10 mars 2021

Låt rätten flöda fram

Bo Härdne är pensionerad religionslärare, aktivt kristen, har under många år har han varit engagerad i integration av flyktingar samt diakonalt arbete i en kristen församling. Och varit SKR:s följeslagare i South Hebron Hills hösten 2018.

Gästkrönika: Låt rätten flöda fram

Svar på Roar Sörensens artikel i Dagen "Palestinska arabers värsta fiende är deras egna ledare"

 

De exempel på den israeliska arme’ns aktioner jag nämnt är lätta att kontrollera. Det är bara för Sörensen att läsa den dokumentation som görs av UNOCHAoPt. Dit rapporteras dagligen brott mot internationell lag och humanitär rätt som begås av den israeliska arme’n, samt den fortgående markstöld och de trakasserier som grupper av maskerade och beväpnade israeliska bosättare gör sig skyldiga till med arme’ns godkännande och beskydd. En beundransvärd insats för att lindra våldet och bidra till dokumentationen görs av bland andra de israeliska människorättsorganisationerna B'Tselem och Tayush samt av organisationen Breaking tne Silence e vilken består av f d soldater som gör guidade turer med turister, då man berättar om övergrepp man deltagit i under sin militärtjänstgöring på Västbanken. Det pris dessa grupper får betala är att ibland kallas landsförrädare eller självhatare av sina landsmän. 

 I Israels självständighetsförklaring 1948 beskrivs målet, att skapa”en känsla av gemenskap bland alla dess etniska, religiösa och kulturella segment, baserad på respekt, harmoni, fred och jämlikhet.” (T.Herzl) . En fantastisk målsättning, Ett Guds mirakel? Måste det med automatik betyda att Gud står bakom allt staten Israel gör? Skulle Gud acceptera brott mot internationell lag och humanitär rätt? De sanna profeterna i GT kritiserade Israels ledare när man bröt mot förbundets intentioner. Det bör en sann israelvän göra även idag. Den vanligaste kritiken under gammaltestamentlig tid handlade om bristande social rättvisa, hur man dömde i domstolarna, hur man behandlade främlingar och fattiga. Profeten Amos var glasklar: -Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten likt en bäck som aldrig sinar”. Jesus säger att vi ska ”älska Gud och vår nästa som oss själva” och åskådliggör med liknelsen om ”den barmhärtige samariern”

 
Befolkningen i dagens Palestina har i princip alltid lytt under främmande makt. Senast under turkar och Britter. Sedan 1967 lever de under en ockupation som avsevärt försvårar ekonomisk utveckling och med ett tillståndssystem som begränsar det mesta av rörelsefrihet och utveckling av samhället. Missnöjet med PA, den egna administrationen är som Sörensen skriver utbrett. Men trots alla svårigheter möter man som besökare överallt en enorm gästfrihet. Skolbarnen är vetgiriga och tror på framtiden. De drömmer om att bli t ex läkare, lärare eller polis. Deras stora skräck idag är att soldater ska bryta sig in i deras hem på natten och ta med sig någon i familjen. Sörensen påstår att PA fostrar palestinska ungdomar att hata judar! På senare tid har FN på plats sett till att antijudisk propaganda rensats bort ur de läroböcker där det förekommit. Däremot utgör Kontinuerliga konfrontationer med soldater och bosättare tyvärr en grogrund till palestiniers hat mot Israel. Förhoppningsvis lär sig de unga, i demonstrationer och under bl a olivskörden tillsammans med de israeler som solidariserat sig med palestinierna i deras arbete för frihet, att ockupationen inte i första hand är en fråga om religion eller etnicitet utan snarare en följd av israeliska regeringars territoriella expansionspolitik vilken sker i strid med internationella konventioner och därför måste och kan upphöra. 

 Att Jesus är en ”produkt” av gammaltestamentliga profetior är jag och Sörensen helt överens om. Jesus är Abrahams ”säd” och avkomling. Han kom inte för att avskaffa lagen utan för att fullborda den. Han ärvde ”landet” och har fått all makt i himmelen och på jorden. Vi kristna är inympade i olivträdet Israel, vi har inte ersatt det, och tillhör Abrahams familj. Som Paulus uttrycker det: Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är vi ett i Kristus.(Gal 3:28) Mycket av den eskatologi vi matats med i väst har sina rötter i 1800-talets USA. Varför inte vidga vyerna och läsa Munther Isaacs ”The Other Side Of The Wall” som ger ett annorlunda perspektiv på både nuet och framtiden.

Bo Härdne

Artikeln är i publicerad i tidningen Dagen, men med hänsyn till redaktionelt utrymme avsevärt reducerat. Dagen "“Sanna Israelvänner bör kritisera Israel när fel begås”

Detta är Bo Härdne;s orginaltext i fulllängdsversion. Med hans godkännande. 

 Tidigare aikel av Bo Härdne: Nerikes Allehanda "Det görs skillnad på hot mot Israel och hot mot Palestina"

 

 

 

 

.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar