14 februari 2019

EAPPI följeslagare i Palestina och Israel
 Ur Riksdagens Utrikesdebatt Protokoll 2018/19:52 Onsdagen den 13 februari 

Kränkande av Lars Adakusson KD 

Anf.  90  HÅKAN SVENNELING (V) replik:

Fru talman! Jag skulle behöva ett förtydligande från Lars Adaktusson: Menar Lars Adaktusson att de kristna följeslagarna från följeslagarprogrammet, som har sitt ursprung i att kyrkorna i Jerusalem bad världssamfundet komma med internationella observatörer, inte är opartiska? Eller menar han att det är styrkan som inte är opartisk? Menar han att det vore bra om den internationella närvaron kom tillbaka till Hebron, eller anser han att det är en bättre situation när det inte finns några observatörer på plats?

Anf.  91  LARS ADAKTUSSON (KD) replik:

Fru talman! Det var många frågor på en gång från Håkan Svenneling.
Är det bra med internationell närvaro? Som jag sa tror jag att det är viktigt. Jag tror att det är väsentligt i en situation där det behöver finnas en stabiliserande kraft. Men det bygger på att det finns förtroende från de parter som är inblandade i den konflikt som ska övervakas. Om inte det förtroendet finns och om de som ska övervaka har blivit en part i konflikten förstår ju även Håkan Svenneling att det finns ett grundläggande problem.
När det gäller följeslagarprogrammet och resorna har det funnits uppgifter i många år om att de har övergett opartiskheten, och jag ansluter mig till det. Jag tycker också så.  

Ur  Protokoll 2018/19:52 Onsdagen den 13 februari Ur Riksdagens protokoll "Sveriges kristna råd tar avstånd från Lars Adaktussons uttalanden i utrikespolitiska debatten i riksdagen 13 februari 2019, där han påstår att Ekumeniska följeslagarprogrammet har förlorat sin opartiskhet" . läs mer i Opartiska följeslagare i Palestina och Israel

 
SKR har ännu inte fått svar på ert öppna brev till Israels ambassadör Ilan Ben Dov, med anledning av att flera ekumeniska följeslagare från Sverige nekats inresa till Israel under 2018 läs Öppet brev till Israels ambassadör


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar