7 februari 2016

Det tredje Templet


Det finns en stort intresse även blan vissa kristna * för denna kviga trots att för oss kristna ett bättre offer redan gjutits ” Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. ” Hebreerbrevet Ur 9: 13-14

Orsaken till att en del kristna är intresserad av ett tempelbygge beror på tolkningen av Danielsboken och de 70 årsveckorna "Hur det än är med det så antyder Jesus på ett tydligt sätt att Templet kommer att återbyggas innan han kommer tillbaka när han i Matt 24:15 refererar han till just till samma passage i Daniel."  ur  Byggs det tredje templet snart?" Aletheia

Problemet med den bibeltolkningen är att man måste lägga in en paus mellan den 69:e och den 70:e årsveckan ” Med utgångspunkt i Daniels 70 årsveckor kan vi se att efter den 69:e årsveckan stannade Guds profetiska klocka för en kort tid för Israel, och vi fick en paus eller en parantes i Israels profetiska tidslinje. " Ur   Parantesen mellan den 69:e och den 70:e årsveckan

Men det finns en alternativ bibeltolkning som känns mer trovärdig

 " Danielsboken beskriver alltså vad som skulle ske från Nebukannesars tid år 603 f.kr fram till Jesus Kristus och templets förstörelse. Danielsboken handlar inte om någon antikrist 2000 år senare. Den hamnar inte om någon världsvid diktator långt senare. Utan den Handlar om Jesus och löftet om hans frälsning." Ur  Bergsjöbloggen och de 70 årsveckorna
 
Slutsatsen är att för uppfyllelsen av Daniel profetia som Jesus talar om behövs inget nytt templet.
Tidigare: ”Är det verkligen värt att föra fram tanken att riva Klippdomen och bygga ett judiskt tempel nu? Det finns en liten grupp judar som planerar det. Men de allra flesta judar är inte intresserade av tanken." ur   Tempelplatsen
 

 
 2 kommentarer:

 1. Majoriteten av judar är inte intresserade av ett tredje Tempel, men du gör allt för att framkalla hat mot ortodoxa judarnas utopiska "drömmar".

  Din blogg har blivit ett skämt och är bristande med respekt för andra religiösa åsikter, både dem kristna och judiska.

  Du tröttnar inte av att hitta material som bidrar till din personliga kamp mot judarna.

  Det värsta av allt är att du bidrar inte någonting för förverkligandet av ett fritt Palestina, inte ens för en judenfrei Palestina enligt Hams & Co.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jerry i länken Tempelplatsen skriver jag "Det finns en liten grupp judar som planerar det. Building the third tempel Men de allra flesta judar är inte intresserade av tanken." Men det bedrövliga är att kristna är intresserade av ett tempelbygge.

   Radera