2 februari 2009

Nasaret del 4


Min resa i det heliga landet 7-14 okt 2008

Vi besökte också synagogan som Jesus enligt traditionen predikade i.
Ur Lukas evangelium 4:16-19 Jesus i Nasarets synagoga
Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet:
Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren *en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla som sörjer.

Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig." Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: "Är det inte Josefs son?" Då sade han till dem: "Snart kommer ni med talesättet: Läkare, bota dig själv! och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också."Sedan sade han: "Sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad.

Jag försäkrar: det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på tre och ett halvt år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en änka i Sarefat nära Sidon.
Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid, och ändå blev ingen av dem botad, däremot syriern Naaman." Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta, de sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg.
Slut citat ur Lukas evangelium 4:16-19
*men han slutade att läsa mitt 2:a versen och utelämnade den fetmarkerade sista delen. Jesus läste ur Jesaja 61:1-2

Mina slutsatser när jag läser detta textstycke från evangelierna:
På den tiden Jesus levde här på jorden var judarna under Roms ockupation. Man väntade på en militär befrielse, sen Jesus börjat sin offentliga förkunnelse så ställdes förväntningar på honom som Messias att han militärt skulle befria dem från romarna. Men han avvisar alla sådana förhoppningar, han hade kommit för att befria människorna från sina synder och upprätta ett Guds rike i människornas hjärtan. Han visar konkret att han inte bara kommit till befrielse för sitt eget folk, hans uppdrag gäller alla folk. Han predikan för samariterna i Sychar, vid flera olika tillfällen välkomnar han utlänningar och invandrare han till och med botar en tjänare åt en Romersk officer.

Citat: Jesus svarade: "Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag." Ur Johannes evangelium 18:36 slut citat

Citat: De som hade samlats frågade honom: "Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?" Han svarade: "Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Ur Apostlagärningarna 1:6-7 slut citat

Jesus har heller aldrig gett oss kristna något uppdrag att politiskt stödja någon sekulär Israelisk stat.Därför är det trist när man läser sådana sidor:

7 sätt att välsigna Israel
Sten-Gunnar Hedin, våga se verkligheten

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar