29 januari 2018

Historisk rätt kontra FN-beslut

Lars Hedlin är född 1940 i Vittangi Lappland , uppväxt i den Lestadianska väckelsrerörelsen , arbetat som gymnasielärare under hela sitt yrkesverksamma liv.  Aktiv i Sv. Kyrkan, bosatt i Umeå . 

Gästkrönika   Historisk rätt kontra FN-beslut
Det är fullt möjligt att  Israel kan hävda en historisk rätt till Jerusalem och varför inte hela Palestina? Det senare är något som bosättarna gärna framhåller och en del av dem är inne på att också Syrien  egentligen tillhör det judiska folket. Och varför inte ta några steg ytterligare bakåt i tiden  till de område judarna behärskade på kung Salomos tid.

När Kina invaderade Tibet skedde det med motiveringen att det är ett gammalt kinesiskt område. Kanske att en del danskar skulle börja agitera för att återerövra de gamla danska om råden i södra Sverige...? Varför inte?

Bengt Ove Andersson och Stefan Dozzi i  Dagen 2017-12-21 argumenterar ytterst vältaligt för sin sak, men bortser ifrån århundraden av  händelser däremellan som rumsterat om den historiska kartan. Det var den verkligheten som var utgångspunkten för FN-besluten efter andra världskriget. Merparten av det judiska folket fanns i förskingringen och deras ursprungliga område kom av romarna att benämnas Palestina och invaderas av araber efterhand på samma sätt som judarna själva  årtusendet före invaderat detta område  i strid med andra folk.

Det internationella samfundet är också en efterkrigsskapelse vars uppgift blev att skapa ordning och reda i det härjade Europa. Ett av de besvärligaste uppgifterna blev  nu  att finna en konstruktion just i Palestina, där judar skulle  finna en fristad, men som innebar  att det folk som bebott  området i åtskilliga århundraden fick lov att maka på sig, vilket de givetvis motsatte sig. Martin Buber hade ju drömmen att dessa två folk skulle kunna bilda ett gemensamt rike. Men så blev det inte ,då judarna i sin tur bar på drömmen om rent judisk stat.

Detta med en etniskt ren stat och de tillbaka blickar som nu görs av Andersson och Dozzi blockerar en möjlig fred mellan parterna. Innebär också att man låtsas som om FN-besluten om Jerusalems status  inte existerar eller att dessa helt enkelt kan negligeras, vilket ju staten Israel satt i system  ex:s genom att tillåta/stimulera bosättningar på ockuperat område helt i strid med internationell rätt.

Bör vi ändå inte respektera  besluten tagna  av det internationella samfundet som alla stater  varit eniga om för att åstadkomma en för alla stater gemensam rättsordning. Drömmar av historienationalistisk karaktär måste underordna sig den internationella rätten. Annars lurar kaos om hörnet!

Lars Hedlin Umeå

Tidigare debattartikel av Lars Hedlin  i Dagen:  Beslutet öppnar för enstatslösning

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar