6 oktober 2009

Dagen och Mellanösternbevakning

Tidningen Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund skriver oktober 2009
Citat” Källkritik är viktigt för journalister men också för mediekonsumenter.

Att förmedla information om ett krig eller en konflikt på ett neutralt, allsidigt och rättvisande sätt är snudd på omöjligt. Det är alltså inte förvånande att medieforskaren Leon Barkhos, som disputerat vid Jönköpings högskola, kommer till ett dystert resultat när det gäller mediernas bevakning av Mellanösternkonflikten.

Myten om den opartiska journalisten som ser sanningen klarare än andra och förmedlar den till omvärlden på ett objektivt sätt är inget annat än en myt. Journalisten bär på en ryggsäck full av positiva och negativa faktorer som förförståelse, förutfattade meningar, förväntningar hos läsekretsen och mycket annat.

Vi ägnar förhållandevis stor uppmärksamhet åt situationen i Mellanöstern eftersom vi vet att många av våra läsare vill följa utvecklingen så nära som möjligt och eftersom vi tror att vi kan tillföra aspekter på till exempel livet i Israel som andra medier missar. På ledarplats har vi tydligt deklarerat vår fasta uppfattning om Israels rätt till en trygg existens inom säkra gränser. Det hindrar oss dock inte från att kritiskt granska den israeliska statens göranden och låtanden när vi anser det befogat.
Slut citat ur hennes artikel. När sanningen blir offer
En välskriven och tänkvärd artikel. Denna blogg har många gånger kritiserat tidningen Dagen för deras Israel/Palestina bevakning, speciellt har tidningen svårt att rapportera tex. om palestiniernas dagliga förnedring under Israels ockupation på Västbanken och de kristna palestiniernas situation.

En bra källa till information är det kristna följeslagarprogramet, men sist någon nyhetsbrev publicerades i tidningen Dagen var 2006-01-24 och att skriva om tex. vardagen på Västbanken förekommer inte.

Det finns en orsak till att Dagen ”ligger lågt” många av tidningen Dagens prenumeranter är kristna sionister Upprördheten från dessa grupper blir påtagligt då medier rapporterar om verkligheten av förtryck och förnedring som Palestinas befolkning utsätts för. Just dessa trosföreställning borde belysas i tidningen.

Pingströrelsen och Israel del 3

Stanley Sjöberg och eskatologiska spekulationer

Bilder från Dagens Israel-kalender

Läs även andra bloggares åsikter om
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar