18 november 2011

Brev från Jerusalem

 Jan-Otto Jansson har nyss fyllt 69 år.Pensionerad kriminalkommissarie från Citypolisen i Stockholm där han varit ansvarig för bedrägerier och andra s.k. white collar crimes men har jobbat med allt utom narkotikabrott inom Stockholms polisen. Har även hunnit med totalt 10 års FN-tjänst och senast som utredare av Brott mot mänskligheten på Östtimor under åren 2000 - november 2004. Var vintern 2008 under tre månader EAPPI följeslagare i Tulkarem och hade nu i september turen att få komma med från SEAPPI s reservlista för ytterligare tre månader, nu i Jerusalem.


Försök till förändring av Jerusalems demografi.
Tisdagen den 11 oktober i år besökte jag tillsammans med mina arbetskamrater Jerusalem Legal Aid and Human Rights Centre (JALC), en organisation bildades för 35 år sedan av en amerikansk kväkar-organisation och som erhåller ekonomiskt stöd från bl.a. Norska flyktinghjälpen (NRC). Organisationen har bland sina jurister fyra stycken registrerade i Israel och med rätt att agera i israeliska domstolar. Vi fick ta del av en presentation varav framgick följande (som jag anser det nödvändigt att vidarebefordra för att ge en bakgrund till kommande reserapporter):

Presentationens rubrik innehöll orden ”etnisk rensning” vilket enligt FN är ”planerad avsiktlig förflyttning från ett specifikt område av personer ur en särskild etnisk grupp, antingen genom tvång eller förföljelse för att göra området etniskt enhetligt” d.v.s. fördriva befolkning från ett område.
Presentationen inleddes med en historisk tillbakablick varav framgick att år 1948 tvingades 28 000 palestinier att lämna sina hem på Jerusalems västra sida och ca 7 500 av dess flydde till stadens östra del mindre än 20 kilometer från sina hem. Tre dagar efter ockupationen av Jerusalem och på kvällen den 10 juni 1967 tvingades 650 invånare i Gamla stadens marockanska kvarter att med ett par timmars varsel lämna sina hem som omedelbart därefter jämnades med marken. Området är beläget i trakten av Västra muren som ibland kallas ”Klagomuren”.

Den nu pågående vågen av förflyttning av palestinska invånare i Jerusalem tillkännagavs till att börja med inte offentligt men är nu väl känd internationellt efter publiceringen av ”Master plan 2020” enligt vilken det skall finnas en judisk majoritet i Jerusalem och högst 40 % palestinier, i tidigare plan var siffran 30 % palestinier.

Den demografiska bakgrunden är följande:
År 1948 bodde totalt 165 000 invånare i Jerusalem varav 95 000 var judar (77 %) och 28 000 palestinier (23 %) som bodde på den västra sidan av staden. På den östra sidan bodde 5 000 judar (12 %) och 37 000 palestinier (88 %).
År 1967 bodde totalt 262 800 invånare i Jerusalem av vilka 195 000 var enbart judar på den västra sidan, inga palestinier bodde där, medan det på den östra sidan bodde 67 800 palestinier och inga judar.
År 2007 bodde i Jerusalem totalt 706 000 invånare varav 458 000 judar och 240 000 palestinier.

Den israeliska regeringen söker minska den palestinska befolkningens storlek dels genom direkt statlig intervention, dels genom aktivt övertagande av palestinska hus genom israeliska bosättare.

Enligt den israeliska kommunstyrelsen skulle den palestinska befolkningen genom sin befolkningsökning behöva 1 500 bostäder per år i östra Jerusalem (födelsetalen är högre för palestinier än för judiska israeler). År 2008 ansökte 283 palestinier om byggnadslov men bara 125 beviljades. (Avgifterna för byggnadslov är ofta ca 25 000 euro och handläggningstiden kan vara 5 – 10 år. Detta innebär att palestinier inte anser det lönt att ansöka om byggnadslov och gör tillbyggnader utan sådant. Enbart de som är säkra på att få sina ansökningar beviljade gör ansökan.) Man bedömer att ca 28 % av de palestinska byggnaderna är ”illegalt byggda eller tillbyggda”. Detta har inneburit att under en femårsperiod fram till år 2008, har 3 753 palestinska bostäder fått myndighetsbeslut om rivning och att 494 bostäder har förstörts genom sådant beslut.

De formella anledningarna till att neka palestinier byggnadslov är att marken är olämplig för bebyggelse, behov av grönområden och öppna ytor medan israeliska bosättningar i anslutning till palestinska områden får en generösare tillståndsgivning.

För palestinier (som oftast i generationer bott i samma område inom Jerusalem) gäller att de inte har samma rätt som invandrande judar från andra länder med israeliskt medborgarskap utan de har bara rätt att bo kvar i sina hem om de kan visa att de i sju år oavbrutet bott kvar där. Om så inte är fallet förlorar de rätten att bo kvar inom Jerusalems stadsgräns, liksom de förlorar den rätten om de ansökt om eller fått uppehållsillstånd i annat land, om de ansökt om eller beviljats utländskt pass, gift sig med utländsk medborgare och fått dennes nationalitet samt det vanligaste vilket är om de ”anses utgöra ett nationellt hot mot staten Israel”. Medlemmar av Hamas anses falla in under sistnämnda kategori.

Under åren 1967 – 1987 återkallades 8 558 tillstånd att bo i Jerusalem och år 2008 återkallades 4 577 tillstånd vilket är 21 gånger flera än under tidigare år.
För de ca 60 000 palestinier som bor inom Jerusalems stadsgräns men på utsidan av den genom Israel på palestinsk mark byggda 8 - 12 meter höga muren och som har ”blått id-kort” (alltså uppehållstillstånd i Jerusalem) är risken stor att de i framtiden förlorar detsamma och i likhet med palestinier på Västbanken inte får rätt att utan särskilda skäl längre resa in i Jerusalem.

JLAC vädjar till omvärlden att bedriva kampanjer mot det israeliska inrikesministeriets återkallande av palestiniers rätt att bo i Jerusalem och att deras rätt till återvändande återställs. Vidare att de israeliska myndigheter som är ansvariga för återkallande av boendetillstånd åtalas för brott mot internationell lagstiftning och ställs till ansvar för detta samt slutligen att internationella människorättsorganisationer agerar för tillskapande av samma slags sanktioner mot Israel som de vilka användes mot Sydafrika under apartheidregimen.   Jan-Otto Jansson

Texten publicerad efter tillstånd av
Jan-Otto Jansson
Mer om JLAC - Jerusalem Legal Aid and Human Rights Centerl äs här : JLAC

Läs även andra bloggares åsikter om
Dagen- Nya lagar minskar stöd till fredsgrupper 

1 kommentar:

  1. Appreciation to my father who shared with me on the topic of this web site, this webpage is really amazing.
    Check out my page - visit here

    SvaraRadera