2 december 2008

Jerusalem-del 6


Min resa i det heliga landet 7-14 okt
Nästa år i Jerusalem, en hälsningsfras bland judar i förskingringen, jag förstår att judarna har längtat tillbaka till det land som deras förfäder fördrevs (Efter flera blodiga judiska uppror slogs den stora revolten år 70 e Kr ned och Jerusalems andra tempel förstördes. Från detta år räknas den judiska förskingringen, galut, eller på grekiska diaspora.)
Jag missunnar dem inte att få bedja vid västra muren den enda del av templet i Jerusalem som återstår efter dess förstörelse år 70.

Men staden är inte bara helig för judarna. Staden är en av de äldsta i världen, med en historia som går tillbaka till omkring 4000 f.Kr. Jerusalem är den heligaste staden för världens judar och har även stor religiös betydelse för kristna. Den räknas dessutom som den tredje heligaste staden inom islam. Trots att Gamla Staden bara har en area på 0,9 km² rymmer den en mängd platser av religiös betydelse, bland dem Tempelberget, Västra muren, Den heliga gravens kyrka, Klippdomen och Al-Aqsamoskén.

Under sin historia har Jerusalem förstörts två gånger, belägrats 23 gånger, attackerats 52 gånger och erövrats och återerövrats 44 gånger. Se även den Judiska statens födelse
Enligt FN:s delningsplan 1947 skulle Jerusalem ställas under internationell kontroll, men 1948–49 erövrade Israel västra halvan av Jerusalem och utropade den till huvudstad. Andra halvan intogs av Transjordanien men annekterades av Israel 1967. År 1980 förklarade Israels parlament Jerusalem för Israels eviga och odelbara huvudstad, något som inte har erkänts internationellt. Palestinierna ser östra Jerusalem som huvudstad i den stat, Palestina, som utropades 1988.Citat från Diakonia : Rörelserestriktioner
Östra Jerusalembors speciella uppehållstillstånd påverkar deras rörelsefrihet till och på Västbanken och rörelsefriheten för palestinier med västbanks-legimination till Jerusalem. Båda grupperna behöver speciella tillstånd för att få röra sig mellan områdena. Följaktligen, i synnerhet då muren byggts runt Jerusalem, håller staden alltmer på att tappa förbindelserna med resten av Västbanken. På så sätt förlorar Jerusalem sin status som den stad som huvudsakligen förser byarna runtomkring med service (skola, hälsovård och så vidare).

Rörelserestriktionerna påverkar möjligheterna för palestinska kristna och muslimska religionsutövare från resten av Västbanken att nå de heliga platserna i Jerusalem, liksom östra Jerusalembors möjligheter att nå heliga platser på Västbanken, till exempel Betlehem och Hebron.Rörelsebegränsningar kränker palestiniers rätt till religiös övertygelse och religionsutövning enligt artikel 46 i Haagreglementet, artikel 58 i fjärde Genèvekonventionen, samt artikel 75 i första tilläggsprotokollet (TP I).
se Israels politik i östra Jerusalem -Diakonia slut citat

En uppgift jag fått är att män under 40 och ibland män under 45 släpps inte in i gamla stan i samband med fredagsbönen. Den officiella motiveringen lär vara att palestinska män i så att säga vapenför ålder i stora mängder lätt skulle förledas att delta i våldsamma upplopp.

Varför inte ställa Jerusalem under internationell kontroll öppen för alla som det var tänkt i FN.s delningsplan ?
foto Västra muren och Den heliga gravens kyrka, Egon Berglund

Nästa bloggpost: På Tempelberget

Läs även andra bloggares åsikter om42 kommentarer:

 1. Egon, du bör korrigera ditt inlägg med denna information:

  1. Staden Jerusalem är inte helig för någon annan än judarna. För muslimerna är det endast Al-Aqsamoskén och Klippdomen (som inte är en moské) som är heliga.

  2. Östra Jerusalem "tillföll" inte Transjordanien. De anföll och intog det, och fördrev alla judar därifrån, liksom också fran Gamla Staden, inkl. dess judiska kvarter! Det du skriver är ren historieförfalskning.

  3. Israel gick in i västra Jerusalem 1948 eftersom araberna hade förkastat internationaliseringen av Jerusalem, och delningsplanen 1947!

  4. I avsaknad av en uppgörele om delningsplanen var det åter det palestinska mandatet från 1922 som gällde, i vilket allt område väster om Jordanfloden ingick i det judiska nationalhemmet. Mandatet säger ingenting särskilt om Jerusalem, förutom gällande skyddet av de heliga platserna.

  5. Under Jordaniens ockupation och olagliga annektering av Gamla Staden och Klagomuren samt östra Jerusalem förstördes 58 synagogor och israeliska judar var förbjudna från att komma till KLagomuren (och kristna och muslimer från Israel var förbjudna att komma till sina heliga platser).

  Egon, du bör rätta ditt inlägg!

  SvaraRadera
 2. Det ska också påpekas att judarna har varit den största enskilda befolkningsgruppen i Jerusalem sedan mitten på 1800-talet.

  Trots det, och som höjden av orättvisa, tilldelades inte Jerusalem den judiska staten i delningsplanen, utan skulle "internationaliseras".

  Judarna accepterade motvilligt medan araberna avvisade delningsplanen och startade ett utplåningskrig.

  I delningsplanen stod det att en folkomröstning skulle hållas efter 10 år, för att invånarna skulle få bestämma till vilken stat Jerusalem skulle höra. Eftersom judarna redan var den största befolkningsgruppen i Jerusalem så skulle den ha tillfallit Israel senast 1957 i alla fall (tio år efter delningsplanen lades fram i FN 1947).

  SvaraRadera
 3. Egon! I din högermarginl änkar du till bloggar du tycker om och har förtroende för.

  En av dem är "Come and See, the Christian Website from Nazareth".

  Du har hittills hävdat att anledningen till att kristna araber flyr från de palestinska områdena skulle vara "Israel". Men nu skriver din bloggkompis att det beror på... de muslimska palestinierna:

  Palestinian Columnist: Muslims Are Harming Christian Culture

  Det är detta som är det mest beklagliga med de revisionistiska kristna sekter som Egon tillhör. De dumpar de kristna palestinierna i händerna på Hamas och andra islamiska fanatiker, och skyller sedan deras öde på Israel. I full vetskap om att de palestinska muslimerna förföljer dem, och snart har kört ut alla kristna från Mellanöstern.

  Det är redan nästan fullfärdigat i Irak, och snart är det ett faktum i de palestinska områdena.

  Säg inte att ingen varnade dig, Egon, där det bara finns museum och ruiber av kyrkor (omvandlade till moskéer) kvar i området!

  SvaraRadera
 4. Förtydligande: Egons bloggkompis länkar instämmande till en artikel skriven av en palestinsk kolumnist i en palestinsk tidning, om de muslimska förföljelserna av de kristna araberna.

  SvaraRadera
 5. Bröder/Egon,

  Som vanligt är din bloggpost full av sakfel.

  1. "Nästa år i Jerusalem" är en fras som avslutar den judiska påskmåltiden. Jag har aldrig stött på den som hälsningsfras.

  2. Templets trappor finns också bevarade, på sydsidan av Tempel-platsen. (Utanför stadsmuren.)

  3. 1 December 1947 inledde araberna en belägring av den judiska delen av Jerusalem, inklusive sabotage av vattentillförslen. Målet var att svälta ut de ca 100,000 civila judarna. Israel lyckades häva blockade först i juni 1948.

  4. Andra halvan "tillföll" inte Jordanien, som redan påpekats. Jordanien ockuperade Jerusalem, och annekterade staden 1949.

  5. År 1967 öppnade jordanska styrkor artillerield mot Israel. Israel svarade med en motattack och erövrade Jerusalem, Samarien och Judeen. (För intresserade, läs mer om sexdagarskriget.)

  6. Rörelserestriktionerna påverkar i lika hög grad alla judiska israelers förmåga att nå de heliga judiska platserna i Hebron, Nablus och annorstädes i Judeen och Samarien. (Men det tycks inte intressera Bröder.)

