4 april 2011

Nakba lagen

"Nakba lagen" är ännu en bit av rasistiska och diskriminerande lagstiftning som direkt kommer att riktas mot den palestinska minoriteten i Israel. I huvudsak kväver lagen yttrandefrihet och kommer att straffa denna sektor av samhället för att högtidlighålla minnet av mest traumatiska händelsen i sina senaste kollektiva historia, Nakba.
Den 22 mars röstade Knesset 37-25 till förmån för den så kallade "Nakba-lagen", eller Ändringsförslag 39, ett lagförslag som har varit på gång sedan 2009. Initierat av Alex Miller av det högerextrema politiska partiet Yisrael Beiteinu, lagen kräver, bland annat-minskning av statliga medel till grupper som deltar i aktiviteter som strider mot statens karaktär som "judisk och demokratisk" eller att sörja Israels självständighetsdag.
Enligt experter är lagen onekligen vagt i sin ordalydelse, vilket innebär att det kan missbrukas. Sawsan Zaher av Adalah, den juridiska centrum för arabiska minoriteters rättigheter i Israel, anser lagförslaget hotar ett brett svep av statligt finansierade institutioner.

Organisationer som är i riskzonen inkluderar forskningsinstitutioner som befinns vara utmanande definitionen av den israeliska staten som judisk och demokratisk, utbildningsinstitutioner, såsom tvåspråkiga skolor som håller händelser erkänner gemensamma historia judar och araber, och statligt finansierade organisationer gemenskapen, såsom teatrar visar förställningar om Nakba.

"Man kan inte komma ifrån det faktum att lagen ett tydligt mål för yttrandefriheten, en grundläggande mänsklig rättighet och en nödvändig förutsättning för en meningsfull demokrati. Du är sanktionerade på grund av din politiska tankar ", säger Zaher. "Du kan ha dina pengar så länge som din politiska inställning är i linje med ideologin i högerregeringen." Med detta i beaktande, leds man att förstå avsikten med lagförslaget att stävja oliktänkande röster i det israeliska samhället.

Beslutet att bestraffa dem som är inblandade i erkännandet av Nakba, eftersom det undergräver Israels självständighetsdag är ett tydligt tecken på i vilken utsträckning palestinier som lever inom Israels ges andra klassens medborgarskap. För Zaher kan denna skillnad i behandling av Israels medborgare ses på gatan, "skulle det ses som helt oacceptabelt att förneka judar rätten att erkänna det trauma av Förintelsen, nu är de försöker förneka det trauma som det palestinska folket. "

I lagen står att det är finansministern som kommer att tillåtas att minska budgeten för dem som var inblandade i aktiviteter som ses som en kränkning av dess villkor. För många som Zahir, bekräftar detta lagförslag ytterligare Israels odemokratiska karaktär. Zaher framhåller att "det är en juridisk fråga och bör därför ansvara för de rättsliga myndigheterna. Detta är en kränkning av konstitutionella rättigheter och en överträdelse på maktdelning. " 

Zaher anser att denna lag men en del av en pågående politik av diskriminering som syftar till att den palestinska minoriteten som utförs av den israeliska regeringen. "Det är en odemokratisk lag som är en del av en kedja av rasistisk lagstiftning som syftar till att riktas mot den palestinska minoriteten och minska deras rättigheter" hävdar hon . "Den palestinska medborgaren i Israel ses av staten som fienden, åsikter ingen demokratisk stat sina egna medborgare på detta sätt," fortsätter hon. Denna ges tyngd om man tittar på den ström av rasistiska och diskriminerande lagstiftning som har tagits fram av Netanyahus regering sedan dess kom till makten. 

För högerkoalitionen som  för närvarande har makten, den palestinska minoriteten och deras berättelse fungerar som en väsentlig nagel i ögat av deras politiska agenda, vars syfte är att stärka den judiska karaktären av den israeliska staten. ”Nakba lagen" är därför en annan grovt försök att främja detta mål.

Zaher anser att denna kringskurna yttrandefrihet för endast en sektor av samhället är inte verk av en demokratisk regering. ”Diskriminerande politik är en sak men när du har diskriminerande lagar, detta är apartheid."    Över satt till svenska (syftningsfel kan förkomma) Läs orginaltexten här: The Nakba Law deepens apartheid in Israel från Palestine Monitor 26 March 2011

Israel passes discriminatory 'Nakba Law' - PressTV 110323


Läs tidigare:Diskriminering i Israel  och Förbjuden Historia


Läs även andra bloggares åsikter om Dagen

24 kommentarer:

 1. Staten och skattebetalarna har rätt att ge, eller inte ge, gratis pengar till vem de vill. Egon, kan du visa något land i världen som ger statliga bidrag till organisationer som har omstörtande verksamhet på sin agenda?

  Precis som i Sverige, så måste skolor i Israel följa läroplanen. Svenska skolor som inte följer läroplanen förlorar inte bara sitt statliga bidrag utan också sin licens. Såvitt jag vet får muslimska skolor i Sverige inte lära ut att svensk lagstiftning saknar all legitimitet och bör ersättas av sharia-lagar.

  Eller jämför med USA. Anser du också att USA har en rasistisk fördelning av skattepengarna pga kravet om "the Pledge of Allegiance" i offentliga skolor?

  Den långa listan på institutioner som "riskerar" få sina bidrag indragna är tills vidare bara spekulationer, eller hur? Hur lagen tillämpas i praktiken kan bara utvärderas om några år.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 2. Citat"Egon, kan du visa något land i världen som ger statliga bidrag till organisationer som har omstörtande verksamhet på sin agenda? " slut citat G. Tikotzinsky
  Det hanlar inte om detta det handlar om citat "händelser erkänner gemensamma historia judar och araber, och statligt finansierade organisationer gemenskapen, såsom teatrar visar förställningar om Nakba"
  Ett svenskt exempel: tänk om svenska staten skulle inhibera statliga bidrag till Samernas folkhögskola om de undervisade om samernas tidigare historia.

  SvaraRadera
 3. Egon: Tills man vet hur lagen lyder och hur den implementeras är det svårt ta ställning. Lagen kanske är helt onödig och jag vet inte om den behövs och bara ställer till det. Jag vet att du stretar emot tanken på ett judiskt hemland men faktum är att det finns och vi får utgå från det.

  Den här biten hittade jag på INN, naturligtvis inte från propagandistiska källor med "Apartheid state" i rubriken. :

  "...activity that involves the negation of the existence of the State of Israel as the state of the Jewish people; the negation of the state’s democratic character; support for armed struggle, or terror acts by an enemy or a terror organization against the state of Israel; incitement to racism, violence and terror and dishonoring the national flag or the national symbol..."

  Som jag ser det borde det vara ganska okomplicerat att uppmärksamma Nakban utan att ta del i statsfientliga eller folkfientliga sorts aktiviteter. Många folk helgar sin olika minnen helt utan politiska uppviglingar. Som det låter kan även andra än arabiska grupper tappa bidrag. Du är kvick att ropa rasism, Egon, men aldrig när det gäller palestinska sidan.

  Kanske individer som känner starkt för att inom Israel kunna demonstrera och agitera mot Israels existens kan donera pengar till grupper som nekas israeliska skattebetalares bidrag?

  Anna Roth

  SvaraRadera
 4. Citat"Du är kvick att ropa rasism, Egon, men aldrig när det gäller palestinska sidan." AK Roth

  § 2. – Du är välkommen med din kritik riktad mot skribenterna eller de som kommenterar under artikeln, men du ska bekräfta Din kritik med fakta, bevis eller argument . Detta är grunden i retoriken. I fallet att Din kritik saknar nämnda grunder, kommer din kommentar att betraktas som irrelevant.

  SvaraRadera
 5. Lagen, som är ett tillägg till budgetlagen, finns att läsa i sin helhet här http://www.knesset.gov.il/privatelaw/Plaw_display.asp?lawtp=2. (Nummer 315).

  AK Roths kommentar om lagens faktiska text är helt korrekt, paragraf beit 1-3 och 5.

  Paragraf beit 4 lyder: "Bemärka Yom Haatsmaut eller dagen då staten upprättades som en sorgedag" (ordagant, varken mer eller mindre)

  En viktig del är paragraf gimmel: Den totala budgetminskningen skall inte överstiga tre gånger kostnaden för det icke-bidragsberätttigade aktiviteterna.

  Med andra ord, så är lagen riktad mot specifika våldsamma och omstörtande aktiviteter, samt aktiviteter med stor symbolbetydelse i Israel (och restern av mellanöstern). Vidare, så tar lagen inte ifrån den drabbade institutionen hela dess bidrag, utan högst tre gånger beloppet som den specifika aktiviteten kostat.

  Jag har svårt att förstå hur denna lag skulle kunna tillämpas för att hindra undervisning, kulturuttryck, etc. om det palestinska perspektivet på händelserna 1947-49. Att lagen skulle hindra yttrandefriheten är naturligtvis rent nonsens.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 6. Egon, det är lite svårt belägga det som saknas; jag kan bara peka ut att det fattas. Men du är ursprungskällan. Om du har ropat "rasism" om palestinska auktoritetens rasistiska uttalanden (dödsstraff till dem som säljer mark till judar), proklameringen att ingen jude ska bo i det framtida Palestina, eller väldokumenterad antisemitism i textböcker och undervisningsprogram, ber jag dig citera vad du skrev. Jag har inte sett det.

  Anna Roth

  SvaraRadera
 7. Med andra ord, så är lagen riktad mot specifika våldsamma och omstörtande aktiviteter

  Här får jag anmäla att jag personligen har en mer positiv tro på staten Israel och tror att "våldsamma aktiviteter" redan är förbjudna 365 dagar om året. Kan Tikotzinsky dock visa att min goda tro är felaktig så tar jag med tacksamhet mot ny information i ärendet.

  Kan dock tipsa om denna artikel i Haartez som ger en syn på lagen som stämmer bra överens med vad Egon skriver i sin artikel.

  SvaraRadera
 8. Om du har ropat "rasism" om palestinska auktoritetens rasistiska uttalanden (dödsstraff till dem som säljer mark till judar), proklameringen att ingen jude ska bo i det framtida Palestina

  (Allmänt språktips, engelskans "authority" översätts i detta fall bäst med "myndighet", inte auktoritet)

  Källan till denna kunskap som A-K Roth besitter om dessa i så fall klart rasistiska lagar, synar jag. Om det är sant skulle det ju innebära att palestinska myndigheten har en arbetsdefinition på begreppet "jude" och det låter ju lite märkligt.

  väldokumenterad antisemitism i textböcker jag är lika sugen på källan till denna kunskap att det alltså skulle förekomma rasism riktad mot det aktuella folkslaget i undervisningslitteratur.

  (Jag behöver väl inte påpeka att det endast är förstahandskällor som biter på mig, eller hur, A-K Roth?)

  SvaraRadera
 9. Det kan synas underligt att det behövs en speciell lag för att fråntaga statsbidraget för organisationer som sysslar med uppvigling. Jämför med att det behövdes en speciell lag för att fråntaga den landsförräderimisstänkte och landsflyktige f.d. Knesset-ledamoten Azmi Bishara hans pension.

  Hur som helst, så efterfrågar jag fortfarande exempel på länder som ger statsbidrag till organisationer som uppviglar till omstörtande verksamhet.

  GT

  SvaraRadera
 10. Tikotzinsky, kanske du skulle tipsa lagstiftarna i ditt nya hemland om förhållandena uppe i kalla nord, där man stiftar generella lagar mot "våldsamma aktiviteter" och "uppvigling" sen tillämpar dem lika oavsett i vilka sammanhang dessa brott skulle yttra sig? Måste säga att jag blir mycket negativt övaskad att sådan rättssäkerhetselementa tydligen inte är legio i alla stater som kallar sig demokratiska.

  Vad jag vet så är det väl inga hinder om någon sameby skulle söka statsbidrag för att just 6:e juni ha en utställning om de övergrepp som den svenska staten utsatt denna minoritet för. Om inte annat för att samiska skattebetalare ska få valuta för sina inbetlningar (en rätt som jag antar att ursprungsbefolkningen i Palestina också har, eller?)

  SvaraRadera
 11. BiB: "...som biter på mig..."
  Läs Oslofördraget. Jag har åtskilliga gånger gett det som källa och Egon vet det.

  SvaraRadera
 12. GT, det torde inte intressera vilka lagar andra länder eller myndigheter har: dödsstraff för försäljning av mark till en jude under PM är bara ett exempel.

  Anna Roth

  SvaraRadera
 13. Jag tvivlar i högsta grad på att israelerna och palestinierna i oslofördraget skulle kommit överens om och plitat ner föreskrifter om dödsstraff på palestinier som handlar med mark med "judar" eller ha sinsemellan godkänt att det ska förekomma antisemitism i undervisningslitteraturen. Följaktligen kan jag inte hitta något sådant i Wikipedias sammanfattning över fördraget.

  Men A-K Rotjh får gärna lotsa mig rätt i textmassan om hon vill visa att israelerna skulle ha godkänt sådant.

  SvaraRadera
 14. Ja just det – Osloavtalet som stipulerar att Gaza och Västbanken är en territoriell enhet.

  Osloavtalet som stipulerar att det ska byggas en förbindelse mellan Gaza och Västbanken någonstans 1995…

  SvaraRadera
 15. Jag avsåg den del av Oslofördraget som handlade om palestinska myndighetens skyldighet att avstå från "incitement" till våld, vilket tyärr inte följts som det ska. BiB bad om en källa till mitt påstående. Jag gav Oslo-fördraget som källa till PMs ansvar. De faktiska uppviglingarna till våld medelst bl.a. hyllningar till terrorister är allmän kunskap. Om BiB har missat dem i denna blogg kan han söka.

  Vad därutöver finns i Oslo i båda sidors ansbvar, vad som har brutits etc blir ett annat ämne.

  Anna Roth

  SvaraRadera
 16. Ok, då får jag väl återigen be om källa till "palestinska myndighetens rasistiska uttalanden (dödsstraff till dem som säljer mark till judar), proklameringen att ingen jude ska bo i det framtida Palestina" samt exempel på "antisemitism" i palestinsk undervisningslitteratur.

  Jag har sökt men inte funnit några förstahandskällor, både i A-K Roths inlägg i denna blogg och på nätet i allmänhet. Jag fann inget och jag är säker på att A-K inte har något emot att stärka sitt case med att ge åtminstone en respekterad källa till varje påstående. 3 länkar, det är väl en baggis, eller hur, A-K?

  SvaraRadera
 17. "De faktiska uppviglingarna till våld medelst bl.a. hyllningar till terrorister är allmän kunskap."
  ***Exakt!
  Jag citer mig själv:
  A K Roth tjatar om vilket förskräckligt ”incitament” det är när torg & gator uppkallas efter ”massmördare”, men om torgen och gatorna ligger i Israel (t o m i städer med betydande arabisk befolkning!) och massmördarna var judar – då är det knäpptyst!

  SvaraRadera
 18. Guardian, ge mig ett exempel på ett torg i Israel man sedan färdplanen eller i år eller i fjol uppkallat efter en mordbombare eller planerare av massaker så ska jag skräna om det. Om din avsikt är att vara obehaglig, grabben, har du nått ditt mål - för länge sen. Usch.

  SvaraRadera
 19. BiB, tyst och snäll nu. Det är vår här. Nu ska sås och planteras. Luktärter redan i jorden: ser fram emot fin doft lite framöver.
  Du kämpar med näbbar och klor för att dilla bort palestinska aukt/f'låt myndighetens ansvar att motarbeta terrorn men det blir bara pinsamt.

  Anna Roth

  SvaraRadera
 20. Inget belägg för dina uppgifter alltså, A-K?

  Du brukar inte vara den som tvekar att ta fram lögnstämpeln när dina motståndare har problem med sina källor. Tycker du att du själv ska behandlas utifrån samma standard?

  SvaraRadera
 21. BiB:
  Intel mata troll, inte mata troll, inte mata troll!
  Goodbye!

  SvaraRadera
 22. A K Roth
  Nu gällde inte saken när torg/gator uppkallats efter terrorister utan att så sker.
  Du kallar det ”incitament” när palestinier gör så – att judar gjort så långt innan är du tyst och blundar inför!

  Du måste väl vara världsmästare i cherrypicking, för nu har du tydligen upptäckt Vägkartan.
  Läs då vad som gäller för israelerna och deras bosättningar också!

  Men det kanske är för höga krav att ställa på en äldre förvirrad tant i USA.

  SvaraRadera
 23. Troll är väl den som till en för in uppgifter och kräver debatt om dessa, detta utan att det finns några godtagbara källor som styrker sakuppgifterna.

  Så visst, vill du att vi i fortsättningen vill att bloggens läsare ska bortse från uppgifter du kommer med, att de bara representerar hur du skulle vilja ha det i den fantasivärld, säg bara till.

  SvaraRadera