4 oktober 2011

Lyssna på palestinierna-2

Nabil Shaath, har varit en ledande förhandlare för den Palestinska befrielseorganisationen (PLO) i mer än 20 år. Han har arbetat med amerikaner, israeler och européer och hans frustration är nu uppenbar: "Det är fullkomligt löjligt att förhandla med israelerna ett utbyte av land mot fred, när det inte finns någon fred och marken försvinner bit för bit.

Vi är i ett dödläge, det dödläge som idag orsakas uppenbarligen av en total oförmåga eller bristande vilja från USA för att få israelerna till förhandlingsbordet. I 20 år var vi inbäddade i en amerikansk driven fredsprocess. " citat  Nabil Shaath  20 sep 2011
Citat"Europarådets parlamentariska församling (Pace) uppmanade på tisdagen FN:s säkerhetsråd att ge stöd till palestiniernas nyligen inlämnade ansökan om att bli fullvärdig FN-medlem." ur SvD Läs även andra bloggares åsikter om
GP
Dagen
Skanskan2 kommentarer:

 1. Egon Berglund har citerat att "Europarådets parlamentariska församling (PACE) uppmanade på tisdagen FN:s säkerhetsråd att ge stöd till palestiniernas nyligen inlämnade ansökan om att bli fullvärdig FN-medlem.". De har också beviljats medlemskap i PACE. Den lista på åtgärder som Palestinska National Council om två år skall redovisa ger en ganska bra bild över tillståndet i de palestinska områdena för närvarande. Frågan är om palestinierna är redo för en egen stat med de brister som listas?

  Jag listar alla åtgärder och föreslår att Egon Berglund från tid till annan publicerar listan så vi kan kolla hur uppföljningen går.

  Följande punkter har förelagts Palestinian National Council som PACE skall följa upp senast om två år.

  1) Snabbt avsluta förhandlingarna om en regering för hela området och ge datum för president, parlaments och lokala val.
  2) Hålla sådana val i hela det palestinska territoriet enlighet med internationell standard
  3) Vidtaga slutliga och signifikanta åtgärder motsvarande de tre områden som The Quartet har angivit:
  -avstå från våld
  -att erkänna staten Israels rätt att existera
  -att stå fast vid alla de överenskommelser som avgivits av palestinska representanter under senare år.
  4) Reformera strukturen hos Palestine National Council så att den blir, så långt som möjligt, en demokratiskt vald församling.
  5) Aktivt stödja lika rättigheter för kvinnor och män i det politiska och i samhällslivet, motverka alla former av diskriminering ( i lagstiftningen och i tillämpningen) i genderfrågor; säkerställa likhet mellan kvinnor och män, inklusive äktenskap mellan olika religioner och arvsfrågor och vid behov initiera en process av lagändring samt att motverka all former av genderbaserat våld.
  6) Avskaffa dödsstraffet som finns i strafflagen, även om det tillsvidare råder ett moratorium av avrättningar sedan 2005, åtminstone på Västbanken.
  7) Förkasta användandet av terrorism och att bekämpa det uttrycklingen
  8) Att frige soldaten Gilad Shalit
  9) Avsluta all illegal smuggling av vapen in i Gaza och Västbanken
  10) Följa och effektivt implementera relevanta internationella fördrag gällande mänskliga rättigheter, inkluderande full kooperation med FNs och implementerandet av rekommendationerna från FNs Universal Periodic Review
  11) Garantera frihet och mångfald för media
  12) Avskaffa och förhindra tortyr och omänsklig eller nedsättande behandling av fängslade personer, motverka straffrihet för brott gällande tortyr och liknande.
  13) Förbättra förhållanden i fängelser, i enlighet med FNs normer för behandlig av fängslade
  ; förhållandena under vilka den israeliska soldaten Gilad Shalit har varit fängslad är särskilt oacceptabla.
  14) Bekämpa rasism, främlingsfientlighet och alla former av diskriminering.
  15) Bekämpa korruption
  16) Stärka lokal och regional demokrati
  17) Säkerställa full respect för samvetsfrihet, religionsfrihet, inkluderande rätten att att byta religion.
  18) Garantera och främja organisations och mötesfrihet.

  Leif Thybell

  SvaraRadera
 2. Leif Thybell har redan ett inlägg att bemöta:
  http://www.blogger.com/comment.g?blogID=31513918&postID=4139181988259025738

  SvaraRadera