12 november 2017

Jonathan Cook on Citizenship

Jonathan Cook (born 1965) is a British writer and a freelance journalist based in Nazareth, Israel, who writes about the Middle East, and more specifically, the Israeli–Palestinian conflict. Jonathan Cook explaining in the film the complexities of citizenship in Israel.

Jonathan Cook on Citizenship from Stephen Sizer on Vimeo.


A presentation by Jonathan Cook to the Sabeel Witness Tour on Christian Zionism 2017. The presentation was given in the Church of the Annunciation, Nazareth.

Tidigare: Kärlek under apartheid 
Förbud mot familjeåterförening av Palestinier i Israel 

Läs även andra bloggares åsikter om    

9 november 2017

Lewi Pethrus - I Jesu land

Betlehem
Jag har sedan länge intresserat mej är äldre litteratur och reseskildringar från ”det heliga landet” de är historiska” tidkapslar” och ger intressant inblick i resenärens inställning till landet och folken där. Lewi Pethrus  var pastor och föreståndare i Filadelfia-församlingen i Stockholm 1922 gjorde Lewi Pethrus sin första resa till det heliga landet ”Resor och rön i Palestina” som jag skrivit om tidigare.*

Karta i boken I Jesu land
1950 gjorde han en ny resa och skrev boken ”I Jesu land – En resa i Israel och Transjordanien ” ( två år efter att Israel bildades.) Reseskildringen är uppdelad i tre delar: 1 Det gamla Israel 2. I Jesu fotspår 3. Det nya Israel. Boken har 319 sidor, jag kan inte ge en fullödig recension av den, bara ett par reflexioner. 
Han använder ibland ordet Palestina , men ställer sig positiv till den nu upprättade Israeliska staten ”Det är ganska mäktigt att tänka sig, att detta land Gud lovade Abraham och hans säd och att- trots misslyckande i det förflutna – löftet nu åter håller på att bli verklighet.” -”Åt din säd skall jag giva detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, till floden Frat” Samtidigt ” Araberna äro ju också Abrahams säd, de äro Ismaels avkomlingar. Inom det territorium, som denna profetia avser falla flera av arabländerna. Det innebär naturligtvis inte, att Israel ensam skall ha hela området , utan det skall dela det med sina bröder, araberna. Det är också vad Israel vill. Man hör det om och om igen uttalas av Israels ledare , att de ingenting hellre önska än en sådan överenskommelse med araberna som möjliggör en fredlig och vänskaplig samlevnad och samverkan med dem.”

Han berättade hur tillslutet och onaturligt gränsen till Transjordanen ( Västbanken ) nu blivit. ” Post, telefon telegraf och över huvud taget varje möjlighet till förbindelse mellan länderna är absolut förbjudet” Han ville gärna besöka Västbanken men det var inte så lätt att få visum dit. Men hans vän sen förra resan  Lewis Larsson  Svensk Konsul i Östra Jerusalem  lyckades fixa det. H. L . Larsson och hans hustru har vi denna tidpunkt lämnat den amerikanska kolonien. ( Utvandrarna från Nås 1896 ) Lewi Pethrus nämner inget om varför han lämnat denna slutna sekt  endast ” deras erfarenheter ha gjort dem åtskilligt betänksamma inför den absoluta egendomsgemenskapen ”.

Arabiska fåraherdar med sin hjord
Lewi Pethrus och hans sällskap bor på American Colony:s hotell under vistelsen i Jerusalem. Delningen av Palestina har fått sina oönskade konsekvenser: När han besöker Betlehem skriver att ” Jag hörde senare att av en köpman här i Betlehem att det är mycket svåra tider . Affärerna har gått ner till ett minimum. De skaror av turister och pilgrimer som fordom besökte platsen ha efter kriget så gott som upphört att komma.”

Han skriver att en mängd kristna missionärer ha varit verksamma i Jerusalem och i andra av Palestinas städer under åren. Bland dem som gjort ett gott arbete nämner han Christian Missionary Alliance och Svenska Jerusalemföreningen. Samtidigt skriver han att ” Judarnas känsla av religiös överlägsenhet gör det dock inte lätt att vinna dem för kristendomen”.

Israels provisoriska parlamentsbyggnad
En dag besöker han Israeliska riksdagen ( Knesset ) det är annonserat en öppen debatt angående Transjordaniens annexion i Palestina. ” Regeringspolitiken utsattes för kraftiga angrepp Arbetarpartiet , kommunisterna, sionistiska partiet kritiserade regeringen för att den , genom sitt stillatigande och genom genom sina underhandlingar om fred med kung Abdullah , uppmuntrade denne i sina förehavande. Utrikesministern underströk att att stabilitet , säkerhet och fred äro de faktorer som motiverar Israels poitik. En fd ledare för Sternligan Nathan Yalin-Mor yrkade på att riksdagen genast skulle ge order till Israels arme’ och befria den del av landet, som återstår.”

Helhetsintrycket var enligt Pethrus att Israel vill fred , om också inte till varje pris. Han berättar om firandet av Frihetsdagen och att han där träffat Israels premiärminister David Ben Gurion hälsat på honom och tagit i hand hans ” en gång valkiga arbetarnäve”.

Röjningsarbete i en övergiven arabisk by
Så mycket om konsekvenserna av kriget 1948 skriver han inte om. Men när han besöker Jeriko skriver han ” Just som vi kommit ut från Jeriko passerade vi ett arabiskt flyktingläger. Somliga uppgåvo antalet flyktingar till 30.000 andra till 50.000. En oöverskådlig massa av svarta tält. – Dessa människor ha kommit västerifrån , i huvudsakligast från den del av Palestina som nu är under Israel”. Hans enda reflexion: ” det enorma flyktinglägret företedde en beklämmande syn”.

Inget nämns av FN:s medlare Folke Bernadotte  mördades i Jerusalem av judiska terrorister ( Sten-ligan ) två år tidigare. Han bildsätter sin bok med bilder av den israeliske fotografen Z Kluger ”Röjningsarbete i en övergiven arabisk by” men skriver ingenting om dessa övergivna byar.

Citat "Det jag slås av när jag tänker tillbaka är hur man så enkelt och okritiskt kunde se på konflikten, bortse från mänskligt lidande och mest intressera sig för hur skeendet passade in i ett sätt att tolka skriften, med sammanblandning av det bibliska Israel och staten Israel som tolkningsnyckel" Ur Hur kan freden bli möjlig?

”Resor och rön i Palestina”

Läs även andra bloggares åsikter om  

3 november 2017

Baptistdop i Israel

Min vän Bader Mansour i Nasaret meddelar att :
Det är med stor glädje som vi delar med er om att det är  ett rekordstort antal dop registrerade i år;
73 personer döptes i baptistkyrkorna i Israel. Nästan alla lokala kyrkor utför sina dopgudstjänster i Jordanfloden, samma flod där Johannes döparen döpte vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. De flesta av dessa utomhus dop görs under den varma årstiden och brukar följas av en kyrklig picknick nära stranden av Galileiska sjön.
Kyrkan med det största antalet dop i år är Kana i Galileen Baptist Church med 12 personer som lydde Herrens bud.Cana Baptist Church  Published on Sep 3, 2017


Här  är hela listan med dop:
Kana i Galileen Baptist Church - 12 personer
Shafamer Baptist Church - 10 personer
Kufur Yaseef Baptist Church - 9 personer
Ramle Baptist Church - 8 personer
Christ the King Church  i Nasaret - 8 personer
Haifa Baptist Church - 8 personer
Good Shepherd Baptist Nasaret - 7 personer
Eilaboun Baptist Church - 7 personer
New Life Baptist Church - Nasaret - 2 personer
Yaffa från Nasaret Baptist Church - 2 personer

Bader Mansour
Development Officer Association of Baptist Churches in Israel Baptists in Israel Facebook
Baptistdop -Dopet sker genom nedsänkning i vattnet.( se filmen ovan )

Det finns ca 154.000 kristna som bor i Israel, vilket motsvarar 2,1 procent av befolkningen. Drygt 80 procent av dem är palestinier med israeliskt medborgarskap, och de flesta av dem bor uppe i Galiléen enligt Israel Central Bureau of Statistics . Nasaret är den största staden i Israel, med palestinsk befolkning. Det är även den stad som har högst antal kristna.


Tidigare Besök i en av Baptistkyrkorna i Nasaret   och Kristna skolor i Israel-del 7


 Läs även andra bloggares åsikter om    

7 oktober 2017

Be Israel om ursäkt!

Bild från Times of Israel " Israel river skola "se länk nedan  
I veckan skrev Lars Adaktusson och Stefan Dozzi en debattartikel i den kristna tidningen Dagen "Vi måste sluta att ensidigt skuldbelägga den israeliska sidan, vi måste respektera Israels självklara rätt till självförsvar och erkänna att det judiska folkets utsatthet är en faktor som aldrig får förminskas. Israel är omgivet av terrororganisationer och diktaturer som utgör ett permanent hot och vars uttalade mål är att utplåna Israel och dess befolkning. " Ur Dagen-Dags att be Israel om ursäkt!

Jag frågar mig när har Sveriges regering inte respekterat Israels rätt till självförsvar? Läs vad Sveriges utrikesminister Margot Wallström skrev tidigare: " Israel har alltid rätt att försvara sig, att försäkra sig om sin säkerhet."  Ur Expressen

De påtalar "Detta är i alla avseenden oacceptabelt och Sverige måste på ett helt annat sätt än hittills ställa krav på Palestinska myndigheten och de av civilsamhällets organisationer som är mottagare av hjälp från svenska skattebetalare. "

Och gör inte Sverige detta ? Läs " Sverige är en av de största biståndsgivarna till Palestina – som är det största mottagarlandet av svenskt bistånd per person. Svenska oppositionspolitiker och andra kritiker kräver att regeringen ska ställa högre krav på den palestinska regimen, som anklagas för omfattande brott mot mänskliga rättigheter och för utbredd korruption. Wallström sade före avresan att palestinierna måste ”skärpa sig” – och på plats i Ramallah försäkrar hon att hon tagit upp dessa frågor i varje möte med de palestinska ledarna. – Vi har diskuterat detta i alla möten. Vi kommer som vänner, men riktiga vänner kan också vara kritiska. Särskilt om de erbjuder bistånd och hjälp, säger hon. " Ur  Expressen -2

Den Palestinska myndighet skall kritiseras när det är befogat som tex. Diakonia gör se  Diakonia

De fortsätter "Att relativisera palestinsk terrorism, att välja tystnad när oskyldiga judiska barn mördas är att svika offren och deras anhöriga. Men det är också att undergräva demokratins fundament och kompromissa med övertygelsen om varje människas unika och okränkbara värde. "

Det är ingen som ifrågasätter detta, men får vi inte påtala att Israel bryter mot folkrätten?


Är det så här Israel verkar för fred och försoning?  Published on Mar 3, 2016


Lars Adaktusson och Stefan Dozzi har ett extremt enögt perspektiv inte ett ord om att Israel
"fortsätter att bygga bosättningar på det ockuperade Västbanken i ett högt tempo och trotsar kraven från FN:s säkerhetsråd, uppger FN.... Samtidigt fortsätter Israel att förstöra palestinska hem och skolor, om än i en lägre takt än förut, enligt FN. 344 byggnader har förstörts, en tredjedel av dem i östra Jerusalem." Ur Aftonbladet

Har vi inte rätt att och en skyldighet som demokriskt stat påtala brott mot folkrätten ?

Vad skall vi be om ursäkt för?

Länkar : Times of Israel

Läs även andra bloggares åsikter om  

25 augusti 2017

Tidningen Dagens Israelkarta

Dagens ledarskribent Elisabeth Sandlund gör idag reklam för tidningen Israelresa för sina läsare: Dagens tio Israelfavoriter

Israel är ett land att besöka för första gången - och ett land att komma tillbaka till gång på gång. Det finns en glädje i att upptäcka nya platser men också att återvända till ställen där upplevelserna har varit starka.

Efter en handfull resor som kaplan för Dagens läsare och ett par privata tripper med familjen vågar jag mig på att presentera en högst personlig tio-i-topp-lista kompletterad med lika många bubblare.
1 Västra muren, Jerusalem.
2 Petruskapellet vid stranden av Gennesarets sjö, Galiléen.
3 Oljeberget med Getsemane, Jerusalem.
4 Saligprisningarnas berg, Galiléen.
5 Trädgårdsgraven (Gordons Golgata), Jerusalem.
6 Betlehem, Västbanken.
7 Safed, Galiléen.
8 Tel Dan, Golanhöjderna.
9 Tel Aviv.
10 Yad Vashem, Jerusalem.

Listan över sevärdheter kan göras hur lång som helst. Det bästa är att se med egna ögon. Följ med på Dagens resa i höst eller åk dit på egen hand! Slut citat.
Nu finns texten även utlagt på nätet Dagens reseguide: Här är platserna du måste besöka i Israel

  
Man kan undra hur tidningen Dagens Israelkarta ser ut? Inte ett ord om att fem av platserna  inte ligger inom  Israels internationellt erkända gränser!!! 

Det blir  ett "himmelens liv" i tidningen Dagen om någon annan har felaktiga kartor!!

Tidigare i Dagen "Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (s) har tagit emot ett pris för sitt Palestinaengagemang. Priset föreställer en Palestinakarta - där staten Israel inte existerar." Ur Dagen
 
Och "Läs sista meningen igen. Enligt Cyrillus omfattar Israel med andra ord även Västbanken och Gaza. Utan dessa 23% av det historiska Palestina finns inget kvar av Palestina, det är utraderat. Dagen gör medvetet det Ohlys anklagas för att göra. Tyvärr driver Israel också i verkligheten en politik som sakta men säkert utplånar möjligheterna att bilda en Palestinsk stat vid sidan av Israel genom landkonfiskeringar, husdemoleringar och kolonialisering. Tyvärr finns det i Sverige de som påhejar denna utveckling, bland ”israelvänner”, politiker och vad Expressen och Dagen visar: i media." Ur Bomba

Läs även: " När jag läser igenom reserutten ser jag hur slående lite möten med landets kristna. Visst är det viktigt att vi, när vi besöker landet att vi besöker de heliga platserna där Jesus vandrade och de historiska judiska platserna för att förstå kristendomens judiska rötter. Men varför väljer researrangörer bort att möta de kristna där? "  Ur   Dagen reser till Israel 2016Läs även andra bloggares åsikter om  

25 juli 2017

Nekad Inresa

”Washington DC(24 juli 2017) - Fem medlemmar i en grupp av judiska, muslimska och kristna ledare i en interreligös delegation hindrades från att gå ombord på flyget till Israel på grund av sin offentliga kritik av den israeliska regeringens politik gentemot palestinierna. ”

”Israel nekade mig möjligheten att resa dit på grund av mitt arbete för rättvisa för palestinierna, trots att jag är jude och en rabbin,”  sa  Rabbi Alissa Wise .  ”Jag är förtvivlad och upprörd. Detta är ännu ett bevis på att demokrati och tolerans i Israel sträcker sig endast till dem som faller i linje med sina alltmer repressiva politik mot palestinierna.” läs mer Jewish Voice for Peace

Tidigare: "Att riskera att bli avvisad på Ben Gurion skapar ju en osäkerhet kommer jag släppas in? Själv har jag vid de två senaste resorna blivit detaljerat utfrågad var och vem jag avser besöka. Jag har aldrig varit med att man gör det när man reser in i andra länder med visumfrihet." Ur  Avvisad från Israel


Läs även andra bloggares åsikter om  

6 juni 2017

Palestine and Israel: One state, or two?


Published on Jun 2, 2017 For Palestinians, June 5, 2017 marks the beginning of the “Six-Day War” - also called “al-Naksa” - and 50 years of Israeli occupation, as a peace deal remains elusive. While some continue to argue that a two-state solution is the only way for Palestinians and Israelis to live in peace, others are increasingly beginning to question whether two independent states are even possible. So, which is more realistic: A single state where Palestinians and Israelis live together, or two independent states? To debate this in this UpFront special, we’re joined by Gideon Levy, Hanan Ashrawi, Lara Friedman and Yousef Munayyer. 

Tidigare: Men palestinerna går gärna med på en enstatslösning.  ”Samtal efterlyser en "enstatslösning" - en demokratisk stat med lika rättigheter för alla israeler och palestinier, oavsett religion eller etnicitet - kommer bara att öka under de kommande månaderna. En person en röst vara den nya stridsrop för många palestinier ” Ur En Tvåstatslösning är döende

Men vad blir  konsekvenserna? " Israel behöver att en palestinsk stat skall komma till stånd ännu mer än palestinierna gör. Utan den kan Israel inte fortsätta att vara både en judisk och demokratisk stat."  Ur Kommer Israel att överleva? 

Läs även min vän Ulf Bjereld  "Låt oss utnyttja årsdagen av junikriget och ockupationen till att uppmärksamma det humanitära lidandet i området och mobilisera för en politisk kampanj där folkrätt och mänskliga rättigheter står i centrum. Än är tvåstatslösningen möjlig. Men tiden börjar bli knapp."    Ur Israel-Palestina. 50 år av ockupation - men än är tvåstatslösningen möjlig


Läs även andra bloggares åsikter om  

4 maj 2017

Arkeologi skuggan av konflikten


Sverige var det enda europeiska land som röstade ja till tisdagens Unesco-resolution *, som uppmanar Israel att upphöra med utgrävningar på den ockuperade östra delen av Jerusalem. Det föll inte i god jord hos den israeliska regeringen. Den svenske ambassadören Carl Magnus Nesser kallades upp till Israels utrikesdepartement i Jerusalem för att motta en protest.

Men en Israelisk arkeolog hyllar svensk Unesco-röst ”I Israel är arkeologi inte neutralt. Det är ett i högsta grad politiskt verktyg som påverkar den historiska anknytningen och därmed markrätten för de kristna, muslimska och judiska folken. Det säger Yonathan Mizrachi, en av de israeliska arkeologer som bekymras över det låga europeiska stödet för Unescos resolution.” läs mer i SvD 


Sep 30, 2013 "De geschiedenis van Jeruzalem kent veel verschillende perioden, maar de regering van Israël heeft alleen oog voor de Joodse periode." Dat zegt archeoloog Yonathan Mizrachi, directeur van Emek Shaveh een organisatie van archeologen in Jeruzalem, in een korte film over de verwevenheid van archeologie met de bezettingspolitiek van Israël in bezet Oost-Jeruzalem. "Die eenzijdige belangstelling voor de Joodse periode verdiept de bezetting van Oost-Jeruzalem."

Tidigare  Vräkning av Människor

Foto från +972 Magazine

* Full text of May 2017 UNESCO resolution on ‘Occupied Palestine’

 Läs även andra bloggares åsikter om