13 juni 2013

Stöd medmänniskorna i Beit Jala

"Representanter från Sveriges kristna råd, Svenska kyrkan och Diakonia uppvaktar idag (13/6) Utrikesdepartementets chef för Mellanöstern och Nordafrika-enhet (MENA), för att uppmana Sverige att agera mot Israels beslut att dela av Cremisan-dalen på den ockuperade Västbanken med en separationsmur.

Det är ett av de sista grönområdena kring Betlehem och består bland annat av viktig jordbruksmark. En israelisk domstol i Tel Aviv har godkänt en dragning av separationsmuren som utestänger befolkningen i Betlehem och Beit Jala från deras rekreationsområde och frukt, - oliv- och vinodlingar. Beit Jala är en stad med ungefär 14 000 innevånare."

 Läs mer i pressmeddelande från Sveriges kristna råd 

 This video was realized last July, 2012 by Popolis staff in support of Palestine people living in Cremisan Valley.
Society of St. Yves and Salesian sisters joined an appeal against the wall the Israeli forces have in project to build to separate the convent from the Beit Jala community and grab Palestininan land.
The last hearing is scheduled on Febbruary, 12. The video is spoken part in English and part in Italian.


En verkligen angelägen uppmaning , jag har själv för ett år sen besökt byn. Se Cremisan Valley domstolsutslaget 

"Sorgligt är det att se vingården Cremisans kanske flertusenåriga odlingsterasser tillintetgöras av bulldozer för att bosättningen Gilo ska expande ra ännu mer. Modernitetens företräde framför traditionen blir sällan tydligare än så. Lars Lingius Direktor, SCSC se länk till:  Jerusalembrevet
"Israel kan komma att tillåta över 1 000 nya hem i två bosättningar på norra Västbanken, rapporterar medier i Jerusalem" ur SvD
 
Kyrkans Tidning

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar