10 december 2013

Palestina sörjer Nelson Mandela

Dec 6, 2013 Nelson Mandela's fight against apartheid has also been an inspiration to Palestinians struggling under Israeli occupation. And they too have been mourning his death. Al Jazeera's Simon McGregor-Wood reprots form the Occupied West Bank.

”Den israeliska ambassaden i Oslo tror att Palestina kommittén missbrukar Nelson Mandelas minne genom att sprida falska anti-israeliska uttalanden ” ur Aftonposten"Vår frihet är ofullständig utan friheten för palestinierna" Och i dag, eftersom de revisionistiska politiker och kommentatorer lovprisar Mandela, de också försöka skrubba bort Mandelas historiska och livslånga och orubbliga stöd för det palestinska folket och deras kamp. Precis som de var delaktiga i att stödja Sydafrikas apartheidregim, många av dessa samma revisionistiska politiker och kommentatorer är idag delaktiga i att stödja Israels apartheidregimen. Ur The Palestine Chronicle "Nelson Mandela, Palestine and the Fight against Apartheid "

”När vi täker på Mandelas gärning , särskilt i förhållande till den palestinska saken, kan man inte annat än hålla med Said och andra aktivister som Mandelas moraliska styrka inspirerade en global rörelse som fördömmer apartheid över hela världen. ” Ur The Palestine Chronicle ”Reflection on Mandela and Palestine”

Läs även andra bloggares åsikter om
Nelson Mandela

 Dagen "Mandela lät sig inte begränsas"
 Dagen "Svenska röster om Nelson Mandela"
Dagen "Mandela representerade allt det goda"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar