3 augusti 2010

Gästarbetare i Israel

400 barn deporteras från Israel Den israeliska regeringen har beslutat att barn till utländska arbetare måste uppfylla fem kriterier för att få stanna i Israel. Läs mer i SvD

Efter blockaden av Gaza tar emot 220.000 arbetskraftsinvandrare från Filippinerna, Thailand m.fl. länder., samtidigt som mellan 50-65% av palestinierna på Västbanken går arbetslösa och inte får tillstånd att komma in i Israel.

Läs även Jerusalem Post- Report: 46% of foreign workers here illegaly

Citat” Israel ersätter den palestinska arbetskraft de stänger ute med arbetskraft från Fillippinerna, Thailand, Rumänien, Kina eller från gamla sovjetrepubliker. De kommer legalt eller illegalt - någonstans hittar jag siffrorna 95 000 reguljära och 175 000 irreguljära (d.v.s. papperslösa) gästarbetare i Israel. Bernard Sabella, migrationsexpert på Mellanösterns kristna råd, berättar för mig att kvinnliga gästarbetare omedelbart måste lämna Israel om de blir gravida och att det inte finns någon väg till medborgarskap. Ändå frågar jag mig om inte arbetskraftsinvandringen till Israel förr eller senare kommer att sätta spår i det israeliska samhället. Det är trots allt inte bara arbetskraft som kommer utan människor. ” Slut citat ur SKR:s följeslagare Kristina Hellqvist- "mish kvayis" - inte bra

Rabbis For Human Rights - Interfaith work, Foreign workers


Citat” Jag rör mig i ett land där folket andas rädsla. På bussen till den stora staden vid Medelhavet hamnar jag bredvid Ruth som varje dag åker från Jerusalem till Tel Aviv, där hon arbetar med arbetskraftsinvandring. Samtidigt som mellan 50-65% av palestinierna på Västbanken går arbetslösa och inte får tillstånd att komma in i Israel tar man emot 200000 arbetskraftsinvandrare från Filippinerna, Thailand m.fl. länder.
Ruth, som är sociolog, hade under två år tidigare arbetat med grupper, (”Inter faith work”), bestående av palestinier och israeler, där man samtalat om frågor som rör relationerna mellan folken. Hon var inte särskilt optimistisk om en framtida lösning av konflikten: ”absolut inte en enstatslösning. Vi vill ha en judisk stat. Palestinierna bör få sin stat”. Jag frågade hur hon som sociolog såg på Israel som en demokratisk stat om den skall vara en renodlat judisk stat. Hur kan alla människor i en sådan stat få samma rättigheter? ”Israel är en etnisk demokrati och vi vill att den skall vara det,” svarade hon. ”Vi är ingen vanlig demokrati. Allt i detta land styrs av en djupt liggande rädsla och därför vill vi sköta våra angelägenheter själva.”
slut citat SKR:s följeslagare- Gunnar Stenbäck En dag som turist i Israel

"The United Nations Children's Fund harshly criticized the decision, stating that “The government's policy constitutes a gross violation of the International Children's Rights Agreement, which Israel has signed on to "
slut citat ur: Jerusalem Post -400 foreign workers' kids outThe Law of Return gives Jews from the Diaspora the right to return to Israel, the land of their forefather's, and to live here as citizens.

”Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.” Ur 3:e Moseboken kapitel 19:33-34


Jag tycker det visar det djupt oetiska med tanken på en ”etnisk ren” stat. Hade Sverige haft gästarbetare som gärna får vara här och jobba men de får inte bli svenska medborgare och inte skaffa barn och bilda familj med skälet att det skulle påverka Sveriges ”svenskhet” vad hade man kallat oss då ? En rasiststat!
BBC-News Israel's immigrant children fight deportation

Läs även andra bloggares åsikter om


Dagen
DN
GP
Dagen

20 kommentarer:

 1. Egons post visar att han avvisar den judiska nationalism-sionism som skapat den judiska staten Israel.
  Det bevisar att Egon,enligt EU´s definition av antisemitism som inkluderar motsättande av judiskt självbestämmande(en judisk stat), är en antisemit vilket jag alltid hävdat.
  http://www.european-forum-on-antisemitism.org/working-definition-of-antisemitism/english/?fontsize=0
  Nu finns äntligen Egons antisemitism på svart på vitt.

  TM

  SvaraRadera
 2. Jag har läs igenom ”Europeiskt forum för antisemitism ”vilken punkt i dokumentet åberopar du i mitt fall som antisemitiskt? Mitt samvete säger att när man använder arbetskraftsinvandring som får bo under usla villkor, kvinnliga gästarbetare omedelbart måste lämna Israel om de blir gravida och att det inte finns någon väg till medborgarskap för gästarbetare. Då kallar jag det rasism eftersom det är rasen som avgör hur man blir behandlad.

  SvaraRadera
 3. FN:s konvention om att eliminera alla former av rasdiskriminering definierar rasdiskriminering som

  ...varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.

  FN:s konvention ur Wikipedia

  SvaraRadera
 4. Snack, Egon!
  "Jag tycker det visar det djupt oetiska med tanken på en ”etnisk ren” stat" som du skriver visar att du motsätter dig judarnas rätt till självbestämmande.
  Därmed blir du antisemit enligt EUMC.
  Dessutom är inte Israel en etniskt ren stat; 20-25% av medborgarna är ickejudar.
  TM

  SvaraRadera
 5. "Inte i mitt namn", så uttrycker sig tusen och tusen judar runt om i världen som inte vill bli medansvariga till den israeliska regeringspolitiken eller det övervåld som utövas extremister som tar skydd bakom sin judiskhet.

  Att vara jude innebär en kallese att leva rättfärdigt inför Gud, ta ansvar för änkor och faderlösa oavsett etnicitet oac att tillsammans med andra gudstroende judar "vara ett ljus för folken".

  Alla de judar som delar vår uppfattning och känner sin kallelse på detta sätt känner sorg och smärta när judiskhet förknippas med förtryck av andra människor.

  Nisse Andreasson

  SvaraRadera
 6. Till Tommy Månsson du svarar inte på frågan ”vilken punkt i dokumentet åberopar du i mitt fall som antisemitiskt?"

  § 2. – Du är välkommen med din kritik riktad mot skribenterna eller de som kommenterar under artikeln, men du ska bekräfta Din kritik med fakta, bevis eller argument . Detta är grunden i retoriken. I fallet att Din kritik saknar nämnda grunder, kommer din kommentar att betraktas som irrelevant.

  SvaraRadera
 7. Till Tommy Månsson
  Citat" Dessutom är inte Israel en etniskt ren stat; 20-25% av medborgarna är ickejudar."slut citat

  Jag det känner jag till:

  "Hur är det att vara palestinsk kristen med israeliskt medborgarskap? Han berättade att Israeliska staten ej erkänt den israeliska baptiströrelsen som en egen kyrka, det går att leva med, men det ställer till problem vid kontakter med myndigheter. Han berättade att många kristna emigrerar. Hans egna hans söner och barnbarn bor nu i USA, det är svårt för israeliska palestinier att få kvalificerade jobb i Israel. Visst finns undantag, han berättade att en palestinier nu är professor på ett universitet i Israel, men i det stora hela så har de ett underläge på arbetsmarknaden, kriteriet ” fullgjord värnplikt” ( som inte palestinier gör ) diskvalificerar dem från många statliga jobb.

  Läs mer här:
  Nasaret-2

  SvaraRadera
 8. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 9. Till Tommy Månsson: jag kommer inte godkänna dina kommentarer innan du svarar på min fråga ”vilken punkt i dokumentet åberopar du i mitt fall som antisemitiskt?"

  SvaraRadera
 10. Om du hade läst mitt inlägg där jag med citat angav vilken punkt i EUMC´s "working definition of antisemitism" som jag refererade till när jag kallade dig antisemit så hade du sluppit slingra dig, Egon.
  Jag upprepar"Denying the Jewish people their right to self-determination, e.g., by claiming that the existence of a State of Israel is a racist endeavor."
  TM

  SvaraRadera
 11. Till Tommy Månsson citat"Förnekelse av det judiska folkets rätt till självbestämmande, exempelvis genom påståendet att staten Israels existens utgör en rasistisk skapelse." Sv. översättning. av Arbetsdefinition av antisemitism

  Israel bygger på nationsprincipen "ett land ett folk" den principen är inte rasistisk, men den blir rasistisk när man använder sig av "gästarbetare" som inte får inte bli Israeliska medborgare, inte skaffa barn och bilda familj med skälet att de har fel etnicitet.

  SvaraRadera
 12. Jag kan nagla dig för antisemitism även genom följande passus från EUMC, Egon
  "Applying double standards by requiring of it a behavior not expected or demanded of any other democratic nation"
  TM

  SvaraRadera
 13. Citat” För vad ska vi i så fall kalla en stat som bedriver en politik där det görs avgörande skillnad på människor enbart på grund av religion och etnicitet? Vad ska vi kalla en stat vars lagar inte är lika för alla? Vad ska man kalla den praxis som ger judiska medborgare i Israel exklusiv rätt att köpa jord (c:a 90 % av landets jord är inte tillgänglig för köp för landets icke judiska medborgare. Endast på grund av att dem inte är judar)? Vad ska vi kalla de lagar som tillåter att judiska medborgare i Israel gifter sig med utländska medborgare för att sedan leva tillsammans med dem i Israel samtidigt som samma sak är förbjuden för Israels palestinska medborgare? Endast på grund av deras etnicitet. Slut citat”Dror Feiler

  SvaraRadera
 14. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 15. Onsdags 25 juli 2007 röstade man igenom en lag i Israels parlament som förbjuder icke-judar att leasa eller hyra statlig mark som administreras av Jewish National Fund. Denna mark uppgår idag till drygt 12 procent av Israels totala.

  Det har sedan länge varit förbjudet för icke-judar (oftast palestinier med israeliskt medborgarskap) att leasa denna mark. Anledningen till att Knesset nu tvingades rösta i frågan var att Israels justitiekansler tidigare ifrågasatt om rasismen verkligen var laglig.

  "Hadash Chairman MK Mohammed Barakeh called the bill an "abominable legislation" and added that "the Knesset's face is the face of Uri Ariel, the radical of the settlers." He maintained that, "this is another expression of a series of racist laws that are passed every day in the state of the Jews. The Arab population won't accept the theft of their rights to the lands that have been expropriated from them for years."
  se länk: http://www.haaretz.com/hasen/spages/883536.html

  SvaraRadera
 16. Till Tommy Månsson, tillmälen om Dror Feilers person accepterar jag inte din kommentar är borttagen.

  § 6. - Ditt inlägg måste vara utan grova svärord, vulgära uttalanden samt personliga angrepp, påhopp, kränkningar, hot eller förnedring av andra.

  SvaraRadera
 17. Till Tommy Månsson citat"Jag kan nagla dig för antisemitism även genom följande passus från EUMC, Egon
  "Applying double standards by requiring of it a behavior not expected or demanded of any other democratic nation"
  TM" slut citat
  Texten på Svenska:
  "Tillämpning av dubbla måttstockar genom att kräva ett agerande av Israel som inte förväntas eller krävs av någon annan demokratisk nation."

  Jag kräver av Israel: att de förväntas agera som vilken annan demokratisk nation.

  SvaraRadera
 18. Fråga då Schweiz hur de har behandlar sina arbetskraftsinvandrare, eller för den delen Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien, Egon, innan du pekar ut Israel som ett land som behandlar sina arbetskraftsinvandrare illa.
  Men det gör du inte utan singlar ut Israel som den antisemit du är.
  Du nämner heller inte med ett ord hur Saudiarabien och övriga Gulfstater utnyttjar sina gästarbetare som slavar.
  Det visar din antijudiskhet.

  Du är en äkta antisemit, Egon, och G-d kommer att förbanna dig i alla dina dagar för din propaganda mot den stat som G-d´s egendomsfolk har grundat.

  P.S. Israels HD har ogiltigförklarat Knessets beslut och numer har ickejudar precis samma rätt som judar att förvärva det land som omfattar 10% av ickestatlig mark i Israel.

  När det gäller Feiler så finns referens till hans affiliering till narkotikaterrorism här:http://gudmundson.blogspot.com/2009/06/colombia-efterlyser-svenska-anncols.html
  Jag blir inte längre förvånad över att du Egon använder en terroristsympatiserande kommunist som referens.
  Men visst är det så att den som misshagar G-d lättare drabbas av sjukdom.
  Men nu säger Tommy Månsson farväl till en blogg går Nationaldemokraternas ärenden i sin antijudiskhet.
  Hoppas att du är nöjd med din intressegemenskap med nynazister, Egon.
  TM

  SvaraRadera
 19. Till Tommy Månsson citat"Fråga då Schweiz hur de har behandlar sina arbetskraftsinvandrare, eller för den delen Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien, Egon, innan du pekar ut Israel som ett land som behandlar sina arbetskraftsinvandrare illa."
  Ja du Tommy Månsson "Bloggen vill berätta om palestiniernas och speciellt de kristna palestiniernas situation" Jag skriver inte Schweiz,Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien det gör andra bättre och givetvis stöder jag dem som kritiserar dessa länders invandringspolitik.

  SvaraRadera
 20. Till Tommy Månsson citat” Jag blir inte längre förvånad över att du Egon använder en terroristsympatiserande kommunist som referens.” slut citat ” Du använder en ful retorik ” om inte budskapet passar skjut budbäraren”

  Citat” Men visst är det så att den som misshagar G-d lättare drabbas av sjukdom.” slut citat

  Du vill alltså skrämma mej med att om jag kritiserar Israel kommer Gud att straffa mej med sjukdom!

  Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Ur Bibeln Profenten Jesaja bok Kapitel 58: 1-10

  För profeten Jesaja och var det en självklarhet att Gudstron tar sig uttryck i ett konkret handlande för de fattiga och förtryckta och det gör den också för mej.

  Citat” Hoppas att du är nöjd med din intressegemenskap med nynazister, Egon.” slut citat
  Läs Citat” Genom att försvara Israels politik slår Mattias fast Sverigedemokraternas glorifiering av nationalstaten.” Slut citatTidningen Kulturen

  Citat” Men nu säger Tommy Månsson farväl till en blogg ” slut citat

  Ja så bra Tommy Månsson äntligen slipper jag sitta och bemöta dina kommentarer.

  SvaraRadera