25 augusti 2008

Heroes of the OldCity Team

Tidningen skriver om att 30 augusti spelar präster och imamer från Göteborgsområdet fotboll - för fred. Jag tipsa om en artikel:

Om fotboll i Hebron

”……….Personen bakom laget är en kortvuxen kvinna vid namn Zleika. Hon är en av många palestinier i Hebron som med ickevåldsliga medel kämpar mot ockupationen. Zleikas kamp består i att försöka skapa livsutrymme åt människorna i gamla stan, och hon är ständigt aktiv. Förutom fotbollslaget, driver hon ett daghem, ordnar fritidsaktiviteter, försöker öppna ett kvinnocenter, skapa en fritidsgård och har ett finger med i det mesta som händer i hennes område………” Citat ur artikeln

SKR.s följeslagare i Hebron, Linus Bengtsson berättar här om fotboll i Hebron. Han är en av de många som förverkligar Jesu befallning att ge hopp åt de hopplösa, att vidga handlingsutrymmet för palestinier och israeler som arbetar för en fredlig lösning och för de mänskliga rättigheterna. Ge moraliskt stöd och hopp åt de krafter som verkar för en fredlig lösning.

Läs hans berättelse, dubbelkicka på rubriken så kommer den fram.

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar