17 juni 2011

Kristen sionism Religiös teologi eller politisk ideologi?

Min gode vän sen en tid tillbaka är Markus Haile, han är etiopisk ortodox kristen född i Etiopien ( med svenska rötter) bosatt i Stockholm är Socialantropolog. Han har nu gett ut en B-uppsats vid Religionshistoriska avdelningen Stockholms Universitet ( Han använde mej som en av faktakällorna i sin uppsats)

Kristen sionism Religiös teologi eller politisk ideologi?
Markus Haile Religionshistoria II
Stockholms Universitet

Han har varit SKR:s följeslagare vintern 2009 i Hebron här är en av hans reserapporter:
Bara i Israel-Hebron, april 2009 Markus HaileLäs mer artiklar Markus Haile i Scourze 

Han kommer snart att återkomma som gästkrönikör på min blogg där han skriver om
Jerusalems Ortodoxa Kristna 

Även Thomas Arvidsson har skrivit en mycket intressant C-uppsats om kristen sionism  tillgänglig för nedladdning.  Kristen Sionism -myt som religiöst och politiskt verktyg


Kristen sionism - Myt som religiöst och politiskt verktyg


Läs även andra bloggares åsikter om  
Dagen-2
Dagen 

23 kommentarer:

 1. Markus Haile berättar om Neve Shalom/Wahat Al-Salam, som han trodde att det var inte sant.

  Existensen av Shalom/Wahat Al-Salam är okänt för många, samt andra förnekar det som en påhitat story.

  Att Shalom/Wahat Al-Salam är tvåspråkig, är en självklarhet.

  Däremot att påstå att staten Israel må vara en ockupationsmakt, är att ta i.
  Inte ens att israelerna är besatta av Stor-Israel, det är endast extrem ortodoxa judar som har drömmen av "Eretz Israel".

  Den vanligaste hälsningsfrasen på hebreiska eller arabiska har samma betydelse - fred.

  Sedan Israel grundades har man åstadkommit ett samhälle som lyckats samla människor från världens alla hörn.

  Vilket samhälle har araberna åstadkommit med ETT folkslag under samma period?

  I Israel lever judar och araber som de har har levt sida vid sida i århundraden i regionen.

  Alla som yttrar sig om MÖ konflikten och hävdar att man kan inte leva med judarna i fred skall först besöka Shalom/Wahat Al-Salam!

  Man kan fråga sig om staten Israel är en ockupationsmakt eller inte.
  http://youtu.be/0OV_8HiO1HA

  SvaraRadera
 2. Käre Egon
  Nyss läste jag lite i Lewi Pethrus reseskildring ”I Jesu Land” utgiven 1950. Han skriver bl.a. apropå det stora territorium som Gud lovade Abraham: ”Detta innebär naturligtvis inte, att Israel ensam ska ha hela detta område, utan de skall dela det med sina bröder, araberna. Detta är också vad Israel vill. Man hör det om och om igen uttalas av Israels ledare, att de ingenting hellre önska än en sådan överenskommelse med araberna, som möjliggör en fredlig och vänskaplig samlevnad och samverkan med dem.” (sid 22)

  Pethrus går sedan vidare och citerar Hes 47: 21 – 33. Där står i Folkbibels översättning under rubriken ”Det heliga landets gränser” och efter en detaljerad beskrivning av hur gränserna kommer att gå: ”Ni skall utskifta detta land åt er efter Israels stammar. Ni skall dela ut det genom lottkastning till arvedel åt er själva och åt främlingarna, som bor och föder barn ibland er. De skall vara för er så som infödda bland Israels barn. De skall med er få arvslott bland Israels stammar. I den stam där främlingen bor skall ni ge honom hans arvedel, säger Herren, HERREN.”

  Ovanstående bibelord tror jag fullt och fast kommer att uppfyllas. Här har du ett exempel på hur Gud själv håller med dig (och jag håller också med) om att Israel inte ska bedriva apartheitpolitik. Detta är ju inte heller vad man önskar från Israels sida och här har faktiskt kristna sionister fel när det påstås att palestinierna måste lämna landet för judarnas skull.

  Att Gud lovat överhöghet över området till Israel är dock väldigt tydligt. Historiskt sett levde judar och araber fredligt sida vid sida exempelvis under det Ottomanska riket (båda folkgrupperna var för övrigt små vilket säkert underlättade). Även i början av den engelska mandatperioden var det lungt mellan befolkningsgrupperna. Mot slutet av denna period var det mer spänt men åtskilliga berättelser finns om att arabfamiljer lämnade nycklarna till sina hus till sina judiska grannar när de flydde undan självständighetskriget.

  Dessvärre finns det väldigt dåliga erfarenheter av muslimsk överhöghet i Jerusalem under Transjordaniens ockupation. Judarna drevs ut från gamla stan och deras synagogor revs. Även om man bortser från Bibeln påstår jag att judisk överhöghet är bättre än islamsk. Självklart är det fel att bygga på en arabs ägor men om marken är legalt köpt måste väl även du tycka att det är legitimt för en jude att bygga på sådan mark? Dessutom finns expropriationsärenden och såna är förstås besvärliga i alla länder men kan vara nödvändiga både i Sverige och i mellanöstern.

  SvaraRadera
 3. Förlåt, jag har glömt att inte alla kristna kan eller förstår hebreiska, så här kommer samma fråga;
  Är staten Israel en ockupationsmakt eller inte?

  På hebreiska http://youtu.be/0OV_8HiO1HA (hebreisk text),
  På hebreiska med engelsk & hebreisk text http://youtu.be/rQ_ozDPtAgc (Engelsk text).

  SvaraRadera
 4. Är staten Israel en ockupationsmakt eller inte?
  Svar: Ja, den ockuperar Västbanken och Gaza

  SvaraRadera
 5. Jag tyckte att jag har läst SvD nyheterna om att Israeliska trupper är ute ur Gaza

  Har DU INTE läst om det?
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israeliska-trupper-ute-ur-gaza_2353865.svd
  21 januari 2009 kl 09:03, uppdaterad: 22 januari 2009 kl 10:11

  BBC NEWS:
  Israel completes troop pull-out
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7842588.stm

  SvaraRadera
 6. Jag visste att argumentet skulle komma "har läst SvD nyheterna om att Israeliska trupper är ute ur Gaza ?"
  Javisst men gränserna är stängda, har hört talas om " Ship to Gaza" ?
  Kan man betrakta en landremsa som fri om båtar inte får åka in från internationellt vatten till dess kust?

  SvaraRadera
 7. Du visste att argumentet skulle komma eftersom det ÄR kalla fakta.

  Ockupation är definierad genom Haagkonventionen (1907) och i Fjärde Genèvekonventionen.

  I folkrättsliga och militära sammanhang innebär ockupation att en stat militärt besätter annan stats territorium, GÖR Israel det i Gaza?

  I folkrättsliga och militära sammanhang innebär ockupation att den ockuperande staten övertar alla eller delar av den ockuperade statens funktioner som laglig myndighet. GÖR Israel det i Gaza?

  Javisst gränserna är stängda eftersom det är en blockad (en militär åtgärd).

  Det innebär att transporter till eller från ett område förhindras.

  Israel tillämpar en sjöblockad, och blockaden sker då medelst avspärrning (oftast med örlogsfartyg eller minor) så att transporter förhindras från att nå fientlig hamn.
  Medan Egypten tillämpar landsblockad - Avspärrning så att transporter förhindras från att nå Gaza.
  Observera att Egypten är inte fientlig mot palestinierna!

  Har "Ship to Gaza" skadats av minor som man kan använda vid en sjöblockad?

  USA:s handelsembargo mot Kuba, hade samma mål som Israels blockad nu.

  Kubanerna kallar det som el bloqueo, 'blockaden'!

  Ett fortfarande pågående handelsembargo som trädde i kraft den 7 februari 1962!!!

  Då kan jag betrakta Kuba som ockuperat (inte i en sjöblockad) eftersom båtar inte får åka in från internationellt vatten till dess kust!

  Blockaden (Embargot) fortsätter med stora konsekvenser för Kubas/Gazas ekonomi och samhällsliv!

  SvaraRadera
 8. "USA:s handelsembargo mot Kuba, hade samma mål som Israels blockad nu." USA har ett handelsembargo mot Kuba, men andra länders fartyg har ju tillträde till Kuba detta är skillnaden.

  Men enligt Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet är Gaza fortfarande ockuperat av Israel. Han hänvisar till Artikel 2 i FN:s havsrättskonvention som Israel är del av. Enligt den omfattar en kuststats suveränitet förutom dess landterritorium, luftrum och inre vatten även det angränsande havsområdet.
  Mahmoudi säger att Israel enligt folkrätten har all rätt att utöva makt inom sitt eget territorium, det vill säga det område som enligt internationell samstämmighet ligger innanför 1967 års gränser men att Israels maktutövning utanför de gränserna strider mot folkrätten.
  – Och det är det maktövertrampet som innebär att Israel fortfarande ockuperar Gaza, säger Mahmoudi. SR

  SvaraRadera
 9. OK enligt Said Mahmoudi och dig, är Gaza fortfarande ockuperat av Israel.

  Enligt min åsikt är Gaza endast i blockad - det råder ju krigstillstånd mellan Hamas och Israel.
  Javisst gränserna är stängda eftersom det är en en militär åtgärd.
  Med andra ord vet vi varandras åsikt i frågan.

  Var vänlig att kommentera följande påstående; http://youtu.be/rQ_ozDPtAgc.

  SvaraRadera
 10. Jag tror inte att kärnfrågan angående ockupationen egentligen är om Israel är en ockupationsmakt eller inte, utan något annat. Ett problem är att folk inte tar fasta vid det faktum att Västbanken kontrollerades av Jordanien mellan 1948 och 1967 och att Gazaremsan kontrollerades av Egypten under samma tid. Om man menar att Israel är en ockupationsmakt så måste man också anse att Jordanien och Egypten var ockupationsmakter mellan 1948 och 1967. Man måste också fråga sig varför ingen palestinsk stat grundades under den tiden. Den frågeställningen har jag någon gång kastat fram i någon debatt, men då har jag fått som svar att det inte skulle ha gått eftersom Västbanken då ockuperades av Jordanien. De människor som säger så är de samma som nu påstår att en palestinsk stat omedelbart måste grundas och som samtidigt säger att Israel är en ockupationsmakt. Då undrar jag var logiken är. Om man påstår att Västbanken ockuperades av Jordanien mellan 1948 och 1967 och att man därför då inte kunde grunda en palestinsk stat, varför anses då möjligheterna vara bättre nu när det inte är frågan om Jordaninen utan Israel? Detta är att agera enligt dubbla måttstockar. Man menar att en palestinsk stat inte kunde grundas mellan 1948 och 1967 pga av den jordanska ockupationen. Däremot säger man nu både att Israel är en ockupationsmakt och att en palestinsk stat omedelbart måste grundas – helst redan igår. Situationen nu och situationen 1948-1967 är ju precis samma om man får tro dessa människor. Faktum är att en palestinsk stat kunde ha grundats mellan 1948 och 1967 - men det gjordes inte. Som skäl anges att Västbanken och Gaza ockuperades. Samma sak påstås nu, bara att det nu är Israel som är ockupant och inte Jordanien, men däremot påstår man att en palestinsk stat måste grundas - vilket man säger inte var möjligt mellan 1948 och 1967 på grund av den JORDANSKA ockupationen! Observera att jag INTE nu säger att Israel på grund av ovanstående inte är skyldigt att samverka till frihet och rättigheter för palestinierna. Det jag säger är att en del människors resonemang vacklar och baserar sig på dubbla måttstockar.

  Sist och slutligen ang Gaza: enligt Oslo-avtalet är det Israel som kontrollerar vattengränsen vid Gaza. Detta har palestinierna skrivit under och således godkänt!

  SvaraRadera
 11. Jag finner det lite märkligt att se hur Egon-kritiska kommentatorer mycket sällan tar fasta på och än mer håller sig kvar i de teman Egon faktiskt skriver om på bloggen - inläggens huvudsaker.
  Detta inlägg handlade t ex om en speciell enligt min mening liberalteologisk baksidestolkning av Bibeln - så kallad "kristen sionism" - men kommentarer skjuter in sig på ordval om Gaza.
  Ett tidigare inlägg om idrott tippade över till ett resonemang om Hamas och fler exempel går att finna.
  Min uppmaning är att man läser de två uppsatser Egon länkade till i dethär inlägget och diskuterar ämnet bloggaren valt att ange. Har man andra ämnen man vill diskutera kan man väl göra det på egna bloggar - inte "kapa" andras.
  Jag fann uppsatserna informativa.

  SvaraRadera
 12. Joakim Wohlfeil19 juni 2011 kl. 23:57

  Way to go Marcuz, grattis !!

  SvaraRadera
 13. Bäste Strömbergsson
  I sak kan jag hålla med dig om att vi kommentatorer svävar ut ibland. Nu inbjuder ursprungliga inlägg, som i sig ofta är hyfsat nyanserade även för en med helt andra synpunkter i mellanösternfrågan än Egon, till kommentarer från mer radikala krafter. Ofta går kommentatorer längre i sina angrepp/medhållanden och då tenderar även mothugg att bli mindre nyanserade.
  Specifikt i ditt fall ogillar jag starkt ditt försök att definiera om liberalteologi till att omfatta kristen sionism.
  Visserligen sägs de första liberalteologerna ha önskat gå tillbaka till en mer ursprunglig kristendom, och i den meningen kan möjligen din beteckning vara rimlig men den allmänna synpunkten på liberalteologin var tidigt och alltjämt uppfattas den som syftande till att underminera kristendomen. (Källa: Wikipedia) Detta är definitivt inte syftet för en kristen sionist.

  SvaraRadera
 14. Kristna sionister anser att Guds löften i Gamla testamentet till judarna fortfarande gäller.

  Alltså just på grund av detta ståndpunkt som Al-Qauida och många andra islamistiska grupperingar har som mål att bekämpa västvärlden samt judarna - Israel.

  Det märkligaste är att i den heliga Quran hedras både Moses och Jesus....

  Kristna sionister tolkar Israels skapelse som en uppfyllelse av en del gammaltestamentliga profetior. De brukar tolka Uppenbarelseboken så att det judiska folket måste återförenas i Israel före Kristi återkomst, och att Israel måste återerövra de landområden man hade under biblisk tid.

  Det märkliga är att om man läser Al-Manar TV (Lebanon) så hittar man en flik "Middle East >> Zionist Entity"...

  Den Kristna Sionismen är omstridd i judiska kretsar!

  De kristna sionisternas syn på Judarna som ett redskap för Kristi återkomst, retar många Judar som ser kristen sionism som instrumentalisering av det judiska folket, med andra ord det är antisemitism.

  Många militanta ortodoxa judar (sionister), alltså dessa judar som skapar bosättningar anser att stödet för ockupationen och bosättningar är så värdefullt att det måste uppmuntras, även om de inte delar de kristna sionisternas idéer och målsättning!

  Det är fel att utesluta diskussioner om Gazas betydelse i Kristna sionisters ideologi, eftersom JUST i Gaza har de högborgen av Islamistiskt motstånd mot allt och alla som har sionism i sin agenda - http://youtu.be/i08L09V0_sg.

  Hamas har proklamerat ju att de vill utplåna Israel, dessutom i sin stadga hittar man bland annat följande; ”vår kamp mot judarna är mycket viktig och mycket allvarlig”!.

  I artikel 11 i Hamas stadgan:
  ”Strategin för Hamas:
  Palestina är en islamisk Waqf
  Den islamiska motståndsrörelsen anser att Palestina har varit en Islamisk Waqf över generationerna och fram till uppståndelsens dag, ingen kan avstå från det eller en del av den, eller överge den eller en del av det. Inget arabiskt land..”

  Egentligen det är parternas åsikter som skall räknas.
  Vi kan påstå att Gaza är ockuperat medan araberna(palestinierna) hävdar att de är i blockad!
  I "Palestina idag" (publicerades 2009-11-26), är de stolta att publicera en bildreportage om Eid al-Adhaom firandet, där kan man läsa att "Trots BLOCKADEN av Gaza människor shoppar kläder till sina barn".
  I den "svältande" Gaza kan de köpa till och med offerdjur... “And finally buy the sacrifice and Ottaghzhaa to this day the day of Eid al-Adha”.

  Ibland undrar jag om det är kristendomen som är roten till muslimernas hat mot judendomen.

  Det är ju trots allt de kristnas korstågen som muslimerna vill INTE glömma, många kristna (sionister) anser att Guds löften i Gamla testamentet till judarna fortfarande gäller.

  SvaraRadera
 15. Joakim Wohlfeil20 juni 2011 kl. 10:42

  Håller helt med Stig, Marcus har gjort ett intressant arbete om problemen med idérörelser inom kristnedomen som lämnat Bibeln och blivit värdsligt politiska rörelser.

  Tycker själv det är intressant med synsättet mellan exemeplvis religiösa bosättare och Kristna Sionister som båda vet att deras verkligheter krachar i den yttersta tiden, men man har nytta av varandra fram till dess....

  Eller de olika inställningarna till KS inom Israel där man ser dem som allt mellan grova antisemitier, till några man "har nytta av tillvidare".

  SvaraRadera
 16. citat” I början på 1960-talet var jag sergeant på den svenska FN-bataljonen i Gaza. Jag härskade över ett trettiotal civilanställda palestinier: kockar, trädgårdsmästare, städare. Svenska medier – särskilt Tingstens DN – hade lärt mig att palestinska flyktingar kunde skylla sig själva – de hade gett sig av frivilligt, hetsade via radion av stormuftin av Jerusalem och de hoppades kunna komma tillbaka med de arabiska arméerna för att delta i en ny förintelse. Läs mer Tomas Fischer

  SvaraRadera
 17. Jaså Joakim Wohlfeil,
  tycker du verkligen att de som tror att Bibeln är sann och läser denna heliga bok innantill utan liberalteologiska tolkningar har "lämnat Bibeln" eller försöker du bara provocera?
  Ortodoxa judar och vi kristna som tror att gamla testamentets profetior snart kommer att uppfyllas har det gemensamt att vi väntar på Messias, konungen, ankomst. Jag har träffat ortodoxa judar, som om min tro att deras Messias är Jesus, sagt att vi får se om du har rätt den dag han kommer. Jag säger som Johannes "kom Herre Jesus".

  SvaraRadera
 18. Ulf Stenlund reagerar mot vad han uppfattar vara ett försök från min sida att definiera om liberalteologi till att omfatta kristen sionism. Jag uppfattar hans fråga som en ärlig önskan att få reda på vad jag menar och den önskan vill jag uppfylla. I en kommentar här på Egons blogg skulle mitt svar bli så olidligt långt och därför valde jag att bre ut mig i ett inlägg på min egen blogg. Följer man denna länk hittar man dit:
  http://stigstrombergsson.blogg.se/2011/june/om-en-annan-blogg.html

  SvaraRadera
 19. Intressanta artiklar av Markus Haile. Jag upplever det han skriver som mindre politiserat och meromfattande än mycket man läser men så är Haile socialantropolog också, om jag minns rätt. Omtanken om alla folkgrupper och trossamfund i regionen lyser igenom i det han skriver. Huruvida man måste betrakta alla bosättare som olagliga/illegitima människor i området är en sak. Men Haile beskriver konflikten i Mellanöstern mer nyanserat än många, i min syn.

  Uppsatsen var också intressant men frågor uppstår. (Om du läser det här, Markus, ta inte följande som nedvärderande utan kompletterande.) Som Haile själv skriver måste han begränsa innehållet, så somligt som utelämnats kanske är pga platsbrist eller för att det anses vara allmänt känt.

  Jag noterar genast i historiken att Jordanien utelämnas som del av det brittiska mandatet Palestine; enbart Israel, Västbanken (Judéen, Samarien) och Gaza tas med. Jag noterar också att Haile nämner Jordaniens ockupering men inte hur Jordanien behandlade judiska palestinier under deras styre, den etniska rensningen. Jag saknar också referens till att arabstaterna valde att inte utropa en stat utan valde krig i stället, gång på gång, om jag inte missat det.

  Jag undrar också om Hailes beskrivning av den palestinska terrorismen han tar upp, som "svar" på "de israeliska kränkningarna av mänskliga rättigheter". De grupper som ägnar sig åt terrorism har andra mål än att ivra för mänskliga rättigheter. Målet finns i dessa terrorgruppers stadgar. Åtminstone kallar han inte terrorn för "motstånd", något som kännetecknar extremister.

  Angående begreppen sionism, kristen sionism och kristsionism blir det lite svårt att hålla dem isär, vilket Haile mycket riktigt antyder. Eftersom sionism ofta används som skällsord och tom har nedvärderats av internationella samfundet via FN under många år (sionism=rasism-debaklet) blir det lite problematiskt.

  Jag kan t.ex. se kristna som stöder judars rätt till sitt hemland (utan ulterior proselytizing motives)som mycket raka kristna sionister, precis som det finns muslimska sionister. En sionist stöder den judiska staten Israels rätt att existera, varken mer eller mindre.

  I vilket fall håller jag med Haile i mycket, utan att för den delen hålla med om allting. Jag ser jämställandet med Al-Qaida som lite ogenomtänkt, just iom det internationella våldet, massmorden. Haile skriver förstås att metoderna skiljer men tanken är densamma. Jag vet inte jag. Har dessa kristsionister planer på att genomföra konverteringar med våld? Är det ett långsökt jämställande eller inte? Jag skulle nog hellre jämställa våldsinriktade vänster-eller höger-extremister eller nynazister med Al-Qaida. Eller godtycklig grupp ledd av homicida galningar.

  Från en som inte ser någon anledning att sträva efter att konvertera judar bort från en perfectly good religion,

  Anna Roth

  SvaraRadera
 20. Salaam/Shalom och vill börja med att tacka för all kritik på denna sida. Till saken hör att versionen som ligger ute inte är den slutgiltiga utan enbart den som skulle in inför opponeringen. Vet inte varför denna version ligger kvar då de skulle bort sen men det gör inget så länge alla är medvetna om det. Vill någon ha den korrekta utan stavfel så mailar jag den gärna. Tack Egon för att du låter den komma fram på din sida och sen tack Anna för att när du citerar mig väljer att bortse ifrån uppenbara och pinsamma stavfel där originalet säger ”mänskliga kräkningar” skulle fått mig att se ganska dum ut.

  Tack åter Anna för din kritik, skall försöka att svara på dina frågor. Dina ord om min omtanke värmer och jag är glad att den lyser igenom. Detsamma gäller även din omtanke om det som ligger dig varmast vilket blir tydligt i din respons. Jag ser inget fel i det men det finns en svårighet att täcka allt och konflikten är oerhört mångfacetterad som du vet. Skulle jag i min lilla text täcka upp alla aspekter så skulle det blivit arkiv i slutändan. Svårt att ibland avgränsa sig mellan vedertagna fakta och det man kanske även skulle ha nämnt vilket många gånger spelar en viktig roll för andra. Judiska folket spelar en central roll i min text men de är inte det centrala i texten. Kunde ha nämnt resterande av dåvarande områden i regionen, fel av mig. Folkrättsbrott under denna tid var inte mitt fokus eller syfte, hade jag nämnt ett skulle jag fått nämna fler, finns mängder: Dir Yassin, Kfar Etzion etc. Förnekar inget för egen del men denna gång var det inte mitt syfte att ta upp dessa men jag förstår om det är viktigt för dig. Hur de arabiska staterna valde att hantera sin del 1948 ser jag som vedertaget men det är ett annat kapitel, men åter spelar detta ingen roll för mitt syfte i texten. Överlag hade jag helt klart kunnat vara djupare i min faktadel.

  Kristsionismen ser den religiösa staten i staten Israel, det är detta jag menar och här skiljer de sig inte. Konverteringar är inte det centrala, om de är beredda att använda våld för sitt syfte absolut och det är inget som hymlas om. Utöver religionen, vad är det som glorifieras i politiken? Jag anser det därför inte som långsökt att jämställa kristsionismens syn på den religiösa staten med Al-Quidas el Irans. Påstår heller inte att Israel är en religiös stat. Min texts fokus är mer synen på än staten i sig självt. För egen del ifrågasätter jag inte Israels existens, dock statens agerade inom en del områden. Min syn på agerandet har sin grund i folkrätten och internationell lag och rätt, bibliska profetior för eller emot detta har jag inget eget intresse av.

  Texten hade kunnat kompletteras på många plan precis som du säger, men jag tror inte att detta hade påverkat mina slutsatser nämnvärt. Dock hade det säkert lett till en bredare bild men platsbristen var ett faktum, en b-uppsats skall helst inte överstiga 15 sidor. Jag menar inte i min text att förminska men denna gång hade jag inte en chans att täcka allt. Valt ämne var lite att ta i på denna nivå, texten är många gånger mer antropologisk än religionshistorisk dessutom. Viktigt dock, vilket jag hoppas framkommer är att jag skiljer på religion och politik. Judendom och sionism är två olika saker, jag hyser inget agg emot judar och hoppas inte bli stämplad som anti-semit. Jag håller inte med dig Anna i allt vad du skriver men hoppas jag förstår dig likaså att du förstår vad jag menar. Till hösten kan det bli en uppsats på högre nivå i samma ämne, hoppas då kunna fördjupa mig lite mer. Tack för att du iaf tog dig tid med dina synpunkter och din kritik, jag tar åt mig.

  /MH

  SvaraRadera
 21. Joakim Wohlfeil22 juni 2011 kl. 11:10

  Ulf, jag försöker absolut inte provocera. Problemet är att just sättet att koppla ihop en värdslig stat med evangeliet INTE har stöd i Bibeln.

  Det är ingen hemlighet inom frikyrkan att "Israelteologin" numera är en ädre pensionärsföreteelse,(även om jag själv numera är medelålders så reser jag mycket i våra kyrkor och på ungdomsfestivaler). Jag tror vi måste förstå i vilken kontext denan syn på Isarel uppstod, med ett starkt eskatologiskt fokus under 50-70-talen. När jag var barn/ungdom var jag på många möten där händelserna i mellanöstern tolkades som Jesu omedelbara ankomst (även om vi skall hålla vår lampa lysade ;-) så kom inte Jesus just då)
  Istället är vi många i min generation mid 60-taliser och framåt som kunde läsa Bibeln utan den kontextuella ryggsäck vår föräldrargeneration levde med och tidigt insåg att läran i våra kyrkor kring Isarel haltade, det var enda gången våra pastorer kan med krångliga specialförklaringar om kristna palestininers situation, dubbel utgång, gäller Joh 3:16 alla människor, vart finns Israel i missionsbefallningen, hur mycket fokus skall vi överhuvudtaget lägga på stunder och tider.....osv..osv..

  När du läser vidare i GT så uppfyllde ju Herren sitt löfte till Israels folk, när du sen läser vidare ytterligare så ser du också varför Herren upprättade ett nytt förbund. Evangelierna är universella och riktar sig till alla, i missionsbefallningen finns inga uppmaningar att förbinda oss med någon särsklid stat eller ideologi.
  När du läser Galaterbrevet så är det tydligt att alla som tagit emot Jesus Kristus blir Abrahams arvingar, folk och stater är irrelevanta.
  Det betyder ju inte att världens historia stannar, men det är rlevant för hur vi skall förhålla oss till världens makthavare, stater och läror.
  Börjar man hitta på egna evangelier är man ute på farlig mark.

  Liberalteologi är ideen om at Bibeln inte är komplett utan måste kompletteras med värdsliga ideologier. Här ser jag ingen skillnad mellan att försöka göra socialism, konservatism, Sionism eller Feminism gudomlig. Evangeliet står starkt utan värdsliga läror där jag tror vi båda kan konstatera att de kommer och går, även om de lyser starkt under ibland decennier så kommer någon annat så småningom, evangeliet består däremot.


  Jag kanske också borde påpeka att just många ortodoxa judar inte erkänner den värdsliga staten Israel eftersom den inte upprättats på rätt sätt.

  Om du tittar på tidigare poster hittar du mera resonemang kring detta, men du verkar vara en teologiskt kunnig person. det tar väldigt mycket tid skriva bloggkommentarer , ring hellre (0705-156145)

  SvaraRadera
 22. Markus, tack för ett utomordentligt fint svar. Och - jag är så glad att jag inte reagerade på språkfel etc. Det var på vippen att jag föreslog bättre proof-reading och att man tillsatte en svensk kommission som skulle undersöka användandet av orden "vart" resp. "var". :) (I min erfarenhet använder man vart när man är på väg nånstans och var om platstillhörighet.)

  "Der mänskliga kräkningarna" såg jag inte ens men passar nog bra ibland. Ofta ser jag heller inte mina egna stavfel. Jag fick göra om inbjudan - strax innan den skulle tryckas - till min mans 75-årskalas som går av stapeln på lördag, för jag stavade ordet "please" fel! Flera personer hade kollat den också.

  I diskussioner om Mellanöstern finns det så många aktörer, ideologier, politiska inställningar och vinklingar att det aldrig saknas svar på tal från någon. Det är fint att någon tar sig tid att svara och ger respektfulla svar. Det är jag inte van vid här så jag är i chocktills†ånd. Jag inser vad syftet är med din uppsats.

  Markus, du kanske inser att denna version av din uppsats hamnade på en blogg i vilken enbart israeliska ageranden presenteras, och i vilken palestinska ageranden inte ses som relevanta. Det är kärvt med sämjan här. Och i det ljuset kan du vara nöjd att din uppsats uppskattas av mig och säkert av andra. Well done.

  Lycka till, shalom/salaam

  SvaraRadera
 23. Tack igen för det du skriver, ton och nivå bestäms av de som skriver och anser man denna dålig får man själv dra sitt strå till stacken för att höja den. För egen del kanske jag inte håller med om allt som alla skriver och säger men syften och tanken med bloggen ställer jag mig bakom. Konflikten i fråga är en våt dröm för alla antropologer, likaså alla dess aspekter. Jag kan ju ha en egen åsikt men den behöver inte vara som det är egentligen är, men jag strävar efter att alltid ligga sanningen så nära som möjligt och gör jag bara det spelar det ingen roll vad jag tycker. ”Så här ligger det till” är en sak, men jag måste skilja på ”det här tycker jag”.

  Situationen väcker känslor, man skall även fråga vilka känslor som ligger till grund men ändå inte göra avkall för den egentliga verkligheten. Må jag hålla vissa aspekter närmare än andra men det är inte detsamma som att jag förnekar något bara för att kanske inte jag tycker så. Hoppas jag har varit tydlig med mina egna åsikter i frågan. Har läst mer än de flesta, ifrån alla håll och aspekter, empiri och bevittnat själv på plats. Finns mycket man efter att gnuggat lite förstår varför, sen finns det utöver det en stor essens av fel och orättfärdigheter, det är denna essens jag vänder mig emot. Som kristen, som medmänniska som den som hoppas behandla andra som jag skulle vilja bli behandlad.

  Inte bara för att det är fel, utan även för att bloggen avser mina närmsta trosfränder som lider på plats. Dessa är inte mina minsta bröder, utan mina enda bröder. Hur kan jag förneka det som sker och drabbar dem, den lokala kristendomen blöder. Om denna blogg kan ses som en röst, kanske man behöver hålla med om allt som sägs, men om det är en röst, är det en av de få som verkligen säger något. Därför är jag glad att få ha min uppsats länkad via denna sida.

  SvaraRadera