13 februari 2018

Israel och afrikanska flyktingar
Israel was the main driver behind the 1951 UN Convention on the Rights of Refugees, but after signing it, it has never respected the rights of refugees. In fact, it has created one of the biggest refugee crisis the world has seen, says Journalist and Filmmaker Lia Tarachansk

Läs även: " Israels regering har beslutat deportera tiotusentals eritreanska och sudanesiska asylsökande flyktingar till de afrikanska länderna Rwanda och Uganda, som får 5000 dollar för varje utvisad person de tar emot. Vi protesterar mot denna form av handel med utsatta människor, skriver svensk-eritreanen Said Adem." Dagens arena 

Läs även andra bloggares åsikter om  

8 februari 2018

"Jag är jude"

Konstnären och aktivisten Dror Feiler är född och uppvuxen på en kibbutz i Israel, gjorde militärtjänst som fallskärmsjägare. Han är även aktiv inom Ship to Gaza, vilket gjort att han inte längre får resa in till Israel. från  Malou Efter tio i TV4 från 2018-02-06
Tidigare: "Jag tycker det är oacceptabelt när judar bli angripna i Sverige bara för att de är judar, detta får inte ske." Ur Antisemitism 

Det fanns ingen väg tillbaka och i maj publicerades hans bok: ”När lojaliteten prövas – om Israel och svensk-judisk identitet”.


Mer om "Malou Efter tio" "Malou Efter tio"-Jag är jude

Läs även andra bloggares åsikter om

29 januari 2018

Historisk rätt kontra FN-beslut

Lars Hedlin är född 1940 i Vittangi Lappland , uppväxt i den Lestadianska väckelsrerörelsen , arbetat som gymnasielärare under hela sitt yrkesverksamma liv.  Aktiv i Sv. Kyrkan, bosatt i Umeå . 

Gästkrönika   Historisk rätt kontra FN-beslut
Det är fullt möjligt att  Israel kan hävda en historisk rätt till Jerusalem och varför inte hela Palestina? Det senare är något som bosättarna gärna framhåller och en del av dem är inne på att också Syrien  egentligen tillhör det judiska folket. Och varför inte ta några steg ytterligare bakåt i tiden  till de område judarna behärskade på kung Salomos tid.

När Kina invaderade Tibet skedde det med motiveringen att det är ett gammalt kinesiskt område. Kanske att en del danskar skulle börja agitera för att återerövra de gamla danska om råden i södra Sverige...? Varför inte?

Bengt Ove Andersson och Stefan Dozzi i  Dagen 2017-12-21 argumenterar ytterst vältaligt för sin sak, men bortser ifrån århundraden av  händelser däremellan som rumsterat om den historiska kartan. Det var den verkligheten som var utgångspunkten för FN-besluten efter andra världskriget. Merparten av det judiska folket fanns i förskingringen och deras ursprungliga område kom av romarna att benämnas Palestina och invaderas av araber efterhand på samma sätt som judarna själva  årtusendet före invaderat detta område  i strid med andra folk.

Det internationella samfundet är också en efterkrigsskapelse vars uppgift blev att skapa ordning och reda i det härjade Europa. Ett av de besvärligaste uppgifterna blev  nu  att finna en konstruktion just i Palestina, där judar skulle  finna en fristad, men som innebar  att det folk som bebott  området i åtskilliga århundraden fick lov att maka på sig, vilket de givetvis motsatte sig. Martin Buber hade ju drömmen att dessa två folk skulle kunna bilda ett gemensamt rike. Men så blev det inte ,då judarna i sin tur bar på drömmen om rent judisk stat.

Detta med en etniskt ren stat och de tillbaka blickar som nu görs av Andersson och Dozzi blockerar en möjlig fred mellan parterna. Innebär också att man låtsas som om FN-besluten om Jerusalems status  inte existerar eller att dessa helt enkelt kan negligeras, vilket ju staten Israel satt i system  ex:s genom att tillåta/stimulera bosättningar på ockuperat område helt i strid med internationell rätt.

Bör vi ändå inte respektera  besluten tagna  av det internationella samfundet som alla stater  varit eniga om för att åstadkomma en för alla stater gemensam rättsordning. Drömmar av historienationalistisk karaktär måste underordna sig den internationella rätten. Annars lurar kaos om hörnet!

Lars Hedlin Umeå

Tidigare debattartikel av Lars Hedlin  i Dagen:  Beslutet öppnar för enstatslösning

Läs även andra bloggares åsikter om

20 januari 2018

World Day of Migrants and Refugees

Katolska kyrkan i Israel om "Världsdagen för migranter och flyktingar i Haifa."
Just nu är situationen komplicerad på grund av en ny lag i Israel som säger att flyktingar måste lämna landet senast i slutet av april Det är en svår tid. Vi måste be för detta situation och vi måste hitta en lösning.”
 Detta är ett delat ansvar mellan olika länder, som måste anta internationella lagar för att skydda dessa människor. Det är också en uppgift för kyrkan. Franciskus, i sitt brev, rekommenderade välkomna, skydda och integrera invandrare och flyktingar.” text ur filmenLäs även om en ny lag i Israel som säger att flyktingar måste lämna landet senast i slutet av april : The New Work Times

Tidigare : Kyrka utan gränser 

Läs även andra bloggares åsikter om    

29 december 2017

Elefanten i rummetDen 8 november 2017 skrev prästen Kjell Jonasson, en debattartikel i tidningen Dagen det var kritik av en bibeltolkning som kallas kristen sionism, exemplet han refererade till var en predikan pingströrelsens ledare Lewi Pethrus höll 1967. ”Medan tältdukarna smattrade i den ljumma sommarvinden talade han utifrån Luk 21:24b om att när hela Jerusalem nu var i judafolkets händer så ”var hedningarnas tider fullbordad” och Kristi andra tillkommelse stod för dörren.” läs mer i Hur kan freden bli möjlig?

Jag har en hel del nu aktiva evangelikala predikanter som facebook-vänner men vad kunde se så var tystnaden*  massiv av Kjell Jonassons artikel. Det tragiska är att så många evangelikala kristna  stelnat till i en världsbild som gällde 50 år sen och är oförmögna att ta in vad den Israeliska ockupationen nu orsakar.

När Donald Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad var uppmärksamheten desto större lovorden fyllde debattsidorna i tidningen Dagen  Jerusalem Israels eviga huvudstad och Lyssna till vad Trump sa  och på Nyhetsplats ”Nästa Trump, Västra muren”

Men var finns våra Palestinska kristnas röst? Ja en liten nyhetsartikel  inför julen Dystert julfirande väntar invånarna i Betlehem

När kan man förvänta sig en ledarartikel i Dagen som stöder våra Kristna trossyskon kamp att få bo kvar i sitt hemland?

Kanske bör även tidning Dagen ledarredaktion rannsaka sig själva " Därför handlar kallelsen att vara människa inte bara om att ängsligt akta sig för att begå brott, utan om att aktivt stå upp mot ondskan, värna de skyddslösa och främja det rätta. " Ur Underlåtelsesynd är årets ord 2017
* Elefanten i rummet är ett bildligt uttryck för något som är påtagligt för alla människor i en grupp, men som man undviker att prata om. Orsaken till att man håller tyst om "elefanten" kan vara att det skulle vara genant, förorsaka besvärliga diskussioner eller att ämnet är tabu.

Tidigare: " Hans ( Lewi Pethrus) enda reflexion: ” det enorma flyktinglägret företedde en beklämmande syn”. Ur I Jesu land

 Läs även andra bloggares åsikter om

12 november 2017

Jonathan Cook on Citizenship

Jonathan Cook (born 1965) is a British writer and a freelance journalist based in Nazareth, Israel, who writes about the Middle East, and more specifically, the Israeli–Palestinian conflict. Jonathan Cook explaining in the film the complexities of citizenship in Israel.

Jonathan Cook on Citizenship from Stephen Sizer on Vimeo.


A presentation by Jonathan Cook to the Sabeel Witness Tour on Christian Zionism 2017. The presentation was given in the Church of the Annunciation, Nazareth.

Tidigare: Kärlek under apartheid 
Förbud mot familjeåterförening av Palestinier i Israel 

Läs även andra bloggares åsikter om    

9 november 2017

Lewi Pethrus - I Jesu land

Betlehem
Jag har sedan länge intresserat mej är äldre litteratur och reseskildringar från ”det heliga landet” de är historiska” tidkapslar” och ger intressant inblick i resenärens inställning till landet och folken där. Lewi Pethrus  var pastor och föreståndare i Filadelfia-församlingen i Stockholm 1922 gjorde Lewi Pethrus sin första resa till det heliga landet ”Resor och rön i Palestina” som jag skrivit om tidigare.*

Karta i boken I Jesu land
1950 gjorde han en ny resa och skrev boken ”I Jesu land – En resa i Israel och Transjordanien ” ( två år efter att Israel bildades.) Reseskildringen är uppdelad i tre delar: 1 Det gamla Israel 2. I Jesu fotspår 3. Det nya Israel. Boken har 319 sidor, jag kan inte ge en fullödig recension av den, bara ett par reflexioner. 
Han använder ibland ordet Palestina , men ställer sig positiv till den nu upprättade Israeliska staten ”Det är ganska mäktigt att tänka sig, att detta land Gud lovade Abraham och hans säd och att- trots misslyckande i det förflutna – löftet nu åter håller på att bli verklighet.” -”Åt din säd skall jag giva detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, till floden Frat” Samtidigt ” Araberna äro ju också Abrahams säd, de äro Ismaels avkomlingar. Inom det territorium, som denna profetia avser falla flera av arabländerna. Det innebär naturligtvis inte, att Israel ensam skall ha hela området , utan det skall dela det med sina bröder, araberna. Det är också vad Israel vill. Man hör det om och om igen uttalas av Israels ledare , att de ingenting hellre önska än en sådan överenskommelse med araberna som möjliggör en fredlig och vänskaplig samlevnad och samverkan med dem.”

Han berättade hur tillslutet och onaturligt gränsen till Transjordanen ( Västbanken ) nu blivit. ” Post, telefon telegraf och över huvud taget varje möjlighet till förbindelse mellan länderna är absolut förbjudet” Han ville gärna besöka Västbanken men det var inte så lätt att få visum dit. Men hans vän sen förra resan  Lewis Larsson  Svensk Konsul i Östra Jerusalem  lyckades fixa det. H. L . Larsson och hans hustru har vi denna tidpunkt lämnat den amerikanska kolonien. ( Utvandrarna från Nås 1896 ) Lewi Pethrus nämner inget om varför han lämnat denna slutna sekt  endast ” deras erfarenheter ha gjort dem åtskilligt betänksamma inför den absoluta egendomsgemenskapen ”.

Arabiska fåraherdar med sin hjord
Lewi Pethrus och hans sällskap bor på American Colony:s hotell under vistelsen i Jerusalem. Delningen av Palestina har fått sina oönskade konsekvenser: När han besöker Betlehem skriver att ” Jag hörde senare att av en köpman här i Betlehem att det är mycket svåra tider . Affärerna har gått ner till ett minimum. De skaror av turister och pilgrimer som fordom besökte platsen ha efter kriget så gott som upphört att komma.”

Han skriver att en mängd kristna missionärer ha varit verksamma i Jerusalem och i andra av Palestinas städer under åren. Bland dem som gjort ett gott arbete nämner han Christian Missionary Alliance och Svenska Jerusalemföreningen. Samtidigt skriver han att ” Judarnas känsla av religiös överlägsenhet gör det dock inte lätt att vinna dem för kristendomen”.

Israels provisoriska parlamentsbyggnad
En dag besöker han Israeliska riksdagen ( Knesset ) det är annonserat en öppen debatt angående Transjordaniens annexion i Palestina. ” Regeringspolitiken utsattes för kraftiga angrepp Arbetarpartiet , kommunisterna, sionistiska partiet kritiserade regeringen för att den , genom sitt stillatigande och genom genom sina underhandlingar om fred med kung Abdullah , uppmuntrade denne i sina förehavande. Utrikesministern underströk att att stabilitet , säkerhet och fred äro de faktorer som motiverar Israels poitik. En fd ledare för Sternligan Nathan Yalin-Mor yrkade på att riksdagen genast skulle ge order till Israels arme’ och befria den del av landet, som återstår.”

Helhetsintrycket var enligt Pethrus att Israel vill fred , om också inte till varje pris. Han berättar om firandet av Frihetsdagen och att han där träffat Israels premiärminister David Ben Gurion hälsat på honom och tagit i hand hans ” en gång valkiga arbetarnäve”.

Röjningsarbete i en övergiven arabisk by
Så mycket om konsekvenserna av kriget 1948 skriver han inte om. Men när han besöker Jeriko skriver han ” Just som vi kommit ut från Jeriko passerade vi ett arabiskt flyktingläger. Somliga uppgåvo antalet flyktingar till 30.000 andra till 50.000. En oöverskådlig massa av svarta tält. – Dessa människor ha kommit västerifrån , i huvudsakligast från den del av Palestina som nu är under Israel”. Hans enda reflexion: ” det enorma flyktinglägret företedde en beklämmande syn”.

Inget nämns av FN:s medlare Folke Bernadotte  mördades i Jerusalem av judiska terrorister ( Sten-ligan ) två år tidigare. Han bildsätter sin bok med bilder av den israeliske fotografen Z Kluger ”Röjningsarbete i en övergiven arabisk by” men skriver ingenting om dessa övergivna byar.

Citat "Det jag slås av när jag tänker tillbaka är hur man så enkelt och okritiskt kunde se på konflikten, bortse från mänskligt lidande och mest intressera sig för hur skeendet passade in i ett sätt att tolka skriften, med sammanblandning av det bibliska Israel och staten Israel som tolkningsnyckel" Ur Hur kan freden bli möjlig?

”Resor och rön i Palestina”

Läs även andra bloggares åsikter om