1 maj 2015

Armenier i Jerusalem


En ekumenisk bön för att högtidlighålla det armeniska folkmordet ägde rum vid den heliga gravens kyrka.

Smärtan som armenierna i Jerusalem känner lever fortfarande. Det är hundra år sedan den tragiska händelsen den 24 april 1915 och det är fortfarande som ett öppet sår. Fredagen den 24 april på i den heliga Gravens kyrka en ekumenisk bön fölls rum med deltagande av religiösa ledare från de lokala kyrkorna och den diplomatiska kåren. Bönen syftade inte bara syftade till att högtidlighålla vad som hände i det förflutna, men också för att uppmärksamma det lidande som så många kristna upplever i dag.


Armenierna kom till Jerusalem under 400-talet som pilgrimer och stannade kvar där. Och efter det armeniska folkmordet 1915 bosatte  sig ytterligare armenier i Jerusalem 

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar