26 juli 2014

Gud gråter över Gaza

 
Jul 23, 2014 Gaza has a small Christian minority, and as Israel's bombardment continues, several churches are being used as safe havens. In one church, more than a thousand people from neighbouring communities are seeking shelter from the air strikes. Al Jazeera's Charles Stratford reports from Gaza. Subscribe to our channel


Ett uttalande av Bethlehem Bible College angående den nuvarande krisen i Gaza

Idag gråter Gud över situationen i Palestina och Israel. Idag gråter Gud över Gaza. Med Gud våra hjärtan är  brustna när vi ser blodbadet i Gaza och i Israel.

Vi på Bethlehem Bible College
uppmanar konsekvent för en rättvis fred för både israeler och palestinier. Vi söker alltid en icke-våldslösning på konflikten. "Alla former av våld måste bemötas otvetydigt", förklarade the Christ at the Checkpoint manifestet. Vi tror också att så länge ockupationen av palestinskt territorium och belägringen av Gaza kvarstår, kommer konflikten att fortsätta att eskalera. För att citera manifestet igen, "för palestinska kristna är ockupationen den centrala frågan om konflikten".

Som kristna åtagit
oss ickevåld, vi kan inte stödja Hamas ideologi. Vi tror dock att folket i Gaza har rätt att leva i frihet och värdighet. Det innebär att belägringen över Gaza ska hävas och gränserna bör vara öppna. Folket i Gaza behöver en chans att leva.

Vi motsätter Hamas skjuter raketer mot israeliska samhällen och städer. Samtidigt är vi chockerade av den oproportionerlig och omänskliga svar från den israeliska militären och förakt av civila liv och speciellt oskyldiga kvinnor och barn.

Vi sörjer över uppbyggande av hat, trångsynthet och rasism i våra samhällen av i dag, och därmed våldet. Vi är speciellt bedrövad när kristna bidrar till den kultur av hat och splittring, snarare än att låta Kristus för att använda dem som instrument för fred och försoning.

Inför detta bekräftar vi - med hjälp av orden från vår egen Dr Yohanna Katanacho:


Foto: Bethlehem Bible College 2012
 Vi är emot att döda barn och oskyldiga människor. Vi stödjer kärlek inte hat, rättvisa inte förtryck, jämställdhet inte bigotteri, fredliga lösningar inte militära lösningar. Våld ska bara avla krig, det kommer att ge mer smärta och förstörelse för alla folk i regionen. Fredsskapande rotad i rättvisa är den bästa vägen framåt. Därför förbinder vi oss att sprida en kultur av kärlek, fred och rättvisa i ansiktet av våld, hat och förtryck.

Vi uppmanar alla vänner av Bethlehem Bible College för att be om en omedelbar vapenvila, följt av stora ansträngningar för att ta itu med roten till problemet inte symptomen. Vi ber tröst för de sörjande familjerna. Vi ber särskilt för de kristna i Gaza, som även är för närvarande under beskjutning, men de erbjuder skydd och stöd för de fördrivna och sårade. Vi uppmanar slutligen för dig att be för alla dem - palestinier, israeler och människor i hela världen - som är engagerade i att sprida en kultur av kärlek, fred och rättvisa i ansiktet av våld, hat och förtryck.

Ett uttalande av Bethlehem Bible College styrelse, VD, dekaner, lärare, personal och studenter - och den lokala kommittén för Kristus vid Checkpoint. I översättning orginaltexten kan läsas här: Bethlehem Bible College Mer om Christ at the Checkpoint

Mer om Betlehem Bible Collage

"Västerlandets relativa tystnad är besvärande. Vad som nu sker är inte en fråga som bör in­placeras på den politiska höger-vänster skalan. Det angår oss alla. Som advokat anser jag det vara min plikt att påtala detta och att erinra om att kampen för upprätthållandet av mänskliga rättigheter måste föras av alla med brukande av alla de fredliga vapen som står till buds. I mitt fall består dessa av ord och sakargument." ur  DN

Läs även andra bloggares åsikter om
Dagen-3
Dagen
Dagen-2
Dagen-4
Dagen-5
DN 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar