19 oktober 2012

Kristna i USA för fred och rättvisa

Jag har tidigare skrivit om USA:s kristna och den rörelse som kallas kristen sionism och stöder Israel ockupation av Gaza och Västbanken en stark politiskt maktfaktor som påverkar USA:s politik för Israel.

Men även kristna i USA som verkar för fred och rättvisa för israeler och palestinier. Israel och USA:s stöd

Det är glädjande att läsa om att 15 kyrkoledare i de sk. Protestantiska kyrkorna nu skrivit ett brev till USA:s kongress den 5 okt. 2012

Här ett par utdrag av brevet Citat

Kära Medlem i kongressen

Vi skriver till dig som kristna ledare som representerar amerikanska kyrkor och religiösa organisationer åtagit sig att söka en rättvis fred för israeler och palestinier. Våra organisationer har varit djupt involverad i denna strävan i årtionden, inspirerade av samtalet och löftet om Jesus Kristus som sade: "Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds barn."

Som svar på vår kristna uppmaning att vara fredsmäklare, har vi arbetat i decennier för att stödja både israeler och palestinier i deras önskan att leva i fred och välfärd. Vi har arbetat tillsammans med våra palestinska kristna systrar och bröder att hjälpa till att bygga en fredlig och hållbart palestinskt civilt samhälle genom att stödja sjukhus, skolor, kliniker och sociala myndigheter och organ.

Dessa kyrkor ingår i samarbeten med israeler och palestinier samt med judar, muslimer och andra grannar här i USA. Genom vår närvaro i regionen, och regelbundna besök hos våra partners där, ser vi först hand effekterna av konflikten på både palestinier och israeler och höra från dem direkt om verkligheten i sina liv.
  
Genom denna direkta erfarenhet har vi sett smärtan och lidande hos israeler som en följd av palestinska agerande och palestinier som ett resultat av Israels agerande. Förutom skräcken och förlust av liv från raketattacker från Gaza och tidigare självmordsbombningar har vi bevittnat den breda inverkan som en känsla av osäkerhet och rädsla har haft på det israeliska samhället.

Vi har också sett omfattande israeliska kränkningar av mänskliga rättigheter som begås mot palestinier, däribland mord på civila, raseringar hem och tvångsförflyttningar, och restriktioner för palestinska rörelsen, bland annat. Vi inser att varje part israeliska och palestinska bär ansvar för sina handlingar, och vi fortsätter därför att stå emot allt våld oavsett källa. Vår ståndpunkt mot våld kompletteras av vårt engagemang för rättigheterna för alla israeler, liksom alla palestinier, att leva i fred och säkerhet.

Det är denna erfarenhet och dessa åtaganden som leder oss att skriva till er i dag för att uttrycka vår djupa oro över de försämrade förhållandena i Israel och de ockuperade palestinska territorierna som hotar att leda regionen längre bort från förverkligandet av en rättvis fred.

Tyvärr har ovillkorlig amerikanskt militärt stöd till Israel bidragit till denna försämring, upprätthålla konflikten och underminerar långsiktiga säkerhetsintressen både israeler och palestinier. Detta klargörs i den senaste 2011 UD Land Rapport om mänskliga rättigheter praxis som avser Israel och de ockuperade områdena, vilket ger detaljerade omfattande israeliska brott mot mänskliga rättigheter som begåtts mot civila palestinier, varav många innebär missbruk av USA-leverande vapen.

Därför uppmanar vi en omedelbar utredning av eventuella kränkningar av Israel av den amerikanska Foreign Assistance Act och US vapenexportkontroll lag som respektive förbjuder stöd till ett land som bedriver ett konsekvent mönster av brott mot mänskliga rättigheter och begränsa användningen av amerikanska vapen till "inre säkerhet" eller "legitimt självförsvar."
  
Eftersom Israel är den enskilt största mottagaren av USA utländskt bistånd sedan andra världskriget, är det särskilt viktigt för Israel att uppfylla de särskilda amerikanska lagar som reglerar användningen av USA-medföljande vapen. Vi uppmuntrar också kongressen att stödja integrerande, omfattande, och robust regionala diplomati för att säkra en rättvis och varaktig fred som kommer att gynna israeler, palestinier och alla folk i regionen, och världen.

Med respekt och tacksamhet, erbjuder vi dig våra böner."   slut citat

Läs originaltexten här: Religious leaders ask Congress to condition Israel military aid on human rights complianceTyvärr så har judiska grupper reagerat negativt på deras brev : citat ”Flera judiska grupper har starkt fördömt en skrivelse från ett tiotal kristna ledare till kongressen begär en utredning all utländsk hjälp till Israel mot bakgrund av vad de kallar Israels mänskliga rättigheter och vapen "kränkningar.” slut citat ur Christian groups: Investigate U.S. aid to Israel

Men andra  judar i USA är positiva som Rachel Lerner är vice ordförande i J Street Education Fund. som skriver Citat " Som sagt, brev från kristna ledare väcker viktiga frågor som förtjänar uppmärksamhet från både USA: s regering och den amerikanska judiska samfundet. I synnerhet delar vi ledarnas oro för att förhållandena i regionen försämras till den punkt där de "hotar att leda regionen längre bort från förverkligandet av en rättvis fred," även om vi inte tror att skära i  Israels militära stöd kommer att få hjälpa av oss  att en sådan resolution." ur  Getting our Piorities in Order
 
Läs även andra bloggares åsikter om

Dagen  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar