17 mars 2010

Ewa Jonsson och enögheten

Ewa Jonsson har varit och lyssnat föredrag av en ekumenisk följeslagare som har varit på Västbanken. I en debattartikel i tidningen Dagen 100317 är hon kritisk läs här SKR har stort ansvar för den bild följeslagarna ger

Jag googlade vem Ewa Jonsson Gränna är: Hon har haft uppdrag som styrelsesuppleant i Samfundet Sverige-Israel En organisation som i många forum uttalat kritik mot SKR:s följeslagarprogram.

citat" SIDA har anslagit drygt tolv miljoner kronor åt ett projekt i Sveriges Kristna Råds regi där 50 "följeslagare" skickas till Mellanöstern under två år. De ska "bidra till att minska våldet i den israelisk-palestinska konflikten" genom att övervaka och rapportera om brott mot folkrätten samt verka för mänskliga rättigheter. Israeliska familjer skulle säkert vara tacksamma för kyrkliga följeslagare åt sina barn när de åker till skolan och behöver skydd mot de brott mot folkrätten som bombningar mot civila utgör. Slut citat” Läs mer här: Menorah


Jag var inte med i det lilla församlingshemmet i södra Vätterbygden, men lyssnat på föredrag av andra följeslagare. Jag förstår att om man är en kristen sionist så passar inte verklighetens Västbanken in den fiktion man försökt skapa. Istället för att skjuta på budbärarna borde man själva ta uti med den förljugna bild av verkligen som man skapat.

Ständigt har Samfundet Sverige-Israel kritiserat SKR:s följeslagarprogram, men har ni någon gång försökt med en dialog?

Citat" Därför vädjar vi till er alla tre att besöka den verklighet vi arbetar i. Vi är övertygade om att ni kommer att förstå vad vi menar om ni kommer ned till de ockuperade områdena. Vi följer er gärna på alla era programpunkter om bara ni också följer oss till Tulkarems kokande flyktingkvarter och Jayyous ödelagda olivlundar. slut citat läs mer här Följ oss till de ockuperade områderna

Citat” Jobbar ni i Samfundet Sverige-Israel något med palestiniernas situation?- Nej det gör vi inte i och för sig. Vi är ett vänskapsförbund med Israel och försöker föra ut deras sida genom föredrag." slut citat läs Dagen

SKR:s följeslagarprogram har funnits sedan 2002. Det kom till efter att kyrkoledare i Jerusalem skrev ett brev till Kyrkornas Världsråd och önskade att fredsälskande människor skulle komma till området för att verka för fred och säkerhet för palestinier och israeler.

Ni övriga kan läsa här deras rapporter göra er själva en uppfattning
SKR:s följeslagarprogram

Sofia Hammarström- besök i Sderot

Just nu arbetar Gunnar Stenbäck, tidigare kyrkoherde i Morup, arbeta som frivillig följeslagare i Betlehem. Läs hans blogg här: En bosättare och två bönder och Yanoun

När jag läser Ewa Jonssons kritik kan jag inte låta bli att tänka på Jesusorden från Matteus evangelium kap 13: 14-15 ( urryckt ur sitt sammanhang) Så uppfylls Jesajas profetia på dem: Ni skall höra med era öron men ingenting förstå och se med era ögon men ingenting uppfatta. Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron och de tillsluter sina ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig

Citat" Efter föredraget ges tillfälle att ställa frågor och det är då en manlig åhörare utbrister: ”Varför har inte någon berättat detta för oss tidigare?" slut citat" Där har även tidningen Dagen ett ansvar,sist en artikel från SKR-följeslagarprogram publicerades i tidningen Dagen var 2006-01-24 .

“Thou Shalt Not Steal! Thou Shalt not Kill! Get Out Of Sheikh Jarrah!”
Gush Shalom in Action


Läs även andra bloggares åsikter om

SvD
DN

7 kommentarer:

 1. Ewa Jonssons kolumn är ett led i den gamla vanliga kampanjen: inte ett ord om att muren till stora delar är byggd på ockuperad mark.

  Hon vågar inte nämna följeslagaren vid namn. Citatet från följeslagaren är förstås så rumphugget som det bara går: "Man måste skilja på judar och israeler." Se nedan för min kommentar till detta! Jag tycker att Ewa skall polisanmäla personen som fällde de brottsliga orden om att skära halsen av alla judar. Vare sig det var en galning eller en provokatör så bör polisen känna till vederbörande. Det kan vara en sverigedemokrat som nästa år sitter i riksdagen och har blivit mera slipad.

  "Man måste skilja på judar och israeler!" Vi kristna och många judar med oss är mycket noga med att formulera sig om personligt ansvar och om att rättssamhället måste lagföra personer, inte kollektiv. Det finns inget i svensk eller internationell rätt som går under beteckningen kollektiv skuld. Detta borde enstyrelseledamot av samfundet Sverige-Israel känna till.

  Nisse

  SvaraRadera
 2. Lyssnade i fjol vår på en sk följeslagare. Det var intressant så länge denne berättade om sina upplevelser och visade bilder (ca 30 min.) Men sedan tog propagandan vid (ytterligare 30 min.) Det var olustigt.

  SvaraRadera
 3. " Det kan vara en Sverigedemokrat som nästa år sitter i riksdagen och har blivit mera slipad."
  Trams! Det rör sig med stor sannolikhet om en islamistsympatisör på yttersta vänster eller högerkanten.
  Sverigedemokraterna är det mest Israelvänliga partiet i Sverige.

  Lasse

  SvaraRadera
 4. Joakim Wohlfeil18 mars 2010 kl. 14:08

  Kollektiv skuld och hets mot folgrupp verkan ju snarast relevant för Ewa Johansson.

  Varför skulle annars raketer över Sderot ursäkta förtrycket av palestininer i små byar på västbanken ??? Läskligt !

  Om man skulle utgå från Ewa Johanssons logik så kunde ju raketerna över Sderot vara logiska som straff för hur Bosättare behandlar palestininerna på västbanken. Har hon kollat av detta med samfundet S-I ?

  SvaraRadera
 5. Tack Egon för en bra postning!

  Joakim W har en klar poäng i Ewas resonemang om Gaza -Västbanken.
  Det är verkligen märkligt hur bra det går att kollektivisera "araber" och palestinier.

  SvaraRadera
 6. Ewas insiktsfulla inlägg i Dagen bemöts av Israels fiender med beskyllningar för att det hon säger är en del av en kampanj!

  Tala om kampanj. SKR ordnar möten över hela landet och tutar i svenskarna nästan enbart negativ information och hat mot Israel.

  Är det inte tvärtom rätt av Ewa och andra kristna att minska hatet och i stället tala för fred.

  Den som inte ser Israels problem under över 60 år pga ständiga anfall etc måste vara blind av hat.

  SvaraRadera
 7. Till Lelle
  Följeslagarna berättar vad de ser och det kanske passar inte in i din världsbild. Ta och besök den verklighet de ser på Västbanken. Alla Palestinier på Västbanken och i Gaza vill ha slut på att leva under ockupation och förnedring. De vill leva i en självständig stat

  Har du något emot det?

  De önskar inte Israels utplåning lyssna på vad de kristna palestinierna själva säger:

  Citat" Vi kristna palestinier förkunnar i detta historiska dokument att den militära
  ockupationen av vårt land är en synd mot Gud och människorna, och att den teologi
  som rättfärdigar denna ockupation är en förvirrad teologi mycket långt från de kristna lärorna. Detta eftersom den sanna kristna teologin är en teologi av kärlek och solidaritet med den förtryckte och en kallelse till att förverkliga rättvisa och jämlikhet
  mellan folken.Detta är hur vi ser det. Vi uppmanar israelerna att sluta med ockupationen, så
  kommer de att se en ny värld utan fruktan och utan hot, men med säkerhet, rättvisa
  och fred. slut citat ur Karios Karios

  Lyssa på Elia Chacour

  SvaraRadera