13 april 2010

Religionsfrihet i Israel

Via” Come and See ”de kristna (palestiniernas)webbsida från Nasaret
Beersheva's Messianic Jews Await Trial Outcome

JERUSALEM - En viktig rättegång äger rum denna vecka i ett försök med rättigheter messianska judar i Israel. I december 2005 stormade hundratals ultra-ortodoxa judar i Beersheva en församling av messianska judar - judar som tror att Jesus är den judiska Messias. Angriparna störas våldsamt ett doptjänst och polisen fann det svårt att återställa ordningen. Det var inte första gången församlingen hade blivit trakasserade. Attacken ledde så småningom det messianska judarna att föra Beersheva s överrabbinen och de regionala chef för en grupp kallad Yad L'Achim till domstol.
"Vi bara visste att något den här gången behövde göras för att skydda flocken och även för att hedra namnet Yeshua här, Jesu här, eftersom de var totalt gör mot bakgrund av allt detta," Pastor Howard Bass sagt.
Yad L'Achim rönt internationell uppmärksamhet för att försöka förhindra att predika evangeliet under demonstrationerna som ett i den israeliska staden Arad. Deras insatser har också uppmärksammats av den amerikanska regeringen. Översättning från CBN news

Läs även Både moskeer och kyrkor I Nasaret
Västbankens kristna och Påsken

I tidningen Dagens ledare: Citat” Ett inte sällan använt argument mot moskébyggen i Sverige är att muslimska länder inte visar samma generositet när det gäller kristnas möjligheter att uppföra kyrkor och att utöva sin religion. Att så är fallet är ett lika ovedersägligt som beklagligt faktum. Men något hållbart skäl att säga nej till svenska moskéer är det inte. Att religionsfrihet inte råder överallt i världen gör det ännu viktigare att den hävdas uthålligt och konsekvent. Slut citat Dagen
Det borde även gälla i Israel

Läs även andra bloggares åsikter om

7 kommentarer:

 1. Gunnar Johansson14 april 2010 kl. 06:14

  Visst ska religionsfrihet gälla i hela världen, I ditt exempel här ovan uppvisar Israel vissa brister, men de är trots allt ganska obetydliga i jämförelse med Mellanösterns islamskt styrda länder. Där lyser både demokratin och religionsfriheten med sin frånvaro alltjämt på ett skrämmande sätt.

  Det är också paradoxalt att många extrema och övertygade muslimer så ofta utnyttjar (missbrukar) de här båda friheterna i västvärlden för egna syften. I moskéer i Sverige och andra europeiska länder predikas hat mot judar och Israel och inte minst vår demokratiska styresform och religionsfriheten!

  Extrema muslimer i vårt land missbrukar Sveriges religionsfrihet genom att förakta de friheter som de själva använder sig av. Och när de är tillräckligt starka driver de fram sharialagar som ska sätta landets religions- och yttrandefrihet ur spel.

  Det skulle onekligen höja trovärdigheten för din blogg om du slutade med att sila mygg och svälja kameler i de här frågorna. Kom gärna igen och svartmåla Israel när det här landets grannar har infört demokrati jämte religions- och yttrandefrihet värt namnet.

  SvaraRadera
 2. Citat " Det skulle onekligen höja trovärdigheten för din blogg om du slutade med att sila mygg och svälja kameler i de här frågorna. Kom gärna igen och svartmåla Israel när det här landets grannar har infört demokrati jämte religions- och yttrandefrihet värt namnet." slut citat.Gunnar J

  Jag har tidigare skrivit om de uppblossande trakasserierna av kristna i Egypten. Där ifrågasätter ingen att vi kristna skall ge dem vårt stöd. Du menar alltså att Israels brist på religionsfrihet inte får kritiseras så länge deras grannar inte uppfyller samma krav.
  Kristna i Egypten

  SvaraRadera
 3. Egon: De personer som trakasserade messianska judar försökte ju polisen stoppa. Hur får du det att gå ihop med att "Israel" brister i religionsfrihet? Att du genomgående försöker svartmåla Israel är ett faktum. Du gör skada, Egon.

  A-K Roth

  SvaraRadera
 4. Till A-K Roth:
  Detta var inte en engångsföreteelse: I sin internationell religionsfrihet rapport för 2008, har USA utrikesdepartementet anklagade kontraproduktiva missionären organisation Yad L'Achim att använda våld mot dem som kommer till Israel strävar efter att judarna att överge judendomen. Yad L'Achim accuses the State Department of publishing the report without a minimal investigation of the truth of the claims. Yad L'Achim anklagar State Department att publicera rapporten utan en minimal undersökning av sanningen i anspråk.
  US State Department Accuses Yad L'Achim
  Yad L'Achim är en ortodox judisk organisation med verksamhet i Israel med fokus på uppsökande verksamhet, kontraproduktivt missionär och anti-rasblandning aktivitet. Yad L'Achim består av både avlönad personal och frivilliga, och är huvudsakligen stöds av donationer från både Israel och diasporan Yad L'Achim

  SvaraRadera
 5. Men Egon, ditt sätt att basunera ut "Israels brist på religionsfrihet" när det handlar om enskilda gruppers beteende är inte renhårigt. Man skriver inte så om man är hederlig.

  Att vidare citera vad den här gruppen gör har inte med mitt inlägg att göra. Jag pekade ut att polisen försökte stoppa dem.

  Nog vet du att Israel har en religionsfrihet som vida överstiger de kringliggande ländernas? Att i detta läge tala om "brist" på religionsfrihet liknar förföljelse.

  A-K Roth

  SvaraRadera
 6. Till Gunnar Johansson, du kommer med ett antal påståenden om hur muslimer utnyttjar (missbrukar) de här båda friheterna i västvärlden för egna syften. § 2. – Du är välkommen med din kritik riktad mot skribenterna eller de som kommenterar under artikeln, men du ska bekräfta Din kritik med fakta, bevis eller argument . Detta är grunden i retoriken. I fallet att Din kritik saknar nämnda grunder, kommer din kommentar att betraktas som irrelevant.

  Vem är du?

  SvaraRadera
 7. Till AK-Roth
  Citat" Men när statliga organ och dess medborgare som diskriminerar vissa judar för sin tro, de är förråda själva kärnan av den mark på vilken de står på." läs mer
  Israel's State-Sanctioned Persecution Of Messianic Jews Must End

  SvaraRadera