11 oktober 2014

Europa måste erkänna staten Palestina

Kristna i Beit Jala Betlehem foto E Berglund 2012

Oktober 2014 Uttalande från palestinska Kristna ledare:


Europa måste erkänna staten Palestina

I ett Mellanöstern som fortsätter att lida av konsekvenserna av våldet, det palestinska folket fortsätter att leva under ockupation och i exil. Palestinska kristna, ättlingar till de första kristna, är en integrerad del av det palestinska folket, fortsätter att lida, precis som våra palestinska muslimska och samaritiska bröder och systrar, vi har nekats av våra nationella och mänskliga rättigheter i nästan ett sekel. Från Jerusalem, vårt ockuperade huvudstaden, vi skickar vår brådskande budskap till hela världen och framför allt till Europa: Vi längtar efter rättvisa och fred. Erkänner Palestina och definiera Israels gränser är ett första steg mot det målet.

Kristna palestinier i födelsekyrkan under konsert stlla vecka 2012 foto E Berglund

Dokumentet är undertecknat av över hundra palestinska ledare i kyrkan, diplomater, och det civila samhällets ledare och organisationer, inklusive:

- Archbishop Atallah Hanna – Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem
- Bishop Mounib Younan – Bishop, Lutheran Church in Palestine and Jordan, President Lutheran      World federation
- Patriarch Emeritus Michael Sabbah, Latin Patriarchate of Jerusalem

For more information please contact:

· Mr. Yusef Daher (Jerusalem Inter-Church Center) + 972 (0) 50 554 51 79 (yusefdaher@yahoo.com)
· Amb. Hind Khoury (Sabeel Ecumenical Liberation Theological Center – Jerusalem) + 972 (0) 54 565 32 10 (hindkhoury@gmail.com)

Läs  hela dokumentet på engelska här   "Europe Must Recognize the State of Palestine"Läs även andra bloggares åsikter om7 oktober 2014

Sverige erkänner Palestina-2

SVT:s korrespondent Samir Abu Eid och fotograf Niclas Berglund besökte Jerusalem, där man är orolig att fler EU-länder kommer att följa i Sveriges fotspår gällande avsikten att erkänna Palestina som stat. ” SVT

Brott mot folkrätten?

Det är ett brott mot folkrätten att erkänna Palestina som stat i den situation som nu råder. Så skriver Riksdagsledamoten Andreas Carson, KD i den kristna tidningen Dagen 
 
När Sverige ska erkänna en stat, är det viktigt att vårt agerande följer folkrättens definition av en stat. Ett folk, ett avgränsat territorium och en regering som kan kontrollera territoriet och skydda befolkningen. I fallet Palestina finns det otvetydigt ett folk, men både när det gäller frågan om territorium och regering är vi långt ifrån definitionens mening. Därför är det att bryta mot folkrätten att erkänna Palestina som stat i den situation som nu råder. ” Slut citat Andreas Carlson


Vad samma tidning aldrig delgett sina läsare är att den 1 september ”Israel ska beslagta 400 hektar palestinsk mark på den ockuperade Västbanken. Beslutet får kritik från fredsrörelsen, och USA kallar det för kontraproduktivt. Den mark som Israel nu konfiskerar, ligger i närheten av Bethlehem - och hör idag till fem olika palestinska byar. Planen är att bygga en ny stad  säger bosättarledaren David Perl till tidningen Jerusalem Post. Den lilla israeliska bosättningen Gevuot, som idag består av bara tio israeliska familjer, ska växa till en stad. ” Ur Vi bygger för framtiden
 

Fem rivningar i östra Jerusalem, januari 2014

 Snart finns inte något Palestina att erkänna , men  är så egentligen Andreas Carson vill ?
”Motarbetning av Guds Israelplan Mot bakgrund av Bibelns profetior är det förvånande att flera kristna kyrkor ändå inte tycks förstå att det judiska landet Israel är ett synligt tecken på att Gud agerar kraftfullt i vår tid.” Det skrev Carl Anders Breitholtz tidigare i samma tidning

Det gick bra att erkänna Kosovo och Kroatien

" Sverige har vid flera tillfällen efter det kalla krigets slut valt att erkänna stater även om kontroll-kriteriet inte varit helt uppfyllt. Till exempel erkände Sverige Kroatien vid ett tillfälle då den kroatiska regeringen inte kontrollerade sitt territorium. Sverige erkände också Kosovo 2008, trots att de serbiska enklaverna i landet inte kontrollerades av Kosovos regering. Jag har ännu inte hört något bärande argument varför det var rimligt att avstå från kontroll-kriteriet när det gäller Kroatien och Kosovo men hålla fast vid det just när det gäller Palestina. En ofta förekommande folkrättsligt grundad argumentation för erkännande av Palestina är också att en stats folkrättsbrott (Israels ockupationspolitik) inte skall få stå i vägen för ett annat  folks rättigheter (palestiniernas rätt till egen statsbildning). " ur  Ulf Bjerelds bloggLäs även andra bloggares åsikter om

5 oktober 2014

Sverige erkänner Palestina” Palestina kommer att erkännas som stat av Sverige. Det säger Stefan Löfven under dagens regeringsförklaring. ”  När jag lyssnade på regeringsförklaring sa jag spontant ” Äntligen” 

Varför skall vi erkänna staten Palestina? Vi kan inte vänta längre, Israel fortsätter motverka en tvåstatslösning genom att bygga bosättningar och riva palestiniers hem Läs SKR:s föjeslagareprogram ” Husrivningar”

Nu måste FN:s medlemsstater ta sitt ansvar, de skapade problemet 1947

Hanan Ashrawi är kristen palestinier. Hanan Ashrawi var en viktig fredsdrivande aktör under den Första Intifadan och har sedan dess varit politisk aktiv i palestiniernas lagstiftande råd. 


PLO:s verkställande kommitté Dr Hanan Ashrawi välkomnade Sveriges tillkännagivande om sin avsikt att erkänna staten Palestina i enlighet med internationell rätt och FN-resolutioner. Dr Ashrawi sade "svenskt erkännande av staten Palestina är en principiell ståndpunkt som bekräftar Sveriges stöd till palestinska nationella rättigheter och en rättvis fred".

Dr Ashrawi fortsatte: "Den svenska tillkännagivande är i själva verket ett tecken på ett genuint engagemang för rättvisa och kraven på fred, inklusive tvåstatslösningen på 1967 års gränser Vi hoppas att andra länder i Europa kommer att följa Sveriges bly De.. som påstår sig stödja tvåstatslösningen måste inse att för att nå den, vad som saknas är en suverän palestinsk stat. " 

Dr Ashrawi avslutar: "Ett villkorat erkännande av staten Palestina som resultat av förhandlingarna med Israel göra vår rätt till självbestämmande till ett israelisk privilegium. Detta är inte tar upp själva grunden för de värderingar som FN grundades på, inklusive dess ansvar att skydda och agera därefter. Vi uppmanar alla de länder som inte har erkänt staten Palestina att göra det som en investering i fred, samt en efterlängtad rätten för det palestinska folket. "

Stefan Löfven lyssnar till en representant för det Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI).  28-31 oktober.2012


För närvarande har 138 länder erkänt staten Palestina. Över 80% av världens befolkning lever på länder som har erkänt staten Palestina, däribland Brasilien, Sydafrika, Chile, Ryssland, Heliga stolen, Argentina, Indien och Kina bland annat. I översättning Ur PNN News 

Givetvis kommer de som motverkar en rättvis fred att göra att för att lägga krokben läs i  Dagen
Och i DN

Läs även andra bloggares åsikter om

2 oktober 2014

Jordanier välkomna kristna irakier
De flyr krig och religiös förföljelse: 1000 irakiska flyktingar har välkomnats av Caritas Jordan tack vare generositeten av den lokala befolkningen.

Fr. Rifat Bader Director, Catholic Center for Media Studies Vi är kristna, men vi är också medborgare i Jordanien: jordanska gästfrihet har alltid varit väldigt uppenbart för hela världen och vi välkomnar alltid flyktingar. De första var palestinier, sedan irakier och syrier och nu irakier igen, men problemet är att vi inte bara är välkomna politiska flyktingar utan flyktingar som förföljs för att de har blivit döpta, för att de är kristna. Jag har sett många gånger att dessa familjer lider för att de har lämnat sitt land men de är glada att de fortfarande har sin tro.

Anledningen att människor flyr är IS, den så kallade islamiska staten, alliansen av fundamentalister som är våld försöker ta kontroll över norra Irak. Men inte alla av den muslimska världen stöder denna fundamentalistiska syn.

Mons. Giorgino Lingua Apostolic Nuncio till Jordanien och Irak

Det har också funnits många handlingar av solidaritet mellan muslimer och kristna, mellan dem som har blivit trivngade att fly och de som stannat kvar. Detta är inte något enkelt, inte alla är  mot kristna.

Fr. Rifat Bader Director, Catholic Center for Media Studies Vi accepterar inte en religiös regering; vi vill ha en civil regering i Irak och i Syrien och i alla våra länder. Vi vill inte ha en religiös stat som är den mänskliga värdigheten och det är mot kristna  och  andra religioner.  Många muslimer är emot denna idé också är stark och välkomnande Den jordanska samhället: Caritas har gjort överenskommelser med lokala kyrkor att använda 10 församlingar och kloster som boende för de fördrivna kristna. Det har också inrättat en luftbro från Ervil för att föra människor i säkerhet så fort som möjligt.

Fr. Rifat Bader Vi inte riktigt vet vad som händer med våra bröder och systrar i Jordanien, men de är nu säkra i våra center: vid Regina Pacis Center och i de andra församlingarna. Jag arbetar nu i församlingen av Naour med hjälp av Caritas och jag förbereder en stor klassrum som kan vara värd åttio personer. Jordaniens kung Abdullah II var bland de första att fördöma dessa fundamentalister och att ta upp frågan om arabiska kristna.

Fr . Rifat Bader Priest och jordanska journalisten - Direktör, Catholic Center for Media Studies . som kungen av Jordanien har sagt: "Vi fördömer våldet och förföljelsen av kristna i Mosul", men den här typen av islam står aldrig islam inte heller representerar muslimer Och det finns ingen brist på gester av solidaritet.

Mons. Giorgino Lingua Apostolic Nuncio till Jordanien och Irak Många hade vänner som berättade för dem när de lämnar "Du lämnar men jag kommer att ta hand om ditt hem." Dessa är vackra berättelser, men de är också lite tecken på hopp.

Vi ber för fred och enhet, och vi ber för samexistens mellan muslimer och kristna.

Ur text till filmen

Jordanien är ett land som tagit emot många flyktingar ”År 1967 tog Israel tillbaka Västbanken och västra Jerusalem i det s k sexdagarskriget med en stor palestinsk flyktingström in i Jordanien som följd ” och ”Mellan 60 och 70 procent av befolkningen beräknas vara palestinier. ” ur  Jordanien

Läs även andra bloggares åsikter om

23 september 2014

Glöm inte Gaza


On 15 September, more than half a million students returned to school in Gaza. "This is the first day at school for many children after suffering from a war that lasted 51 days," says one school director. "There is a lot of pain and hurt and sadness." The conflict killed 500 children and left 3,300 injured. UNICEF is supporting the training of 12,000 school staff to address the massive increase in student traum

Sommarens krig i Gaza har mynnat ut i vapenvila och världens strålkastare riktas mot andra konflikter.

Möt människorna i Gaza, vars liv har förändrats för alltid.

