29 januari 2009

Nasaret del 3


Min resa i det heliga landet 7-14 okt 2008
I stadens centrum ligger den stora katolska kyrkan, Bebådelsekyrkan Den stod klar 1969 det är mellanösterns största kyrka, men det finns fler kyrkor i Nasaret många som är mycket äldre.För en turist är stadens centrum fascinerande med sina trånga smala gränder och småbutiker. Men som jag skrev i förra bloggposten ”Staden är akut överbefolkad det finns ingenstans att expandera.”

Enligt evangelier är Nasaret den stad som Maria bodde i när ängeln Gabriel besökte henne förkunnade att hon skulle föda en son som skulle kallas "den Högstes son" (alltså Guds son).Marias trolovade Josef var alltså enligt Nya Testamentet inte far till barnet. Det var på grund av skattskrivningen familjen reste till Betlehem där Jesus föddes. Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, i Betlehem. Jesus föddes i Betlehem. Enligt Matteus evangelium fick den unga familjen en tid senare besök av stjärntydare (de tre vise männen) som kom resande österifrån med gåvor till barnet i form av guld, rökelse och myrra. Männen frågade i hovet i Jerusalem om judarnas nyfödde konung. Kung Herodes den store blev misstänksam över denne "konung" och lät döda alla gossebarn under 2 år i trakten. Jesu familj lyckades dock fly till Egypten och återvände först när kungen var död. De bosatte sig i Nasaret för att undvika att leva under Herodes son och efterträdare Archelaos styre

Om vi antar att Josef var född och "skriven" i Betlehem och Maria var född och "skriven" i Nasaret skulle de då kunna flytta tillbaka till Nasaret, om de levde idag? Tyvärr inte, Nationality and Entry Into Israel Law Lagen förhindrar palestinier från de ockuperade områdena som gifter sig med israeliska araber att få israeliskt medborgarskap. Lagen förvägrar därmed israeliska medborgare rätten till likhet inför lagen och rätten till familjeliv. Den bakomliggande orsaken är givetvis demografisk, man vill inte ha inflyttning av palestinier in till Israel.

Hassan och Fatima
Tusentals palestinska familjer och par befinner sig nu i en mycket svår situation där de riskerar att splittras, alternativt leva illegalt i östra Jerusalem. En av dessa familjer är Fatima och Hassan, 31 och 24 år gamla, med sina två barn 3 och 4 år gamla. Hassan och Fatima växte upp 15 minuter ifrån varandra. Lag i Israel separerar palestinska familjer

Onsdags 25 juli 2007 röstade man igenom en lag i Israels parlament som förbjuder icke-judar att leasa eller hyra statlig mark som administreras av Jewish National Fund. Denna mark uppgår idag till drygt 12 procent av Israels totala.Det har sedan länge varit förbjudet för icke-judar (oftast palestinier med israeliskt medborgarskap) att leasa denna mark. Anledningen till att Knesset nu tvingades rösta i frågan var att Israels justitiekansler tidigare ifrågasatt om rasismen verkligen var laglig. Se
Ny landlag i Haaretz

Läs även andra bloggares åsikter om


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar