28 juli 2009

Fikonträdet och Israel

Bland de kristna sionisterna är Jesu tal om fikonträdet i Matteus evangelium kap 24 som de "hänger upp mycket av sin teologi i" och använder sig av för sitt stöd till staten Israel. Så här lyder texten:

Talet om tidens slut

När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sade: "Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?"

Jesus svarade: "Se upp så att ingen bedrar er.
Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många.
Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.
Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna.Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull.
Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter skall framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.

Den sista stora nöden

När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som läser fatta det rätt), då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen.
Den som är på taket skall inte gå ner och hämta vad han har i huset, och den som är ute på åkern skall inte vända tillbaka och hämta sin mantel.
Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. Be att ni slipper fly under vintern eller på sabbaten. Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas.
Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.
Om ni då får höra: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte!
Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda.
Nu har jag sagt er det i förväg. Om ni alltså får höra: Han är ute i öknen, så gå inte dit, eller: Han är inne i kammaren, så tro det inte.
Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid Människosonens återkomst. Där kadavret ligger, där samlas gamarna.

Människosonens ankomst

Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas.
Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.

Liknelsen om fikonträdets knoppning

Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern
.
slut citat Matteus evangelium kapitel 24:3-36

Så här använder sig "Shalom över Israel" av texten:

Citat: Fikonträdet knoppas, sommaren är nära
Israel är Bibelns huvudämne och i centrum för världens intresse. När Jesus talade med sina lärjungar om sin tillkommelse, använde han liknelsen med fikonträdet. ”När dess kvistar begynner att få sav och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså, när ni ser allt detta, då kan ni också veta att han är nära och står för dörren” (Matt 24:32-33).
Det finns säkert kristna som har olika funderingar om vad Jesus menade, men för Jesu egna lärjungar stod det fullständigt klart att Jesu liknelse om fikonträdet handlade om Israel. Han hade i sitt långa eskatologiska tal förutsagt Jerusalems förstörelse följt av förföljelse och hat mot judarna, ja till och med att de skulle dödas. De förstod att när Jerusalem låg öde, då skulle deras land vara krossat, fikonträdet skulle vara avhugget och roten uppryckt ur jorden.
Slut citat Läs hela ledaren här:Shalom över Israel Ledare Maj 2006

Jag hittade en text från Johanneskyrkan i Linköping som ser på detta sammanhäng med mer nyktra ögon
Citat: Läran om de yttersta tingen (eskatologi) är alltid ett väldigt populärt ämne bland kristna. Få kristna böcker säljer så bra som böcker med titlar av typen ”Den yttersta tiden och den kommande världskatastrofen, ”Vilddjurets tecken är redan här, så kan du skydda dig”, osv. Det ligger onekligen något kittlande och spännande i det här.
Tyvärr är mycket av den litteratur som kommer ut på den kristna marknaden inte helt pålitlig. Det finns många fantasifulla tolkningar av inte minst uppenbarelseboken som har gett upphov till alla möjliga bisarra föreställningar om den yttersta tiden hos vissa kristna. Vi behöver inte gå in på detaljer här, men många av er känner väl till den egendomliga rädsla för kontokort och mikrochips som fundamentalistiska kristna hade på 1970- och 1980-talen? (Läs t.ex. Chuck Smith). Det finns också exempel på kristna som har byggt privata skyddsrum med stora mängder proviant där de ska vara trygga för den katastrof som de tror kommer att drabba jorden i den yttersta tiden. Och väldigt många kristna får ju någon slag eskatologisk panik när det händer någonting i mellanöstern.

Vad handlar detta med ”fikonträdet” om? ”När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren, säger Jesus. Och vad syftar Jesus på med ”allt detta” som liknas vid fikonträdet? Jo, här svarar Jesus på lärjungarnas inledande fråga om ”när allt detta ska ske” och vad som ska bli tecknet på hans återkomst. Han kopplar samman templets förstörelse och Jerusalems fall med sin återkomst i härlighet och domens dag. En del har trott att fikonträdet syftar på Israel och att trädets blomning handlar om Staten Israels återfödelse år 1948. Men det är ju en extremt långsökt tolkning. Varför skulle Jesus börja prata om det här? Innebörden i Jesu ord är: När Gud låter domen drabba Jerusalem ska ni veta att Jesu återkomst i härlighet och domens dag är nära. Det är ett judiskt profetiskt sätt att ge ett ”tecken” som en slags garanti för att något ska ske i framtiden. (Ev 1 Kon 13:1-3. Mellan tecknet och uppfyllelsen av profetian förflöt 280 år). Även om mycket lång tid har förflutit från år 70 ska vi fortfarande hålla fast vid vår visshet om Jesu återkomst utifrån det tecken Jesus gav.
Slut citat från text av Clas Newman 2006-11-26 läs hela hans text här :Att leva inför Jesu tillkommelse

Fikonträd Foto David Hall

Läs även andra bloggares åsikter om
2 kommentarer:

  1. Tack för detta inlägg där du återigen betonar det sunda i att vi absolut inte vet något om "vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt."
    Både du och jag har i våra bloggar försökt att upplysa det felaktiga i vissa personers uttalanden, men de tiger och vågar inte alls gå in i debatten. Är detta taktik?

    SvaraRadera
  2. Jag kommer alltid att vara kristen sionist och tar totalt avstånd från all antiisraelism inom s k kristna kretsar.

    SvaraRadera