11 december 2012

Sira-skolan Betlehem

Så här inför jul vill jag gärna berätta om mina upplevelser i Betlehem , och barnen där.


Sista dagen jag var i Betlehem mars 2012, följde jag med ungdomsgruppen i ” Kom och se”**  som sedan länge hade planerat ett besök på Sira-skolan. Skolan har 70 elever i 7 olika klasser, mellan 6-17 år och har 10 lärare. Skolan startades 1992  finansieras med bistånd från Sverige, de har nu även öppnat en liknade skola i Jeriko.

Istället för att jag skriver om vad Sira skolan är och varför den finns låter jag de själva berätta: Citat” På Västbanken har barnen 10 års skolplikt och vanligtvis går barnen i skola mellan 6 och 16 års ålder. Ytterligare 2 års skolgång krävs för motsvarande vår “studentexamen”. I de palestinska skolorna är klasserna stora. 40 -50 elever i en och samma klass är inte ovanligt. För barn med läs- och skrivsvårigheter finns det inga extra resurser i den ordinarie skolan SIRA-skolornas idé är att i samarbete med det palestinska samhället hjälpa de elever som inte har samma förutsättningar som andra att klara skolarbetet. Skolan är öppen för kristna och muslimer och för barn från alla samhällsgrupper. Undervisningen förmedlas på arabiska av palestinska lärare. Målet är att finna metoder och medel för en specialundervisning, som kan anpassas till varje enskilt barn efter olika förutsättningar. En palestinsk rektor ansvarar för skolans inre arbete i samarbete mellan den svenska och den lokala styrelsen.” ur läs mer här SIRA-skolan i Betlehem


Vi fick en fin visning av skolan barnen visade stolt upp sina arbeten, här visar jag en bild från en av klasserna. Det var vackra barn men jag väljer att göra deras ansikten suddiga av integritetsskäl. Målet för skolan är att efter ett par år här försöka återföra dem till de vanliga palestinska skolklasserna.

 Barnens teckningar.

Vi frågade även om ockupationen har någon påverkan i deras vardag som ökar antalet barn med läs- och skrivsvårigheter. Vi fick ett exempel av en av lärarna: en flicka som hade varit djupt traumatiserat, vågade inte lämna närheten till sin mamma. Orsaken var att hon suttit i familjens källare i skydd för striderna som pågick under intifadan 2002 *. Det krävdes ett långt och tålmodigt arbete med henne innan kom över sitt trauma. Men nu var hon återställd, tex. deltar hon i en sångkör vågar uppträda och sjunger nu frimodigt och glatt .

Hon berättade vidare att många familjer lever under ekonomiskt svåra förhållanden som även påverkar barnen. Hon berättade om en pappa som smyger över muren för att jobba inne i Israel illegalt- ” Men han kan ju bli skjuten” hade hon svarat elevens mamma, det är verkligheten som en del familjer lever under och detta påverkar ju barnens trygghet.

Skolgården.

Mer om Sira-skolan : Citat” Natten till tisdagen den nionde april omkom tolvårige Emil Hult Skog när familjens hus brann ner. Kvällen innan hade han sett nyheterna på teve om oroligheterna i Palestina. – Han undrade så mycket och vi berättade för honom att det varit oroligt i området länge. Men Emil sa att barnen inte hade med det att göra… ungefär så som en tolvåring kan tänka. – Det sista han sa när han gick och lade sig var: ”Bara de inte bombar hos barnen i natt” ur läs mer Emils Bibliotek 

Historia SIRA (Swedish International Relief Association) har i fyrtio år bedrivit hjälparbete bland barn på Väst­banken. Utgångspunkten är att, utifrån den kristna grundtanken att vi alla är bröder, medverka till kontakten mellan folken och bidra till arbetet för fred och samförstånd. Ur Betlehemskyrkans Missionsförsamling Göteborg

Oraib Qamhawi, lärarutbildare vid Institutionen för språkdidaktik, brinner för dessa frågor. Genom Skolprojektet "Låt oss tala om Fred" och SIRA-skolan i Betlehem har hon skapat goda förebilder med grund i fred och samarbete. Ur Stockholms Universitet

Så var det äntligen dags, drömresan! Sedan åtta år tillbaka har jag längtat att få resa till Betlehem och få besöka Emils bibliotek som grundades efter min sons död 2002. Min drömresa- Anita Hult Skog 

Läs även : SIRA-Newsletter

 * Betlehem belägrat
  ** Kom och se!

Samtliga foton : EB
Läs även andra bloggares åsikter om   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar