18 mars 2010

Christ at the CheckpointUnder 12-17 mars 2010 har det hållits en konferens i Betlehem av palestinska och internationella evangeliska kristna om teologi i landet.

Citat” Det pågående målet är att utrusta den globala kyrkan att förstå Bibeln i sitt palestinska sammanhang samt att diskutera den teologiska betydelsen av fred och rättvisa i en evangelisk sammanhang.
Vår förhoppning är att tillhandahålla ett forum för evangelikala som tar Bibeln på allvar att i bön söka ett välinformerat medvetenheten om frågor som fred, rättvisa och försoning som är kontextuellt känslig och djup till en bibliskt förståelse".
Slut citat. Läs mer här: Christ at the Checkpoint

Kristna i Sverige borde ha besökt denna konferens. Den kristna tidningen Dagen borde ha skrivit om den, men de palestinska kristnas lidande intresserar inte dem.

I början på mars var tidningen Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund på resa i det heliga landet, hon besökte Golanhöjden, Genesarets sjö Kafarnaum och Nasaret.( Hon har skrivit ett par korta notiser i papperstidningen) Gruppen besökte Jerusalem och badade i Döda havet. De firade morgonmässa i Getsemane trädgård besökte Klagomuren och gick längs Via Dolorosa till Gravkyrkan. Men orden Säkerhetsmuren,Checkpoint, ockuperad mark bosättningar eller palestinier var hennes text helt befriad i ifrån.Citat”Vi kan inte förstå hur kristna från Europa och Amerika kan komma hit för att se kyrkor och stenar och platser där Jesus varit, utan att vilja möta sina kristna syskon här och se hur vi har det. De ser på oss palestinier som man ser på djur i bur. Det är förödmjukande för oss och ovärdigt kristet liv. Vi välkomnar alla, som vill komma och leva med oss här en kortare eller längre tid och dela våra liv här.” Läs mer Den gröna intifadan

Citat” Jag skulle önska att varje utländsk besökare i Betlehem åtminstone stannade ett dygn här och sov över på något palestinskt hotell eller i ett gästhem eller i familj så att de får möta palestinier och lyssna till deras berättelser och handla i deras affärer. Av den senaste miljonen besökande turister och pilgrimer här är det enligt en pastor här jag talat med bara några tiondels procent, som sover över.” läs mer Det hade jag ingen aning om

I denna historiska dokument, vi kristna palestinier förklara att den militära ockupationen av vårt land är en synd mot Gud och mänskligheten KAIROS PALESTINE

Foto från "Christ at the Checkpoint"

"Christ at the Checkpoint" Conference Completes its Work in Bethlehem"

Dagen och Mellanösternbevakningen


Läs även andra bloggares åsikter om
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar