25 december 2021

Replik till Roar Sörensen

Gästkrönika Av Anita Brodén , lärare och tidigare riksdagsledamot (L) | Bo Forsberg , pastor och tidigare generalsekreterare Diakonia | Kenneth Kimming , lärare och tidigare ekumenisk följeslagare i Palestina och Israel | Marie Körner , stiftsadjunkt för internationella frågor | Lennart Molin , pastor och tidigare direktor och biträdande generalsekreterare vid Sveriges kristna råd och Svante Zettergren , pastor och församlingsföreståndare Västerortskyrkan 

 

Foto från Följeslagarprogrammet Rivning av vattenledning utanför Tubas. Foto: Josefin

Replik till Roar Sörensen 

Tidningen Dagen tar inte in vår replik på Roar S´s inlägg, trots att han direkt riktar den till oss. Nu lägger jag ut vår replik här i stället. Vi konstaterar att å ena sidan försöker Dagen att vara öppen för inlägg från olika perspektiv men å andra sidan går alltid sista ordet till de som försvarar Israels politik utifrån en grumlig teologi. Och stänger debatten!! 

Roar Sörensen skriver i en replik; ”så gott som alla de fenomen som kritikerna hänvisar till som apartheid är säkerhetsåtgärder som har räddat otaliga liv.” Det är det argument som vanligen ges från de israeliska myndigheterna men håller inte. I EU:s halvårsrapporter över situationen på Västbanken rapporteras hur bosättningar kontinuerligt byggs på privat palestinsk mark. I strid med internationell rätt. Bosättningar är illegala. 

Överföringar av egen befolkning till ockuperad mark, strider inte bara mot folkrätten, de trasar också sönder FN:s femtio år gamla löfte om bildandet av en palestinsk stat vid sidan av Israel. EU konstaterar att Israel har en medveten ”restriktiv” politik på Västbanken och i östra Jerusalem som medvetet hindrar palestinierna att bygga och utveckla infrastruktur för palestinierna. På ockuperad mark gäller den humanitära rätten där civila och deras behov ska skyddas – inte förstöras. 

EU:s ministerråd har gång på gång kritiserat Israels förstörelse av palestinska skolor, lekplatser, bostäder och kliniker på ockuperad mark. I den senaste halvårsrapporten uttrycker EU speciell oro för hur Israel, även under pandemin, river brunnar och toaletter. Allt i skarp kontrast till planeringpolitiken gentemot israeliska bosättningar.  

Häromdagen fick lekplatsen i beduinbyn Susia söder om Hebron en order om att den ska förstöras. Bosättningarna runt omkring den palestinska byn får bygglov retroaktivt. Varken EU eller vi kan se att bosättningar, rivningar, medveten förstörelse av brunnar, lekplatser och toaletter kan gynna Israels säkerhet. Roar Sörensen har rätt i att Israels regering har en rätt och skyldighet att skydda civila mot våld. Men den rätten har även palestinier.

 Six-Month Report on Demolitions and Seizures in the West Bank, including East Jerusalem

Ockupationen medför fortsatt våld och konflikt. Hittills i år (6 december) har 249 palestinier dödats av israelisk militär och 11 israeler dödats av palestinier. En oroväckande trend är Israels användande av skarp ammunition mot demonstrationer – även i situationen där liv inte hotas  Times of Israel

Det är sant att i den israeliska regeringens ögon, med en premiärminister som själv kommer från bosättarrörelsen, är människorättsorganisationer extrema och betecknas som vänster. 

Med de glasögonen visar Roar Sörensen var han står. Vi menar att dessa prisbelönta människorättsorganisationer i Israels är landets hopp. I kyrkans tidning skrev två tidigare israeliska ambassadörer i Sydafrika; ”Vad kan man kalla två befolkningar som är etniskt uppdelade och som lever sida vid sida under två rättssystem, där bosättarna åtnjuter alla fördelar av den israeliska demokratin, medan palestinierna förvägras grundläggande mänskliga och medborgerliga rättigheter, om inte apartheid?”.

De fortsätter: ”… Man kan inte undgå att se likheterna mellan Israels politik i de ockuperade områdena och Sydafrikas apartheidregim. I dagens olagligt annekterade östra Jerusalem står till exempel hundratals palestinier i stadsdelarna Sheikh Jarrah och Silwan inför vräkningar genom domstolsbeslut från sina hem på grund av en uppsättning diskriminerande lagar som gör det möjligt för bosättare att göra anspråk på deras egendom som ägdes av judar före 1948. Palestinierna har ingen sådan rättslig möjlighet att göra anspråk på sin egendom från före 1948 i västra Jerusalem, som de lämnade bakom sig när de flydde från krigets fasor.”  Kyrkans Tidning 

 

Deras första debattinlägg Dagen "Kritiken mot Israels agerande kommer inte enbart från vänster"

Roar Sörensenns replik Dagen Går inte att ta bort säkerhetshotet mot Israel ur ekvationen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7 juli 2021

Familjeåterförening

Tayseer Khateeb palestinier med israelsiskt medborgarskap född i Acre i norra Israel och Lana Khatib palestinska från Jenin på Västbanken har i 15 år kämpat mot denna lag som nu äntligen upphör se Kärlek under Apartheid

 Det israeliska parlamentet har röstat ned en förlängning av kontroversiell lagstiftning som hindrar arabiska israeler från att utvidga bosättnings- eller medborgarskapsrättigheter till palestinska makar, i ett tidigt slag mot landets nya koalitionsregering. Efter en omröstningssession över hela natten som avslutades på tisdag morgon, beslutade Knesset att inte förnya lagen i en röst på 59-59. Resultatet ses allmänt som ett stickande nederlag för premiärministern, Naftali Bennett, som misslyckades med att förena koalitionens olika ideologiska vingar i det han enligt uppgift själv kallade en "folkomröstning" om den nya regeringen. Omröstningen innebär att lagen kommer att upphöra vid midnatt och kan utlösa så många som 15 000 ansökningar om medborgarskap från människor som bor på Västbanken och Gaza - en utveckling som lagstiftarens anhängare säger innebär säkerhetsfrågor och hotar Israels judiska karaktär.

Du vill ha din säkerhet, det är inget problem, du kan kontrollera varje enskilt fall", säger Taiseer Khatib, en arabisk medborgare i Israel vars fru i mer än 15 år, från staden Jenin på Västbanken, regelbundet måste ansöka om tillstånd till bo med honom och deras tre barn i Israel. Ur The Guardian


 

 

14 maj 2021

Bönegudstjänst för Jerusalem och Gaza

Munther Isaac, präst i luthersk-evangeliska kyrkan i Bethlehem, gav mig välsignelsen att översätta hans predikan från idag, till svenska. Han hälsar till oss i Sverige. Eva Kunda Neidek

 

Beit Sahour den 12 maj 2012

Predikan an Munther Isaac

Idag träffas vi under svåra omständigheter, men dessa omständigheter är inte alls främmande för oss. Detta är vårt lands tillstånd sedan decennier. Vår verklighet är ockupation, belägring och orättvisa. I Sheikh Jarrah läggs nu grunden för en ny Nakba (’katastrof’). I den heliga moskén attackeras bedjare och våra heliga – ja, jag säger våra heliga, eftersom att vi är vänner i vårt hemland. Varje attack mot en moské är också ett angrepp mot en kyrka. Detta har också varit ett angrepp mot sabbatens heliga. I Gaza ser vi idag en tragisk situation - belägring, bombardemang och död. Hur länge ska man underskatta människans värde?

Idag står vi upp för vår stolthet.

Idag är vi stolta över att vara palestinier.

Och idag kom vi för att be, och meditera över Guds ord.

Vi frågar oss: Vad är budskapet från Guds ord till oss idag? Vad är vår kallelse, som troende?

Mitt svar till er idag skulle vara...

För det första är vi kallade att tala sanning och kalla saker vid deras rätta namn. Det som händer i Jerusalem och Sheikh Jarrah idag är etnisk rensning. Det som hände i den heliga moskén var ett angrepp mot troende under sin allra heligaste fastemånad, och mot den heliga moskén. Vad vi står inför är en ockupation och apartheidregim. Det som händer idag i vårt land är ett resultat av den rasistiska, segregerande politiken från ockupationsmakten. Som kristna måste vi tala sanning; verkligheten accepterar aldrig diplomati och opartiskhet. Ämnet är inte en tvist där vi ber om fred. Det som krävs av oss är att inte att vara lugna och återhållsamma - som vi hör och läser om idag. Vi måste säga sanningen! Det som krävs är ett sanningens ord inför de mäktiga och orättfärdiga. Vi måste kalla saker för deras rätta namn. Om vi inte överger falsk neutralitet och står med de förtryckta och med sanningen, kommer vi inte att bidra till fredsprocessen.

För det andra, idag ropar vi till Gud och söker Hans rättvisa och nåd. Gud är rättvisans, sanningens och rättfärdighetens Gud. Vår bön idag är vårt motstånd. Den berättar att vi inte accepterar verkligheten, som den ser ut. Vi vägrar förnedring och förtryck. Den säger nej till orättvisan. Detta ber vi för. Och vi vet att Gud är rättvisans, sanningens och rättfärdighetens Gud, så ropar vi till Honom att ingripa i vårt land, och stoppa aggression och orättvisa. Guds ord säger: "Om du ser att den fattige förtrycks och att rätt och rättfärdighet i landet kränks, så bli inte förvånad över detta, ty hög vakar över hög och andra höga över dem båda." (Predikaren 5:7)

Så idag ropar vi till ’de höga’, de som är över oss: "Vi kommer inte att lugna oss, och vår kamp är inte över förrän vi ser rättvisa och sanning täcka vårt land såsom vattnet täcker haven." Vår bön är ett viktigt och medvetet val inför orättvisorna, ondskan och tyrannin.

För det tredje, gällande vår Call to Action och opinionsbildning. Ja, vi tror och ber att Gud ingriper i vårt land, men vi skall komma ihåg att det är vi som är Guds röst, och hans händer i denna värld. Låt oss arbeta och sträva efter fred. Med ord ur Kairos Palestina-dokumentet säger jag: "Vårt val som kristna inför den israeliska ockupationen är motstånd. Motstånd är rätten och skyldigheten för varje kristen." Vår uppmaning är folkligt motstånd och kreativitet, och icke-våld. Jerusalems folk har vunnit den största segern, beväpnade med sanning och enhet, dom har motsatt sig förtrycket med sina egna kroppar mot en av världens starkaste arméer, och de vinner strid efter strid. Jerusalems folk bevisar att folkligt motstånd är lösningen och sättet att bekämpa ondskan och rasismen. 

Vi uppmanar världens alla kyrkor att sätta press på sina regeringar att i sin tur pressa ockupationsmakten för att stoppa vansinnesdåd och våld. Jag uppmanar världen att ta ställning mot ockupationsstaten. Jag uppmanar vårt eget folk till enhet först, för att stå emot den tyngd som lagts på oss. Vi är inte emot någon religion, och vi hatar ingen. Men vi är emot sionism, mot ockupationspolitik, och lagar för etnisk segregation. Vi vill leva sida vid sida med israeler, judar,sekulära och religiösa. Men detta kan aldrig ske innan ockupationsmakten släpper sitt grepp, och apartheidlagarna upphör.

Vår bön idag är att inte förlora hoppet. Det skall hjälpa oss att stå fasta i vårt motstånd. Och eftersom vår sak är en rättvis sak, och för att vi är rättmätiga ägare till vårt land, kommer vi aldrig att ge upp hoppet. Vår tro på sanningen och rättvisa är vårt hopp.

Många har försökt neutralisera Palestinafrågan, och lagt den på sidlinjen för att glömmas bort. Trots Trumps år - så fulla av hat, trots all normalisering av ockupationsstaten - påminner nu palestinier världen om att vi är här och vi kommer inte att flytta på oss. Från detta återuppståndelsens land, ett land av mirakler, tror vi, att oavsett hur djupa våra sorger är, kommer oundvikligen återuppståndelsens gryning. Jesus led själv under förtryck och en ockupationsmakt, han blev själv ett offer för rasande våld och religiös extremism. 

Men eftersom vi tror på uppståndelsen tror vi att sista ordet är rättvisa, inte orättvisa. Frihet, inte slaveri. Kärlek, inte rasism eller sekterism. Liv, inte död. Jag avslutar med att citera Kairos-dokumentet igen: "I brist på allt hopp, ger vi ett rop efter hopp. För vi tror på Gud, en god och rättvis Gud. Vi tror att hans rättfärdighet äntligen kommer att segra över ondskan av hat och död som finns kvar i vårt land. Och vi kommer att se ’en ny jord’ och ’en ny människa’ som uppfostras av Guds heliga Ande tills hon fylls av kärlek till varje broder och syster på denna jord." A M E N

Predikan är översatt av Eva Kunda Neidek

 

2 maj 2021

Dagen och Human Rights Watch

 


Under veckan har ”Människorättsorganisationen Human Rights Watch anklagar Israeliska myndigheter för apartheid och förföljelse av palestinier. I en rapport menar organisationen att Israel gått över den juridiska gränsen för apartheid. Det är hårda anklagelser som riktas mot såväl den israeliska regeringen som lokala myndigheter i bland annat Jerusalem.” ur Sveriges Radio


 Nu kommer den kristna tidningen Dagen med en förnumstig anklagelse på sin ledarsida ( Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund. )

Där de anklagar Human Rights Watch: Det är logiskt i ljuset av HRW:s tidigare uttalanden om Israel. Som demokratisk stat både förtjänar och tål Israel kritik för vissa förhållanden. Men ett generaliserande etikettklistrande leder inte framåt, särskilt inte när det är ensidigt. När granskade HRW Hamas styre i Gaza med samma frenesi? ” Dagen "Att klistra etiketter leder inte framåt"

Läser man på HRW:s hemsida ser man att de ger ut rapporter om tillståndet för mänskliga rättigheter runt om i världen, även anklagelser om tillståndet i Gaza och Hamas Hamas Jails Gaza Activists for Video Chat with Israelis April 14, 2020

Denna pinsamma okunnighet gör att Dagen missleder sina läsare och skadar trovärdigheten hos HRW med sin argumentation guilt-by-association” som ger ut rapporter om tillståndet för mänskliga rättigheter runt om i världen. Ifrågasätter de även tex. HRW:s rapport om tillståndet i Kina eller Myanmar?

Dagen väljer att försvara eller bagatellisera den rådande regeringspolitiken i Israel istället för att ge stöd till de liberala krafter i Israel som delar HRWs analys, som tex.  B’Tselem

 

 

  

 

10 mars 2021

Låt rätten flöda fram

Bo Härdne är pensionerad religionslärare, aktivt kristen, har under många år har han varit engagerad i integration av flyktingar samt diakonalt arbete i en kristen församling. Och varit SKR:s följeslagare i South Hebron Hills hösten 2018.

Gästkrönika: Låt rätten flöda fram

Svar på Roar Sörensens artikel i Dagen "Palestinska arabers värsta fiende är deras egna ledare"

 

De exempel på den israeliska arme’ns aktioner jag nämnt är lätta att kontrollera. Det är bara för Sörensen att läsa den dokumentation som görs av UNOCHAoPt. Dit rapporteras dagligen brott mot internationell lag och humanitär rätt som begås av den israeliska arme’n, samt den fortgående markstöld och de trakasserier som grupper av maskerade och beväpnade israeliska bosättare gör sig skyldiga till med arme’ns godkännande och beskydd. En beundransvärd insats för att lindra våldet och bidra till dokumentationen görs av bland andra de israeliska människorättsorganisationerna B'Tselem och Tayush samt av organisationen Breaking tne Silence e vilken består av f d soldater som gör guidade turer med turister, då man berättar om övergrepp man deltagit i under sin militärtjänstgöring på Västbanken. Det pris dessa grupper får betala är att ibland kallas landsförrädare eller självhatare av sina landsmän. 

 I Israels självständighetsförklaring 1948 beskrivs målet, att skapa”en känsla av gemenskap bland alla dess etniska, religiösa och kulturella segment, baserad på respekt, harmoni, fred och jämlikhet.” (T.Herzl) . En fantastisk målsättning, Ett Guds mirakel? Måste det med automatik betyda att Gud står bakom allt staten Israel gör? Skulle Gud acceptera brott mot internationell lag och humanitär rätt? De sanna profeterna i GT kritiserade Israels ledare när man bröt mot förbundets intentioner. Det bör en sann israelvän göra även idag. Den vanligaste kritiken under gammaltestamentlig tid handlade om bristande social rättvisa, hur man dömde i domstolarna, hur man behandlade främlingar och fattiga. Profeten Amos var glasklar: -Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten likt en bäck som aldrig sinar”. Jesus säger att vi ska ”älska Gud och vår nästa som oss själva” och åskådliggör med liknelsen om ”den barmhärtige samariern”

 
Befolkningen i dagens Palestina har i princip alltid lytt under främmande makt. Senast under turkar och Britter. Sedan 1967 lever de under en ockupation som avsevärt försvårar ekonomisk utveckling och med ett tillståndssystem som begränsar det mesta av rörelsefrihet och utveckling av samhället. Missnöjet med PA, den egna administrationen är som Sörensen skriver utbrett. Men trots alla svårigheter möter man som besökare överallt en enorm gästfrihet. Skolbarnen är vetgiriga och tror på framtiden. De drömmer om att bli t ex läkare, lärare eller polis. Deras stora skräck idag är att soldater ska bryta sig in i deras hem på natten och ta med sig någon i familjen. Sörensen påstår att PA fostrar palestinska ungdomar att hata judar! På senare tid har FN på plats sett till att antijudisk propaganda rensats bort ur de läroböcker där det förekommit. Däremot utgör Kontinuerliga konfrontationer med soldater och bosättare tyvärr en grogrund till palestiniers hat mot Israel. Förhoppningsvis lär sig de unga, i demonstrationer och under bl a olivskörden tillsammans med de israeler som solidariserat sig med palestinierna i deras arbete för frihet, att ockupationen inte i första hand är en fråga om religion eller etnicitet utan snarare en följd av israeliska regeringars territoriella expansionspolitik vilken sker i strid med internationella konventioner och därför måste och kan upphöra. 

 Att Jesus är en ”produkt” av gammaltestamentliga profetior är jag och Sörensen helt överens om. Jesus är Abrahams ”säd” och avkomling. Han kom inte för att avskaffa lagen utan för att fullborda den. Han ärvde ”landet” och har fått all makt i himmelen och på jorden. Vi kristna är inympade i olivträdet Israel, vi har inte ersatt det, och tillhör Abrahams familj. Som Paulus uttrycker det: Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är vi ett i Kristus.(Gal 3:28) Mycket av den eskatologi vi matats med i väst har sina rötter i 1800-talets USA. Varför inte vidga vyerna och läsa Munther Isaacs ”The Other Side Of The Wall” som ger ett annorlunda perspektiv på både nuet och framtiden.

Bo Härdne

Artikeln är i publicerad i tidningen Dagen, men med hänsyn till redaktionelt utrymme avsevärt reducerat. Dagen "“Sanna Israelvänner bör kritisera Israel när fel begås”

Detta är Bo Härdne;s orginaltext i fulllängdsversion. Med hans godkännande. 

 Tidigare aikel av Bo Härdne: Nerikes Allehanda "Det görs skillnad på hot mot Israel och hot mot Palestina"

 

 

 

 

.

 

27 januari 2021

The Jerusalema Dance Challenge

 The Jerusalema Dance Challenge – dansen som spritt sig över världen och som fått allt från advokater till brandmän att dansa loss och för ett ögonblick glömma pandemin. Det började med en låt i november 2019 av den sydafrikanska DJ Master KG och sångerskan Nomcebo 

Vad handlar då sången om? Ursprunget är en gammal gospelsång Jerusalem Ikhaya Lami (Jerusalem mitt hem) som fortfarande finns kvar i sydafrikanska kyrkliga sångböcker och som handlar om löftet om ett nytt Jerusalem som det beskrivs i Uppenbarelseboken 21:1

Det här hindrar inte att andra sökt tolka sången som ett stöd för det nuvarande styret i Israel. Det sistnämnda fick solidaritetsgrupper för Palestina i Sydafrika att reagera genom att – så klart – göra sin egen version av dansen. Ur Dansen som errövade världen 

Jag deltog i ett seminarium med den palestinska prästen Munther Isaac i Betlehem tidigare i december han beskriver situationen oerhört svår i Betlehem . Covidpandemin har stängt ner staden och turisterna har uteblivit hel denna jul.

Jag frågade hur överlever befolkningen, jo han sa att man lever på sina besparingar , men i längden är de ohållbart. Många av palestinas unga ( både kristna och muslimska ) emigrerar nu från Palestina på grund av brist på arbeten. Han sa vidare att de allra flesta i hans församling har släktingar som emigrerat till andra länder, snart består församlingarna bara av äldre.

Eftersom andelen kristna är mycket mindre slår det hårt mot kyrkorna. Och på sikt är det ett hot för överlevnaden av den kristna kyrkan i Palestina, och det är ju här som den kristna kyrkan en gång startade.

Jag väljer en version av The Jerusalema Dance Challenge inspelad i Betlehem som en påminnelse att de Betlehemiterna finns och behöver vår omtanke och stöd.

 

 

 

 

 

20 januari 2021

I den andres skor

Claes-Göran Ydrefors är tidigare Pastor vid Immanuelskyrkan Stockholm. Engagerad i frågor där kyrka och samhälle möts. Sedan flera år följer jag intensivt det som händer i Israel/Palestina.

Gästkrönika:  I den andres skor 

 

Två timmar den här förmiddagen tillbringade jag i ett webinarium om situationen för de kristna palestinierna i det heliga landet. I webinariet medverkade bl.a. Munther Isaac, kyrkoherde i den lutherska kyrkan i Betlehem. Det blir så tydligt - igen - att det som präglar livet för kristna palestinier är att vara som bortglömda och osynliggjorda. Som att ropa men inte bli hörd. Att närmast bli misstänkliggjorda av andra kristna. 

Och detta, som vi hört dessa kristna säga så många gånger, att se grupper av pilgrimer åka förbi, som om där i Betlehem, Nasaret m.fl. platser inte finns en enda kyrka vari man kan möta kristna bröder och systrar för att exv. fira gudstjänst tillsammans med. Fundera bara ett ögonblick på om du vore en av alla dom och inte bli trodd, inte sedd, inte hörd. Fundera bara ett ögonblick! Och så ber vi dessa enskilda, kyrkor och organisationer, som lever sitt dagliga liv präglat av ockupation och en ständig militär närvaro, att vara fridsamma och inte politisera det heliga landet. Som att den här gruppen av Kristi kyrka ska stå ut med det, som de flesta av oss inte skulle drömma om att tyst åse. Fundera ett ögonblick!

Konsert med kristna palestinier i Födelsekyrkan 2012 EB

Jag utmanas av Munther Isaacs tillit till att teologin spelar roll. Att Bibelns texter inte är som "garnering" i livet, utan något som på allvar kan bidra till att göra skillnad. Är det så att, så tänker den som berövats mycket av annan tillit, Bibelns texter har ett bidrag att ge för att förändra livsvillkoren? Att detta är det genuina som utmanar oss som säkrar upp våra liv på så många andra sätt och har svårt för att med ett bibliskt språkbruk tala sant om vår samtid.

Foto Claes-Göran Ydrefors

Min poäng är att vi har anledning att fundera ett ögonblick och ställa oss frågan om vem jag skulle vara och hur jag skulle tänka om jag vore en av alla dessa kristna palestinier? Hur länge skulle jag stå ut med att sällan eller aldrig bli trodd. Att hur mycket jag än skriker, så blir jag inte hörd. Och så fundera över varför vi är så tysta? Varför säger vi då inget? Varför går frågan om hur vi förhåller oss till det som sker i det heliga landet nästan alltid i stå då den "dyker upp" i församlingar och på kyrkokonferenser? 

Andra förväntar vi oss ska förhålla sig till en konflikt, men vi väjer undan och har inget att säga. Pröva ett ögonblick att gå i den "andres skor" och känn hur det skaver och se hur länge du står ut! Och så förstå att vi måste tänka i termer av "vi" och inte "vi och dom". Är det svårare än så?

 Claes-Göran Ydrefors jan 2021 

PS , även jag EB  var med på ett webinarium tidigare i dec. 2020 med Munther Isaac, jag ställde frågan . "Vi erfara att många unga kristna palestinier emigrerar från Palestinac på grund av brist på arbete, är det likadant med muslimska ungdommar?" 

Han svarade att så är det, även muslimska ungdomar lämnar Palestina, arbetslösheten är ett stort problem speciellt för ungdomar med teknisk utbildning. De kristnas andel av befolkningen i Palestina är mindre så är deras emigration allvarligare.  Han sa vidare att de allra flesta i hans församling har släktingar som emigrerat till andra länder, snart består församlingarna bara av äldre. Och på sikt är det ett hot för överlevnaden av den kristna kyrkan i Palestina, och det är ju här som den kristna kyrkan en gång startade. DS


 

7 december 2020

Til Kingdom Come

 

Hela den  1 tim och 13 min långa dokumentärfilmen kan nu ses på SVT-Play och heter: I väntan på Frälsaren

”Varför ber kristna amerikaner för Israel? Varför skänker de miljontals dollar till bosättare och militärer? I väntan på Jesu återkomst skapas allt starkare band mellan den kristna evangelikala högern i USA och den judiska staten. Aldrig har relationen varit bättre. Men vad händer vid den yttersta dagen? Filmaren Maya Zinshtein undersöker en ohelig allians och dess konsekvenser. Brittisk-israelisk dokumentär från 2020. Originalets titel: ’Til Kingdom Come. ”

Den Israeliska filmaren Maya Zinshtein som gjort dokumentären  tar oss med till Middlesboro en liten stad i Kentucky USA och Binghamtown Baptist Church som visar sig vara en av de största gåvogivare till International Fellowship of Christians and Jews. En av många evangelikala kyrkor i USA som tror på den bisarra teologin Kristen sionism*

I filmen intervjuvas Pastor Boyd Binghamn och han får senare träffa min vän Munther Isaac som är pastor i Lutherska kyrkan i Betlehem. Munther berättar för honom om palestinska kristnas svårigheter , men Pastor Boyd verkar inte förstå eller vilja förstå . Så väldigt kränkande att kristna i väst stöder en politik som berövar dem  nu deras hus och jordbruksmark för en allt mer ökande bosättningsbyggande.

Det är tydligt att Maya Zinshtein inte vill ha denna utländska  inblandning i Israels politik. Hon  säger i en intervju ”My dream is that many Evangelical Christians will watch this film. I think a lot of their “love” is loving this ancient book. But we have a reality here in this country.”

We were in a Christian Israeli summit, and I had a conversation with a few young members. I spoke with them after I saw them advocating for cutting the support for the Palestinian refugees, alongside the fact that these people need help. The Israeli community sees this advocacy as very dangerous. The Israeli security community really doesn’t want this. I told them, “Listen, my brother is in the reserve special forces. He will go on to fight the next war. Why do you think you can have an influence on my next war?” When you speak with some Americans, they will tell you Russians have a heavy influence on the United States government. My belief is that every single country has the right to decide on their own future. So I say to them, “You’re sitting there in Washington and you think you can influence my future. You’re not going to fight this war, my brother will.” And he just looked at me and said, “I never thought about it.” ur Maya Zinshtein explores the complicated “love” between Evangelical Christians and Israelis in “‘Til Kingdom Come”

*Som även  är spridd bland svenska evangelikaler. De mest hängivna kristna sionisterna i Sverige är frikyrkoförsamlingen Livets Ord i Uppsala men även vanlig bland Pingskyrkorna  UR. Kristna sionister på offensiven

Som tur finns det sunda teologer även i Pingtsrörelsen: Peter Halldorf, född 21 juni 1958, är en svensk pastor i Pingströrelsen och författare ” En kristen retorik om Israel som undviker frågorna om hur en biblisk etik om rättvisa och gästfrihet är förenlig med en politik som ignorerar såväl palestiniernas säkerhet som tryggheten för de kristna kyrkorna i det heliga landet, riskerar att lämna såväl profeternas utmaningar som Jesu undervisning bakom sig. " ur Vi vägrar vara fiender” 12 augusti 2020 Peter Joel Halldorf

Tidigare "Donald Trumps beslut var att han ville uppfylla vallöften till sin viktigaste väljargrupp, de evangelikala kristna, deras teologi är är oförenligt med fred och rättvisa för alla folk."  USA:s evangelikaler och Israel