13 augusti 2009

Genèvekonventionerna 60år

Tidningen Dagen skriver 2009-08-13 Citat ”Genèvekonventionen handlar bland annat om hur man hanterar sårade och sjuka i krig, om krigsfångars villkor, om hur civilbefolkningen ska behandlas i krig och om vilka vapen man får använda. Den kom till i etapper från 1864, men ratificerades i princip i sitt nuvarande skick i augusti 1949, med det andra världskriget i färskt minne. Vi firar alltså i dagarna Genèvekonventionens 60-årsjubileum. 1977 gjordes tillägg med avseende på inbördeskrig.
Genèvekonventionen är alltså ingen dagslända, den har stötts och blötts av klokt folk i över hundra år. 


Läs hela artikel här: Grattis Genèvekonventionen!

De fyra Genèvekonventionerna från 1949 utgör den internationella humanitära rättens kärna. Konventionerna antogs för att begränsa mänskligt lidande under väpnad konflikt. Vad är Genèvekonventionerna? Se Diakonias sida
Sammanfattning av ockupationsreglerna

Alla tänkande människor med empati tycker det är naturligt att Genèvekonventionerna skall vara giltiga i alla konflikter och krig.

Men det tråkiga är att när man nämner Israel/Palestina så är det många bibeltroende kristna att där gäller de inte. Man försvarar med emfas staten Israels brott mot dessa lagar. Istället sysslar med eskatologiska spekulationer och tidens tecken men helt saknar empati för människorna i det heliga landet.
Människor och dogmer

Den fjärde Genèvekonventionen
Ockupationsmakten får inte deportera eller förflytta sin egen civilbefolkning till det ockuperade området (artikel 49 av Den fjärde Genèvekonventionen). Det betyder att bosättningar är förbjudna. Ockupationsmakten får inte konfiskera mark inom det ockuperade området om syftet endast är att etablera bosättningar för dess egen civilbefolkning. Ockupationsmakten har också ett ansvar att bevara och försvara den demografiska och den sociala sammansättningen i det ockuperade området vilket också innebär att begränsa frivillig förflyttning. De fyra Genèvekonventionerna från 1949 utgör den internationella humanitära rättens kärna. Genèvekonventionerna antogs för att begränsa mänskligt lidande under väpnad konflikt. Ur Den 4:e Gene'vekonventionen

Citat " Men det finns en fråga som återkommit några gånger som jag vill passa på att kommentera. Och det är frågan om ockupation. Om nu områdena är ockuperade, från vilket land är de ockuperade? Det här är en klassisk fråga från de som inte vill erkänna palestiniernas rätt till ett eget land.Vi har alla svårt att acceptera en del åsikter och det är viktigt att man ändå respekterar folks rätt att hysa dessa åsikter. Men en sak borde alla kunna vara överens om; Vissa regler och lagar måste gälla i olika typer a situationer. Vi anser väl alla att FN:s konvention om de Mänskliga Rättigheterna bör gälla alla? Likaså barnkonventionen? När det kommer till internationella relationer finns det således en uppsättning lagar som alla bör vara överens om. I konfliktsituationer, som den som existerar i Israel/Palestina nu, gäller bland andra Haagkonventionen (1907) och Fjärde Genèvekonventionen. I dessa konventioner, som jag tidigare har hänvisat till, står bland annat att ockupation är när en stat militärt besätter en annan stats territorium, eller ett herrelöst territorium. Området behöver således inte tillhöra en annan stat före ockupationen, och kan ända anses vara ockuperat. De flesta länder i Afrika var till exempel inte egna stater i dagens bemärkelse innan kolonimakterna började ockupera dem. Men inte ifrågasätter vi deras rätt till självbestämmande idag? Om vi i stället för att följa internationell rätt hellre följer olika religiösa texter eller påbud, som en del av mina läsare har hänvisat till, uppstår det genast problem. Vilken tolkning ska gälla, och vilken religion, om dessa motsäger varandra, är den rätta. Alla tror väl enligt den religion de anser vara den rätta, men denna tro, som är ens personliga rättesnöre, kan ju aldrig få gå före lagen eller bryta mot lagen. Ska en extrem religiös sekt ha rätt att gasa ihjäl folk i en tunnelbana i Japan? Har shiamuslimer rätt att mörda Salman Rushdie? Får en baptistförsamling i USA hota Sverige?Vi måste tala samma språk om vi ska förstå varandra och försöka nå en lösning på konflikten. Innan vi gör det kommer språkförbistringen bara leda till fler missförstånd, motsättningarna kommer öka och hatet fortsätta växa. Vi måste lära oss att skilja på religion och politik, oavsett om vi är judar, muslimer eller kristna. citat Jakob Risberg SKR:s Följeslagare i Palestina.

Citat: Nej, det tonläge jag funderar över är det som finns på en del "kristna" bloggar när de skriver om konflikten Israel-Palestina - och ibland andra ämnen. Att jag satte klösmärken - "" - runt kristna betyder inte att jag ifrågasätter om skrivarnas är kristna men kristligheten i tonläge och hur man skriver om och till andra lämnar en del övrigt att önska.
När till exempel Lars Ohly prisar den moderate utrikesministern för hans protester mot att Israel i strid mot folkrätten låter egna innevånare flytta in på ockuperad mark kallas Ohly både här och där för antisemit.
Läs prästen Stig Stömbergs tankar här


Stanley Sjöberg och eskatologiska spekulationer

EU måste öka pressen på Israel
Motbilder -krigsförbrytare
DN-Gazabor med vit flagg sköts ner

Israel fördriver palestininer på ockuperad mark av Christoffer Sjöholm Regionchef Diakonia i Mellanöstern 13 augusti 2009

Foto: Nr 1 från Diakonia, Nr 2 Egon Berglund, utsikt från Betlehem, bosättning längst bort

Läs även andra bloggares åsikter om
3 kommentarer:

 1. Bloggen "Dessa mina minsta bröder" upprätthåller på ett fint sätt den kristna kyrkans månghundraåriga antisemitiska tradition.
  Stort grattis för attackerna mot "Kristusmördarna"
  /BR

  SvaraRadera
 2. Hur kan du BR (Varför vill du inte upplysa oss om vem du är?) vara så omdömeslös och elak. Egentligen bryter du mot alla regler för det som kallas värdig kommentarsetik. Egon, du borde inte publicera en sådan kommentar, men naturligtvis gör du som du vill på din blogg.

  SvaraRadera
 3. Javisst du har rätt,Rolf, att jag låter sign BR kommentar stå kvar därför att den avslöjar vilken fattigdom på argument sign har.
  § 2. – Du är välkommen med din kritik riktad mot skribenterna eller de som kommenterar under artikeln, men du ska bekräfta Din kritik med fakta, bevis eller argument . Detta är grunden i retoriken. I fallet att Din kritik saknar nämnda grunder, kommer din kommentar att betraktas som irrelevant.

  SvaraRadera