19 januari 2010

Bloggar från Västbanken

Citat” Under tre månader i början av nästa år(2010) skall Gunnar Stenbäck, tidigare kyrkoherde i Morup, arbeta som frivillig följeslagare i juletid aktuella Betlehem.
En huvuduppgift för gruppen där han ingår blir att finnas närvarande vid Checkpoint 300, Gilo, när palestinier tidigt om mornarna skall passera till sina arbeten. En annan uppgift blir att besöka byar runt Betlehem som har blivit isolerade på grund av muren. Gruppen ska också hålla kontakt med de kristna församlingarna i Betlehem.
Det ekumeniska följeslagarprogrammet har deltagare från 14 länder och startades efter den andra intifadan, efter en vädjan från kyrkoledare i de kristna minoritetskyrkorna på Västbanken."
Läs artikel i Hallands Nyheter

Nu kan ni läsa hans blogg som han skriver direkt från Betlehem
Här är länken Palestina Gunnar

Citat ”Sofie Eriksson, 31 år, har studerat Internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet i 3,5 år. Men nu lämnar hon teorin för att studera världens kanske mest uppmärksammade konflikt i praktiken. I januari reser hon ekumenisk följeslagare till Jayyous, en by med 3 000 invånare, fem mil norr om Jerusalem.
En av följeslagarnas huvuduppgifter i Jayyous är att vistas vid de övervakade grindarna i den israeliska muren, som skiljer jordbrukarnas från deras mark. Genom att dokumentera öppettider och soldaternas uppträdande ska bybornas passage underlättas.

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) är ett internationellt projekt som drivs av Kyrkornas Världsråd. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten."
Slut citat Läs artikel här i Spira En tidning från Svenska kyrkan i Umeå

Hon är denna vecka gästbloggare i Norrbottenskuriern länk se här: Sofie Eriksson

Citat” Det Ekumeniska följeslagarprogrammet skickar följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper - såväl palestinier som israeler.
Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) är ett internationellt projekt som drivs av Kyrkornas Världsråd. Den svenska delen finansieras av Sida. ”
Slut citat
Fler artikel som följeslagarna skriver hittar ni på deras hemsida se länk här: Reserapporter

Läs även andra bloggares åsikter om
2 kommentarer: