7 februari 2016

Det tredje Templet


Det finns en stort intresse även blan vissa kristna * för denna kviga trots att för oss kristna ett bättre offer redan gjutits ” Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. ” Hebreerbrevet Ur 9: 13-14

Orsaken till att en del kristna är intresserad av ett tempelbygge beror på tolkningen av Danielsboken och de 70 årsveckorna "Hur det än är med det så antyder Jesus på ett tydligt sätt att Templet kommer att återbyggas innan han kommer tillbaka när han i Matt 24:15 refererar han till just till samma passage i Daniel."  ur  Byggs det tredje templet snart?" Aletheia

Problemet med den bibeltolkningen är att man måste lägga in en paus mellan den 69:e och den 70:e årsveckan ” Med utgångspunkt i Daniels 70 årsveckor kan vi se att efter den 69:e årsveckan stannade Guds profetiska klocka för en kort tid för Israel, och vi fick en paus eller en parantes i Israels profetiska tidslinje. " Ur   Parantesen mellan den 69:e och den 70:e årsveckan

Men det finns en alternativ bibeltolkning som känns mer trovärdig

 " Danielsboken beskriver alltså vad som skulle ske från Nebukannesars tid år 603 f.kr fram till Jesus Kristus och templets förstörelse. Danielsboken handlar inte om någon antikrist 2000 år senare. Den hamnar inte om någon världsvid diktator långt senare. Utan den Handlar om Jesus och löftet om hans frälsning." Ur  Bergsjöbloggen och de 70 årsveckorna
 
Slutsatsen är att för uppfyllelsen av Daniel profetia som Jesus talar om behövs inget nytt templet.
Tidigare: ”Är det verkligen värt att föra fram tanken att riva Klippdomen och bygga ett judiskt tempel nu? Det finns en liten grupp judar som planerar det. Men de allra flesta judar är inte intresserade av tanken." ur   Tempelplatsen

* K-G Larsson, "Ett tredje tempel och den röda kvigans betydelse"



3 februari 2016

17 januari 2016

Berättelsen från Nasaret överlevnad 1948

En israelisk soldat, beväpnad med ett gevär, stoppar palestinier på en gata i Nazareth, Palestina, den 17 juli 1948.

Nasaret är den största staden i Israel, med palestinsk befolkning. Det är även den stad som har högst antal kristna.

Översättning från Mondoweiss – 12 January 2016


Varför Israel har tystat 1948 berättelsen om Nasarets överlevnad
  
En sällan berättad historia om kriget 1948 som grundade Israel är angående Nasaret överlevnad. Det är den enda palestinska staden i det som idag är Israel som inte blev etnisk rensning under de årslånga striderna. Andra städer, såsom Jaffa, Lydda, Ramleh, Haifa och Akko, har nu små palestinska folkmängd som främst bor i slumliknande förhållanden i vad som har blivit judiska städer. Ytterligare andra, som Tiberias och Safed, finns inga palestinier kvar alls.
Nasaret var inte bara en
avvikelse ; det var ett misstag. Det var tänkt att etniskt rensas på sin palestinska befolkning, precis som de andra palestinska städer nu i Israel. Mycket till Israels beklagande, har det blivit en inofficiell huvudstad för Israels 1,6 miljoner palestinska medborgare, en femtedel av den israeliska befolkningen.

 
Orsaken till Nasarets överlevnad berodde på en enda individ , Ben Dunkelman, en kanadensisk jude som var befälhavare för den israeliska arméns sjunde Pansarbrigad, som vägrade lyda order att fördriva Nasarets invånare.

Dunkelman
s roll har till stor del skyms i det historien - och av goda skäl. Israel skulle föredra att åskådaren gör den omotiverad antagandet : att de "kristna" Nasaret överlevde, till skillnad från andra palestinska städer, eftersom dess ledare var mindre militanta eller för att de föredrog att kapitulera. Dunkelman berättelse visar att så inte var fallet.
Det är därför en välkommen utveckling att en stor kanadensisk tidning, Toronto Star , har
reviderat Dunkelman roll i Nasaret, även om dess reporter, Mitch Potter, har bidragit på sitt eget sätt att mythologiserat av Dunkelman i en artikel med rubriken: "The Toronto man som räddade Nasaret ".
 
 
In later years, Ben Dunkelman rarely spoke of his wartime exploits, and his 1976 memoir, Dual Allegiance, omitted the story of how he spared the residents of Nazareth.
Borttagna minnen

Det är värt med tanke, när vi tänker på de attacker mot palestinska städer i 1948, hur känsliga dessa frågor
är för Israel. Både Dunkelman och en annan befälhavare , Yitzhak Rabin, som senare skulle bli en premiärminister, skrev memoarer som innehöll deras erfarenheter av kriget 1948.
Efter påtryckningar från de israeliska militära myndigheterna, båd
a tog bort sektionerna de hade skrivit som hade att göra med attackerna mot palestinska städer som de var ansvariga för. Det var på grund av dessa berättelser som var beviset, Israel och dess supportrar, länge förnekade av Israel och att den israeliska ledningen hade tänkt och genomfört etnisk rensning av det mesta av den palestinska befolkningen under 1948.

Omkring 750.000 palestinier - av 900.000 bodde innanför gränserna för vad som skulle bli den nya judiska staten - tvingades ut och vägrades rätten att återvända. I själva verket var rensningen betydligt högre än den skenbara 80 procent siffra. Efter påtryckningar från Vatikanen, tillät Israel många kristna flyktingar tillbaka Och gjorde det gjorde ett landbyte med Jordanien 1949 som förde mer än 30.000 palestinier in i den nya staten; och många palestinska flyktingar lyckats smyga tillbaka till överlevande samhällen som Nasaret och smälta in med lokalbefolkningen som förberedelse för vad de hoppades skulle vara deras återvändande till sina byar.

 
Rabin ledde attacken mot de palestinska städerna Lydda och Ramleh, nära Tel Aviv och idag mestadels judiska städer i Lod och Ramla. Enligt den saknade delen i hans självbiografi, senare publicerade i New York Times, frågade Rabin David Ben Gurion, Israels förste premiärminister, vad man ska göra med de 50.000 invånarna i Lydda och Ramleh. Rabin berättade: "Ben Gurion viftade med handen i en gest som sa:"! Driv ut dem '"Rabin gjorde just det, efter en fruktansvärd massaker på hundratals invånare som var skyddande i en lokal moské.
Ben Gurion, som den israeliska historikern av perioden Ilan Pappe har noterat i sin bok den etniska rensningen av Palestina, var noga med att inte lämna ett papper spår som visar att han hade
beordrat fördrivning av palestinier. Istället skulle Israel främja myten om att den palestinska befolkningen hade beordrats av angränsande arabiska ledare att fly.
 
Fråntagen befälet

Vi vet inte om Dunkelman hade ett liknande möte med Ben Gurion. Vad vi vet,
enligt vad tidningen Star bekräftar, är att det hade gjorts klart för Dunkelman att han skulle driva ut invånarna i Nasaret. Dunkelman var olydig , och tillät staden att kapitulera. Han fråntogs sitt befäl i Nasaret en dag senare.Tidningen Star rapporterar på en sida med hänvisning till attacken på Nasaret som togs bort från Dunkelman s 1976 memoarerDual Allegiance. Vi vet om det bara därför att hans spökskrivare, framlidne israeliska journalisten Peretz Kidron, försökte intressera New York Times i Dunkelman berättelse, som en motsvarighet till Rabins. Times publicerade Rabin historia, men ignorerade Dunkelman berättelse..
Intressant
är att Dunkelman höll berättelsen av sin roll i attacken av Nasaret så tyst att det enligt sina citat i Star, varken hans son eller hans förläggare på Macmillan visste om det.
  
Dunkelman skriver att han var "chockad och upprörd" på order att avfolka Nasaret Han berättade för sin överordnade, Haim Laskov: "Skulle jag skulle göra något sådant." Han krävde att hans ersättare ge honom ”på heder och samvete" att invånarna skulle få stanna, och avslutar: "Det verkar som om min olydnad hade viss effekt ... det verkar ha gett den högsta ledningen tiden för andra tankar, som ledde dem till slutsatsen att det verkligen skulle vara fel att fördriva . Det var aldrig någon mer tal om evakueringsplanen, och stadens arabiska medborgare har bott där sedan dess. "
 
 
Jewish fighters, victorious after entering the biblical town of Nazareth on July 17, 1948. Ben Dunkelman refused to carry out an order to expel the town's Arab population.
Svälja Nasaret

Faktum är att vi vet vad dessa "andra tankar" var.
Borttagen en förevändning för att rättfärdiga fördrivning från Nasaret i den förmodade "stridens hetta", kom Ben Gurion med Plan B (eller kanske det var Plan E, med tanke på att den etniska rensningen var inspirerad av Plan Dalet eller D på hebreiska).
I kölvattnet av kriget 1948, under en nära två decennier
s period av militära regering ålagts Israels nya palestinska minoriteten beslutade Ben Gurion att etablera Nazareth Ilit (Upper Nazareth) nästan ovanpå Nazareth. Det var flaggskeppet av hans "Judaisation av Galileen" -kampanj. Ben Gurion var bestört inte bara att Nasaret hade överlevt, men att det hade fördubblats i storlek som tusentals flyktingar från närliggande byar flydde till den som sökte en fristad.
 
Enligt israeliska statliga arkiv, Michael Michael, som var militärguvernör för Nasaret under denna period, uppgav att målet från Nasaret Ilit var att "sluka" Nasaret. Kort sagt, Israel hoppades efterhand att förstöra Nasaret som en palestinsk stad, förvandla den till en annat Lydda. Den judiska staden Nasaret Ilit skulle bli med den viktigaste staden, med Nasaret bli sin eget skuggetto. Trots Israels bästa ansträngningar, har det till stor del misslyckats i detta mål, inte minst eftersom det kämpade för att locka israeliska judar att leva bredvid en stor palestinska befolkningen.
Varför var det så viktigt för den israeliska ledningen att förstöra Nasaret? Eftersom de fruktade att en palestinsk stad - med sina intellektuella, politiska aktivister, och avancerade utbildningssystemet under kontroll av internationella kristna institutioner - kan uppmuntra framväxten av en effektiv motstånd, något som skulle kunna montera invändningar mot en stat som privilegiera judar. Ett sådant politiskt och kulturellt kapital kan formulera till omvärlden exakt vad Israel var uppe i att judaiserande platser med stora palestinska befolkningen som Galiléen.
 
Murbruks artilleri

Toronto Star
s blåögda berättelse om Dunkelman innehåller följande konstaterande: "Han vann inga medaljer för att vägra att antasta civila i Nasaret , eller någon tack från sina israeliska överordnade." Han är tecknad som en man som föll på krigslagarna och undvek skada civila i möjligaste mån i en serie av "nästan oblodig" attacker.

Men i själva verket, som Star noterar i förbigående, Dunkelman främsta militära talang var för att göra innovativ användning av "koncentrerade murbruks
artilleri" en färdighet han lärt sig under andra världskriget. Med andra ord, var han expert på att skjuta ett stort antal oprecisa salvor i befolkade områden, oundvikligen döda och skadade civila.

Två kanadensare har publicerat inlägg gör
en viktig kritik av Star berättelse.
Peter Larson, ordförande i Kanadas nationella utbildningsnämnden Israel-Palestina, påpekar att verksamheten i juli 1948 under ledning av Dunkelman var en attack mot samhällen som Na
saret som skulle vara en framtida del av en arabisk stat i enlighet med FN: s delningsplan, nio månader tidigare. Som Larson skriver, "Nasaret införlivades med våld i den nya staten Israel i strid med FN-planen och trots önskemål från dess invånare."
 
Skydd för kristna

Det finns arkiv
bevis tyder på att Dunkelman trodde kristna palestinier behövde skyddas, en uppfattning han inte ger muslimska palestinier.
Israeliske historikern Benny Morris konstaterar
i ett telegram från Dunkelman när hans soldater marscherade genom Galiléen i November 1948: "Jag protesterar mot vräkning av kristna från byn Rama och dess omgivningar. Vi såg de kristna på Rama fälten törstiga och lidande av att ha blivit rånade. Andra brigader fördriver kristna från byar som inte gjorde motstånd och överlämnats till våra styrkor. Jag föreslår att du utfärda en order om att de kristna får återvända till sina byar. "
Morris nämner att under inflytande av Dunkelman, bland annat den israeliska arméns riktlinjer om avvisning eller utvisning av kristna palestinier förändrats över tiden.
I motsats till hans beslut att skydda Nasaret och kristna, Dunkelman och hans soldater var hänsynslös
a att driva ut palestinierna från många av de mer än 500 palestinska samhällen som raserades av Israel 1948 och därefter.
 
Krigsförbrytelser

I Saffuri, en stor muslimsk by några kilometer från Nasaret som attackeras av det sjunde brigaden en dag tidigare, fat bomber släpptes över byn som invånarna var hemma
för att bryta dagens Ramadan snabbt. Alla Sakura invånare drevs ut, och fick sina hem förstörda. Idag är det en exklusiv judisk jordbrukssamhälle som kallas Tzipori.

Utan tvekan, Dunkelman deltog direkt i massfördrivning av många tiotusentals civila palestinier från sina hem - en krigsförbrytelse genom krigets lagar som nyligen framkommit i kölvattnet av andra världskriget. Han medgav också i sina memoarer att han lät sina trupper för att plundra palestinsk egendom, en annan krigsförbrytelser.
Men, medan han inte hänvisa till dem i dubbla trohet , Dunkelman också inblandad i en del av de mer ökända israeliska massakrer palestinier i 1948.
I det värsta fallet i byn Safsaf, norr om Safad konstaterar kanadensiska journalisten Dan Freeman-Moloy hade Dunkelman befälsansvar när han ledde Operation Hiram i slutet av oktober 1948. Hans trupper beteende i Safsaf och på andra håll klargörs i dokument i Israels militära arkiv avslöjats av Morris för sin bok Födelsen av det palestinska flyktingproblemet.
Tecknat på en hemligstämplade briefing från och med november 1948 av Israel Galili, Ben Gurion nummer två i försvarsdepartementet, skriver Morris om handlingar av Dunkelman trupper:
"På Saliha verkar det som soldater sprängde ett hus, möjligen byn
s moskén och dödade 60-94 personer som hade trängt in sig i den. I Safsaf, soldater sköt och sedan dumpade i en brunn 50-70 bybor och krigsfångar. I Josua trupperna synes mörda omkring 10 marockanska krigsfångar (som hade tjänstgjort med den syriska armén) och ett antal civila, däribland, tydligen, de fyra maronitiska kristna och en kvinna och hennes barn. "
 
Morris drar  slutsatsen: "Dessa grymheter, mestadels utförda mot muslimer, utan tvekan påskyndades flykten från samhällen på vägen för IDF förväg. ... Vad hände på Safsaf och Jish utan tvekan nått byborna i Ras al Ahmar, "Alma, Dishum och al Malikiya timmar före sjunde Brigadens kolonner . Dessa byar, bortsett från "Alma, tycks ha varit helt eller till stor del tomt när IDF kom."
Dunkelman kan utan tvekan ta åt sig äran för Na
sarets överlevnad. Men en fullständig och korrekt historisk redovisning behövs fortfarande för krigsförbrytelser som begåtts inte bara av Dunkelman utan av dem som han ansvarade för.
 
I en snabb översättning till Svenska  från Mondoweiss



Läs även andra bloggares åsikter om

26 december 2015

Jul i Betlehem 2015


Preparations for the celebration of Christmas are underway. Bethlehem welcomes pilgrims, tourists and locals to celebrate the birth of Jesus.


The Patriarch’s mass celebrates the arrival of Christmas. The opening of the Holy Door in Bethlehem expresses the desire of Palestinians and of the entire world for peace and mercy.

 
Läs även: Min vän i Munther Isaac Betlehem skriver ”Jag ser denna verklighet av rädsla i vår värld i dag. Här i Palestina lever vi under militär ockupation. År av konflikter och våld har skapat en verklighet av rädsla och förtvivlan. Idag i Palestina många är rädda för framtiden. Ungdomar har förlorat hoppet i alla lovande framtid här. Människor lämnar efter en bättre framtid - en säkrare en. De är rädda för det okända. Idag rubriken i BBC passande   lyder: "Jul i Betlehem: Förhoppningar och farhågor inför framtiden". Ur Munther Isaac-Blogg

Läs även andra bloggares

19 december 2015

Lynne Hybels - Israel-Palestina

The Washington Post 2015-12-14 Jerusalem - Lynne Hybels är respekterad för sitt arbete att hjälpa fattiga människor runt om i världen, men vissa människor ser henne som farlig. Hybels, är en av grundarna tillsammans med sin make av en av landets största kyrkor, kallats en kättare och en antisemit för hans ansträngningar att bygga broar mellan palestinier och israeler i Mellanöstern.



Jag översatt delar av artikeln:

Hybels är bland ett litet antal inflytelserika evangelikala som utmanar en flera decennier lång oreserverat evangelisk stöd för Israels regering. De gör resor till Mellanöstern, inte bara för att besöka bibliska platser men även för att samarbeta med dagens palestinier och israeler i samtal centrerad mer kring samtida politik än de antika texterna. De organiserar konferenser och skriver offentligt i ett försök att identifiera en ny roll för kristna att få slut på konflikten mellan Israel och Palestina. Så småningom kommer deras idéer få fäste, särskilt med yngre evangelikaler. Hybels tror att genom att främja Jesus budskap om fred och försoning, kommer de amerikanska evangelikaler främjar en lösning på konflikten.


Fokus för Hybels och andra
som  utbildar  evangelikaler om konflikten mellan Israel och Palestina har börjat ändra traditionella evangeliska attityder om Israel, sade Dale Hanson Bourke, som skrev en nybörjarbok för evangelikaler på konflikten med titeln "Konflikten mellan Israel och Palestina: tuffa frågor, direkta svar. "Bourkes forskning för hennes bok började med en resa med Hybels under 2011.

"Förr i tiden,
när något hände i Israel, skulle kristna stå upp och säga palestinierna har fel, israelerna har rätt att försvara sig", sade Bourke. "Nu ser du evangelikaler som säger, vänta en minut, varför händer detta, vilket är båda sidor att det här?"
År 1975 grundade Hybels och hennes make, Bill, Willow Creek, en 24.000-student, icke-konfessionell kyrka i Chicago-området, som också övervakar ett nätverk av 7000 kyrkor runt om i världen.
"Jag skulle vilja
att amerikanska kristna att vara villiga att utbilda sig, verkligen bryr sig för båda sidor, för araber och israeler, kristna, muslimer och judar", sade hon.

Hittills har Hybels ta
git ca 100 anställda och centrala ledare från Willow Creek till Israel på turer anordnas av Telos, en grupp av grundarna av en amerikansk evangelisk och en palestinsk-amerikansk kristen som anser att en tvåstatslösning är det mest lönsamma sättet att främja fred, frihet och säkerhet för israeler och palestinier.

Hybels inflytande är särskilt tydligt bland yngre evangelikaler. Till exempel framkom en tydlig generationsklyfta mellan inflytelserika evangelikala utgivaren Steve Strang och hans son Cameron. Steve Strang ger ut Charisma, en evangelisk tidningen som regelbundet stöder Israel. Hans son Cameron publicerar relevant, en populär tidskrift bland millenium evangelikaler. Cameron Strang besökte Israel med Hybels och publicerade en artikel 2014 med titeln "Är fred möjligt?" Manade till lika medborgerliga och politiska rättigheter för palestinierna eller förmåga att skapa sin egen stat. Bara ett decennium tidigare samma tidning publicerade en artikel varför evangelikaler helhjärtat bör stödja Israel.
Men kan samarbete med dina politiska fiender verkligen skapa fred? Många proisraeliska evangelikala är skeptiska till visionen som stöds av Telos, som organiserar ett dussin resor varje år för grupper av förebilder från musiker och författare till kyrkoledare Willow Creek och studenter från Wheaton College i Illinois.

Evangelikaler har länge påverkats av dispensationalism, en teologi som främjar en bokstavlig tolkning av bibliska profetior. Många dispensationalist
er tror israeliternas återkomst till de heliga Landet är en förutsättning för den Jesu andra ankomst. När israeliska soldater errövrade den gamla staden i Jerusalem i juni 1967, vissa såg det som ett tecken på att Jesus skulle komma. Emellertid har dispensationalistisk undervisning minskat i de vanliga evangeliska kretsar, även om stödet för staten Israel har varit fortsatt stark..
 
Några av kvinnorna på Telos resan hade förutfattade meningar om regionen, några lutar åt israelerna medan andra verkade mer välvilligt inställd till palestinierna. En av resans bloggare, Tsh Oxenreider, sade att hon var inte säker på vad att förvänta sig inför resan. Hon växte upp i en bibel kyrka i Texas där kyrkans medlemmar skulle återvända från heliga landet resor med glödande berättelser.
 

"Jag föreställde denna vackert bevarade regionen rakt av kartor från min bibel", säger Oxenreider, som bor i Austin. Hon sade att minnen från hennes resa kommer att innehålla helt enkelt lära sig om israelisk-ockuperade bosättningarna. "Jag har ännu inte känner sig rustad att skriva om regionen", sade hon. Men när Israel skulle komma upp i samtal, sade hon, "innan skulle jag nicka tyst, nu jag känner att jag har mer av en erfaren åsikt. Men jag har fortfarande en hel del att lära. "
 
Läs hela artikel i  The Washington Post 2015-12-14
 
Läs även andra bloggares åsikter om

10 december 2015

Julgranen i Betlehem



I år, har julgranen åter tänds på krubbans torg framför födelsekyrkan i Betlehem, den har tänt den palestinska himlen med ljus och färger. Det är en stor fest som äger rum varje år, och samlar hundratals människor från alla bakgrunder och religioner.

Glöm inte Betlehemiterna i era förböner denna jul.
" Bethlehem borgmästare Vera Baboun säger: "Idag tänder vi julgranen för att visa världen att vi är människor som förtjänar att leva." Ur Maan News

 Läs även andra bloggares åsikter om   

24 november 2015

Restaureringen av Födelsekyrkan 3

Jag har tidigare berättat om takrenoveringen av Födelsekyrkan i Betlehem * . ”Det är fem hundra år sedan förra gången underhållsarbeten utfördes på basilikan i Födelsekyrkan



I Betlehem, fortsätter restaurering av Födelsekyrkan. Reparationer startade på taket. Just nu så repareras sidoskeppen i kyrkan , som anses vara en av äldsta och viktigaste bysantinska konstverk i världen. Denna restaurering ”talar" italienska, fakta är att själva restaureringsarbeten anförtrotts experternas skickliga händer i det italienska företaget Piacenti Spa i Prato

* Takrenovering-2



Läs även andra bloggares åsikter om   

18 november 2015

We are all born here



Ett gammalt afrikanskt ordspråk säger: ""Varje gång en gammal människa dör, är det som om ett bibliotek brinner ner" Och av detta ordspråk skapades en dokumentär : "Vi är alla födda här" - de gamla kämparna i historien om Betlehem, deras skönhet och styrka "- Den kristna Media Centern och Pro Terra Sancta anslöt till ansträngningar att visa verkligheten i Betlehem av i dag


Om livet i Betlehem idag  Mark och mur – ockupationen i Betlehem


Tidigare Betlehem Museum

" Hur vill vi ha det? Vill vi besöka det heliga landet där Jesus föddes utan en kristnen närvaro? Besöka kyrkor utan en levande kristen församling?" Betlehems kristna minskar  

Läs även andra bloggares åsikter om