1 april 2016

Ge plats för Mitri RahebTill tidningen Dagen - Debatt

När årets Palmepristagare prästen Mitri Raheb och journalisten Gideon Levy tillkännagavs var ni på tidningen Dagen snabba att lägga ut artiklar som kritiserade deras engagemang för kampen mot våld och ockupation . I intervju med Ulf Cahn sa han "Vill man främja fredskrafter ska inte de här två uppmärksammas". ( se se not 1 )

Tidigare har utrymme getts åt Annika Borg och Johanna Andersson som anklagande skrev: ” Mitri Raheb missionerar för att judendomen inte längre har ett existensberättigande, och att den palestinske prästen bedriver hatpropaganda mot Israel. ”( se not 2)

Om Dagen nu vill framstå som en oberoende kristen dagstidning är det hög tid att ni gör en intervju med Mitri Raheb under hans besök i Stockholm 28-29 januari. Då finns möjlighet för media att träffa honom. Han kan då få möjlighet att svara på kritiken som framförts.

Och han är faktiskt en av våra kristna trosbroder. Det är dessutom pinsamt att ni aldrig recenserat hans omdiskuterade bok "Tro under ockupation".

Vi som undertecknat denna artikel är kristna från olika kyrkor i Sverige. Gemensamt för oss alla är att vi tror på människors lika värde och vill ge vårt stöd åt våra kristna trossyskon i Israel och Palestina som längtar efter fred.

Helena Dahlin Kasse' Maritha Malmqvist, Bosse Hellström, Gunilla Persson, Mattis Fredriksson
Lars Sundling, Ingvar Persson, Karin Hallin, Ulla-Stina Rask, Magnus Stenberg, Åke Svensson
Birgitta Rubensson, Thord-Ove Thordson , Svante Zettergren, Gunnar Stenbäck,
Katarina Linderborg , Mia Wålsten, Inga Persson , Håkan Galme'n, Inger Styrbjörn, Egon Berglund,
AnnSofi Danielsson , Mikael Karlsson , Per Hermansson , Sture Gustavsson, Samuel Skånberg,
Karin D Sandin , Sune Fahlgren, Monika Andersen, Kristoffer Fredriksson, Lars Bolminger,
Kim Bredefeld, Josef Aranki, Gunlög Galme'n, Stig Strömbergsson , Kjell o Inger Jonasson,
Sören Högberg, Marianne Linda Kronberg, Åke Svensson, Gunilla Zomborcsevics,
Anton Leifsen Thai, Robin Nord, Ella Eriksson , Bengt Ekelund, Rolf Ericsson

Sverige 25 januari 2016
 
Kopia till Nyhetschef

 Svar från Dagen 2016-01-25 Hej Egon,  Jag fick ditt mejl vidaresänt från Carl-Henric.

Tack för era synpunkter på våra publiceringar och informationen om Rahebs besök. Det stämmer att det finns kritiska röster kring Raheb och de rösterna tycker vi har varit relevanta att lyfta fram precis som det också är intressant att få höra om Mitri Rahebs arbete och vad han anser. Det har vi också lyft fram vid flera tillfällen, senast i fredagens tidning där vi intervjuade Raheb angående Palestinian Media Watch och just på grund av att han är aktuell för Palme-priset. ( Se not 3 ) Vi kommer också naturligtvis att bevaka hans besök här och får vi tillfälle för en intervju så är det intressant.

Jag känner därför inte riktigt igen mig i kritiken ni framför.

Däremot är jag enig med er alla om vikten av alla människors lika värde och stödet för kristna trossyskon i Israel och Palestina och jag citerar nu en av våra ledarartiklar förra året: ”Det råder ingen tvekan om att de kristna i de palestinska områdena befinner sig i en mycket svår situation. De är klämda mellan sköldarna, utsatta både för Israels repressiva åtgärder i syfte att förhindra terrorangrepp och för trycket från en muslimsk majoritetsbefolkning. De behöver vårt stöd och vår förbön. Deras läge måste uppmärksammas, deras röst höras och deras argument tas på allvar, även av den som inte delar dem.”

Jag tackar för ert mejl på detta sätt eftersom jag inte tycker att texten håller för en debattartikel.

Mvh,  Felicia Ferreira Chefredaktör och VDLänkar:
Not 1  Dagen "Kraftig kritik mot Palmepristagare "
Not 2  Dagen "Palestinsk präst får Palmepriset"

Not 3. Ang  "senast i fredagens tidning där vi intervjuade Raheb" skall detta kallas en intervju? Dagen- "Om du dödar israeler blir du en hjälte"
Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar