31 mars 2009

SABEEL-uttalande


Under min resa i det heliga landet 7-14 okt. 2008 kom jag i kontakt med Sabeel

En annan Via Dolorosa vandring del 1


Sabeel is an ecumenical grassroots liberation theology movement among Palestinian Christians. Deras svenska vänner samlades i Lund förra helgen
Citat från deras uttalande:

Kristna från hela Sverige var samlade till en återkommande ekumenisk konferens kallad Jerusalemdagen.

I år ägde konferensen rum i Lund. Ett antal kvalificerade inledare belyste de folkrättsliga, religiösa och politiska sidorna av konflikten som borde ha lett till en fredslösning i och med Osloprocessen, men där konflikten dessvärre fortgår. Att Jerusalem måste få en särskild status i ett framtida fredsavtal vilar på FN-beslut som i sin tur tar hänsyn till stadens mångfaldiga karaktär i etniskt och religiöst avseende. Konferensen antog följande uttalande:

Jerusalem – delad stad

Frågan om Jerusalem är en av de fyra huvudfrågor som måste behandlas för att lösa den israelisk-palestinska konflikten.

Historiska fakta

I delningsplanen av 1947 var tanken att staden Jerusalem skulle vara under internationell förvaltning. Avsikten var att staden skulle styras som en separat enhet under FN. Så blev det inte.

Israel har ignorerat de många FN-resolutionerna om Jerusalem och fortsatt att kränka palestiniernas mänskliga och politiska rättigheter. Den israeliska statsmakten gör som den behagar i Jerusalem och ingen har förmågan att få slut på dessa kränkningar.

Det har blivit extremt svårt för palestinier att leva i Jerusalem. De utsätts dagligen för trakasserier och svårigheter. Detta är helt uppenbart såväl i Jerusalems gamla stad som i omgivningarna.

Vägen framåt

Den enda framkomliga vägen innebär:

1. Att det internationella samfundet inklusive USA måste pressa Israel att acceptera den historiska, etniska mångfalden i Jerusalem lika väl som dess religiösa mångfald. Det är viktigt att omfatta denna mångfald i stället för att förneka och med våld försöka ändra den.

2. Att Jerusalem ska delas mellan palestinier och israeler. Staden kan fungera som en tvåfaldig huvudstad med östra Jerusalem som huvudstad för Palestina och västra Jerusalem som huvudstad för Israel.

3. Att Jerusalem måste förbli en stad öppen för alla landets invånare och tillika en internationell öppen stad.

4. Att det är viktigt att återinföra lag och rätt för de invånare i Jerusalem som har förvägrats detta.

Det brådskar att rädda Jerusalem undan den israeliska regeringens anspråk på monopol och orättmätiga förfarande.
deltagarna i Jerusalemdagen i Lund den 28 mars 09-03-29
Redigerat av Ulla Sæther slut citat

Heder åt dessa kristna som manifesterar sin tro med att stödja sina kristna bröder och syskon i Israel/Palestina och inte har kört fast i eskatologiska spekulationer om staten Israel.

Foto nr 1 Egon berglund, foto nr 2Sabeel - Women in Galilee

Läs även andra bloggares åsikter om


4 kommentarer:

 1. Uttalandet har sin bakgrund i den information som Sabeels ledare Naim Ateek gav deltagarna genom sitt anförande under den ekumeniska Jerusalemdagen i Lund 28 mars. det var alltså hans församlade svenska och norska åhörare som antog uttalandet.

  Aktiv deltagare

  SvaraRadera
 2. Jerusalem är en stad i ISrael. Varför skulle den delas i två delar? Verkar som om Sabeel tagit på sig de palestinska glasögonen. Var finns kritiken mot de palestinska terrororganisationerna? Kritiken mot den omkringliggande arabvärldens planer på att förinta Israel? Och hur har man tänkt lösa de kristna palestiniernas situation? Det pågår en utrensning av kristna i Hamasstyrt område, borde man inte engagera sig i det också?

  SvaraRadera
 3. Svar till Katolik i Sverige: Varför skulle den delas i två delar? Enligt FN:s delningsplan 1947 skulle Jerusalem ställas under internationell kontroll, men 1948–49 erövrade Israel västra halvan av Jerusalem och utropade den till huvudstad. Andra halvan intogs av Transjordanien men annekterades av Israel 1967. År 1980 förklarade Israels parlament Jerusalem för Israels eviga och odelbara huvudstad, något som inte har erkänts internationellt. Palestinierna ser östra Jerusalem som huvudstad i den stat, Palestina, som utropades 1988.

  Det var alltså FN som bestämde att Jerusalem skulle stå under internationell kontroll.

  De nuvarande rörelserestriktionerna påverkar möjligheterna för palestinska kristna och muslimska religionsutövare från resten av Västbanken att nå de heliga platserna i Jerusalem, liksom östra Jerusalembors möjligheter att nå heliga platser på Västbanken, till exempel Betlehem och Hebron. Rörelsebegränsningar kränker palestiniers rätt till religiös övertygelse och religionsutövning enligt artikel 46 i Haagreglementet, artikel 58 i fjärde Genèvekonventionen, samt artikel 75 i första tilläggsprotokollet (TP I). Israels politik i östra Jerusalem

  Du kan ju även läsa vår lokal guide som visade oss runt in sin stad Ayman i Betlehem han är katolsk kristen ” Ayman visade oss med undertryckt ilska hur bosättningarna breder ut sig runt Betlehem och stjäl palestiniers mark.”

  Citat: Det pågår en utrensning av kristna i Hamasstyrt område, borde man inte engagera sig i det också? Slut citat

  Jag frågade de två lärarna var för sig: Är ni förföljda av muslimerna ? Båda svarade nej verkligen inte, de är ju våra palestinska bröder. Vi delar inte samma tro, men vi respekterar och kan samarbeta med varandra, speciellt vårt arbete i The Shepherd Society uppskattas av vår omgivning. Alex Awad på Betlehem Bible College

  SvaraRadera
 4. Du kan också läsa om mitt möte med fader Raed som är präst i den katolska kyrkan i Taybeh

  Besök i Taybeh på Västbanken

  SvaraRadera