  7. Rörelserestriktionerna kränker inte palestniernas rätt till religiös ÖVERTYGELSE. Det går bra att ha vilken övertygelse man vill utan att resa till Jerusalem. Däremot försvårar det för palestinierna i deras utövelse, liksom alla gränser gör. Visumkrav och andra restriktioner för muslimer att vallfärda till Mecka försvårar på samma sätt muslimernas religionsutövelse.

  8. Vad gäller siffrorna om belägringar etc. så finns andra beräkningar. Men det är ganska irrelevant i sammanhanget. Bröder har ändå bara hämtat sina siffror från ett timmeslångt samtal med någon low-level funktionär, eller från Wikipedia.

  SvaraRadera
 6. Jag skrev häromdagen. Jag hade tydligen inte läst kommentarersreglerna...
  Dessa mina-skribenten, du får skriva som Jinge brukar göra: Man får inte ljuga här.

  Det handlar inte om "kristna sionister". Det handlar om att du har en extrem fel uppfattning om Israel och deras grannländer.
  Vem får du din lön ifrån?

  SvaraRadera
 7. "Varför inte ställa Jerusalem under internationell kontroll..."

  Den retoriska frågan är naturligtvis legitim, och likaså åsikten att så borde ske. Här är några saker att tänka på för den som förordar en sådan lösning:

  1. Vilka grundproblem skulle ett sådant förfarande lösa?

  2. Förutom Antarktika finns inga internationella territorier. Hur ser den praktiska implementering ut? Vem skulle stå för lag och ordning? Vilka domstolar skulle döma brottslingar? Vilka lagar skulle gälla? Vem betalar för kalaset?

  3. Om stadens befolkning inte är intresserad av att internationaliseras, skall lösningen då prackas på dem med tvång?

  4. Vilket medborgarskap skall invånarna få vid födslen?

  5. Skall den internationella zonen sträckas ända till Bethlehem, såsom var tänkt i UNGA 181?

  6. Varför inte starta med en pilotstudie i mindre skala? Börja tex med Tempelberget som saknar fasta invånare. Då bör det ju vara ganska lätt för Bröder och hans meningsfränder att övertala muslimska Waqf att ge upp kontrollen och överlämna den till valfri internationellt organ.

  SvaraRadera
 8. Sedan det talats om att Ehud Olmert kunde tänka sig att överföra vissa arabiskdominerade kvarter i östra Jerusalem till en palestins stat har antalet ansökningar om israeliskt medborgarskap bland Jerusalems araber skjutit i höjden.

  Kraven på att delar av Jerusalem ska läggas under en palestinsk-arabisk regim kommer främst från aktivister i utlandet. Inte från de berörda araberna själva, som synes.

  SvaraRadera
 9. Mycket riktigt utropades Palestina som stat 1988 - i Algeriet? - men utan säkra och etablerade gränser? Är staten erkänd av FN, EU och Sverige? Det är sannerligen ett konundrum vad man ska kalla området under palestinsk auktoritet.

  Väntar på ett uppriktigt och informativt svar från Egon om hur han tycker att internationaliseringen skulle implementeras.Det är alldeles för lätt att kasta ur sig åsikter; svårare att sätta lite kött på benen.

  Tack till Anders och G.Tikotzinsky för viktiga rättelser och påpekanden om verkliga förhållanden.

  Egon, om nästa installation: 1981 var jag på tempelberget och slogs av hur många katter som vandrade omkring. Lika många katter nu?


  A-K Roth

  SvaraRadera
 10. I det här korta videoklippet visas historiska foton på Al-Aqsamoskén och Klippdomen på Tempelberget i Jerusalem, från tiden då området styrdes av muslimer. Området liknar då mestadels en igenvuxen ödetomt, utan underhåll och ofta folktomt.

  Det jämförs med foton från Klagomuren, som alltid var full av människor och som hölls i bästa skick, värdigt den heligaste platsen i judendomen.

  Muslimerna började bry sig först efter att judar återsamlades i det Heliga Landet.

  SvaraRadera
 11. "Nästa år i Jerusalem, en hälsningsfras bland judar i förskingringen"

  lol :)

  SvaraRadera
 12. Intressant att så många engagerar sig i min lilla blogg. Jag har ett vanligt jobb på dagarna och en familj att ta hand om, ikväll hinner ( jag åker nu till min kyrka är engagerad i en barngrupp ) jag inte ge alla som kommenterat i min blogg svar jag hoppas jag kan ge er svar imorgonkväll. (Jag får ingen lön av någon för min blogg, det är helt ideellt!)
  Ang min högermarginal: ”Bloggar som skriver ofta om Israel/Palestina” de bloggar som jag lagt dit är precis som det står, alla dessa bloggar håller inte med mej eller varandra till 100%. Det är detta jag kallar mångfald.
  Come and See, the Christian Website from Nazareth tycker jag är en intressant länk, där skriver de själva om sin situation. Citat: Du har hittills hävdat att anledningen till att kristna araber flyr från de palestinska områdena skulle vara "Israel".slut citat. De som hävdade att varför kristna väljer att emigrera på grund av Israels ockupation var de kristna i Betlehem och Taybeh. Vi vet att en kristen bokhandlare blev mördad i Gaza, det det tråkiga är att när en kristen president från USA för krig i mellanöstern och ger sitt stöd till Israel, så påverkar det synen på kristna bland muslimska grupper. Detta debattinlägg är värt att ta på allvar.
  Men läs även: Opinion: Christian Zionism: The Fastest Growing Cult in USA

  Tack GT för dina kommentarer, du har säkert rätt om vissa fakta, men en del historiska fakta är omtvistade. Detta är en blogg inte en historisk avhandling. Min blogg färgas av min grundsyn: alla människors lika värde, alla staters skyldighet att följa internationell folkrätt och min sympati för de svaga och utsatta.
  Tobias ditt videoklipp var intressant, tack.
  AK.Rooth, jag kommer inte ihåg att jag såg några katter på tempelplatsen, men för 29 år sen fanns det katter där det minns jag.

  SvaraRadera
 13. Goddag yxskaft!

  Vet du vad, jag tycker det allra bästa för dig vore att engagera dig för barnen i kyrkan, precis i din närhet. Det är nog vad du kan allra bäst. Lycka till!

  SvaraRadera
 14. "Vi vet att en kristen bokhandlare blev mördad i Gaza, det det tråkiga är att när en kristen president från USA för krig i mellanöstern och ger sitt stöd till Israel, så påverkar det synen på kristna bland muslimska grupper."

  Egon, håller du på att hitta ursäkter för palestinska muslimers mord på kristna? Varför kan du inte fördöma det istället? Jag noterar också att du nte kommenterar faktumet att palestinier lägger skulden för det snart utraderade kristna gruppen i Mellanöstern på muslimerna.

  Och nej, de fakta som presenterats i de första kommentarena är inte "omtvistade". Öppna en uppslagsbok (inte Wikipedia) utan en riktig, Om du inte rättar ditt inlägg betyder det att du medvetet sprider osanning, vilket innebär att din blogg förlorar all sin ev. trovärdighet.

  Till sist: muslimerna är inte en svag liten majoritet. De är 1,2 miljarder människor med några av världens största natúrresurser (olja) och därmed enormt inflytande över hela världen.

  SvaraRadera
 15. Egon, här är ett artikeltips till dig, eftersom du skriver att ditt nästa inlägg kommer att handla om Tempelberget, där muslimska Aksamoskén och Klippdomen ligger.

  Dilsa Demirbag-Sten berättade nyligen i Expressen om hur hon diskrimierades av de palestnska muslimerna vid Klippmoskén.

  Vid minsta misstanke om att man inte är muslim kastas man ut av de muslimska dörrvakterna.

  SvaraRadera
 16. Egon,

  du skriver att din blogg färgas av din sympati för de svaga och utsatta.

  Jag skulle säga att ditt syn på grupper du anser vara "svaga och utsatta", i det här fallet palestinska araber, färgas av antaganden som i grund och botten är rasistiska! Det är en omedveten och välmenande rasism, men lika fullt är det rasism.

  Medan du demoniserar Israel på ena sidan, objektiviserar och infantiliserar du araber och muslimer på andra sidan. Du beskriver araber och muslimer som oförmögna att fatta rationella val och oförmögna att stå till svars för sina handlingar och för riktningen på sina samhällen. Oförmögna att göra annat än att instinktivt och med automatik reagera på hur Israel agerar. Israelerna är aktiva subjekt som agerar, araber och muslimer är passiva objekt som reagerar.

  En sådan patroniserande "sympati" kränker dem du säger dig sympatisera med och är oförenlig med principen om alla människors lika värde

  SvaraRadera
 17. Isak: Det där är även ett problem vad gäller synen på muslimer i allmänhet världen över. En överhängande majoritet av vit västerländsk medelklass fördummar dem, offergör dem och ger bilden av dem som oförmögna att klara sig själva utan hjälp av de som "tagit dem under sina vingar"

  SvaraRadera
 18. Dit kan t ex Garthon och Anna Wester räknas. Även intressant varför Sveriges största Intresseorganisation för Palestinier har minimalt med Palestinier i styrelsen, och som ledare för lokalsamfund. Lite brittisk kolonialism-känsla över det hela.

  SvaraRadera
 19. Bröder,

  Om alla människor har lika värde, då har väl judarna också rätt till att du skriver korrekt fakta om vår religion och våra traditioner på din blogg? Varenda gång du ens har snuddat vid judendomen har du kommit med sakfel och fördomar.

  Vad säger du om den här meningen: "Romarna hängde Jesus för att han åkte snöbräda nerför Hermon-berget som var ett heligt berg för buddhisterna." Ooops! Sorry om där slank med några detaljfel! Men jag har ju läst en tidningsartikel om kristendomen, så i det stora hela stämmer det.

  SvaraRadera
 20. Det skall bli intressant att se vad Bröder skriver om Tempelberget. Han har ju spenderat en hel VECKA i Israel, och dessutom läst TRE böcker. Han har säkert en massa nya forskningsrön och djupa insikter att förmedla!

  SvaraRadera
 21. "De som hävdade att varför kristna väljer att emigrera på grund av Israels ockupation var de kristna i Betlehem och Taybeh."

  Nej, det var det inte, Bröder. De som hävdade så var speciellt utvalda kristna individer som förmedlade den politiska bild som din researrangör ville förmedla.

  SvaraRadera
 22. Lite julläsning för att få lite balans i tidigare upptagna frågor/påståenden:En god jul för Palestinas kristna?

  http://fredimellanostern.wordpress.com/2008/12/04/en-god-jul-for-palestinas-kristna/#more-1546

  Läs med öppet sinne, Egon.

  A-K

  SvaraRadera
 23. "Min blogg färgas av min grundsyn: alla människors lika värde, alla staters skyldighet att följa internationell folkrätt och min sympati för de svaga och utsatta."

  Helt legitima värderingar, Bröder. Men "svaga" och "förlorare" är inte samma sak. Palestinierna är förlorare. Svaga är de knappast. De har helt enkelt fattat dåliga beslut genom 60 år.

  SvaraRadera
 24. Att kalla sig kristen ochh blint styra den som uppfattas som "svag" kan leda vart som helst, eftersom det inte tar ställning till den moraliska aspekten i handlandet hos dessa "svaga". I Egons fall har det lett till tt han stödjer palestiniernas agenda att krossa Israel, köra ut judar från heliga platser och gamla boplatser på Västbanken och i Jerusalem samt låta muslimska palestinier rensa området på kristna.

  SvaraRadera
 25. "blint styra sin sympati till den som uppfattas som svag", skulle det stå ovan.

  SvaraRadera
 26. Egon, intressant post som vanligt.
  En fraga. Uppfattade jag dig ratt har? Kan Palestinska kristna (och muslimer) som bor pa vastbanken inte be i Jerusalem? Ar det omojligt? Tacksam for svar
  Eleni S

  SvaraRadera
 27. Andres Lempira Chacón debattartikel är en typiskt, låt palestinierna istället berätta själva om sin situation, se även Betlehem-del, 1 och 2
  TV i Betlehem når ut med fredsbudskapet
  Konflikten handlar inte om religion
  I Chile finns världens stösta koloni av palestinier och de lever helt i fred med judarna

  SvaraRadera
 28. Egon, jag undrar hur du känner dig när du går och lägger dig, i vetskapen om att du medvetet publicerat lögner och faktafel på din "blogg".

  Fy fan vilken bedragare du är.

  SvaraRadera
 29. Palestinier med västbanks-ID måste ha tillstånd att komma in till Jerusalem, män under 40 och ibland män under 45 släpps inte in i gamla stan i Jerusalem samband med fredagsbönen.
  Vägspärr 300

  SvaraRadera
 30. Ja du, Bröder.

  Det var ju verkligen de insiktsfulla och uttömmande svar vi alla väntat på.

  SvaraRadera
 31. Egons kommentar på kommentarerna kan liknas vid en som staplar sandsäckar mot en oåterkallig översvämning.
  Det är sådana som du som gör att folk tycker kristna är löjeväckande.

  SvaraRadera
 32. Intressant att läsa kommentarer till upplevda bloggar.
  Speciellt när några är helt övertygade om att de har rätt och hela sanningen samtidigt som de vägrar inse att det kan finnas andra versioner av samma händelser.

  Efter en längre tid i området konstateras snart att det finns många versioner, i alla läger. Men hur det fungerar idag är inte så svårt att få grepp om!

  Rörelserestriktionerna som begränsar israelers färd på Västbanken beror väl till stor del på osloavtalet från 1993, där västbanken delades upp i tre kategorier. Och utöver det finns det ju mängder med extra "material" på marken såsom olika typer av rörelsehinder för palestinier(som inte finns med i osloavtalet!).

  Förstår faktiskt inte vad som menas med att judiska israeler har svårt att nå religiösa platser i Hebron. Det är ju bara att ta bussen från Jerusalem.

  SvaraRadera
 33. Tack Anna för din kommentar, du som själv bor i Israel. Så fort man skriver någonting om Israel/Palestina så blir allt så polariserat.

  Här ett exempel: Förra året berättade en rep. för "Shalom över Israel" om ett besök han gjort i Betlehem under 3 hela timmar, (han är en sån som besöker Israel minst 2 gånger per år). Allt såg bra ut i Betlehem, att passera genom checkpionten var inget problem, inga köer alls. Hans slutsats var att det som medierna berättar om svårigheterna (de otaliga vittnesmål som tex.de kristna följeslagarna under åren skrivit från Betlehem om sina iakttagelser vid checkpoints ) bara är elakt förtal. Man vill bara se det man vill.


  Citat" Det är sådana som du som gör att folk tycker kristna är löjeväckande" .Slut citat,
  utan att bekräfta din kritik med fakta, bevis eller argument . Detta är grunden i retoriken. I fallet att Din kritik saknar nämnda grunder, kommer din kommentar att betraktas som irrelevant."

  SvaraRadera
 34. "I fallet att Din kritik saknar nämnda grunder, kommer din kommentar att betraktas som irrelevant."

  Bröder, det gäller din blogg också.

  Anna - det går bra att ta den bepansrade bussen med beväpnad chaufför till Hebron, under förutsättning att IDF har gett klarsignal. Josephs Grav i Schchem (Nablus) är off limits, likaså den gamla synagogan i Jericho (den senare är inte helig, men av kulturhistoriskt intresse.)

  SvaraRadera
 35. Egon , om du vill slippa alla ilskna kommentarer fran Israelvanner, for in annonser pa sidan. Sag sedan att varje klick pa bloggen innebar pengar for dig, som du kommer skanka till valgorenhet till palestinier. Det kommer gora susen.
  Trevlig helg,
  Eleni S

  SvaraRadera
 36. Eleni,

  Bra idé med annonser. Eftersom Google Ads anpassar sig efter de nyckelord som används på bloggen, så kommer de flesta annoner att komma från israeliska företag, vilket vore väldigt tacksamt.

  Egon är varmt välkommen att bidra till den israeliska ekonomin på detta sätt.

  SvaraRadera
 37. Och om Egon skänkar pengarna han tjänar på google-annonser för israeliska företag till välgörenhet blant palestinier, så tror jag knappast några israelsvänner skulle ha något emot det heller...

  SvaraRadera
 38. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 39. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 40. varför raderade du en kommentar av mig som sade att Google-ads bara ger några ören?

  SvaraRadera
 41. "varför raderade du en kommentar av mig som sade att Google-ads bara ger några ören?"
  Svar: det var ett misstag

  SvaraRadera