2 mars 2014

Stephen Sizer - Kristen Sionism

Jag har tidigare skrivit om den engelske kyrkoherden Stephen Sizer, bosatt i Virginia Water England Jag uppskattar hans tydliga ställningstagande för en rättvis fred för Palestinierna och hans rättframma undervisning mot den teologi som kallas kristen sionism.

Här en intervju där han berättar om hur hans engagemang för folken i det heliga landet startade.
Jan 3, 2014
Mer av Stephen Sizer ”Jag ser verkligen fram emot att delta i ”Christ at the Checkpoint” konferens i Betlehem i mars. Dess som värd är Bethlehem Bible College och samlar troende från hela världen för att njuta av gemenskap med sina judiska och palestinska bröder och systrar. ”Christ at the Checkpoint” är ett bevis för att rättvisa, fred och försoning är inte ömsesidigt uteslutande. ”Christ at the Checkpoint” har sina rötter i en kärlek till och lust att tjäna Jesus, bygger på en fast biblisk grund och ger påtagliga bevis på äkta praktisk andlighet." Ur Christ at the Checkpoint: March 2014

Tidigare:Stephen Sizer- Palestina och Israel 
Mer om: Gäskrönika: Kristen sionism – teologi som håller?
Läs även: Kristen sionism -En irrlära med dödligakonsekvenser 

Mer om Christ at the Checkpoint 2014 Conference Mission 

Läs även andra bloggares åsikter om
Dagen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar