17 september 2013

17.09.48
Count Bernadotte rescued thousands of Jews from Nazi labour camps. He was murdered by Zionists in Israel

"Idag är det 65 år sedan Folke Bernadotte mördades eller snarare avrättades – den 17 september 1948 i Jerusalem. Han var FN:s medlare, ett uppdrag som han meriterat sig för efter att i andra världskrigets slutskede med de vita bussarna ha räddat tiotusentals av nazismens lägerfångar, inte minst judar.

 
En av Folke Bernadottes ” Vita Bussar ” Foto Egon B från YadVashem i Jerusalem

Några dagar efter mordet skulle han ha överlämnat ett redan skrivet dokument till FN:s generalförsamling, en plan för lösningen av Palestinakonflikten. Staten Israels existens erkändes. Men Jerusalem skulle stå under FN-kontroll. Negevöknen skulle styras av araber och de hundratusentals palestinier som flytt skulle få återvända. Bernadotte blev snabbt avskydd av många judar för sitt förslag.


Hans mördare kom från den högerextrema Sternligan. Den som gav order om mordet var Yitzhak Shamir, senare Israels premiärminister. Den som höll i vapnet, Yehoshua Cohen,* blev senare livvakt och nära vän till Ben-Gurion, Israels landsfader och förste premiärminister. Mördarnas namn var tidigt kända. Ingen dömdes. De skyldiga behandlades snarare som frihetshjältar."  Ur HD kultur 

 

This is an interview recorded by myself, where the then Chief of Staff of UNTSO Maj.General Ian Gorden from Australia speaks on the occasion of the commemoration of the 60th anniversary of the death of Count Folke Bernadotte who was assassinated in Jerusalem.


Citat: Dr Ralphe Bunche, chef för FN-uppdrag i Palestina har skickat följande meddelande till Israels utrikesminister Moshe Shertok. "Mordet i kallt blod av greve Bernadotte FN: s medlare i Palestina och överste Serot i Katamon-kvarteret av Jerusalem i dag (17 september) av judiska angriparna är en förolämpning mot det internationella samfundet och ett obeskrivligt brott mot elementär moral."Ur  Press Release PAL/292 18 September 1948

Tidigare: Med hans död försvann möjligheterna till en rättvis fred, han som själv räddat livet på många judar. Världssamfundet svek nu det palestinska folket, man skapade ett svårlöst flyktingproblem. Ur Döden i Jerusalem

Jag kan även rekomendera Göran Buréns bok:  Mordet på Folke Bernadotte

”Han hade och har mäktiga fiender. När ska vi i Sverige våga stå upp för minnet av en modig och framstående landsman?”, skriver  Göran Bure'n

"Yehoshua Zettler, who died on May 20 aged 91, was the former commander in Jerusalem of the Fighters for the Freedom of Israel, or Lehi (known to the British as the Stern Gang); it was he who planned and supervised the assassination of the United Nations mediator Count Folke Bernadotte on September 17 1948." Ur The Telegraph

Läs även andra bloggares åsikter om
FN 

40 kommentarer:

 1. Sign "Mögel" § 11 – Anonyma inlägg avvisas,om du har en åsikt våga stå för den med ditt namn. Antingen ett Google-konto där det framgår vem du är eller för och efternamn.

  SvaraRadera
 2. I döden är alla stora, och FBs storhet tycks ha färgat av sig på hans fredsplan. Om den planen verkligen hade skapat fred går ju inte att avgöra i efterhand. Vad vi dock vet är att planen i princip förordade en återgång till status quo ante bellum. Då uppstår tre frågor:

  1. Varför araberna som förkastat FNs delningsplan mindre än ett år tidigare nu plötsligt skulle acceptera den, tillsammans med Israels existens.

  2. Varför Israel, som höll på att vinna kriget, skulle gå med på en återgång till militärt ohållbara gränser.

  3. Vilken makt skulle garantera planens genomförande i verkligheten, sedan UK evakuerat sina trupper och US redan börjat fokusera på det kalla kriget i Europa.


  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 3. Ja, och med tiden blev ju även de nya gränserna "militärt ohållbara" så att man fick bygga murar in i grannländerna. I vilka man var tvungen att bygga militärt ohållbara bosättningar så att man fick bygga vägspärrar inne på sitt nya utökade lebensraum.

  SvaraRadera
 4. Bulten,

  Visst finns ordet lebensraum i det engelska språket. Men definitionen passar inte i ditt sammanhang - ordet handlar om ett lands naturliga utveckling, inte militär nödvändighet. Sorry.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 5. "the territory which a state or nation believes is needed for its natural development"

  Du missade den fetade delen av definitionen vilken gör att denna tyska naziterm...förlåt, korrekta Oxfordengelska ska det vara, är alldeles utmärkt att använda för den Israeliska expansionspolitiken.

  SvaraRadera
 6. Folke Bernadottes öde är orättvist och tragiskt men också intressant på så sätt som efterspelet kom att te sig. Är det någon som vet om det är vanligt att stater, eller krafter som står statsmakten nära, mördar FN:s fredsmäklare? Utan att veta närmare känns staten i fråga rätt extrem.

  SvaraRadera
 7. Bulten,

  Det är glädjande att du har ett öppet sinne och lär dig nya saker - nu tycks du behärska att slå upp ord i Oxford Dictionary. Därmed ligger du ett stort steg före en annan debattör på den här bloggen, Joakim Wohlfeil, som trots många** försök inte lyckades med ordet "implicit."

  ** "Många" är Egon Berglund-speak. På vanlig svenska betyder det "två".

  Hur som helst, i din kommentar 19:58 skriver du klart och tydligt att Israels gränser anno 1949 var militärt ohållbara, och att senare åtgärder var militära nödvändigheter. Därmed är ordet Lebensraum inte användbart.

  Däremot lägger palestinierna krav på C-områdena med tanke på en framtida stats naturliga utveckling. I det sammanhanget är ordet Lebensraum därför helt relevant.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 8. Svar till Urbaan. Det som ligger närmast är FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld om han nu blev mördard under sitt medlaruppdrag i Afrika. (Natten mellan den 17 och 18 september 1961). Annars torde det vara en hedersak att inte mörda eller ta medlare som gisslan, inte ens Saddam Hussein gjorde något sådant.

  SvaraRadera
 9. Ja, den var ju kul. Bosättarna flyttade ut på ockuperat område för att såväl 67 som 48 års gränser var "militärt ohållbara".

  Ännu roligare är det att GT verkligen uppfattar sådan satir som allvar...

  SvaraRadera
 10. Bulten,

  Du insinuerar att många (förlåt, två på vanlig svenska) skeenden har ett orsak-verkan förhållande, endast därför att de står varandra nära i tiden. Du kan säkert bättre om du tar ett steg tillbaka och gör en snabb-koll av din egen metodik.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 11. Ännu bättre blir det om du berättar hur stort Israels lebensraum måste vara för att du ska få dina "militärt hållbara gränser"

  SvaraRadera
 12. Urbaann 14:57,

  Intressant fråga, på flera vis.

  1. Den framförda premissen är inte appicerbar till Israel. Staten Israel har inte mördat någon FN mäklare. Om Lekhi stod statsmakten nära eller inte är mycket omdiskuterat. Min egen åsikt är att Lekhis ledarskap inte gjorde det. Många (i ordets svenska bemärkelse, inte Egon-speak) israeliska historiker stöder den ståndpunkten.

  2. Om man i stället betonar "FN:s fredsmäklare," så är premissen också falsk. Det är ganska ovanligt att FN tillsätter fredsmäklare i internationella konflikter. Det händer lite då och då, men i de flesta konflikter sköts diplomatin utanför FNs regi.

  3. Ordet extrem är en relativ term. Ett politiskt mord är en extrem handling för alla oss som inte har den moraliska, ideologiska och fysiska förmågan att utföra en sådan handling. Men politiska mord är tyvärr ingalunda ovanliga. Libanon, Jordanien, Iraq, Egypten, Palestinska Myndigheten och Israel är några av länderna i Mellersta Östern där politiska mord inträffat. I Europa har det hänt i tex Sverige, Italien, Tyskland, UK, Holland. USA har också sett sin del av politiska mord, bland annat med fyra mördade presidenter och ett antal mordförsök.

  Så till old business: Om en palestinier frågar dig i vilket land du bor, svarar du då "I folkrättsförbrytarstaten Sverige?" Och du kanske till och med frågar om palestiniern själv bor i "folkrättsförbrytarterritoriet Palestinska Myndigheten."

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 13. "Staten Israel vidtog inte de åtgärder som behövts vad gäller rättegång och straff för Bernadottes mördare. Jag tycker också det är skandalöst att Shamir sedan blev premiärminister" som vissa så klokt uttrycker det.

  Låter så nära ett statssanktionerat mord man kan komma.

  SvaraRadera
 14. Om nu Bernadottes fredsplan var så verklighetsfrämmande och ogenomförbar så känns det tämligen överflödigt att mörda honom…
  Man skjuter knappast ner folk på detta uppseendeväckande sätt för att dom har orealistiska idéer… Logiskt sett.

  De fiiina judiska terroristerna försöker man halvhjärtat distansera sig ifrån sådär 65 år senare, samtidigt som man tillgodoräknar sig resultatet av deras gärningar. Sådär trovärdigt.

  Att terroristerna stod det israeliska styret nära torde vara odiskutabelt, med tanke på efterspelet.
  Nu när det börjar bli slut på blodbesudlade krigsförbrytare eller gamla terrorister, så får väl den israeliska allmänheten titta ibland rasisten Bennet och bosättarna för att hitta lämpliga kandidater som kan leda staten Israel mot nya lysande tider…


  Det här vad som är ”militärt ohållbart” är egentligen bara en nonsensdiskussion.
  Traditionellt sett brukar man ha ansett att den kortaste gränsen och minsta landytan är lättast att försvara – men i Israel är det precis tvärt om, (som Bulten påpekat) med den olagliga muren så är gränsen 3 gånger längre än den redan ”omöjliga” gröna linjen…

  När dessutom Bosättningarna vävs in i diskussionen blir det ännu märkligare, då deras placering inte ligger på de platserna som man pekar ut som militära svagheter i gränsdragningen med Gröna linjen…

  Men oavsett om du inkludera bosättningarna, har du likväl inte förändrat gränsen nämnvärd i försvarssynpunkt….

  SvaraRadera
 15. Tack E.B för att du sätter in mordet av FN-sändebudet Bernadotte i perspektiv.

  G.T,
  1. Så du menar att menar den israeliska underrättelsetjänsten inte kände till vem som utförde mordet på Folke Bernadotte!? Trovärdigheten får var och en bedöma. Att den israeliska staten underlät att fälla de ansvariga för mordet är fortfarande en varböld. Istället för att fällas för terrorism kom ansvariga att ingå i statsapparaten. Lite intressant perspektiv med tanke på dagens höga svansföring vad gäller "kampen mot terrorismen".

  2. Klart är att FN sänder sina sändebud till olika konflikthärdar. Mindre klart att de skjuts ihjäl av de ansvariga som berörs av konflikten.

  3. Politiska mord förekommer men att mörda FN:s sändebud är ovanligt. Försök inte att relativisera detta. Du gör dig bara dig själv en otjänst. Brottet är avskyvärt och förkastligt ur många synvinklar. Och så vitt jag vet är det ovanligt att man ger misstänkta mördare uppdrag till att skydda regerings- eller statschefer.

  4. Jag brukar inte säga att jag kommer från en "folkrättsförbrytarstat" av den enkla anledningen att Sverige inte är en "folkrättsförbrytarstat". Men jag förstår att inte israeler i allmänhet vill kännas vid folkrättsbrotten och det lidande som deras stat utsätter palestinierna för. Bättre då att förneka eller normalisera förtrycket.

  SvaraRadera
 16. Jag har läst boken av Göran Burén: ”Mordet på Folke Bernadotte” den borde fler läsa “De flesta slutsatser drar sig ju bäst själva. I efterhand har Israel hedrat attentatsmännen mer än Sverige hedrat offret. Terrorligans ledare Yitzhak Shamir blev sedermera premiärminister medan mördaren själv med åren blev bästa vän med David Ben-Gurion, som vid tiden för dådet var premiärminister (och då högljutt fördömde det). “ DN-Göran Burén: ”Mordet på Folke Bernadotte”

  "En olustig stämningsbild får man av en israelisk TV-sändning från 1991, delvis återgiven på sen kvällstid i svensk TV. Här berättar veteranerna från Lehi om sitt mord på Bernadotte, som förlöjligas under studiopublikens skratt. Det är alltså ostraffade brottslingar som raljerar och hånar mordoffret till publikens förnöjelse." ur Folke Bernadottes död och eftermäle

  SvaraRadera
 17. Urbaann 16:20,

  Jag håller helt med om att det är en skamfläck på Israels politiska och juridiska historia att mördarna inte ställdes inför rätta och blev straffade. Och likaså att Shamir blev politiskt rehabiliterad och sedan blev statsminister. Men allt det där skedde EFTER mordet. Mordet utfördes av Lekhi operatörer, och Lekhi var vid den tiden inte en del av statsapparaten och stod inte statsapparaten nära.

  Inte alls klart att FN sänder medlare till olika konfliktområden. För att ta några exempel där FN inte sänt medlare: Viet Nam, Falkland Islands, Libanon, Tchad, Azarbejan, Indien-Pakistan-Bangladesh, Iraq (tredje Gulfkriget), Afghanistan, Ruwanda och många fler. Den enda FN medlare sedan Dag Hammarskjöld jag kan komma på är Olof Palme i Första Gulf-kriget.

  Jag håller helt med om att det är ovanligt att mörda FNs sändebud, eftersom FN sänder så få medlare. Men jag placerar mordet inom gruppen "politiska mord." Uppenbarligen tycker du att mord på FN-medlare skiljer sig från andra politiska mord - jag misstänker att din anledning är politisk.

  Såvitt jag vet förbryter sig Sverige mot folkrätten med tvångssteriliseringarna av kristna, förlåt trans-sexuella. Och ännu mer förbröt landet sig mot folkrätten med tvångssteriliseringarna av utvecklingsstörda. Och vad Palestinska Myndigheten beträffar, så är lagen som påbjuder dödsstraff för fastighetsförsäljning till judar ett klart brott mot folkrätten. Så nu kan du lugnt kalla Sverige för "folkrättsförbrytarstat" nästa gång du skriver din adress.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 18. Guardian,

  Lekhis resonemang till varför de mördade FB får du ta med Lekhis överlevande. Jag håller helt med om att mordet var helt meningslöst. FBs fredsplan var helt dödfödd, med eller utan FB.

  Som jag skrev till Urbaann, så är efterspelet irrelevant vad gäller hur nära Lekhi stod statsapparaten vid tillfället för mordet. Om du söker historiska kontext, så är Altalena en bra utgångspunkt. Jag utmanar dig att hitta en israelisk historiker som stöder tesen att Lekhi stod så nära statsapparaten som Urbaann föreslog.

  "Traditionellt sett brukar man ha ansett att den kortaste gränsen och minsta landytan är lättast att försvara". Sorry Guardian, totalt nonsens. Bloggens kommentarsforum passar inte som platform för en snabbkurs i militär strategi, men du kan ju ta en titt i Sun-Tzu "The Art of War." Eller ta en titt på Napoleons doktrin om "naturliga gränser." Eller titta på vilken gräns som helst som följer en flod. Alla tre exemplen framhäver topografin som en avgörande militärstrategisk tillgång, och avgörande för om en gräns är militärt hållbar.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 19. Egon,

  Intressant att du länkar till en bloggpost som upprepar den gamla antisemitiska skrönan "De ville som det står i Bibeln ha ett Eretz Israel från Nilen till Eufrat,..." Kanske inte den mest trovärdiga källan för FAKTA om Israel, eller vad tycker du?

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 20. Är det bara staten som tillhörÜbermenschen som har rätten till de "militärt hållbara gränserna" kring sitt lebensraum? Eller är det en process som även ska omfatta de som blivit fördrivna?

  Notera att vi inte längre diskuterar folkrätt så som vi vanligtvis känner den utan att vi nu lite kuriost istället försöker reda ut den specifikt Tikotzinsk-hjänska folkrätten (där tydligen referenser till franska warlords från 1700-talet är relevanta).

  SvaraRadera
 21. 1948 var det politiska spelet fortfarande högt rörande Mandatet Palestina och den nyutropade staten Israel.
  Ingen visste hur framtiden skull se ut, varken Ben Gurion, Irgun eller Bernadotte.
  Att sådär 65 år i efterhand med facit i hand döma ut Bernadotte blir ganska missvisande.


  Visst fanns det interna stridigheter ibland de olika judiska terroristgrupperingarna – men i detta fall kan man konstatera att Ben Gurion och Lehi faktiskt hade samsyn på Bernadottes plan.

  Exempelvis så förordade han (enligt internationell lag) flyktingarnas rätt att återvända till hus och egendom.
  Något som hade gjort den etniska rensningen som bla Ben Gurion förordade och Lehi medverkat i, helt bortkastad…

  Avslutningsvis kan man alltid fundera över ”sammanträffandet” att just Bernadottes mördare blev Ben Gurions personliga livvakt…

  SvaraRadera
 22. Guardian,

  "Att sådär 65 år i efterhand med facit i hand döma ut Bernadotte blir ganska missvisande." Lika missvisande är Egons påstående att Bernadottes plan skulle leda till fred. Vi kan naturligtvis endast spekulera vad som skulle hänt om FB fått leva. Kanske någon av de stridande parterna skulle kunna övertalas att godtaga planen, och kanske UK eller US skulle kunna övertalas att skicka trupper för att garantera planen. Och kanske inte. Men du har rätt - en sådan diskussion är ganska irrelevant här.

  Fundera är fritt. Men det var inte frågan. Urbaann påstod att Lekhi hade stod statsmakten mycket nära *vid tiden för mordet*, vilket inte riktigt stämmer.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 23. Bulten,

  Väldigt vilket nöje du tycks finna i att slå upp ord i Oxford. Är det dags för omväxling efter alla åren med atomer och molekyler?

  Din kommentar är ganska kryptisk, men jag försöker ändå tolka:

  Ubermenschen - detta måste vara en referens till islamister, vilka är ensamma i MÖ om att sätta sig över de kristna moraliska värderingarna. (Se Oxfords definition.)

  De som blivit fördrivna [av islamisterna} - detta måste vara en referens till judar och/eller kristna. Islamisterna har lyckats fördriva judarna helt och hållet från de ex-ottomanska arabstaterna och territorierna. Och de är på god väg att fördriva de kristna också, som Egon skrev om i sin förra bloggpost.

  Staten som tillhör Ubermenschen [islamisterna] - det finns ett antal stater som kan komma ifråga. Kanske du syftar på Irak, Libanon eller Saudi-Arabien?

  Vad jag inte lyckades få fram är sammanhanget, och inte heller poängen i kommentaren. Du borde kanske återgå till stökiometrin, trots allt.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 24. G.T, det blir lite fånigt när du påstår att Sverige bryter mot folkrätten. Men okej, om du nu vill köra detta haveristspår så undrar jag vilka andra referenser utöver ditt eget tänkande som stödjer denna tes. Jag mottager gärna länkar där du styrker påståendet.

  FN sänder sina sändebud där det finns konflikter och där de ges tillträde. Vad jag vet så är det Dag Hammarskjöld (som E. Berglund nämnde) och Folke Bernadotte som mördats på sina uppdrag. I övrigt så är dessa fredsmäklare fredade. Sändebuden har besökt en rad länder där det funnits konflikter; Nordkorea, Saddams Irak, Assads Syrien, Honduras, Ex-Jugoslavien, Elfenbenskusten, Afghanistan, Burma, Indien, Väst-Sahara... Träffarna på google är således många. I det perspektivet blir G.T:s ambition att framställa FN:s medlingsverksamhet som något perifert aningen dunkelt. Vill G.T påstå att Folke Bernadottes medlingsuppdrag är ett undantag eller vad vill G.T egentligen ha sagt?

  Sedan undrar även jag vad G.T menar med "militärt (o)hållbara gränser". Vilken är definition på detta begrepp? Och vad innebär detta begrepp i praktiken/geografiskt för konflikten? Ser framemot svar!

  SvaraRadera
 25. Urbaann,

  Tvångssterilisering strider mot UN Declaration of Human Rights article 16.

  Även om Rom-stadgan inte är applicerbar i det svenska fallet, så är det intressant att notera att tvångssterilisering är ett så allvarligt brott att det anses som ett brott mot mänskligheten i de fall där Rom-stadgan är applicerbar.

  Även om det bjuder dig emot att skriva "folkrättsförbrytarstaten Sverige" på visitkortet, så bör du ju inte ha några problem att skriva "folkrättsförbrytarterritoriet Palestinska Myndigheten". Eller enligt din uppfattning om territoriets status, så blir det kanske "folkrättsförbrytarstaten Palestina." För du håller väl med om att lagen som påbjuder dödsstraff för att sälja fast egendom till judar är ett allvarligt brott mot folkrätten?

  Utan tvivel skickar FN ut sändebud, representanter, undesökningskommissioner och en rad andra funktionärer till olika konflikthärdar. Och utan tvivel är FN en mycket aktiv platform för olika diplomatiska försök att medla konflikter. Men det är inte riktigt samma sak som en utsänd fredsmedlare.

  Om en utsänd fredsmedlare är vanligt eller ovanligt är egentligen en oväsentlig poäng. Vad som är betydligt mera intressant är hur nära Lekhi stod den israeliska statsmakten vid tiden för mordet. Det finns inga tvivel om att israeliska staten inte var implicerad i mordet. Och hos israeliska historiker överlag anses Lekhi inte vara "krafter som står statsmakten nära" vid tiden för mordet.

  Som jag redan skrivit, så är det min personliga åsikt att Shamir borde diskvalificeras från sina senare politiska uppdrag på grund av sin inblandning i mordet. Precis som jag anser att Arafat borde diskvalificeras från ordförandeskapet i Palestinska Myndigheten, på grund av sin inblanding i Fatakhs terror.

  Militärt ohållbara gränser definerar jag så här:

  1. Gränser där andra sidan har en militärt avgörande topografisk fördel, antingen vid ett fullskaligt anfall eller vid begränsade skärmytslingar.

  2. Gränser där andra sidan kan projektera hot eller militär makt mot det egna landets vitala intressen.

  3. Gränser där topografin inte medger ett effektivt försvar mot infiltration av terrorister, inom en rimlig tilldelning av resurser.

  I praktiken innebär det att vapenstilleståndslinjerna från 1949 inte är lämpliga som permanenta gränser. Bättre gränser, ur Israels militära pespektiv naturligtvis, skulle vara tex områden C, med vissa modifikationer. Skyddsbarriären är ett annat, snävare alternativ.

  G. Tikotzinsky


  SvaraRadera
 26. Egon,

  Har du inga synpunkter på det faktum att du länkar till en anti-semitisk bloggpost, och dessutom anger posten som en faktaresurs? Vad tycker övriga läsare?

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 27. G.T,
  nu hänger jag inte riktigt med. Det står klart att Du anser att Sverige bryter mot folkrätten men vilka andra institutioner, länder, människorättsorganisationer stödjer denna din åsikt? Jag ser inget in din text som klargör detta.  SvaraRadera
 28. GT , var i texten av Åke Sandin finner du anti-semitiasm?

  SvaraRadera
 29. ”Antisemitiskt”… Really?!?!

  Exakt vad skulle betraktas som antisemitiskt?

  SvaraRadera
 30. Egon och Guardian,

  Jag skrev klart och tydligt i kommentar 22:00 att följande mening är en gammal anti-semitisk skröna:

  "De ville som det står i Bibeln ha ett Eretz Israel från Nilen till Eufrat,..."


  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 31. Urbaann,

  Så här skriver kammarrätten i Stockholm 19 dec 2012:

  "Kravet på sterilisering i könstillhörighetslagen för att få byta könstillhörighet strider mot regeringsformen och Europakonventionen. Steriliseringskravet ska därför inte tillämpas. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i dag i en dom."

  Hela referensen hittar du hos Sveriges Domstolar http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Kravet-pa-sterilisering-vid-konsbyte-strider-mot-Europakonventionen

  Internationella människorättsorganisationer har också uppmärksammat det svenska brottet mot folkrätten, tex HRW och Amnesty. Båda skriver klart och tydligt att tvångssterilisering strider mot de mänskliga rättigheterna:

  http://www.hrw.org/news/2012/01/14/sweden-letter-prime-minister-regarding-transgender-law

  http://a4.mndcdn.com/image/upload/t_attachment/v0ojo2sprxg2uu6ffxm9.pdf

  Räcker det, eller vill du ha fler referenser? Jag ser fram emot att du uppdaterar ditt visitkort.


  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 32. GT om du läser Wikipedia-Lehi (group) kan man läsa om deras mål:
  Avraham Stern laid out the ideology of Lehi in the essay 18 Principles of Rebirth:

  2. The homeland: The homeland in the Land of Israel within the borders delineated in the Bible ("To your descendants, I shall give this land, from the River of Egypt to the great Euphrates River." Genesis 15:18) This is the land of the living, where the entire nation shall live in safety.
  Och då hänsvisas man till en text i bibeln
  ”Herren slöt då detta förbund med Abram: ”Åt dina ättlingar ger jag detta land, ända från Egyptens flod till den stora floden, Eufrat, keniternas, kenisseernas, kadmoneernas, 20hettiternas, perisseernas, refaeernas, amoreernas, kanaaneernas, girgasheernas och jevuseernas land.” Ur 1:a Mosebok kapitel 15:18-21

  SvaraRadera
 33. Intressant nog så skriver även www.jewishvirtuallibrary.org samma sak....

  Jobbigt med de här antisemitiska judarna...

  SvaraRadera
 34. Okej G.T, jag ser att du måste töja ordentligt på folkrättsbegreppet för att framställa Sverige som en stat som förbryter sig på folkrätten. Vanligtvis avses förhållandet mellan stater och territorier. Bla skriver den svenska regeringen:

  "Folkrätten handlar om reglerna för hur stater och andra internationella aktörer ska samarbeta och hur de får och inte får agera gentemot varandra. Det kan röra sig om allt från rätten till att använda våld till hur parter i en konflikt får agera, lösning av internationella tvister, vilka regler som gäller på de fria haven eller internationella bestämmelser på miljöområdet."

  Leker man med att googla (vilket G.T brukar göra) framträder ett visst mönster. "Sverige bryter mot folkrätten" ger 10 träffar medan "Israel bryter mot folkrätten" ger 1 110 000 träffar.
  En sökning på det engelska språket ger också en försiktig fingervisning åt vilket håll det lutar: "sweden violating international law" ger 0 träffar medan "israel violating international law" ger 437 000 träffar...


  Inte ens de fall om påtvingad tvångssterilisering (dvs att den svenska staten krävde att transsexuella skulle sterilisera sig före ett könsbyte) gör Sverige till en en stat som förbryter sig på folkrätten då denna lag har ändrats. G.T:s exempel ger ett dåligt underlag för att ändra på några svenska visitkort.

  SvaraRadera
 35. Urbaann,

  Intressant att du "glömde" nästa stycke i svenska regeringens förklaring om vad folkrätt innebär/innehåller:

  "En mycket viktig del av folkrätten utgörs av de mänskliga rättigheterna som reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor."

  http://www.regeringen.se/sb/d/9193

  Vad gäller sök på internet: Google och andra sökmotorer är ett mycket effektivt instrument för att mäta ett ords eller uttrycks användningsfrekvens. Jag har dock aldrig tidigare stött på din metodik, där antalet träffar för en exakt, och anklagande, sökfras skulle ge en indikation om anklagelsen är befogad.

  Vad gäller ditt tidsperspektiv, så är det OK. Ex-folkrättsförbrytarstat skulle väl också förtydliga för alla intresserade vilket sorts land du lever i. Men vad gäller Palestinska Myndigheten har du nog inget val - apartheid-lagen som diskriminerar judar finns kvar. Dessutom skjuter en av de två regeringarna som lägger krav på legitimitet konstant raketer mot civila mål, vilket naturligtvis också är ett brott mot folkrätten.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 36. Egon och Guardian,

  Bibelcitatet är korrekt, och också Avraham Sterns ideologiska manifest från 1940. Men 8 år och ett världskrig efteråt, och 6 år efter Sterns död, så var manifestet inte relevant för Lekhis operativa politiska och militära mål. Jag tror inte ens de mest megalomaniska knäppskallarna i Lekhi hade några illusioner om en militär kampanj för att komma fran till Nilens öst-bank.

  Hur som helst, så är det möjligt att min anti-semitismanklagelse var ett utslag av okarakateristisk överkänslighet. Jag är van vid att citatet syftar till "judarna", eller förfalskningen om kartan i Knesset, eller förfalskningen om Israels flagga. Detta syftade inte Sandin på, och läst i hans kontext var meningen inte anti-semitisk, om än historiskt tvivelaktig.

  Härmed en ursäkt till Åke Sandin.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 37. Underligt inlägg från Tikotzinsky 21/9 18:13 (Egon,Har du inga synpunkter på det faktum att du länkar till en anti-semitisk bloggpost, och dessutom anger posten som en faktaresurs? Vad tycker övriga läsare? G. Tikotzinsky)

  Jag tror övriga läsare minns att just G. Tikotzinsky var extremt envis med att han som redaktör på sin blogg inte kunde hållas ansvarig för vad allt som stod på hans blogg.

  Som övrig läsare skulle jag tycka det vore extremt underligt om Tikotzinsky plötsligt ställde krav på Egon som inte gäller för honom själv......

  SvaraRadera
 38. Joakim,

  Vad jag har förstått, så skriver Egon själv bloggposterna såvida de inte bär en gästskribents signatur. Jag har påpekat ett antal gånger att författaren bär ansvaret för det han skriver. Han har också ansvaret för att han valt de citat han har valt, vare sig de är utskrivna eller länkade. Om Egon använder en spökskrivare bär han ändå ansvaret för vad som publiceras under hans signatur.

  Vad gäller citatens roll i texten så har Egon och jag olika uppfattningar. Egon anser att han saknar ansvar för citatens korrekthet, medan jag anser att citat är inkorporerade som en integral del av texten. Enligt Egons logik skulle det gå bra att citera "Zions Vises Protokoll" som om skrönorna vore sanning, och sedan bara slå ifrån sig med att han saknar ansvar för citatens innehåll.

  Egon och jag har också olika uppfattning om hur man bör presentera översatta citat. Enligt Egon går det bra att ändra citatens innebörd i den svenska översättningen utan att informera läsaren om detta, medan jag anser att översättningar bör vara exakta.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 39. Svar GT Alla bloggposter skriver jag själv om det inte klart anges att det är en gästskribent som skriver. Jag tar ansvar vad som skrivs i min blogg även de länkar jag anger i texten. Vad gäller översatta texter är det alltid att få en text rättvisande översatt. Jag länkar alltid till orginaltexten.

  SvaraRadera