Den okände pojken Första gången vi träffar den fyraårige pojken är han invirad i bandage från topp till tå. Ansiktet är svårt brännskadat och han är inte kontaktbar. Han får näring via dropp och har kateter för att uträtta sina behov. Andetagen är korta och ytliga. Ingen vet vem han är.  Läs mer i DN


 ”Från den 8 juli till början av september 2014 har 2 016 Gazabor dödats, därav 541 barn och 250 kvinnor. Mer än 11 100 palestinier skadades, inklusive 3 374 barn och 2 088 kvinnor. FN uppskattar att 1000 av de skadade barnen kommer att drabbas av en livslång invaliditet. FN beräknar att minst 373 000 barn behöver specialiserat psykosocialt stöd. Enligt FN har 425 000 palestinier tvingats lämna sina hem på grund av kriget. På den israeliska sidan har 3 civila och 64 soldater dödats. "Ur Wikipedia Gaza-kriget 2014

Läs även andra bloggares åsikter om
Dagen-2
Dagen 

8 september 2014

Kristna i Gaza, alla en familj


Fr. Jorge Hernandez har ett ansikte som ser trött men inte desperat heller uppgivet. Pastorn i den (Katolska) latinska kyrkan i Gaza tillägnad den heliga familjen flög till Rom för att träffa påven Francis i Vatikanen strax efter undertecknandet av vapenvilan i Gazaremsan. Han har nu återvänt till det heliga landet för att få den Helige Faderns budskap tillbaka till sin församling. Ur text till filmen

Läs även “Gazas barn blev krigets stora offer. En fjärdedel av de palestinska dödsoffren, omkring 500, var minderåriga. 3 000 barn skadades allvarligt, en tredjedel av dem riskerar att bli funktionshindrade. “ SvD

"Fler än 490 barn dödades under kriget i Gaza. Mer än dubbelt så många barn förlorade en eller båda föräldrar och 370 000 barn anses vara i behov av akut psykologhjälp. Det senaste Gazakriget var det tredje på sex år och många av Gazas barn har upplevt krig så länge de kan minnas." Sveriges RadioLäs även andra bloggares åsikter om

5 september 2014

Kristna skolor i Israel


De trettio tusen studenter som deltar i nästan femtio kristna institutioner i staten Israel gick tillbaka till en ny skoltermin Dessa institutioner tar emot barn från dagis genom gymnasiet, oavsett skillnader i religiös övertygelse.

Läsåret har börjat, men vissa frågor är olösta och några förvärras jämfört med tidigare år. Staten Israel, enligt kontoret för katolska skolor, inte ger lämpliga svar.

 För det första det ett formellt problem: de kristna skolorna definieras av utbildningsministeriet som "erkänt" -men inte "officiella" skolor . Br . Abel Masih F. Fahim, Byrån för katolska Skolor i Israel "I vår kategori av skolor, det finns andra religiösa skolor också: de judiska sådana. Men de har fullständiga rättigheter, och de finansieras till 100 procent eller ännu mer. Vi, däremot, särskilt för grundskolor, bara ta emot 60 eller 75 procent av vad vi får för att utbilda varje elev. " Den statliga finansieringen har minskat från år till år.

Skolorna måste därför be familjer och utländska givare om hjälp. I framtiden skulle kyrkan tvingas stänga skolor ". kristna skolor klagar också över bristen på erkännande av deras kulturella roll i landet: det finns alltid färre kristna inspektörer och tjänstemän i ministeriet, och allt oftare, tentamenstillfällen är inställda på kristna helgdagar.

Fr. Elias Daw kyrkoherde för skolor-Melkite kyrkan "Det finns kristna, muslimer och druser som studerar i våra skolor. Kyrkan grundade dessa skolor fyrahundra år sedan. Inga skolor som fastställts av staten Israel som tjänar alla arabiska studenter. Vi är en minoritet i Israel, två procent. För att bevara vår identitet och det kristna arvet i det heliga landet, måste vi bevara identiteten av våra studenter till förmån för vår framtida närvaro. " Ur texten till Filmen

Kristen skola i Nasaret*

Läs även:  Kristna Skolor i Israel hotar att starta en strejk I en aldrig tidigare skådad åtgärd, ledare för alla kristna skolor i Israel höll en presskonferens på onsdagen den 27 augusti där de hotade att om undervisningsministeriets nuvarande politik gentemot de kristna skolorna fortsätter kommer en strejk att inledas.

Enligt cheferna för skolorna - under de senaste fem åren har det skett nedskärningar på 35% av de budgetar som de kristna skolor. De varnade för att om detta inte återförs då de kristna skolorna inte kommer att kunna fortsätta med sitt uppdrag och ge utmärkt utbildning som de har gett till skolorna i hundratals år. En åtgärds kommitté bildades av representanter för skolorna sen flera månader.

Läs mer i Christian Schools in Israel Threaten to Start a Strike

* " Kyrkan bedriver även skola de har ca 100 elever, eleverna får en statlig skolpeng som finansierar skolan. De flesta elever kommer från kristna familjer men skolan har även 6-7 elever som kommer från muslimska familjer."  Ur Nasaret


Läs även andra bloggares åsikter om

3 september 2014

Öppet brev till Obama

Alex Awad är palestinier, pastor i East Jerusalem Baptist Church , här skriver han i  "Come and See" som är publicerad av en grupp arabiska kristna från Israel ( Nasaret).  Jag träffade honom på Betlehem Bible College 2008. Han är även min Facebookvän  Fick hans tillstånd för pubicering på svenska "Yes! Egon go ahead and translate it"
September 02, 2014  

En palestinsk Baptist Pastor Skriver ett öppet brev till president Obama

Herr president. Tillkännagivandet av den israeliska regeringen den 31 augusti att konfiskera 400 hektar (1000 acres ) som tillhör fyra palestinska byar nära Betlehem är som att hälla salt i de färska sår för palestinier. Israeliska tjänstemän säger denna handling av konfiskering av mark är ett svar på kidnappningen och mordet på tre israeliska bosättare. Var inte kriget mot Gaza, som resulterade i död för över 2.000 män kvinnor och barn, som skadade över 12.000, förstörelsen av tusentals hem, sjukhus och skolor och hemlöshet för över 250.000 palestinier ett tillräckligt svar på kidnappningen och mordet på tre bosättare?

Herr president, berätta för de israeliska myndigheterna att detta steg är kontraproduktivt för att komma fram till en tvåstatslösning är inte tillräckligt! Din administration måste vidta kraftiga åtgärder för att stoppa denna allvarliga orättvisa. Konfiskering av palestinsk mark är inte mindre farligt än Hamas tunnlar och raketer. Precis som israelerna behöver dig politiskt, ekonomiskt och militärt stöd för att skydda dem, så gör även palestinierna.

Herr president, du är fullt medveten om den stora oro och skada som islamistiska radikalism orsakar i hela Mellanöstern, Nordafrika och på andra håll i världen. Den israeliska drag att expropriera palestinska landområden och din administrations milda reaktion på Israels brott, kommer säkert lägga bränsle på grupper som Islamiska staten (IS) och andra islamistiska radikala grupper. En mild reaktion på detta fruktansvärda brott kommer att försvaga ansträngningar president Mahmoud Abbas och de moderata i arabvärlden. Endast din starka reaktion på denna israeliska brott skickar ett övertygande budskap till radikala grupper och alla muslimer att din administration har åtagit sig att en fredlig lösning på den arabisk-israeliska konflikten.

Herr president, om det finns en tid att agera beslutsamt och bestämt för fred och rättvisa i Israel-Palestina, är det i dag. Jag uppmanar er att agera innan radikalerna gör det.

Rev. Alex Awad Pastor: East Jerusalem Baptist Church

Läs orginaltexten här:   Come and See

Läs även: " Yariv Oppenheimer menar att landövertagandet skickar ett farligt budskap till palestinierna. – När Abbas förhandlar om fred med israelerna får han bara fler bosättningar. Men med Hamas, som skjuter raketer på Israel är regeringen redo att ingå avtal och till och med göra en del eftergifter. Det säger till palestinierna att det enda sättet att få något av Israel är med våld.
Genom att utan omsvep beskriva markbeslaget som ett straff kan regeringen dessutom sägas ha gjort bosättarnas så kallade prislappsaktioner till statlig policy."  Ur SvD

Tidigare: Bygger för framtiden?

Dagen

Läs även andra bloggares åsikter om