidshopp. Vägrar Libanon får andra hoppa in och ta lite ansvar. Det hemland palestinier flydde från var det brittiska mandatet. Nog tycker man det borde finnas plats i några av de områden som utgjorde mandatet för en palestinsk stat. Fredsföprhandlare får bestämma, inte vi. Dags för länge sedan att avväpna terrorgrupperna sluta fred så att detta statsbygge kan startas på allvar.

  SvaraRadera
 19. För info: Palestinier får arbetsrätt i Libanon,Omkring 400 000 palestinier som sedan decennier lever i Libanon gavs på tisdagen fullständiga arbetstillstånd, när en ny lag antogs i landets parlamen 2010-08-17 Dagen

  SvaraRadera
 20. En fascinerande tanke från A-K Roth, vi skulle med konsekvent tillämpning av denna logik alltså kunna lösa Mellanösternproblematiken med att deportera större delen av den judiska befolkningen i Israel till något lämpligt ökenområde i Sahara. Detta just eftersom det "hemland de flydde från" var det romerska riket. T.o.m. Avigdor Liebermans gamla "hemland" Moldavien finns faktiskt med på kartan vilket ju öppnar oanade perspektiv.

  Allvarligt talat, "Hemland" för den fördrivna palestinska befolkningen är naturligtvis den trakt/stad/by där deras hus stod som de en gång bydde i. Detta oavsett om detta nu ligger i Jordanien, Israel eller västbanken. Rätt logiskt om man tänker efter lite.

  SvaraRadera
 21. Din poäng torde vara att judar inte hör hemma i Mellanöstern, inte ska ha en stat, i en värld där det finns 22 arabiska stater? Det judiska upptar en stor procentandel av ditt bloggande enligt dina många kritiker. Intressant hobby. Du raljerar här som vanligt, BiB, medan folk på båda sidor av konflikten lider. Så gläd dig nu åt att palestinska ledningen igen påmint oss om att det ger dödsstraff för palestinier att sälja mark till judar.

  Min syn: Det finns plats för både en judisk stat och 23 arabiska i Mellanöstern, bara våldet stoppas, man kan förhandla fram försvarbara gränser, kompromissa om mark, dra in bosättningar som hamnar i en Palestinsk stat, allt enligt vad parterna, inte vi, kommer överens om. Klart du inte håller med, BiB. Men raljera på du! Det blir bara pinsamt.

  SvaraRadera
 22. Och min enkla åsikt är att alla ska ha rätt att bo kvar i sina hemtrakter, detta oavsett vilken religion de bekänner sig till.

  Ser att du nu endast föfaller till personangrepp när sakargumenten inte håller. Ni verkar inte ha det lätt, ni Israelvänner.

  SvaraRadera