4 mars 2012

Christ at the Checkpoint 2012

Den engelske kyrkoherden Stephen Sizer, är engagerad för de kristna palestinierna, han är en av talarna under konferensen. Läs mer här om: Dr Stephen Robert Sizer i Wikipedia

Jag har tagit mig friheten att översätta hans text till svenska:

Den internationella ”Christ at the Checkpoint 2012 ” 


Konferensen börjar i morgon.( 5 mars) Det finns en växande känsla av förväntan att Gud kommer att använda denna unika globala gemenskap för sina ändamål att främja sitt rike samt att bringa rättvisa, fred och försoning i Israel-Palestina. Följande påståenden speglar åsikter och förhoppningar av konferensarrangörerna.


Försäkran 1: israeler och palestinier
Vi försäkrar att alla människor är skapade till Guds avbild. I sin tur vi är kallade att hedra värdigheten för varje människa och att respektera alla deras omistliga rättigheter. Vi försäkrar att judar och palestinier är älskade av Gud och kan leva tillsammans inom fred, rättvisa och säkerhet. Detta är Guds avsikt för hela mänskligheten, oavsett inom vilken politiskt gräns man är bosatt i, och manifesteras genom Jesu mission att föra för alla, "liv och övernog " (Joh. 10:10).

Försäkran 2: teologi och land
Nya testamentet lär klart att Gud fortsätter att bjuda in judar och araber in i hans rike och inte på något sätt är färdig med någon folkgrupp. Vidare talar Skriften om Jesus som sin slutliga fullbordan. Till exempel behovet av djuroffer och levitiska prästadömet och förväntningar på ett återuppbyggt tempel, har redan fått sin slutliga  fullbordan och förverkligande i Jesus Kristus.

Försäkran 3: palestinsk-israeliska konflikten
Som lärjungar till Jesus Kristus beklagar vi mer än 60 år av konflikter. Vi ser fram emot den tid då konflikten får ett slut och båda folken kommer att njuta av verklig försoning. Vi förbinder oss att vara fredsmäklare och till denna tjänst av försoning. Som sådan står vi resolut mot alla former av våld och rasism, oavsett förövare.

Försäkran 4: Kristi återkomst
Det finns många sätt för Jesu lärjungar att spekulera om framtiden. Snarare än att fokusera på tecknen på Kristi återkomst, visar vår läsning av Nya Testamentet att vårt främsta uppdrag är att förkunna "Den goda nyheten" till hela världen.

Försäkran 5: sionismen
Den modern Sionismen är en politisk rörelse som skapats för att möta önskemål av judar runt om i världen som längtade efter ett hemland. Det har blivit etnocentriska som gynnade ett enda folk på bekostnad av andra. Kristendomen kallar troende på Jesus fokusera på att bygga Guds rike på jorden.

Försäkran 6: messianska judar
Messianska judarna är bröder och systrar i alla som lärjungar till Jesus eller Yeshua. Vi är en familj bundna tillsammans i en gemenskap av kärlek. Även om mångfalden i politiska åsikter, teologisk betoning oundvikligen finns vägrar vi att låta dessa åsikter för att hindra vår gemenskap i Jesus.

Försäkran 7: palestinska och israeliska myndigheten
Bibeln lär oss att be för alla med politisk auktoritet. Vi är kallade att lyda dem, oavsett om de är israeliska eller palestinska, som ett uttryck för vår tro på Guds suveräna styre. Vi är också kallade att vara en profetisk röst, utmanande orättvisor kreativt och icke-våldsamt.
Vi litar på dessa sju försäkringar bidrar till att klargöra synpunkter från konferensarrangörerna och kommer att uppmuntra dig att delta i Christ at the Checkpoint 2012

Länk till originaltexten här: Christ at the Checkpoint- Seven Affirmations


Läs även andra bloggares åsikter om

2 kommentarer:

 1. Jag har väldigt svårt att tro på att konferensen kommer att använda denna unika globala gemenskap för sina ändamål att främja sitt rike samt att bringa rättvisa, fred och försoning i Israel-Palestina!

  Följande påståenden speglar SANNINGEN om fred och försoning i Israel-Palestina.

  http://www.youtube.com/watch?v=ClAYwOw-tPA

  SvaraRadera
 2. Jag ser denna konferens som ett hoppets tecken, ett knoppande fikonträd.

  Jag blir glad av dessa affirmationer som ju borde kunna skrivas under av alla kristna i hela världen och bringa försoning mellan oss alla.

  Gud skapade inga gränser. Jag anser att det heliga landet är jorden där alla guds barn har hemortsrätt.

  Tack för denna bloggpost, Egon!

  SvaraRadera