29 juli 2014

Hamas och Hedin


Begravningen i Saint Porfirios kyrkan i Gaza stad i går av palestinsk kristen kvinna Jalila Faraj Ayyad, som sjukvårdare sade dödades i ett israeliskt flyganfall. Foto: Suhaib Salem / Reuters .Jul 28, 2014

Den fd. Pingstledaren Sten-Gunnar Hedin skriver i tidningen Dagen ”Varför fördömer Diakonia inte Hamas? ” i Dagen

Han skriver vidare ”Att inte Diakonia tar tydligt avstånd från denna politiska rörelse är inget annat än politiskt hyckleri. Kristna araber mördas av Hamas utan att Forsberg utrycker någonting! Men Hamas misstänks tillhöra den politiska vänstern, då kan tydligen mycket förlåtas. Hamas står inte för mångfald. ” 

Diakonia och Sabeel tar visst avstånd från  Hamas " Hamas skjuter medvetet raketer mot civila mål och civil egendom. Tydliga brott mot krigets lagar som skapar skräck bland Israels befolkning. De politiska och militära ledare som är ansvariga för detta måste ställas till ansvar. Israel har en skyldighet att skydda sin civilbefolkning från raketbeskjutning."  ur Diakonias blogg 2014-07-18


Så här skrev Naim Ateek, präst och ledare för Sabeel och Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia. ”Vi fördömer dödandet och övergreppen oavsett om de skyldiga är Israel, Hamas, palestinska extremister eller israeliska bosättare.” tidigare i Dagen 2014-07-22

 
Han vill inte heller förstå att Hamas framväxt är en symtom på en långvarig ockupation där fredlig lösning syns just nu syns avlägsen.

Och som den palestinske pastorn Alex Awad skriver ”Om det internationella samfundet inte stödjer en palestinsk självständighet, är alternativet en kraftig ökning är radikalism, fundamentalism och våld som kommer att skada Israel, palestinierna, arabstaterna, USA och många länder runt om i världen. Radikalism och terrorism frodas där orättvisa råder.” Pastor Alex Awad 10 skäl att stödja Palestinas ansökan till FN

Diakonia /Sabeel skrev i sin debattartikel ”Om Israels regering vill ha fred så måste den förändras. Den måste tro på kraften i en fred som baseras på rättvisa och jämlikhet. I en tid som denna krävs det att de israeliska ledarna visar mod och: inser att våld bara föder våld och att desperation kan föda desperata åtgärder. Israel, liksom Hamas, måste därför stoppa våld– och hämndspiralen. åtgärdar orsakerna till problemen: de rasistiska lagarna, militärockupationen och de illegala bosättningarna.” 

Tyvärr vill inte pastor Hedin förstå detta han har en annan agenda: att hela tiden försvara vad Israel gör utifrån sin bibelsyn om Israel.

Om mitt engagemang för en rättvis fred skrev han ”Du talar om ”Kristen Sionism”, för mig helt okänt. Däremot är jag oroad över ”Kristen Antisemitism”, som lätt kan slå rot med den ensidighet du visar i dina svar i reportaget. ” ur Sten-Gunnar Hedin och verkligheten 

Tidigare: " Som kristna åtagit oss ickevåld, vi kan inte stödja Hamas ideologi. Vi tror dock att folket i Gaza har rätt att leva i frihet och värdighet. Det innebär att belägringen över Gaza ska hävas och gränserna bör vara öppna. Folket i Gaza behöver en chans att leva." ur Gud gråter över Gaza

Läs även andra bloggares åsikter om

28 juli 2014

Röster från Gaza


2014-07-23 Röster från Gaza: Systrarna av det inkarnerade Ordet 

Gaza är mitt uppe i en mycket svår situation: bombningar, dödsfall, förstörelse. De som lider mest är de svagaste, barnen, de fattiga, de sista. Gazas kristna gemenskap består endast 1300 kristna som samlas i den katolska kyrkan av den heliga familjen, har lidit oerhört. Fram till för bara några dagar sedan, en del av systrarna av det inkarnerade Ordet arbetar fortfarande hårt för att hjälpa till i krisen, men de var tvungna att evakuera eftersom situationen har blivit allt farligare. 


Läs mer om Sisters of Charity of the Incarnate Word

För den som vill lyssna till hur en kristen på Västbaken upplever situationen idag. Taybeh ligger inte alltför långt från Ramallah och lever under den israeliska ockupationen. Lyssna till intervjun med min vän Maria C Khoury Intervjun är gjord för en amerikansk publik : Ancient Faith Radio

 Läs mer om Maria hon är en återkommande gästskribent i min blogg läs här och se bilder från Taybeh Väntar på vatten 

Dagen- Påven väjar om vapenvila
Dagen

 Läs även andra bloggares åsikter om

26 juli 2014

Gud gråter över Gaza

 
Jul 23, 2014 Gaza has a small Christian minority, and as Israel's bombardment continues, several churches are being used as safe havens. In one church, more than a thousand people from neighbouring communities are seeking shelter from the air strikes. Al Jazeera's Charles Stratford reports from Gaza. Subscribe to our channel


Ett uttalande av Bethlehem Bible College angående den nuvarande krisen i Gaza

Idag gråter Gud över situationen i Palestina och Israel. Idag gråter Gud över Gaza. Med Gud våra hjärtan är  brustna när vi ser blodbadet i Gaza och i Israel.

Vi på Bethlehem Bible College
uppmanar konsekvent för en rättvis fred för både israeler och palestinier. Vi söker alltid en icke-våldslösning på konflikten. "Alla former av våld måste bemötas otvetydigt", förklarade the Christ at the Checkpoint manifestet. Vi tror också att så länge ockupationen av palestinskt territorium och belägringen av Gaza kvarstår, kommer konflikten att fortsätta att eskalera. För att citera manifestet igen, "för palestinska kristna är ockupationen den centrala frågan om konflikten".

Som kristna åtagit
oss ickevåld, vi kan inte stödja Hamas ideologi. Vi tror dock att folket i Gaza har rätt att leva i frihet och värdighet. Det innebär att belägringen över Gaza ska hävas och gränserna bör vara öppna. Folket i Gaza behöver en chans att leva.

Vi motsätter Hamas skjuter raketer mot israeliska samhällen och städer. Samtidigt är vi chockerade av den oproportionerlig och omänskliga svar från den israeliska militären och förakt av civila liv och speciellt oskyldiga kvinnor och barn.

Vi sörjer över uppbyggande av hat, trångsynthet och rasism i våra samhällen av i dag, och därmed våldet. Vi är speciellt bedrövad när kristna bidrar till den kultur av hat och splittring, snarare än att låta Kristus för att använda dem som instrument för fred och försoning.

Inför detta bekräftar vi - med hjälp av orden från vår egen Dr Yohanna Katanacho:


Foto: Bethlehem Bible College 2012
 Vi är emot att döda barn och oskyldiga människor. Vi stödjer kärlek inte hat, rättvisa inte förtryck, jämställdhet inte bigotteri, fredliga lösningar inte militära lösningar. Våld ska bara avla krig, det kommer att ge mer smärta och förstörelse för alla folk i regionen. Fredsskapande rotad i rättvisa är den bästa vägen framåt. Därför förbinder vi oss att sprida en kultur av kärlek, fred och rättvisa i ansiktet av våld, hat och förtryck.

Vi uppmanar alla vänner av Bethlehem Bible College för att be om en omedelbar vapenvila, följt av stora ansträngningar för att ta itu med roten till problemet inte symptomen. Vi ber tröst för de sörjande familjerna. Vi ber särskilt för de kristna i Gaza, som även är för närvarande under beskjutning, men de erbjuder skydd och stöd för de fördrivna och sårade. Vi uppmanar slutligen för dig att be för alla dem - palestinier, israeler och människor i hela världen - som är engagerade i att sprida en kultur av kärlek, fred och rättvisa i ansiktet av våld, hat och förtryck.

Ett uttalande av Bethlehem Bible College styrelse, VD, dekaner, lärare, personal och studenter - och den lokala kommittén för Kristus vid Checkpoint. I översättning orginaltexten kan läsas här: Bethlehem Bible College Mer om Christ at the Checkpoint

Mer om Betlehem Bible Collage

"Västerlandets relativa tystnad är besvärande. Vad som nu sker är inte en fråga som bör in­placeras på den politiska höger-vänster skalan. Det angår oss alla. Som advokat anser jag det vara min plikt att påtala detta och att erinra om att kampen för upprätthållandet av mänskliga rättigheter måste föras av alla med brukande av alla de fredliga vapen som står till buds. I mitt fall består dessa av ord och sakargument." ur  DN

Läs även andra bloggares åsikter om
Dagen-3
Dagen
Dagen-2
Dagen-4
Dagen-5 

22 juli 2014

Fred och rättvisa

Gaza's church has taken in families fleeing the Israeli war on Gaza
Återigen offras civilbefolkningen i kriget mellan Israel och Hamas och återigen är omvärlden tyst inför övergreppen. Men dagens situation hade kunnat undvikas om inte omvärlden även varit tyst inför den ständigt pågående ockupationen, bosättningarna samt brotten mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. "  så skriver  skriver Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia och Naim Ateek, präst och ledare för Sabeel i den kristna tidningen Dagen 2014-07-22
 
De fortsätter: "Vi menar att allt mänskligt liv är heligt, israeliska liv såväl som palestinska, judiska såväl som muslimska, och muslimska såväl som kristna. För dem som har ögon att se med så är dödande och övergrepp meningslöst.” läs mer i Dagen- Israel håller en rasistisk kurs 

PS. deras orginalrubrik "Framtiden för israeler och palestiner förutsätter pluralism och inte segregation!" DS.

Jag håller med vad dessa kristna pastorer / teologer som företräder Diakonia och Sabeel skriver , själv är jag en tacksam månadsgivare till Diakonia och medlem i Sabeel.

De avslutar ”Vi beklagar passiviteten hos världens ledare inför ockupationen av Palestina. De måste inse att för att lösa konflikten krävs intervention utifrån. Världens mäktigaste nationer bidrog till att skapa konflikten och de måste nu bistå med att lösa den. Israels regering tror att de kan vrida till– baka historiens gång och skapa ett Israel baserat på religiös och etnisk identitet.”


Jul 19, 2014 A respected Norwegian Surgeon volunteering in Gaza at Al-Shifa hospital

Men igår  baxnade jag när jag läste vad Tommy Dahlman 48 år som är svensk föreläsare och evangelist med egen blogg i Värdenidag skriver 20 juli 2014 ”Jag har nämligen märkt en tendens hos vissa teologer i Sverige och även i Norge, som jag tidigare haft förtroende för och som har verkat i de pingstkarismatiska kontexterna under många år, en ny retorik. Den låter ungefär så här: ”Vi ska vara balanserade i vår bedömning ”Visst ska vi välsigna Israel men vi försvarar inte allt de gör” ur 

Tidpunkten för hans utspel är synnerligen illa valt då under de senaste dagarnas strider i Gaza . Då döda och skadade civila uppgår i skrämmande antal. Då tycker han att vi som kristna skall ge Israel vår oreserverade stöd ! ( visst har Israel rätt att försvara sig men detta övervåld kan ingen kristen eller empatisk människa ställa sig bakom,  men han kan.)

Nej Dahlman ta på dej nattmössan och somna om :)

Läs även andra bloggares åsikter om
 
Dagen

18 juli 2014

Människorna i Gaza 2014

"People Are Resisting by Existing" *
Pastor Dr Yohanna Katanacho är en palestinsk evangelisk kristen. Han har förvärvade sitt MA från Wheaton College och hans Master of Divinity liksom hans Ph.D. i Gamla Testamentet från Trinity International University. Han har översatt flera böcker från engelska till arabiska och har också skrivit flera böcker samt ett tiotal artiklar på engelska och arabiska. Han är nu som den akademiska dekanus Bethlehem Bible College och Galileen Bible College. Dr Katanacho har talat i många kyrkor och konferenser runt om i världen som behandlar teologiska perspektiv på den arabisk-israeliska konflikten. Ur Rev. Dr. Yohana Katanacho Dessutom är han min bloggvän 

Vad vill människorna i Gaza? Hur kan vi svara ? Genom Rev Dr Yohanna Katanacho
 

Många vill ha ett stopp på att döda oskyldiga människor i Gaza. Jag stöder till fullo detta synsätt. Men vad vill människorna i Gaza  och hur kan vi be och agera för att sprida fred?

Enligt de senaste nyheterna **, begär folket i Gaza följande:

1. Fri rörlighet; de vill Israel att häva belägringen och öppna gränsövergångarna för handel och människor. De vill öppna en internationell hamn och flygplats. De vill att Israel för att öka sin fiskezon till 10 kilometer.

2. De vill ha religionsfrihet. De vill ha möjlighet att be i Jerusalem.

3.De vill ha frisläppandet av palestinska fångar.

4.De vill ha ekonomisk utveckling och förbättringar i Gazaremsan.

Å andra sidan, Israel vill ha säkerheten i sina folk.


Pastor Dr Yohanna Katanacho

Som en palestinsk israelisk kristen, stöder jag Israels behov av säkerhet samt ovan nämnda begäran. Varje människa är skapad till Guds avbild och har rätt att röra sig fritt, att arbeta, för att bedja och att föra ett anständigt liv. Problemet är inte i dessa önskemål, men det är i de motstridiga världsbilder. Å ena sidan, den nuvarande regeringen i Israel ser Hamas och alla palestinier som ett hot mot det judiska folket. De fungerar i samband med krig och föra ett krig mentalitet som delegitimerar sina motståndare. Varje framgång för Hamas är ett misslyckande för Israel. Å andra sidan, ser Hamas den israeliska regeringen som en ockupant och som fienden i  deras ögon, att döda en israel är acceptabelt så länge de är i vägen för att fullfölja befrielsen. Båda grupperna, visserligen på olika sätt, har dödat många oskyldiga människor.

Mot bakgrund av ovanstående måste vi be inte bara för en vapenvila utan också för att förespråka en ny verklighet. Vi vill inte bara sluta döda oskyldiga barn, men vi vill också ge våra barn med en annan världsbild och i en annan värld. Vi vill förespråka fred inte bara för att stoppa krig. Därför är det viktigt för många kristna att visa sin tro genom sina gärningar och sina göra sina böner till begripliga åtgärder. Följande är några steg som vi kan göra:

1. Välsigna och förespråkar en världsbild och en teologi där både palestinier och judar är lika skapade i Guds avbild, lika älskad och uppskattad.

2. Be för alla de förtryckta och marginaliserade och söka praktiska sätt att ge medicinsk hjälp, mat och andra grundläggande behov genom palestinska och israeliska kristna organisationer.

3. Stöd fredsskapande genom att samarbeta med organisationer som förespråkar fredsskapande och fredsbevarande. Vi måste utrusta barn och vuxna med verktyg som kan göra dem till att vara fredsstiftare. Skapa webbplatser, skriva böcker, sjunga freds sånger, och designa fredsskapande kurser. Vidare, utmana dina politiker och ledare genom att skriva till dem.

4. Be och stödja en långvarig lösning på den palestinska - israeliska konflikten. Går till roten av problemet inte symptomen.

Rev Dr Yohanna Katanacho
 
I översättning se orginaltexten här : What do the people of Gaza want? How can we respond? By Rev. Dr. Yohanna Katanacho

* Foto: Från The Nation-2012
** Hamas erbjuder Israel ett 10-års vapenvilaläs mer i  Mondoweiss 
 
Tidigare "Det är är i år precis 30 år sen jag var i Gaza jag möttes av gator utan asfalt med öppna avloppsdiken och en kåkstad i den del av Gaza som jag besökte. Men det sjöd av liv med småindustrier överallt, men sen många år sen har israeliska bulldozers demolerat dessa industrier." ur  Människor i Gaza-2009

Flera av Svenska kyrkans internationella samarbetsparter vädjar om ett stopp på det blodiga kriget mellan Israel och Gaza.ur Dagen
dagen
Läs även andra bloggares åsikter om

17 juli 2014

Gaza humanitär nödsituation

 

En ny humanitär kris har brutit ut, för femtioelfte gången, för befolkningen i Gazaremsan.
Räkningen av offren, av förstörda hem och fördrivna personer håller på att uppdateras kontinuerligt, med siffror som blir mer och mer tragiskt per timme. Caritas Jerusalem uppdateras ständigt om situationen i Gazaremsan, i syfte att övervaka människors behov och för att bättre kunna planera insatser.
Fr. Raed Abusahilia General Manager, Caritas Jerusalem "Situationen är mycket svår ur en humanitär synvinkel. Människor saknar mat, vatten och elektricitet. Ur medicinsk synvinkel, det finns tusentals skadade människor på sjukhus. Och även då de saknar mediciner. " Caritas Jerusalem, som har funnits i Gaza sedan 1990, har en vårdcentral och en mobil klinik i området. Arton lokala arbetare finns på området, bland annat läkare, sjuksköterskor, tandläkare och socionomer. Dessutom finns det cirka 150 frivilliga, många kristna men också muslimer, som gör sina egna bidrag, särskilt för första hjälpen hjälp. Under de senaste veckorna har arbetet blivit mer komplicerat.

Fr. Raed , Caritas Jerusalem "Vår medicinska personal som är i Gaza nu inte kan arbeta i vår vårdcentral. Så, är de som arbetar på sjukhus som volontärer för att hjälpa de skadade. " kristna i Gaza är en liten minoritet i dag och det finns knappt 200 romerska katoliker närvarande. De delar samma öde som palestinska muslimer som bor i Gazaremsan.

Fr. Raed Caritas Jerusalem "Antalet kristna har nu nått 1313. Trettiofyra procent av dessa hade redan ingen inkomstkälla eftersom situationen redan var kritisk. Under de senaste åtta åren, har detta varit den tredje krig som de har upplevt. Vår uppmaning till alla våra vänner runt om i världen, i församlingar, stift, är att gå med oss i solidaritet, i bön, och genom ekonomiskt bistånd och humanitär hjälp, för att hjälpa folket i Gaza. Inte bara för den kristna gemenskapen i Gaza som är liten, men för hela befolkningen i Gazaremsan. " Och samtalet av Caritas Heliga Landet är också leds av påven Francis.

Fr. Raed General Manager, Caritas Jerusalem "Vi behöver honom av två skäl: för det första, att sätta press på de internationella samhällen, på båda sidor-för israeler och palestinier så att attackerna kommer till ett slut. Sedan kan han arbeta ett andra mirakel: ett år sedan lanserade han en bön vaka mot kriget i Syrien. Han kunde nu främja en bön vaka i slutet av detta krig. " I översättning av texten i filmen
  
Caritas är en biståndsorganisation inom katolska kyrkan

Eldupphöret varade inte mer än några timmar. Strax efter lunch sköts tre nya granater från Gaza mot Israel. DN
Dagen 

Läs även andra bloggares åsikter om

13 juli 2014

En kristen i Gaza


 
Foto: PNN News


En palestinsk Baptist i det bombade Gaza och hans tankar och böneämnen förmedlat av Rev Yohanna Katanacho, Ph.D.
 
I juni 2014 avslutade Bethlehem Bible College undervisa i en kurs i Gaza. Dussintals kristna studenter tog kursen i palestinsk kontextuell teologi som en del av MA i kristen tjänst och ledarskap. Jag undervisade i kursen och en av mina elever arbetar fortfarande på sina uppgifter i kursen Den 8 juli 2014 talade vi över Skype för att klargöra hur han kan gå vidare i sina uppgifter. Vi pratade också om situationen i Gaza.

Som många av er vet, pågår det en ström av våldshandlingar i min region. De israeliska invånarna lider av dussintals raketer som avfyrades från Gazaremsan och palestinier i Gaza står inför ett ökande antal israeliska flyganfall. Vi är mitt i en till runda av våld i en ond cirkel.


Shadi, min elev från Gaza, förklarade för mig att situationen i Gaza är mycket svårt. På en daglig basis finns det ingen el från 15:00 till 11:00. Många människor köper konserver och lagra den i sina hem i väntan på krig. På natten förväntar sig människorna flyganfall och hoppas att det inte kommer att vara i deras stadsdel eller hem. De kan inte lämna Gaza. Bara de som är över fyrtio kan få tillstånd att resa när gränserna till Egypten eller Israel är öppna. Shadi känner att de är i ett stort fängelse med ett minimum av livets grundläggande behov. Han tillade att Baptistkyrkan i synnerhet är bekymrad eftersom dess byggnad ligger mitt emot en polisstation; den senare är ett legitimt mål för israeliska flyganfall och det har bombats tidigare.

Foto:  Baptistkyrkan i Gaza
Intressant är att Shadi inte hyser ilska eller hämnd. Han är en del av en kyrka som har en martyr som mördades av muslimska extremister, och en kyrka som led av israeliska flyganfall. Istället berättade han att kyrkan Gaza har bett alla sina medlemmar att be för fred. Först trodde jag att han betyder fred för hans kyrka eller kanske för människorna i Gaza, men sedan upptäckte att de ber för fred i hela regionen, inklusive fred i Israel. Vidare tillade han att Jesu efterföljare i Gaza är rädda för våld; men de är fast beslutna att älska sina fiender och att följa Jesus i denna svåra situation för våld föder våld, men kärleken till Jesus Kristus är vägen framåt. Shadi tillade att han vill följa Jesus och möta våld med kärlek, förbannelser med välsignelser. Kom ihåg Baptistkyrkan i Gaza i dina böner och ber också för Shadi, hans hustru och hans tre månader gamla dotter. Må ledarna för vår region och världen lära av denna lilla kyrka och väljer fred, inte krig; väljer rättvisa inte självcentrerade politiska program. Må dessa ledare väljer långsiktiga lösningar inte en blodig genväg.

July 12, 2014 Rev Yohanna Katanacho, Ph.D.


Foto:  Baptistkyrkan i Gaza från  Munther Isaac
Foto: PNN News

Läs även andra bloggares åsikter om

"Israel har bombat Hamas högkvarter och palestinska polisstationer." ur Dagen
Dagen
Dagen-3

9 juli 2014

Glass från BetlehemGlassmaskin "Il Cantico"-Betlehem
"Det här är min specialitet". Den är gjord med mjölk, grädde, pistasch, en sak som vi kallar mistaka i Palestina, vattenblomma , sahlab. Jag har gett dig min hemlighet ... "

Den kallas "Il Cantico," en hyllning till Saint Francis, och det kommer säkert att ta ungefär lovsånger till Herren för de gåvor och jorden. Det är vårdnaden om det heliga landet: s nya glass butik, som är ett projekt i samarbete med staden Betlehem, italienska samarbetet och Johannes Paulus II-stiftelsen. En modern och mysig struktur, i en byggnad som tillhör vårdnad i Betlehem med utsikt över torget i Födelsekyrkan, med en stor terrass med utsikt över Betlehem och dess omgivningar. Invigningen ägde rum på lördag, 14 juni, i början av sommarsäsongen med en förhoppning om att det blir en mötesplats för lokalbefolkningen och pilgrimer.
  
Fr. Ibrahim Faltas, OFM Vicepresident , Johannes Paulus II-stiftelsen är "Il Cantico" Ice Cream Shop unik i hela Palestina. Vi öppnade lite innan påvens besök. Alla de som kom, berättade att det är den bästa glassen i hela Palestina. Så småningom, från labbet, kommer vi att dela ut glassen i hela Palestina, som kallas "Betlehem glass."

Davide la Cecilia generalkonsul i Italien i Jerusalem "Glass är en del av vår matkultur. Det finns också en stor respekt för det palestinska stil eftersom smaken av glassen kommer från palestinska ingredienser: det finns pistage, datum-vilket är bra-och bara smakade det. Vi har uppnått detta genom att utbilda unga palestinska glassmaskiner, och vi hoppas kunna göra det i andra delar av Palestina. Vi funderar Ramallah och Gaza " Ett tiotal palestinier, mellan laboratoriet och glass butik, har fått arbete tack vare ett expansionsprojekt som vill bekämpa den ekonomiska krisen som drabbat de palestinska territorierna.

Vera Baboun borgmästare i Betlehem "Vad vi har gjort med detta samarbete är mycket viktigt ur ett mänskligt perspektiv: att skapa broar, stärka ekonomin, skapa arbete möjligheter och rörlighet. För mig är det ett litet mirakel, och det ger glädje och välsignelse. " Glass butiken är en glad sammanflätning av italiensk tradition och palestinska stil. Betlehemiten glassmaskiner, efter att ha blivit utbildad av italienska mästare, har finslipat sitt hantverk och har nu skapat sina egna speciella smaker i laboratoriet, med naturliga ingredienser som är alla "görs i Palestina." 2014/06/17

Ur texten till Filmen

Läs även andra bloggares åsikter om