17 mars 2010

Välsigna Israel?

Av kristna sionister som försvarar staten Israel använder ofta denna retorik. När de försvarar Israels ockupation, byggen av bosättningar och etnisk rensning.

Citat" Varför har ni ett sådant stöd för Israel? Skriften säger att den som välsignar Israel kommer Gud att välsigna. Vi tror att Judarna har en speciell plats i Guds hjärta och i hans planer. Att vi talar gott om Israel och välsignar landet och dess innebyggare, betyder inte att vi alltid försvarar alla de fel som staten Israel gör (det finns inga felfria nationer), men vi är också försiktiga med att tro på allt som sägs i den antisemitiska propaganda som finns i västvärldens massmediala utbud, framför allt i svensk media och press."slut citat läs mer: Nordeld

Citat" Om du tänker efter så finns det ingen stat i världen som är så hatad och missförstådd som staten Israel. Vad världens regenter inte förstår är att när de talar illa om Israel talar de även illa om Gud. P.g.a. förbundets verklighet förbannar man Gud när man förbannar Hans bundsförvant – Israel. Gud säger i 1 Mos 12:3; ”Och jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” citat ur The Revelation, Grusvägen 8, 860 35 Söråker

Citat" Som pingstvän borde du veta att Jerusalem och Israel är ögonstenar för Gud. Där verkade Guds Son och där skall han komma tillbaks för att frälsa sitt folk. Är det helt främmand för dig? Då borde du be om den helige Andes vishet så att Bibeln öppnas för dig. Den som välsignar Israel får välsignelse." Slut citat Alf Lindgren Linköping

Medvetet missbrukar man Bibelordet så att det skall passa in i deras bibeltolkning.

Så här lyder texten: Herren sade till Abram: "Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk,jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar. Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått. Ur 1 Moseboken 12:1-3

Välsignelsen handlar inte om den nyvarande staten Israel utan en person Abram ( Abraham). Det är Abrahams välsignelse folken skall få! Och Abrahams välsignelse är – enligt Paulus i Rommarbrevet kapitel 10– rättfärdigheten genom tron.

Citat" Ni har inte frågat om vad jag har för inställning till staten Israel i ur ett teologisk perspektiv ? Ok , vi ställde frågan. Han sa att under gamla testamentets tid behövde Gud ett folk och ett land. Men nu sen Jesus kom så upprättade han ett nytt förbund, vi alla kristna är hans nya folk och landet är Guds rike." slut citat Alex Awad,pastor i East Jerusalem Baptist Church Betlehem Bible College

"With God on our side" tar en titt på teologin den kristna sionismen, som lär att eftersom judarna är Guds utvalda folk, de har en gudomlig rätt till Israels land. Aspekter av detta trossystem leda till att några kristna i väst att ge okritiskt stöd till israeliska regeringens politik, även de som privilegium judar på bekostnad av palestinierna, vilket leder till stort lidande bland muslimska och kristna palestinier och hotar Israels säkerhet som helhet.

Denna film visar att det finns en biblisk alternativ för kristna som vill älska och stödja Israels folk, en teologi som inte gilla en grupp människor framför en annan, utan i stället främjar fred och försoning för både judar och palestinier.


Läs mer om filmen här

With God on Our Side

Läs även andra bloggares åsikter om

Dagen-1
Dagen-2

1 kommentar:

 1. En spännande utveckling pågår i världen och så länge som Satan Djävulen styr den så kommer många illdåd att förekomma, inte bara i Israel utan överallt.

  Någon nämnde med rätta att Israel ej längre är Guds egendomsfolk eftersom Han slöt ett nytt förbund om ett andligt Israel.
  Det bokstavliga Israel förkastades
  eftersom de inte ville ta emot Jesus, de förkastade honom och då blev de förkastade av Gud.

  Det andliga Israel är en nation bestående av överlämnade tjänare till den ende sanne Guden. Dessa har Gud själv utvalt från jorden.
  1 Korintierna 1:21-31. Mark.13:27
  Upp.14:1-5.

  När Gud drar människor till Jesus för att de skall få korrekt andlig vägledning genom hans församlingskropp på jorden, då bedöms de som sanningssökare. De får undervisning genom den andliga föda som ges ut av Jesu trogne och omdömesgille slavklass.

  DESSA MINA MINSTA BRÖDER som Jesus
  nämnde, är just denna slav!
  Guds Israel är alltså en ny skapelse, och har ingenting med det bokstavliga Israel att göra.
  Galaterna 6:15,16.

  För övrigt kan jag inte kommentera om det bokstavliga Israel mer än att det inte kan ha Guds välsignelse så som de bär sig åt!

  (Godkänns eller ej?)

  SvaraRadera