15 maj 2012

De israeliska bosättningarna växer oförminskat

Nisse Norén har varit pastor inom Svenska Missionskyrkan i över fyra decennier. Under nittiotalet var han rektor på Kalix folkhögskola. Han var en av mina medresenären på resan "Kom och Se"

 

Gästkrönika: De israeliska bosättningarna växer oförminskat

De gånger jag besökt Israel och Palestina de senaste 15 åren blir jag för varje gång allt mer bestört och uppgiven. Skälen är flera:

Det gäller de judiska bosättningarna utanför Israels gränser på palestinsk mark. Bosättningar låter trivsamt – men de är olagliga.

De israeliska bosättningarna växer oförminskat på det palestinska territoriet. Palestinier känner av hur israeliska kolonisatörer kontrollerar mer och mer mark, vattenresurser, vägar och beskär rörelsefriheten. Israel tar och har rättigheter som palestinier förnekas. Medveten infrastruktur byggs som separerar palestinier från varandra på ett brutalt och arrogant sätt.  Utvecklingen i Palestina mot en apartheidliknande samhälles sturuktur, synes det mig. 

Ett inslag i denna ockupation är bygget av den overkliga muren, en 75 mil lång och 8 meter hög betongmur toppad med taggtråd och elstängsel. Berlinmuren framstår i jämförelse som en tämligen oskyldig företeelse. Muren är delvis byggd på palestinsk mark som försvårar och omöjliggör palestinska invånare att nå sjukhus, barn att komma till skolan, bönderna till sin odlingsmark och familjer från att umgås.

Till de mer grymma inslagen är Israels förstörelser av hus på palestinsk mark. Under januari och februari 2012 utfördes 118 demoleringar av hus, varav 36 var bostäder för familjer. Jag har hört berättas om att palestinska familjer fått två timmar på sig att flytta ur huset innan grävskopan kom. När barnen kom hem från skolan var huset jämnat med marken. 


Svårast är att ta del av Israels behandling av de fängslade palestinska barnens situation. Om en israelisk ungdom gör något fuffens står, som i varje modern rättstat, samhället upp för ge detta barn/ungdom opartisk förundersökning, humanitär behandling under häktningstiden, advokatstöd, tolkhjälp, föräldrabesök, minimiålder för placering i fängelse osv. Detta gäller inte de fängslade palestinska barnen! Rädsla och godtycke råder.

Helt nyligen har EU publicerat en rapport baserad på internationellt kända människorättsorganisationer. Rapporten heter Bound, Blindfoled and Convicted – Children held in military detention. Rapporten visar hur inhumant och brutalt palestinska ungdomar behandlas av Israels armé och polis på Palestinas territorium. I rapporten finns en förteckning på internationella medier som under senare år rapporterat om de palestinska fängslade barnens situation. På listan lyser svenska medier med sin frånvaro.

2009 skrev femton (15) palestinska biskopar och kyrkoledare ett upprop riktat till FN, världens kyrkor och de palestinska, israelitiska och arabiska politiska ledarna, det s k Kairosdokumentet. De anser att det palestinska folket nått en återvändsgränd och framtidsutsikterna knappast kan bli sämre. Försoning är fredens grund. Oförsonlighet fräter på alla parter – utan undantag.

I Israel finns mycket som väcker besökarens beundran och förundran. Men dess behandling av det palestinska folket kastar en mörk och dyster skugga över nationen. Övervåldet och arrogansen måste få ett stopp. Allt tydligare framstår för mig att målet för Israel och Palestina måste vara en mer rättvis samförståndsutveckling av ett mångkulturellt och flerreligiöst samhälle. Allt annat är en katastrof.

Nisse Norén, Ekenässjön

Foto: Bild från Gudstjänsten vid muren,  i mitten  Jean Zaru  som predikade på hennes högra sida Nisse Norén, fotograf Egon Berglund


Läs även andra bloggares åsikter om

" En ny palestinsk regering tillträdde vid en ceremoni i Ramallah på Västbanken på onsdagen." ur
SvD  DN
GP  HD 
BT
Vårt Land

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar