30 juli 2015

The Bethlehem Museum


Jun 12, 2015 The Bethlehem Museum is dedicated to fostering a deeper understanding and appreciation for the role Palestinian Arab Christians play in preserving the Palestinian’s heritage, identity, and culture.

Bethlehem Museum är tillägnad att främja en djupare förståelse och uppskattning för den roll
Palestinska kristna spelar bevara Palestinas arv, identitet och kultur. 

Mer om Bethlehem Museum 

Läs även andra bloggares åsikter om  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar