26 december 2011

Jerusalems religiösa delning

Citat" Slagsmål utbröt på måndagen mellan israelisk polis och några hundra ultraortodoxa judar i Beit Shemesh nära Jerusalem." citat ur  SvDDenna utveckling har nu pågått i många år.

8 dec 2011 Ultra-ortodoxa judar utgör 10 procent av den israeliska befolkningen, men i Jerusalem finns en växande klyfta mellan de sekulära och konservativa.
Konservativa judar har anklagats för att försöka påtvinga sin tro på det omgivande samhället och några medlemmar av den ultra-ortodoxa sekten har täckt över reklam skyltar som visar bilder av kvinnor.
Citat Ur Människor och Tro "Den ortodoxa judendomen har stor makt i Israel. Det är den som har varit den officiella religionen. Få israeliska regeringar har kunnat bildas utan stöd från ett eller flera ortodoxa partier. Men nu tycker mer än 80 procent av israelerna att de ortodoxas makt är för stor. Det visar en en undersökning om stat  och religion som Hiddush, en organisation som verkar för religionsfrihet, har gjort. Människor och tros reporter Sharon Jåma intervjuar israeler och chefen för Hiddush, rabbin Uri Regev." Ortodoxa judar har för stor makt

Lyssna: Ortodoxa judars inflytande

Hur ser ultraortodox judisk könssegregering ut? SR-P3
 
Citat"All Tanya Rosenblit wanted to do was get on a bus to Jerusalem. She didn’t have any plans to turn into the Israeli Rosa Parks, when a group of ultra-Orthodox Jews demanded she move to the back of the bus All Tanya Rosenblit wanted to do was get on a bus to Jerusalem. She didn’t have any plans to turn into the Israeli Rosa Parks, when a group of ultra-Orthodox Jews demanded she move to the back of the bus" läs mer i  +972- Bus to Jerusalem stopped after woman refuses to move to back

Tidigare Citat"Vidare berättade han att Israels förste premiärminister gav ultraortodoxa judarna ett livslångt ”studiebidrag” för att kunna ägna sig åt toranstudier och befrielse från den treåriga militärtjänsten. De utgör nu 44% av Jerusalems innevånare.
Bakgrunden var att efter judeutrotningen i Europa var judar som var ”skriftlärda” nästan utrotade. Nu är denna grupp 10% av befolkningen och eftersom de oftast har 12 barn väntas den gruppen öka i framtiden ( nu går 24% av Israeliska skolbarnen i ultraortodoxa skolor). Alla kan ju förstå att de blir tungt för ett lands statsbudget när en så stor del av befolkningen inte jobbar eller gör militärtjänst utan lever på bidrag. De är en viktig maktfaktor i de politiska livet." slut citat ur Jerusalem-1Citat" Ultraortodoxa spottangrepp på kristna präster i Jerusalem Präster i den armeniska kyrkan i Jerusalem säger att de är offer för trakasserier, från ledande kardinaler till elever i prästerskapet, de klagar på att polisen inte brukar hitta förövarna  ” ur  Haaretz 2011

Tidigare "Nya medborgare tvingas svära trohet till en ”judisk och demokratisk” stat" ur   Judiskt och demokratisk stat


Läs även andra bloggares åsikter om   
 GP
 Skanskan
Dagen 
Dagen-2 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar