16 februari 2009

Med bön om fred

Svenska kyrkan arrangerade sin årliga internationella konferens under helgen och denna gång samlades man i Haparanda. Mötets fokus låg på den svåra gränskonflikten mellan Israel och Palestina. De är en kyrka som tagit Jesu ord på allvar att ställa upp på sina kristna bröders nöd i Palestina.

Istället för att som vi i frikyrkorna fortfarande håller på med spekulationer om hur bildandet av den israeliska staten är en del av ett profetiskt perspektiv. och en uppfyllelse av bibliska profetior Vi borde överväga att be de palestinska kristna om ursäkt för åratals svek gentemot dem.

Citat ur artikel i Norrbottens-Kuriren: Med en bön för fred

Citat: Att med egna ögon se den öppna gränsen mellan Haparanda och Torneå var fascinerade och hoppfullt för Imad Haddad, kristen pastor från Palestina. - Vi ber för en fredlig öppen gräns och ett fullvärdigt liv, säger han. Slut citat.

Citat: I grunden är det en politisk konflikt, men man använder religionen på olika sätt - till exempel menar man i de judiska bosättningarna att landet är givet dem av Gud, säger Kjell Jonasson, pastor och Svenska kyrkans utsände i Jerusalem. Slut citat

Pastor Imad Haddad från Betlehem föreläste bland annat om levnadsvillkoren på Västbanken - om byråkrati och hård kontroll i form av vägspärrar, så kallade "checkpoints".

Läs hela artikel här i Norrbottens-Kuriren:Med en bön för fred

Läs även Diakonias Joakim Wohlfeils besök i Gaza-februari 2009

Läs även mitt besök i Betlehem

Foto: Egon Berglund från Betlehem i bakgrunden en av de många kyrkorna i staden.

Läs även andra bloggares åsikter om


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar