25 februari 2018

“Church Lands Bill”
Vi ledare för kyrkorna med ansvar för den Heliga gravens kyrka och Status quo som styr förvaltandet av de olika kristna heliga platserna i Jerusalem - det grekisk-ortodoxa patriarkatet, Custos med vårdnaden om det heliga landet och det armeniska patriarkatet - följer med stor oro den systematiska kampanjen mot kyrkorna och den kristna gemenskapen i det heliga landet, i flagrant kränkning av den existerande status quo-lagstiftningen.

Nyligen har denna systematiska och offensiva kampanj uppnått en aldrig tidigare skådad nivå, eftersom Jerusalemkommunen utfärdat skandalösa indrivingsmeddelanden och order om beslag på kyrkans tillgångar, egendomar och bankkonton för påstådda skulder av straffavgift för kommunala skatter. Detta är ett steg som strider mot kyrkans historiska position inom den heliga staden Jerusalem och kyrkornas förhållande till de civila myndigheterna. Dessa handlingar bryter mot befintliga avtal och internationella skyldigheter som garanterar kyrkans rättigheter och privilegier, i vad som verkar vara ett försök att försvaga den kristna närvaron i Jerusalem. De största offren i detta är de fattiga familjer som kommer att stå utan mat och boende, liksom de barn som inte kan gå i skolan.

Den systematiska kampanjen av missbruk mot kyrkor och kristna når nu sin kulmen med en diskriminerande och rasistisk proposition som endast riktar sig mot den kristna gemenskapens egendom  i det heliga landet. Den här avskyvärda propositionen kommer att läggas fram idag i ett möte i en departementskommitté som, om den godkänns, skulle göra det möjligt att expropriera kyrkornas mark.  Detta påminner oss om alla lagar av liknande karaktär som infördes mot judarna under mörka perioder i Europa.

Detta systematiska och exempellösa angrepp mot kristna i det heliga landet strider kraftigt mot de mest grundläggande, gamla och suveräna rättigheterna och trampar på den känsliga uppbyggnaden av relationerna mellan den kristna gemenskapen och myndigheterna under årtionden.

Därför, och med erinrande av uttalandet av patriarkerna och de lokala kyrkornas ledare, daterat den 14 februari 2018, samt tidigare uttalande i september 2017, beslutade vi oss för, som en proteståtgärd, att ta detta makalösa steg att stänga den Heliga gravens kyrka i Jerusalem.

Tillsammans med alla ledare för kyrkorna i det heliga landet står vi förenade, fasta och beslutsamma, för att skydda våra rättigheter och våra egendomar.

Må den Heliga Anden besvara våra böner och medföra en lösning av denna historiska krissituation i vår heliga stad.

THEOPHILOS III          Patriarch of Jerusalem         
FRANCESCO PATTON       Custos of the Holy Land
NOURHAN MANNOUGIAN    Armenian Patriarch of Jerusalem

Översättning  av  Anna Karin Hammar från orginaltexten: Statement on Municipal threats and the discriminatory “Church Lands Bill”

Läs även  "Denna systematiska och aldrig tidigare skådad attack mot kristna i det Heliga Landet bryter allvarligt de mest grundläggande, gamla och suveräna rättigheter, trampar på den känsliga konstruktion  av förbindelserna mellan den kristna gemenskapen och myndigheterna i årtionden", sade de." Ur  Christian Today

  "– Kyrkorna fanns i Jerusalem innan Israel bildades och de har alltid varit befriade från att betala skatt, också under Jordanien och det brittiska mandatet, säger Atallah Hanna, grekisk-ortodox ärkebiskop." Dagen


Läs även andra bloggares åsikter omInga kommentarer:

Skicka en kommentar