3 november 2011

Hatets kolportörer

Riksdagsledamoten Annelie Enochson KD , hon sitter även med i  ledningen för  Samfundet Sverige-Israel . I den kristna tidningen Dagen skriver hon 2011-11-03 Där hon  tycker det rätt av regeringen att rösta nej till Palestina i Unesco.

Citat” Unesco har som syfte att verka för fred och säkerhet genom att främja universell rättvisa, rättsäkerhet och mänskliga och grundläggande rättigheter. Utbildning, kultur och vetenskap är områden där man utan åtskillnad av ras, kön, språk eller religion ska främja internationellt samarbete.
De vackra ambitionerna motsägs av turerna kring palestiniernas medlemskap i organisationen. På en rad områden diskvalificerar sig de palestinska myndigheterna för ett medlemskap. Unescos bildningsnorm för fredsutveckling är ett uppmärksammat sådant.

I palestinska skolböcker finns inte Israel på kartor. Judar framställs i konstant negativa, klassiska antisemitiska termer. Osloprocessen framställs utan att möjligheterna till fred lyfts fram. I stället prisas jihad och martyrskap. En skolbok för elever i årskurs 8 efterlyser jihadkrigare som kan befria Palestina från rövande judar och utöka Palestina territoriellt till ett utsuddat Israel. Hatet överförs från en generation till nästa.” slut citat ur Hatets kolportörer belönas av Unesco


Annelie Enochson visar prov på en sällsynt enögdhet i sin artikel. Hon berättar inte om Israels reaktion. Israel ”hämnades” att Palestina fick medlemskap i Unesco. Den israeliska regeringen beslutade på tisdagen att bygga ytterligare 2 000 nya bostäder på Västbanken. Kan det sägas klarare vem som verkligen försvårar en fredsuppgörelse.

Om hennes anklagelse mot Palestinska skolböcker: Citat” Inget land har läroböcker har utsatts för så mycket noggranna granskning som palestinier. Resultaten? Det visar sig att de ursprungliga anklagelserna byggde på egyptiska och jordanska läroböcker och felaktiga översättningar. Gång på gång, oberoende av varandra, forskare finner ingen hets mot folkgrupp i det palestinska läroböcker.
EU har utfärdat ett uttalande att de nya läroböcker är fria från anstiftan innehåll och anklagelserna var ogrundade. Den IPCRI 2003 rapporten anges att den övergripande inriktningen av läroplanen lugnt och inte hetsa till hat eller våld mot Israel och judarna, och 2004 uppger att det inte finns några tecken på att främja hatet mot Israel, judendomen och sionismen, och inte heller mot Västra judisk-kristna traditionen eller värden.

De första upplagorna är inte perfekta: Det finns luckor i presentationen av både palestinska och israeliska historien, men de är en bra utgångspunkt ändå.  Av Roger Avenstrup är en internationell utbildningskonsult som har arbetat i olika länder i konflikter och situationer efter konflikter. ” December 18, 2004 slut citat ur i översättning The New York Times

Men även Israel  har problem med skolkartorna citat” Skolböckerna i Israel bör visa även hur landets gränser gick före sexdagarskriget 1967. Med det kravet skapar den israeliska utbildningsministern Yuli Tamir en het debatt.” 2006-12-05 DN

Bo Forsberg, Diakonias generalsekreterare är upprörd citat”Sveriges nej-röst till Palestinas medlemsansökan i FN-organet Unesco är oerhört upprörande. Det kan tyckas vara ett mindre beslut – men det är en viktig politisk markering internationellt som ger väldigt konstiga signaler om hur Sverige ställer sig i frågan om vägen fram till en framtida palestinsk stat vid sidan av den israeliska staten.
Sverige har genom att rösta nej nu sällat sig till en allt mer isolerad grupp i den här frågan där Israel och USA går i spetsen. Vi var dessutom det enda nordiska landet som aktivt röstade nej till medlemskap. Det beslutet fattades samtidigt som en majoritet av världens länder, 107 stater, genom sitt ja uttryckte en allt större indignation över Israels rasistiska ockupationspolitik.” läs mer Diakonia-blogg

Diakonia är en svensk biståndsorganisation som försöker bygga fred och framtid för Palestinas barn. Citat” Barnböcker var något nytt och okänt i Palestina när Diakonia började sprida svenska barnböcker, översatta till arabiska. Alfons Åberg blev snart en populär figur.”Just Diakonia har blivit ett hatobjekt för medlemar i  Samfundet Sverige-Israel Siewert Öholm skriver i sin artikel citat ” Biståndsorganisationen Diakonia utgör det mest horribla exemplet både på hybris inför sina egna politiska lösningar och på uppenbar imperialism i sin vilja att pådyvla palestinier ”svenska lösningar”. Man tror till exempel att Pippi Långstrump ska bli muslimska barns nya förebild för självständighet, jämställdhet och demokrati. Därför lägger man massor av pengar på en Pippibok, som de flesta arabländer inte ens tar emot.” slut citat. Diakonia och enöghetens apostel

Nej Annelie Enochson att utestänga ett folk från FN-organet Unesco gynnar inte fred och försoning för Palestinas folk. Jag påminner om ”Kristna besudlar sitt vittnesbörd i världen när de fortsätter att stödja eller vara passiva för de kvardröjande orättvisorna i Palestina. Alex Awad är palestinier, pastor

Heder åt Ärkebiskopen kritisk till Sveriges nej i Unescofrågan

Nej bevara oss från att Kd:s Israelpolitik påverkar den fortsatta omröstningen om Palestinas medlemskap i FN, läs Avskydda murar och dess försvarare

Citat"Som kristna är vi kallade att vara salt och ljus i världen och både ge radikal kritik av vårt omgivande samhälle och vara konstruktiva medborgare. Vi har ett ansvar att stärka demokratin och att arbeta för att lagar och rättsystem är rättfärdiga, speciellt när det gäller skydd för den svage".Ur Dagen-Så bör kristna agera i samhället

Läs även andra bloggares åsikter om
Vårt Land 
Dagen 
SvD 
SvD-2 

2 kommentarer:

  1. När jag var i Jerusalem köpte jag på förintelsemuseet en Israelisk turistkarta. I toner och färgsättning syns ingen skillnad mellan Israel och de från Syrien ockuperade Golanhöjderna, inte heller mellan Israel väster om 1967 år linjer och Västbanken. Allt ser ut som ETT land. "Gröna linjen" är knappt möjlig att se och enbart de områden som har palestinskt självstyre har getts en liten annan ton.
    Å andra sidan köpte jag i en arabisk bokhandel i östra Jerusalem en karta över Palestina. Där var färgsättningen så att det gick att se skillnad på Västbanken och Israel. Men ordet "Israel" finns inte på den kartan.
    Så nog är det viktigt att man för att ändra på förhållandena på marken för att nå en framtida fred mellan två stater börjar att försöka se saken också med den andres ögon...

    SvaraRadera