3 december 2010

Bibeln och arkeologerna

SR-Vetenskapsradion Historia gjorde igår en intressant intervju med Hans "Hatte" Furuhagen. Han är är filosofie licentiat i klassisk fornkunskap ( antikens kultur och samhällsliv) och blev senare filosofie hedersdoktor och har såväl skrivit populärvetenskapliga böcker som producerat TV- och radioprogram.

Citat” De gräver med Bibeln i ena handen och spaden i den andra, säger antikvetaren Hans Furuhagen om många av de arkeologer som arbetat i det Heliga Landet. I en aktuell bok berättar han historien om Bibelns arkeologer, som allt sedan 1700-talet letts av bibeltexter och trossatser, snarare än källkritik och vetenskaplig noggrannhet. "Lyssna på programmet här Bibelns arkeologer

Mer om han bok: Bibeln och arkeologerna

Recensioner om hans bok: Citat” Både religiösa och politiska intressen har legat i vägen för en saklig undersökning av Palestinas forntid. Hans Furuhagen beskriver i sin nya bok de övergripande kulturhistoriska linjerna i områdets historia med stöd i antikforskningens senaste rön ” ur SvD

Citat” Hans Furuhagen har arbetat i fem år med sin bok ”Bibeln och arkeologerna”, skriver han i förordet. Då räknar han inte in sitt yrkesliv som antikhistoriker över huvud taget. Men poängen med denna bok är delvis, meddelar han, att täppa till den lucka som den bibliska historien alltid utgjort för honom. ”Arkeologin i Palestina betraktades med viss misstänksamhet eftersom den dominerades av bibeltroende forskare”, skriver han om stämningarna på mer sekulariserade universitet. Exemplet Masada bekräftar minst sagt dessa misstankar. Det gör också fallet Joseph Callaway. Han var professor i arkeologi vid ett amerikanskt baptistiskt ­college som sändes ut för att bekräfta Bibelns uppgifter om Josuas erövring av Kanaan. Det kunde han inte – tvärtom – så han fick omgående sparken.” ur DN

Jag håller med Hans Furuhagen i hans analys, arkeologin måste få arbeta självständigt, inte för att uppnå vissa religiösa eller politiska mål.


Under senare år har schaktning och presentation av arkeologi i Silwan har lagts i händerna en judisk bosättare icke-statlig organisation. Deras införlivande av denna plats till den judiska-israeliska berättande är mångfacetterad , de blandar religiös nationalism med tema-park turism. Som ett resultat uppstår konflikt med lokala palestinier. Det förflutna används för att beröva och fördriva människor i dag. Denna farliga blandning av historia, religion och politik i staden David / Silwan hotar en framtida försoning i Jerusalem. Arkeologi i JerusalemOver the past five years, UCLA archaeologist Ran Boytner and USC archaeologist Lynn Dodd have served as facilitators for a team of prominent Israeli and Palestinian archaeologists who have negotiated the first-ever framework for the disposition of the region's archaeological treasures following the future establishment of a Palestinian state. The team's recommendations, which can be implemented in the context of a two-state peace solution, were presented to Israeli archaeologists at an April 8 conference in Jerusalem. Se Archaeologists' agreement a stride toward Mideast peace 

Läs även prästen Stig Strömbergssons recension av boken:   Här

Läs även andra bloggares åsikter om
 Dagen ”Bibeln står i vägen för arkeologin”
DN


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar