20 november 2014

Enögt i Dagen

Elisabeth Sandlund ledarskribent i den kristna tidningen Dagen kommenterar den blodiga attacken i en av Jerusalems synagogor på t­isdagsmorgonen

”Israel har en fungerande r­egering med full kontroll över nationens göranden och låtande. Alla är inte överens om hur aggressionen bör bemötas men debatten förs i ordnade former och i enlighet med demokratins spelregler, som också gör att p­olitiker ställs till svars för sina beslut."  Dagen-Allt dystrare för fredlig process

Givetvis fördömer jag attacken, men Elisabeth nämner inte om den Israeliska regeringens ansvar av det upptrappade våldet under den senaste tiden .

Demolished Beit Arabiya, November 2012 Ur ICAHD
Så här skriver Jeff Halper direktor för den israeliska kommittén mot husrivningar (ICAHD) Israel är inte i "klorna på en terrorist angrepp", som premiärminister Benjamin Netanyahu uppgav i denna presskonferens ikväll; Det är i klorna på meningslöst våld som uppstått av förtvivlan och förtryck. Palestinierna, har förlorat allt hopp om slut på ockupationen och en liten egen stat, fängslad i små öar i sitt land, offer, fattiga, som saknar minimum av individuella och kollektiva rättigheter, fördrivna, även från deras enda tillflyktsort, sina rivna hem (cirka 48.000 palestinska hem har rivits i det ockuperade territoriet sedan 1967), har reducerats till att bli piskade. 

Hotet mot al Aqsa moskén - och det finns påtagliga hot som kommer från den israeliska högern, som vill dela den heliga platsen som de gjorde med Ibrahimmoskén i Hebron - bara lägga till den fara som det har varit hittills en politisk konflikt som kan lösas nu kan förvandlas till ett okontrollerbar religionskrig. - ur Jeff Harper Mondoweiss


Hon avslutar ”Det svenska erkännandet av P­alestina är ett faktum men det har inget positivt att b­idra med i den situation som nu r­åder. D­äremot bestyrks de kritiska synpunkterna från många håll om att det var en förhastad å­tgärd i ett läge som kännetecknades av stark osäkerhet och oro, en osäkerhet och oro som nu ytterligare har förstärkts. ” 

”Förhastad” Jag säger som utrikesminister Margot Wallström ”Det finns de som kommer att hävda att dagens beslut kommer för tidigt. Jag är rädd för att det snarare är för sent.” 

Tidigare :Israel stoppar kristna

 Läs även andra bloggares åsikter om

16 november 2014

The Day Israel Attacked America

Al Jazeera undersöker den chockerande sanningen bakom en dödlig israelisk attack på ett amerikanskt krigsfartyg den 8 juni, 1967.
För den som vill förstå USA:s nuvarande relationer med Israel är filmen ett värdefullt dokument.

Al Jazeera:s film publiserades 2014-10-30 Läs mer om filmen Jazeera investigates the shocking truth behind a deadly Israeli attack on a US naval vessel.

USS Liberty Memorial

Mer om Wikipedia- USS Liberty incident
 
Läs även andra bloggares åsikter om USA

8 november 2014

Född i Jerusalem


Jakob Nammar var en ung pojke som växer upp i Harret al-Nammareh, med sin kristna familj, sina vänner, och på gatorna i hans grannskap i Västra Jerusalem som var centrum för hans liv. Men det dröjde inte länge, innan hans tillvaro vändes upp och ner när hans familj tvingades lämna sitt hem under al-Nakba , katastrofen som ledde till etnisk rensning av nästan 750.000 inföddda och förstörelsen av över 500 palestinska byar och städer.


I denna hjärtevärmande memoar, målar Jacob ett levande porträtt av palestinsk liv från sin barndom åren före 1948 Jerusalem, kampen för det Palestinska samhället under israelisk styre till hans slutliga beslut att lämna landet och flytta till Amerika i en ålder av 23 år.

Det är en relevant och djupt personlig berättelse om en man som kämpar för att hålla ihop sin värld  när hans älskade hemland slits sönder inför hans ögon och en krönika om en kärlekshistoria till en en stad och en palestinsk familjs motståndskraft och beslutsamhet att överleva även i sina svåraste stunder. Boken kom ut 2012

Läs mer i Welcome to Jacob J. Nammar Website


Mer om boken, och här kan man läsa i den:  Amazon

Andra kristna palestiniers berättelser om deras al-Nakba:

Hon berättade inlevelsefull och sitt liv. Kvällen 14 maj 1948 då bildandet av staten Israel skulle tillkännages. Hon och hennes familj lyssnade på radion, hon var 13 år de var bosatta i Haifa. De lyssnade spänt när Ben Gurion läste upp självständighetsförklaringen citat” Baserat på våra naturliga och historiska rättigheter och med grundsats i Förenta Nationernas generalförsamlings beslut utropar vi härmed en judisk stat i Landet Israel – nämligen Staten Israel.” ur Ceder Duaybis

Han berättade att han föddes strax innan 1948 i västra delarna av Jerusalem, hans föräldrar var kristna palestinier. Under kriget dödades hans far och hans mor flydde över till det Jordanska östra Jerusalem. Samtidigt som hans mamma nu änka tog han om sina barn, så utbildade hon sig till sjuksköterska. En gripande berättelse om en mamma som lyckades överleva och uppfostra en stor barnaskara under en svår tid. Ur Alex Awad 

Läs även: Den etniska rensningen av Palestina

Läs även andra bloggares åsikter om

31 oktober 2014

Varför så bråttom att erkänna Palestina?

Kristna i Beit Jala  photo E Berglund, 2012

Varför så bråttom att erkänna Palestina?

Den kristna tidningen Dagens ledarskribent Elisabeth Sandlund, skriver idag: Varför så bråttom att erkänna Palestina?- ”Vadan denna brådska? Kan svaret vara så enkelt som att regeringen inte vågar räkna med att sitta kvar vid maktens köttgrytor så värst länge och att det därför gäller att slå till snabbt med en i praktiken irreversibel åtgärd? ” slut citat ur Dagen


Så insinuant okunnigt men samtidigt så förväntat av denna tidning.

Nej Elisabet att det brådskar beror på som utrikesminister Margot Wallström skriver ”Det finns de som kommer att hävda att dagens beslut kommer för tidigt. Jag är rädd för att det snarare är för sent.” Och som våra kristna palestinier uttrycker det ”Hur länge kommer ni tillåta att utsikterna för fred förstörs av i­sraelitisk kolonisering?”

Om inte vi tolv som skrev till Dagen hade deras vädjan aldrig fått komma i tryck i tidningen och nå kristna i Sverige. Dagen "Kyrkoledare: Erkänn vårt Palestina nu!"
 
Betlehem snart helt inringat av bosättningar och muren. Karta Financial Times
När Dagen publicerade deras artikel använde man en bild på palestinier utanför Klippdomen, tidningen har tydligen inga bilder på kristna palestinier ? Och inte så konstigt när de gör sina resor till det heliga landet väljer de bort att möta de kristna där. När de sen försöker sig på att föra debatt om den dagsaktuellt politiken i Israel / Palestina visar man en skrämmande pinsam okunskap. "Det blir så tydligt och beklämmande när kristna i Sverige ifrågasätter sina kristna palestinska trossyskons strävan efter en rättvis fred."  Ur Möt människorna

Mitt foto visar hur de kristna ser ut !


Läs även andra bloggares åsikter om

23 oktober 2014

Strid om Tempelplatsen


Oct 15, 2014 The Israeli police force says three officers have been wounded in clashes with Palestinians near Al-Aqsa Mosque. There have been protests there for days, against restricted access to the holy site. The area is revered by both Muslims and Jews, but sits in East Jerusalem - land which is illegally occupied by Israel.

Israeliska myndigheterna fortsätter att begränsa tillträde för palestinierna till al-Aqsa-moskén i den ockuperade Västbanken för tredje veckan i följd. Israeliska polisen har utplacerat nästan 1.000 soldater och uppfört flera vägspärrar kring den heliga islamiska böneplatsen i Östra Jerusalem.

Platsen har varit skådeplats för sammandrabbningar mellan palestinska tillbedjare och israeliska bosättare och soldater i de senaste veckorna. Minst 1300 israeliska bosättare och hundratals soldater har tvingat sig in på tempelområdet under de senaste tio dagarna, medan tusentals palestinska muslimer som inte fyllt 50 har hindrats från att komma in. Förra veckan, skadades massor av palestinier i sammandrabbningar med israeliska styrkor inne på al-Aqsa-moskéns tempelområde.

I fredags, uppmanade  den palestinske presidenten Mahmoud Abbas alla palestinier att använda "alla medel" nödvändiga för att skydda al-Aqsa-moskén från israeliska bosättare, med argumentet att israeler inte har rätt att vanhelga den heliga böneplatsen.” I översättning ur PTV

Jag tycker det är en skrämmande utveckling jag har tidigare skrivit ”Det trista är att Israel fortsätter nu att tillåta nationalistiska israeler att besöka tempelplatsen. Det ses som en provokation för muslimska palestinier. Kunde inte Israel visa lite god vilja mot de muslimska palestinierna låta dem bestämma över vem som får besöka Tempelplatsen, judarna har ju sin böneplats vid Västra muren.” Ur Al-Aqsa 

Tydligen finns det en planerad agenda:
 
En palestinsk medlem i Knesset har avslöjat att det kommer att bli en omröstning i nästa månad av en lag som utarbetats av en israelisk kommitté om delningen av Al-Aqsa-moskén mellan muslimer och judar. MK Masoud Ghanayim citerades på måndagen av palestinska tidningen Felesteen som säger att "lagförslaget, som har utarbetats av det inre parlamentariska kommittén i Knesset, föreskriver att judar kan få bedja i Al-Aqsa-moskén."


Han fortsatte: "Det här är baserat på ett förslag som ger muslimer och judar lika rättigheter i deras tillgång till och användning av den heliga platsen ,den anger också vissa platser där judar kan utföra sina böner.".
Foto EB 2008
Det är viktigt att notera att både Rabbiner och israelisk lag förbjuder nu judar från att bedja i Al-Aqsa-moskén på grund av helighet av platsen för den judiska religionen. De flesta judar lobbar för att få be finns bland illegala bosättare med högern agenda. Enligt Ghanayim, förbjuder samma lagförslag också att organisera civila protester och demonstrationer n på tempelplatser , och fastställer straff för överträdelser.

Ghanayim sade att sätta en sådan lag för varje röst är ett "flagrant angrepp på religiösa rättigheter muslimer i världen." Han uppmanade också det en del av Judeiserings planen för staden Jerusalem.
Den gamla staden i Jerusalem, där Al-Aqsa ligger är internationellt erkänt som ockuperad mark. De israeliska ockupationsmyndigheterna hindrar ofta muslimer från att be där.

I en kommentar på grundval av denna lag, sade Ghanayim det "endast grundar sig på en legitimitet bygger på historiska och religiösa myter stärkts i och med kraften i den förtryckande ockupationen."
Han betonade att Al-Aqsa-moskén är en del av den islamiska och arabiska världen och kan inte delas upp när som helst eller plats. Han upprepade: "Det är en del av arabiska och palestinska landområden, som upptas av sionisterna och [illegal] ockupation har inte rätt att införa sina lagar."

Samtidigt, insisterade han att den israeliska regeringen står bakom alla försök från extremisthöger bosättare att utvidga Israels suveränitet över Al-Aqsa-moskén och varnade för att den israeliska regeringen skulle betala priset för detta angrepp på rättigheterna för araber och Muslimer. ” I översättning från MEM  

 Läs även andra bloggares åsikter om

11 oktober 2014

Europa måste erkänna staten Palestina

Kristna i Beit Jala Betlehem foto E Berglund 2012

Oktober 2014 Uttalande från palestinska Kristna ledare:

I ett Mellanöstern som fortsätter att lida av konsekvenserna av våldet, lever det palestinska folket kvar under ockupation och i exil. Palestinska kristna, som är ättlingar till de första kristna och en integrerad del av det palestinska folket, fortsätter att lida precis som våra palestinska muslimska och samaritiska bröder och systrar. Vi har nekats våra nationella och mänskliga rättigheter i nästan ett sekel. Från Jerusalem, vår ockuperade huvudstad, skickar vi ett brådskande budskap till hela världen och framförallt till Europa: Vi längtar efter rättvisa och fred. Att erkänna Palestina och tydliggöra Israels gränser blir ett första steg mot det målet.

Vi har uthärdat fördrivning och påtvingad exil sedan 1948, när majoriteten av Palestinas kristna tvångsutvisades från sina hem i det Heliga Landet. Vi har genomlidit 66 år i exil och 47 år av ockupation, men hållit fast vid budskapet om vår Herres fred.
Vi är trötta på alla uppmaningar att återuppta förhandlingar samtidigt som vi inte kan nå våra kyrkor på grund av en främmande makt och att vårt folk fortsätter att förödmjukas av en oönskad ockupation. Vi väntar på den dag då våra kyrkors klockor ringer för att fira frihet och rättvisa.”Kristna har en plikt att stå emot förtryck. Vi tror att det internationella samfundet och i synnerhet Europa inte har gjort tillräckligt för att uppnå en rättvis och varaktig fred. Du kan inte fortsätta låta Israel bestämma över vår rätt till frihet och självbestämmande. 

Vi har en naturlig rätt att vara fria och Europa har en moralisk, rättslig och politisk skyldighet att hålla Israel till svars, stödja palestinska icke-vålds initiativ för att avsluta den israeliska ockupationen och att erkänna av staten Palestina på 1967 gränsen till östra Jerusalem som huvudstad.Hur länge kommer du fortsätta att acceptera Israels brott mot era egna resolutioner? Hur länge kommer du tillåta att utsikterna för fred kommer att förstöras av israeliska kolonisering? 

Hur länge ska vi stå ut med att behandlas som utlänningar i vårt eget hemland? Att avsluta den israeliska ockupationen är det enda sättet för palestinier, kristna och muslimer att kunna få njuta av ett liv i välstånd och framgång. Det är också det bästa sätt att säkra en fortsatt kristen närvaro i detta, vårt heliga land, och att ge Israel den säkerhet som det fortsätter att kräva. Utan rättvisa finns det ingen fred eller säkerhet.

Kristna palestinier i födelsekyrkan under konsert stlla vecka 2012 foto E Berglund


Det är dags för Europa att förstå att enda vägen för att besegra extremism och terrorism i vår region är att eftersträva rättvisa till alla, till att börja med genom att göra slut på den historiska orätt som det palestinska folket tvingats utstå. Det är som ett öppet sår som fortsätter att blöda samtidigt som förhoppningarna om en självständig palestinsk stat blir alltmer svårfångad på grund av utbyggnaden av de israeliska bosättningarna samt de många begränsningar på vårt eget folk, exempelvis tvångsförflyttningar.

I vårt Kairosdokument från 2009 förklarar vi kristna palestinier att den israeliska ockupationen av palestinsk mark är en synd mot Gud och mänskligheten, eftersom det berövar palestinierna deras grundläggande mänskliga rättigheter som är oss skänkta av Gud.

Vi tror att erkännande av staten Palestina utifrån 1967 års gränser är det första steget för att förändra status quo. Att förbjuda import av bosättningarnas produkter och penningöverföringar från företag och organisationer som direkt eller indirekt har kontakt med den israeliska ockupationen är också ett måste. 66 år efter Nakba, när palestinierna fördrevs, och 47 år efter ockupationen så är det dags för staten Palestina att bli fri och en fullvärdig medlem i FN. Det är därför vi uppmanar de europeiska regeringarna att till fullo stödja den palestinska strävan efter frihet och oberoende.

Det internationella samfundet, och i synnerhet Europa, har ett historiskt ansvar för att det palestinska folket får tillbaka sina rättigheter. Europa har länge kämpat för värderingarna om fred och mänskliga rättigheter, nu kan EU återspegla denna principiella ståndpunkt genom att hjälpa Palestina.
Från det heliga landet uppmanar vi att ni tar denna principiella ståndpunkt att erkänna staten Palestina till er samt att ni står fast vid ert juridiska ansvar gentemot en nation under ockupation. Detta så att vi ska kunna fira rättvisa och fred i landet där Fridfursten Jesus Kristus levde.
 
Dokumentet är undertecknat av över hundra palestinska kyrkoledare, diplomater, det civila samhällets ledare och organisationer, samtPatriark emeritus Michael Sabbah - Latin patriarkatet i Jerusalem
Ärkebiskop Atallah Hanna - grekisk-ortodoxa patriarkatet i Jerusalem
Biskop Mounib Younan - Chef för den lutherska kyrkan i Palestina och Jordanien / chef för Världs lutherska federationen.

Översatt från Engelska av Jonathan Ashauer

Läs  hela dokumentet på engelska här   "Europe Must Recognize the State of Palestine"

Läs även i Dagen  och  Dagen-2

Läs även andra bloggares åsikter om7 oktober 2014

Sverige erkänner Palestina-2

SVT:s korrespondent Samir Abu Eid och fotograf Niclas Berglund besökte Jerusalem, där man är orolig att fler EU-länder kommer att följa i Sveriges fotspår gällande avsikten att erkänna Palestina som stat. ” SVT

Brott mot folkrätten?

Det är ett brott mot folkrätten att erkänna Palestina som stat i den situation som nu råder. Så skriver Riksdagsledamoten Andreas Carson, KD i den kristna tidningen Dagen 
 
När Sverige ska erkänna en stat, är det viktigt att vårt agerande följer folkrättens definition av en stat. Ett folk, ett avgränsat territorium och en regering som kan kontrollera territoriet och skydda befolkningen. I fallet Palestina finns det otvetydigt ett folk, men både när det gäller frågan om territorium och regering är vi långt ifrån definitionens mening. Därför är det att bryta mot folkrätten att erkänna Palestina som stat i den situation som nu råder. ” Slut citat Andreas Carlson


Vad samma tidning aldrig delgett sina läsare är att den 1 september ”Israel ska beslagta 400 hektar palestinsk mark på den ockuperade Västbanken. Beslutet får kritik från fredsrörelsen, och USA kallar det för kontraproduktivt. Den mark som Israel nu konfiskerar, ligger i närheten av Bethlehem - och hör idag till fem olika palestinska byar. Planen är att bygga en ny stad  säger bosättarledaren David Perl till tidningen Jerusalem Post. Den lilla israeliska bosättningen Gevuot, som idag består av bara tio israeliska familjer, ska växa till en stad. ” Ur Vi bygger för framtiden
 

Fem rivningar i östra Jerusalem, januari 2014

 Snart finns inte något Palestina att erkänna , men  är så egentligen Andreas Carson vill ?
”Motarbetning av Guds Israelplan Mot bakgrund av Bibelns profetior är det förvånande att flera kristna kyrkor ändå inte tycks förstå att det judiska landet Israel är ett synligt tecken på att Gud agerar kraftfullt i vår tid.” Det skrev Carl Anders Breitholtz tidigare i samma tidning

Det gick bra att erkänna Kosovo och Kroatien

" Sverige har vid flera tillfällen efter det kalla krigets slut valt att erkänna stater även om kontroll-kriteriet inte varit helt uppfyllt. Till exempel erkände Sverige Kroatien vid ett tillfälle då den kroatiska regeringen inte kontrollerade sitt territorium. Sverige erkände också Kosovo 2008, trots att de serbiska enklaverna i landet inte kontrollerades av Kosovos regering. Jag har ännu inte hört något bärande argument varför det var rimligt att avstå från kontroll-kriteriet när det gäller Kroatien och Kosovo men hålla fast vid det just när det gäller Palestina. En ofta förekommande folkrättsligt grundad argumentation för erkännande av Palestina är också att en stats folkrättsbrott (Israels ockupationspolitik) inte skall få stå i vägen för ett annat  folks rättigheter (palestiniernas rätt till egen statsbildning). " ur  Ulf Bjerelds bloggLäs även andra bloggares åsikter om

5 oktober 2014

Sverige erkänner Palestina” Palestina kommer att erkännas som stat av Sverige. Det säger Stefan Löfven under dagens regeringsförklaring. ”  När jag lyssnade på regeringsförklaring sa jag spontant ” Äntligen” 

Varför skall vi erkänna staten Palestina? Vi kan inte vänta längre, Israel fortsätter motverka en tvåstatslösning genom att bygga bosättningar och riva palestiniers hem Läs SKR:s föjeslagareprogram ” Husrivningar”

Nu måste FN:s medlemsstater ta sitt ansvar, de skapade problemet 1947

Hanan Ashrawi är kristen palestinier. Hanan Ashrawi var en viktig fredsdrivande aktör under den Första Intifadan och har sedan dess varit politisk aktiv i palestiniernas lagstiftande råd. 


PLO:s verkställande kommitté Dr Hanan Ashrawi välkomnade Sveriges tillkännagivande om sin avsikt att erkänna staten Palestina i enlighet med internationell rätt och FN-resolutioner. Dr Ashrawi sade "svenskt erkännande av staten Palestina är en principiell ståndpunkt som bekräftar Sveriges stöd till palestinska nationella rättigheter och en rättvis fred".

Dr Ashrawi fortsatte: "Den svenska tillkännagivande är i själva verket ett tecken på ett genuint engagemang för rättvisa och kraven på fred, inklusive tvåstatslösningen på 1967 års gränser Vi hoppas att andra länder i Europa kommer att följa Sveriges bly De.. som påstår sig stödja tvåstatslösningen måste inse att för att nå den, vad som saknas är en suverän palestinsk stat. " 

Dr Ashrawi avslutar: "Ett villkorat erkännande av staten Palestina som resultat av förhandlingarna med Israel göra vår rätt till självbestämmande till ett israelisk privilegium. Detta är inte tar upp själva grunden för de värderingar som FN grundades på, inklusive dess ansvar att skydda och agera därefter. Vi uppmanar alla de länder som inte har erkänt staten Palestina att göra det som en investering i fred, samt en efterlängtad rätten för det palestinska folket. "

Stefan Löfven lyssnar till en representant för det Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI).  28-31 oktober.2012


För närvarande har 138 länder erkänt staten Palestina. Över 80% av världens befolkning lever på länder som har erkänt staten Palestina, däribland Brasilien, Sydafrika, Chile, Ryssland, Heliga stolen, Argentina, Indien och Kina bland annat. I översättning Ur PNN News 

Givetvis kommer de som motverkar en rättvis fred att göra att för att lägga krokben läs i  Dagen
Och i DN

Läs även andra bloggares åsikter om