6 maj 2011

Ann-Sofie Lasell i Hebron

Tidningen Dagen berättar att citat ” nu står det klart att baptisten Ann-Sofie Lasell troligen blir ordförande i den nya kyrkan ( GF-kyrkan -Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan )som snart ska bildas. - Jag har ett stort engagemang och är inspirerad att få vara med i formandet av den nya kyrkan om jag blir vald, säger hon."  Läs mer här Dagen


Just nu är Ann-Sofie Lasell ute i ett hedersamt uppdrag för sina medmänniskor på Västbanken som SKR:s följeslagare.
Ann-Sofie Lasell är gävlebo, med anknytning till Jämtland och Dalarna. Ann-Sofie har lång erfarenhet som socionom, och chef inom kommun och landsting. Hon driver sedan åtta år ett konsultföretag, främst inriktat mot organisations- och ledarutveckling. Ann-Sofie har sedan länge ett stort kyrkligt engagemang med uppdrag såväl lokalt som nationellt. Därtill ett genuint internationellt intresse, särskilt för Mellanöstern och Burma.
ur Presentation föjleslagarna

SKR:s följeslagarprogram har funnits sedan 2002. Det kom till efter att kyrkoledare i Jerusalem skrev ett brev till Kyrkornas Världsråd och önskade att fredsälskande människor skulle komma till området för att verka för fred och säkerhet för palestinier och israeler . Läs mer här Bistånd för fred och rättvisa

Läs en av hennes rapporter här: ”Beit Ummar är ett samhälle cirka 11 km norr om Hebron, intill huvudväg 60, som går från Nazareth i norr, genom Israel och Västbanken, till Be'er Sheva i söder.

I Beit Ummar bor ca 17 000 människor. Traditionellt är det jordbruksbygd och utanför samhället kan man se vingårdar, planteringar av olivträd och fruktträd, åkrar för säd mm. Runtomkring tätorten Beit Ummar finns sex olika bosättningar, som har byggts upp på värdefull mark. Runt bosättningarna finns ibland staket, ibland inte. Yousef, som visar oss runt, pekar på en bosättning som inte är omgärdat av staket. ” läs mer här Hebron, mars 2011 Ann-Sofie Lasell


Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar