24 september 2020

Silwan-Israeli settlers'


USA har flyttat sin ambassad till Jerusalem och nu följer Serbien, Kosovo och Honduras efter.

Tidigare:  Arkeologi i Jerusalem  

Vräkning av människor  

" Ambassadflytten legitimerar Israels olagliga annektering av östra Jerusalem, vilken fördömdes och förklarades ogiltig av FN:s säkerhetsråd genom b.la resolution 478 (1980). 

 Dessutom utgör ambassadflytten ett bränsle i konflikten och ett allvarligt bakslag för det redan tynande hoppet om en tvåstatslösning. Först den dag en tvåstatslösning blir verklighet bör världens länder flytta sina Israel-ambassader till Jerusalem. Och samtidigt öppna ambassader till Palestina i en huvudstad som är delad mellan två folk och tre religioner."  Ur Sv Kyrkan

 

 

11 juli 2020

Conversation on Annexation with Christians in the Holy Land

En lång film men angelägen för alla kristna "Conversation on Annexation with Christians in the Holy Land "

  

29 maj 2020

Att föra en saklig debatt

Lars Hedlin är född 1940 i Vittangi Lappland , uppväxt i den Lestadianska väckelsrerörelsen , arbetat som gymnasielärare under hela sitt yrkesverksamma liv.  Aktiv i Sv. Kyrkan, bosatt i Umeå . 

Gästkrönika: Att föra en saklig debatt

Varför är det så svårt att diskutera Mellanösternkonflikten utan tillvitelser  och misstänkliggöranden? Jag föreställer mig att de flesta som engagerar sig i problemkomplexet är angelägna om att peka på möjligheter att finna  rättvisa vägar till fred.

Det finns väl ingen  utom möjligen Hamas och Iran, som ifrågasätter Israels rätt till existens inom den av FN angivna delen av Palestina. Däremot hör det till sällsyntheterna att israelvänner lyfter fram palestiniernas rätt till sin del av Palestina, vilket ju utgjorde grunden för tvåstatslösningen. Alltså, man kan vara för Israels självklara existensrätt vilket inte får utrsluta palestiniers motsvarande rätt. Allt detta utifrån FN:s förslag 1947!

Problemet för alla självutnämnda israelvännerna är att  hålla vid liv palestiniernas rätt pga den politik som Israel fört sedan 1967. Förverkligandet av Guds löften har tagit över palestiniernas rätt till  en egen stat.Detta har gjort att israelvännerna  också helt tappat bort kravet på fred som bara kan åstadkommas mellan likställda parter. Och detta särskilt viktigt mot bakgrunden av mer 60000 förspillda liv sedan 1948. Också mycket märkligt att detta faktum aldrig lyfts fram som ytterligare ett argument för vikten  av en snar fred.

I den enklare politiska demagogin ingår också att  skrämmas med de omgivande arabländerna trots att dessa i praktiken är neutraliserade  genom att Israel vid flera tillfällen visat sin  absoluta militära överlägsenhet. Därtill är nu Israel och Saudiarabien förenade genom en gemensam fiende.

Till sist brukar det arabiska hotet påvisas genom de tusentals raketer som Hamas överöser de näraliggande städerna dock utan att det kunnat påvisas om människor dödats,  vilket uppenbarligen inte är fallet tack vare den järnsköld som Netanyahu åstadkommit för att skydda befolkningen. Självfallet åstadkommer raketbeskjutningen rädsla hos människor, men den rädslan är viktig för Netanyahu för han är garanten för att befolkningen får ett nödvändigt beskydd.På detta sättet har Netanyahu  kunnat behålla den politiska makten år efter år.

Israelvänner kan av och till nämna att den  av Israel  förda politiken sedan decennier tillbaks kan kritiseras dock utan att konkretisera denna kritik som skulle vara ett första försök att komma ifrån den enögdhet i relationen till Israel som kännetecknar de ivrigaste israelförespråkarna. Den hållningen försvårar samtal om en nödvändig fred och därmed också det ömsesidiga  dödandet som alltid lurar om hörnet.

Låt oss nu lyssna till (den fredssträvande!)  kritiken framförda med "vännens ögon och röst" (Dagen 15/5 -20)! Dagen Högt tonläge i israeldebatten

 
Lars Hedlin

16 maj 2020

Kristna bör ta ställning för att stoppa en till Nakba

 

Dr. Jack Sara är palestinier och evangelisk kristen,  President of Bethlehem Bible College Läs mer About Jack Sara
Vet du om Nakba? Varje år, när Israel firar grundandet av nationen, minns det palestinska folket Nakba som på arabiska betyder katastrof.

Varför var det en katastrof? På bara några veckors tid tömdes över 500 palestinska byar, och cirka 750 000 människor blev hemlösa. Efter all denna tid har varken den generationen eller någon av deras ättlingar tillåtits att återvända till sina hem eller byar.


Abu Hafez and his wife was expelled from their village Beit Nabala
Många flydde från sina hem med nycklarna i fickorna, och föreställde sig inte att de aldrig skulle få sätta sin fot där igen. För oss var det en upplevelse av djup trauma som kvarstår med oss ​​till denna dag och som verkligen pågår. Jag har inte tid att gå igenom alla frågorna här, men räcker med att säga att utan en lösning på den bredare situationen har vår Nakba ännu inte slutat. Det fortsätter i de ockuperade palestinska territorierna och delar av Israel, där palestinska hem, byar och resurser fortfarande riskeras.
https://www.haaretz.com/israel-news/MAGAZINE-abandoned-palestinian-village-named-one-of-25-at-risk-world-monuments-1.5458640

 På årsdagen för det 72 året sedan den palestinska Nakba har ett katastrofalt beslut fattats av den nya israeliska regeringen, som just har bildats baserat på en koalition av det högerpatiet Likud under ledning av premiärminister Netanyahu och centerpartiet Blåtvitt under ledning av Ganz.
Alla som har följt nyheterna här vet att det tog den Israeliska regeringen tre valomgångar och politiska spel på många sidor för att äntligen bilda den nuvarande regeringen. Denna enhetskoalition förväntades verkligen inte efter det Israeliska valet, och många förväntar sig inte att den skulle hålla - men för närvarande är politik politik!
Foto from https://foreignpolicy.com/2020/05/08/united-states-doesnt-understand-israel-anymore-west-bank-annexation/

En viktig agenda som föreslogs av denna nya regering och uppmuntras av den nuvarande amerikanska administrationen är annekteringen av över 30 procent av Västbanken - ett område där hundratals palestinska samhällen finns. Naturligtvis kommer tusentals tunnland hem och mark och resurser som tillhör palestinierna att konfiskeras i det ögonblick Israel förklarar sin suveränitet över dem.

Tyvärr, varje gång Israel fattar ett ensidigt beslut i frågor som är relaterade till landet, sätter det en ny spik i kistan till fredsprocessen såväl som tvåstatslösningen som var tänkt att genomföras för länge sedan.

Som en evangelisk ledare , född och uppvuxen i detta konfliktfyllda land, smärtar det mig djupt att se hur många möjligheter har missats under min livstid för att uppnå avtal som kan leda till fred och rättvisa för alla i det heliga landet.
 
Visst är det också mycket smärtsamt att se hur många evangeliska ledare från andra delar av världen tar en oppositionell inställning till varje avtal som leder till en rättvis fred för båda nationerna.

Det är minst sagt en besvikelse. Jag har redan skrivit flera artiklar om detta ämne och uttryckt hur så många av de så kallade ”evangeliska ledarna” inte har varit till hjälp för att uppnå fred här.

Istället uppmuntrar de den amerikanska administrationen att ge grönt ljus för israelisk aggression och veto mot allt som FN försöker göra för att stoppa de israeliska orättvisorna mot vårt folk. I stället för att hjälpa till att få fred är de således några av de ledande rösterna som fortsätter att kasta bensin på elden.

Eftersom människor ibland tenderar att klumpa samman alla evangeliska, låt mig påminna mina vänner om att för flera år sedan tog många evangeliska ledare från World Evangelical Alliance ställning för en tvåstatslösning och gav ut detta viktiga uttalande:

" Bibeln lär tydligt att Gud längtar efter rättvisa och fred för alla människor. Vi tror att principerna om rättvisa som lärs ut så kraftfullt av de hebreiska profeterna gäller alla nationer, inklusive USA, Israel och palestinierna. Därför är vi
tvingade att arbeta för en rättvis, förhandlad lösning för både israeler och palestinier. Vi beslutar att arbeta flitigt för en säker, bestående fred och en blomstrande ekonomi för den demokratiska staten Israel. Vi beslutar också att arbeta för en livskraftig permanent, demokratisk palestinsk stat med en blomstrande ekonomi som erbjuder ekonomisk möjlighet för alla dess människor. Vi tror att vägen framåt är för israelerna och palestinierna att förhandla om en rättvis tvåstatslösning ...

"Vi uppmanar alla evangeliska, alla kristna och alla med god vilja att gå med oss för att arbeta och be trofast under de kommande månaderna för en rättvis, varaktig tvåstatslösning i det heliga landet. Vi uppmanar alla inblandade regeringar att arbeta flitigt mot detta mål. Och vi förb
inder oss om att be för ledarna för alla nationer som arbetar med detta arbete och önskar dem välsignelse av vår Herre, som sa: "Välsignade är fredsmakarna." När vi arbetar och ber, stärks vi av sanningen att Kristus kommer att återvända en dag för att fullborda sin seger över synd och orättvisa, och vi har befogenhet av kunskapen att tills han kommer igen, kallar han oss för att stödja de saker som främjar fred och rättvisa för alla i det heliga landet. ”
 
Jag anser att dessa röster med rätta representerar evangeliets verkliga kärna och jag önskar att fler evangeliska kristna runt om i världen också skulle ta en sådan modig ståndpunkt. Jag kan faktiskt bara hoppas och be att fler av dem kommer att skriva och tala om detta ämne i en sådan anda som har uttryckts ovan, snarare än att upprätthålla ett system som gynnar den ena nationen över den andra och främjar en agenda som bara kan fortsätta att ge mer skada och lidande till de två nationerna.

När vi markerar 72 året sen Nakba uppmanar jag kristna runt om i världen att hjälpa oss att säga ifrån om orättvisan och att gå med oss  ​​i profetiskt uttalande mot system som bringar l lidande och stridighet mot ett svagt och nästan hjälplöst folk.

Jag ber dem att gå med mig i dessa böner:

• Be att de israeliska ledarna kommer till besinning om att och agera i visdom gentemot palestinierna.

 • Att det inte kommer att bli mer stulen mark från palestinierna och istället kommer ett rättvist och rättfärdigt avtal som är rättvist för alla att uppnås.

• Att våld från alla sidor skulle stoppa och många oskyldiga liv kommer att skonas.

• Att flyktingar och fattiga människor ska tas om hand och deras lidande minskar.

Jag avslutar med dessa kraftfulla ord Herren själv och ber att mina medtroende runt om i världen kommer att börja ta dem lika på allvar som de tar andra delar av Bibeln:
Så har Herren Sebaot sagt: ”Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet! Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra.” ur (Sakarja 7: 9-10)

Översätting av EB , syftningsfel kan förekomma  ( Foton inlagda av EB )

Thank you so much Egon, thank you for letting me know. It’s totally fine, just choose different picture ;-) Jack


 

24 april 2020

San Remo-konferensen 1920


I veckan är det 100 år sedan San Remo-konferensen 1920 . Där delade segrarmakterna upp det Ottomanska riket. Frankrike skulle få mandat att administrera Syrien och Libanon. Storbritannien tilldelades mandat för Irak (Mesopotamien) och Palestina.

I tidningen Dagen påstås att där lades en grundsten för staten Israels bildande.
Citat ”Bland annat är det här i San Remo som ett viktigt avtal sluts för en egen nation för det judiska folket, med den brittiska så kallade Balfourdeklarationen från 1917 som utgångspunkt. Detta blir plattformen för det brittiska Palestinamandatet som 28 år senare, 1948, skulle leda fram till att staten Israel bildades.
– Många i dag vill inte kännas vid San Remo-avtalet. Enligt detta tillhör det som kallas Västbanken Israel fullt ut. Det finns inget som kallas ockupation. Den faktakunskapen borde komma fram mer i dagens debatt, anser Stefan Dozzi, generalsekreterare för Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Omdiskuterat Västbanken
Västbankens status (historiskt Judéen och Samarien) finns det som bekant olika synsätt kring beroende på vilken sida man står på i Israel-Palestina-konflikten. Men Stefan Dozzi framhåller att avtalet är fakta som det är värt att påminna om i samband med 100-årsjubileet av San Remo-konferensen.
Han säger att Israel av ödmjukhet, och för att behålla freden, långt senare sa ja till FN:s delningsförslag 1947, trots att Västbanken inte skulle tillhöra Israel. Den arabiska sidan avvisade samtidigt delningsplanen. – När FN-förslaget föll är det folkrättsligt och enligt FN:s stadgar det gamla avtalet man faller tillbaka på, argumenterar Stefan Dozzi.

Anders Wisth är kanalchef och programledare på kristna kanalen TBN Nordic som uppmärksammar San Remo-avtalet i flera program under veckan. Bland annat diskuteras avtalet och dagens situation i Israel på torsdag kväll av Israels ambassadör i Sverige, Ilan Ben-Dov, politikern Lars Adaktusson (KD), Ulf Cahn från Förenade Israelinsamlingen samt Felicia Ferreira, chefredaktör på Dagen.

– Det är förvånande hur San Remo-frågan har passerat förbi så många trots att avtalet hade avgörande betydelse för hur Mellanöstern stabiliserades efter krigsslutet, säger Anders Wisth. " Slut citat ur Historiskt avtal om Israel lyfts fram i TBN Nordic " slut citat  Ur Dagen Historiskt avtal om Israel lyfts fram i TBN Nordic 

 Det jag verkligen ifrågasätter är påståendet i nyhetsartikeln när man försöker skönmåla och bortförklara ockupationen. "Enligt detta tillhör det som kallas Västbanken Israel fullt ut. Det finns inget som kallas ockupation." 

Så här tycker jag ”Om man hänvisar till San Remo-konferensen 1920 inget som ens diskuteras på allvar i det officiella Israel då det skulle skaka grunden för hela nuvarande staten. Israel räknar sitt bildande från 1947 års beslut i FN det är enda juridiska dokument som FN antagit som ger legitimitet åt staten Israel , att ifrågasätta detta då ifrågasätter man staten Israel. NF deklarationen slår exempevis fast rättigheterna för den bofasta befolkningen i hela området på ett sätt som gör att inte bara bosättningarna i princip blir helt omöjliga, utan också att Israel skulle vara juridiskt tvingade att ersätta eller lämna tillbaka marken till pre-1948 de palestinska landägarna inom det erkända Israel. ”

Palestina Mandattexten från 24 juli 1922 förklarade: Emedan de allierade huvudmakterna (Storbritannien, Frankrike, Italien och Japan) även har enats om att mandatstaten (Storbritannien) skall tillse förverkligandet av den deklaration som ursprungligen gjordes den 2 november 1917 (Balfourdeklarationen) av hans brittiska majestäts regering, och som har accepterats av sagda makter för skapandet av ett nationellt hem i Palestina för det judiska folket, är det uttryckligen förstått att ingenting må göras som kan äventyra de rättsliga och religiösa rättigheterna för existerande icke-judiska grupper i Palestina, eller de rättigheter och den politiska status som judar i något annat land åtnjuter. ur  Brittiska Palestinamandatet
What's the Balfour Declaration? And how did it MESS UP the Middle East?

Tidigare. Frank Mangs resa till Orienten 1938 ”Han fann ett Palestina i oro, regeringen (i England) hade tillsatt en kommission som skall studera möjligheten av landets geografiska fördelning mellan judar och araber. Araberna hade besvarat det med att proklamera en generalstrejk i flera städer.
Tulltjänstemannen i Haifa: ” Leka med ord – Det var det engelsmännen gjorde under världskriget, när man gav både judar och araber hopp om landet… Men nu är leken genomskådad och tycks kosta England mera än man någonsin beräknat.” ur Till Orienten


9 april 2020

Deir Yassin 9 april 1948Deir Yassin en by väster om Jerusalem 
 Vi som känner för folken i det heliga landet är även 9 april en sorgens minnesdag.
 


  
Other Israel Film Festival
Dir. Neta Shoshani 2016 - 63 min - Documentary US Premiere Some consider the events at Deir Yassin during the 1948 War of Independence a blemish on Israeli society. Soon after the village was conquered, the Israeli government established a mental hospital on the site. The filmmaker unveils not only the secrets of a patient in the hospital, but also those of Israel’s founding fathers, who, through often contradicting memories, disclose the controversial narratives of Deir Yassin.


Natten till 9 april 1948 lade sig byborna som vanligt att sova, säkra på att de var bland de minst sannolika av judiska operationsmål. Men som ett försiktighetsmått och i enlighet med gammal sed hade byns äldste utsett ett tjugotal nattvakter. Dessa hade några gamla mausergevär och turkiska musköter som dittills mest skjutit kaniner och tjänat som larmande ljud.Ur Wikipedia Deir Yassin-massakern

Tidigare: Citat”En ung kvinna var denna morgon på väg till ett möte när hon kom runt hörnet om Gravkyrkan och fick se en grupp blodiga och rädda barn tryckta mot muren. När hon frågade varför de inte gick hem tittade de på henne med förskräckelse i blicken, alldeles för rädda för att våga svara. Hon lyfte upp den yngsta på armen för att värma henne.  Ur Miral

Haaretz Testimonies From the Censored Deir Yassin Massacre:

Och heder åt den Israeliska org. Zochout som berättar om händelsen   Zuchrot -Deir Yassin 

26 mars 2020

Dagen reser till Israel 2020Den kristna tidningen Dagen gör nu reklam för sin årligen återkommande höstresa för sina läsare:

"Vi kombinerar en klassisk pilgrimsresa med inblickar i staten Israels drygt 70-åriga historia och i dagens politiska situation."

Dagsprogrammet 3-10 november 2020 och reserutten är i princip en blåkopia på de senaste 10 årens resor.  Läs  Dagsprogrammet 2020 
Stureplan Resor

När jag läser igenom resrutten 2020 ser jag hur slående lite möten med landets kristna. Visst är det viktigt att vi, när vi besöker landet att vi besöker de heliga platserna där Jesus vandrade och de historiska judiska platserna för att förstå kristendomens judiska rötter. Men varför väljer researrangörer bort att möta de kristna där?

Varför inte en Gudstjänst på Söndag dag 8 i någon kyrka?
Är ” köpa souvenirer i en butik ägd av kristna palestinier" det enda möte med de kristna ?

Varför inte guidning på Västbanken med SKR:s Följeslagarprogram  Och låta besökarna själva bilda sig en uppfattning av läget på Västbanken och om kritiken av Följeslagreprogrammet är rättvist.

Man besöker både Golanhöjderna och Västbanken men inte ett ord om att det är av Israel ockuperade områden. Läs ”Enligt Cyrillus omfattar Israel med andra ord även Västbanken och Gaza. Utan dessa 23% av det historiska Palestina finns inget kvar av Palestina, det är utraderat. Dagen gör medvetet det Ohlys anklagas för att göra. ” Ur Dagen visar Expressen var skåpet ska stå

Man besöker ”Jerusalem med besök bland annat vid utgrävningarna av Davids stad ” som ligger i stadsdelen Silwan i östra Jerusalem. Men informerar guiderna besökarna vad som nu pågår där av etnisk rensning och husrivningar av palestinska hem? Vräkning av människor
 
"Vi skulle önska att varje utländsk besökare i Betlehem åtminstone stannade ett dygn här och sov över på något palestinskt hotell eller i ett gästhem eller i en familj så att de får möta palestinier och lyssna till deras berättelser och handla i deras affärer." Ur Den gröna intifadan

-Men nej alla hotell ligger inne i Israel!

Tidigare " Det finns andra researrangörer man kan välja där man också får möta de kristna palestiniernas vardag och samtidigt se de heliga platserna. Vi rekommenderar studieförbundet Bilda och Alternative Tourism Group, som är en kristen palestinsk turistorganisation i Beit Sahour med svensk representant i Höör ." Ur Möt människorna  

6 mars 2020

Reading the Gospel of John through Palestinian Eyes

Boktips: ” Kristna från olika kulturella, religiösa och politiska sammanhang har studerat Johannesevangeliet i nästan två tusen år. I denna insiktsfulla reflektion inbjuder pastor Yohanna Katanacho oss att möta texten på nytt, den här gången ur ett perspektiv av en palestinsk kristen.i det tjugoförsta århundradet. Det innehåller frågor för reflektion utformade med predikande i åtanke, denna tillgängliga bok kommer att vara en stor hjälp för kristna som försöker utforska den vackra rikedomarna av andlig sanning i detta ofta komplicerade evangelium.” I översätting från Christianbook.com 

 
Mer om författaren ” Doctor Yohanna serves as on-call pastor for the Baptist Church of Nazareth and the Alliance Church in Jerusalem and is also involved in church-planting activities in the Galilee.  He has spoken in many churches and conferences around the world addressing the theological perspective of the Arab-Israeli conflict. Yohanna is a writer, translator, blogger, and is active with Kairos Palestine. ” ur Bethlehem Bible College

Se även Come and See