19 april 2015

Barnarbete


Apr 13, 2015 Israeli settlement farms in the West Bank are using Palestinian child labor to grow, harvest, and pack agricultural produce, much of it for export. The farms pay the children low wages and subject them to dangerous working conditions in violation of international standards.
Läs även " Israeliska arbetsrätt förbjuder ungdomar att ära tunga bördor, arbeta i höga temperaturer, och arbetar med farliga bekämpningsmedel, men Israel har inte tillämpat dessa lagar för att skydda palestinska barn som arbetar i sina bosättningar. Israeliska myndigheter sällan inspektera arbetsvillkor för palestinier på israeliska bosättnings bosättningar . Den israeliska försvars, Ekonomi, och Labor ministerier säger att de studerar hur man ansöker mer arbetsskydd för palestinier som arbetar i bosättningar, men att ingen myndighet under tiden har ett tydligt mandat att genomdriva regler."  Ur Palestinian Child Labor in Israeli Agricultural Settlements 

Läs även  "FN uppskattar att 24 procent av alla palestinska arbetare på Västbankens område C, inklusive Jordandalen, arbetar i bosättningar. Cirka 15 procent av de palestinska arbetare i bosättningarna är barn, och upp till hälften av dem är 16 år eller yngre, enligt rapporten, att basera sin statistik på intervjuer med fackföreningsmedlemmar och advokater arbetstagares rättigheter " Ur Al Jazeera News


Varför arbetar palestinska barn i bosättningar ? ” Även om en palestinsk familj har en brunn nära sin mark, pumpar bosättarna bort allt vatten till sina odlingar. Palestinierna får köra lång väg och köpa sitt vatten dyrt från tankar, som har ställts upp. För att kunna överleva, arbetar de åt bosättarna. Lönen är dålig enligt Fadi. Från att 98% av palestinierna arbetade i jordbruket, på sin egen mark, är det nu bara 2% som gör det. ” Ur Möten i Jordandalen

För solidariet med de palestinska barnen: " Det är därför det är viktigt att Svenska kyrkan vill att vi som konsumenter tryggt ska kunna köpa varor som är från Israel, utan att riskera köpa varor som kommer från ockuperad mark."  Ur  Agera mot ockupationen

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar