29 maj 2009

EU-valet och Israel/Palestina

Jag skrev tidigare att Palestinagrupperna i Sveriges har gjort enkät inför Europaparlamentsvalet – 7 juni 2009

Aven European Coalition for Israel har startat en valkampanj kallad ”Be och Rösta 2009”. Kampanjen är till för att inspirera kristna i Europa till att rösta i EU-parlamentsvalet.På kampanjens hemsida får 27 medlemsstater och dess partier svara på frågeställningar. Frågorna rör bland annat om Gud och judisk-kristet arv ska nämnas i Lissabonfördraget, och hur partierna vill bekämpa antisemitismen och skapa bättre relationer mellan Europa och Israel. European Coalition for Israel

Även deras frågor är enkla, men viktiga för oss väljare att veta hur EU-parlamentarikerna kommer att ställa sig till olika frågor och omröstningar som kommer att ske i EU-paralamentet för att medverka till en rättvis och bestående fred i Israel/Palestina.

Av utrymmesskäl har jag valt att jämföra svaren från två av frågorna

Vänsterpartiet
3. Vad anser ni vara Israels största utmaning nu och i framtiden?
Svar:Israels största utmaning är att upphöra sin ockupation av Palestina. Det handlar bland annat om att riva den illegala apartheidmuren, avveckla illegala israeliska bosättningar på Västbanken, upphäva blockaden av Gaza, erkänna Östra Jerusalem som Palestinas huvudstad samt tillåta palestinska flyktingar att återvända till sitt hemland.

5. Hur skall frihandelsavtalet mellan Europa och Israel utvecklas?
Svar:I handelsavtalet mellan Israel och EU finns klausuler om mänskliga rättigheter, som Israel alltjämt fortsätter att bryta mot. Att upprätta handelsförbindelser med Israel samtidigt som staten gör sig skyldig till omfattande folkrättsbrott är att belöna krig och ockupation. Vänsterpartiet kräver att EU river upp handelsavtalet med Israel och avbryter förhandlingarna med Israel om fördjupade och utvecklade handelsrelationer.

Socialdemokraterna
3. Vad anser ni vara Israels största utmaning nu och i framtiden?
Svar:Konflikten i Mellanöstern berör säkerheten i hela världen. Vi vill se en fredlig lösning på konflikten med två stater, Israel och Palestina, inom säkra och erkända gränser.

5. Hur skall frihandelsavtalet mellan Europa och Israel utvecklas?
Svar:Socialdemokraterna har en grundläggande tro på dialog, samarbete och handelsrelationer som något positivt i internationella relationer. Handeln och välståndet kring södra Medelhavet måste på sikt öka. EU har idag avtal med Israel gällande bland annat handel. Vi anser dock inte att det är rimligt att uppgradera samarbetet när Israel bryter mot mänskliga rättigheter och folkrätt. Därför kräver vi Socialdemokrater att uppgraderingen av EU:s relationer med Israel tills vidare suspenderas, det vill säga uppskjuta genomförandet av avtalet.

Miljöpartiet de gröna
3. Vad anser ni vara Israels största utmaning nu och i framtiden?
Svar: Att inse att Israel måste rätta sig efter folkrättens principer och FN:s beslut angående Palestina och därför utrymma samtliga ockuperade områden och erkänna en suverän palestinsk stat på Västbanken, Gazaremsan och Östra Jerusalem, i utbyte mot att Israel erkänns av samtliga arabiska länder, i enlighet med Arabförbundets fredsplan från 2002.
5. Hur skall frihandelsavtalet mellan Europa och Israel utvecklas?
Svar: Så länge Israel bryter mot folkrätten, struntar i beslut av FN och Internationella Domstolen (ang muren) och saboterar fredsprocessen bl a genom nya judiska bosättningar på palestinsk mark skall associationsavtalet inte utvecklas utan suspenderas, precis som EU-parlamentet krävde redan 2002. När Israel har accepterat en fredsuppgörelse enligt FN:s resolutioner skall givetvis alla relationer med Israel utvecklas och fördjupas.

Till sist, hur svarar Kd ett parti som säger var kristet och har Bibeln som grund för sin moral och etik?

Kristdemokraterna
3. Vad anser ni vara Israels största utmaning nu och i framtiden?
Svar:Freden blir Israels största fråga framöver.

5. Hur skall frihandelsavtalet mellan Europa och Israel utvecklas?
Svar: Vi tycker det nuvarande frihandelsavtalet mellan Europa och Israel är bra.

Man skulle förvänta sig att Kd sätter folkrätten och mänskliga rättigheter i centrum. Det okränkbara människovärdet för alla, att man står upp för den svage och förtryckte som man lär av Jesu undervisning om barmhärtighet i evangelierna. Jag tycker Kd inte kan ge ett konkret svar vad man tycker eller tänker uträtta . Jag saknar i svaren något som helst krav att Israel skall följa folkrätten.

ECI skriver:citat Den Kristdemokratiska / Konservativa gruppen (EEP-ED) har varit den mest stödjande gruppen som mestadels har röstat för Israel, men även denna grupp har sina undantag. slut citat.
Röstmönster i EU Parlamentet och aktivt stöd för Israel

Jag tycker att vi skall be Gud att bevara oss från att Kd:s väljs in i EU-Parlamentet, jag befarar att de kommer att blockera försöken till en rättvis fred för folken i Israel/Palestina. Alla de övriga partierna gav välmotiverade och sakliga svar.

Här finns alla svaren: Hur svarar de svenska partierna?

Läs även andra bloggares åsikter om
1 kommentar:

  1. Gör som jag - släng röstkortet i soporna. Rösta sedan i nästa riksdagsval - Sveriges enda legala parlament - på det eller de partier som vill befria oss från allt det elände som EU-medlemskapet leder till.

    När det Gäller Israel och Palestina har ju de inbjudits att deltaga i EU-samarbetet vilket på sikt kommer att leda till fred i regionen. Eller?

    "And in his estate shall stand up a vile person, to whom they shall not give the honour of the kingdom: but he shall come in peaceably, and obtain the kingdom by flatteries."

    Dan 11:21 (King James version)

    SvaraRadera