1 november 2013

Unge Netanyahu

Jerusalem. Fredsprocessen stretar på mot alla odds. Därför släppte Israel 26 palestinska fångar i går – det var en förutsättning för att samtalen skulle fortsätta. Samtidigt proklamerade Israel fortsatt byggande i östra Jerusalem för att mildra den interna kritiken mot att dömda mördare frigavs.” Ur Dagen

En av fredprocessens aktörer är Israels premiärminister Benjamin Netanyahu , jag råkade komma över en film från 1977 då den 28-årige Benjamin

In a remarkable video from 1978, 28 year old MIT grad Benjamin Netanyahu debates whether there should be a Palestinian state created on the West Bank and Gaza. 


Två kristna som under många år engagerat sig för en rättvis fred mellan  israeler och palestinier debatterar här om en tvåstatslösning fortfarande är möjlig:

 Evert Svensson skriver:" Bernt Jonsson har i ett par initierade artiklar i Sändaren pläderat för en enstatslösning i Israel Palestina. Det låter bestickande och är dessutom ingen ny tanke. PLO hade den fram till 1980-talet men motsattes då starkt av Israel. Så som utvecklingen nu ser ut, med hundratals bosättningar och med en halv miljon judiska bosättare, söker Israel skapa fakta på marken och därmed skapa just en judisk stat av hela området, en stat. " Ur Två stater -enda realistiska lösningen

Bernt Jonsson skriver: ”Ingen politiker har gjort så mycket för en balanserad svensk debatt i Israel-Palestina-frågan som Evert Svensson. Tålmodigt, lågmält har han lyft fram fakta och främjat en dialog om konfliktens innehåll och möjligheter. Så när Evert Svensson i Sändaren hävdar, att två stater är det enda realistiska alternativet, finns det därför skäl att än en gång granska argumenten för och mot. I beskrivningen av verkligheten är vi rätt överens, men vi — liksom israeliska och palestinska debattörer — drar olika slutsatser.Sändaren ”Två stater — en orealistisk dröm ”

Läs även andra bloggares åsikter om
SvD 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar