15 april 2010

Pingst i valet

Citat” Kristen kampanj vill sätta prägel på valet
Niklas Piensoho, föreståndare för Filadelfia Stockholm: Vi ska finnas med i valbruset med en annan röst, med en dimension som inte får missas”
slut citat Dagen

Men vad är budskapet?

En kyrka som gått ut i med ett klart budskap är Sv. Kyrkan

Citat” Vi tror på en Gud som älskar alla människor Vi tror att Gud har skapat varje människa till sin avbild och att var och en av oss är precis lika mycket värd i Guds ögon. Gud gör inte skillnad på människor utan vill att vi alla skall kunna leva i tillit – fria från förtryck.” slut citat Nej till rasism

Därför säger vi nej till rasism

Det är en kyrka som tagit Jesu ord på allvar, den har tagit tydligt ställning mot rasism och för alla människor lika värde.
Den står upp på sina kristna bröders nöd i Palestina. Läs mer: Med bön för fred

Citat" Det är utmärkt att kyrkan tar strid mot främlingsfientligheten - inte minst därför att Sverigedemokraterna länge försökt använda kyrkan som sin politiska plattform. slut citat Hellle Klein

Ofta ifrågasätts invandrare i Sverige speciellt om de har en annan tro än kristendomen. Själv blir jag särskilt berörd när det är " goda kristna " som står för främlingsfientliga tongångar. Bloggen "Forum för frihet" drivs av en fd. flykting och muslim från Bosnien här hennes Tack Sv.Kyrkan

Citat"Förhoppningsvis kan det bidra till ett annat tonläge i den politiska valkampanjen där sifferexercisen och de feta vallöftena kompletteras med en öppenhet för de riktigt stora frågorna, de som i grunden handlar om synen på människans okränkbara värde."slut citat Dagen-ledaren

Läs även andra bloggares åsikter om
Dagen
Dagen

7 kommentarer:

 1. Kommentaren av "JH Östersund" där en annan bloggare anklagas för antisemitism avvisas. se kommentarsreglerna § 3. – Här har du inte rätt till grova anklagelser en person för t.ex. nazism, rasism, islamfobi, antisemitism etc. utan bevis, fakta och argument!

  SvaraRadera
 2. Politik är inte Guds vilja.

  Bibeln har aldrig förespråkat allas lika värde eller den fria viljan.
  Det gör politiken.

  Men var i Bibeln står det att Gud värdesätter alla människor lika mycket?

  Gud värderar oss olika. Vi kristna, de värdefulla, kommer till himlen och vanligt folk, de värdelösa, hamnar i helvetet. (En annan ordning skulle faktiskt avskaffa helvetet.)

  Byt ut orden "kärlek" och "älska" till "värde" och "värdesätta" så förstår ni vad jag menar:
  "Värdesätt din nästa som du värdesätter dig själv."

  Den gyllene regeln får genast en konkret betydelse.

  ”Din nästa” har bara ett värde, givet att det finns en vilja att överlåta sig till Kristus.
  Annars är personen värdelös i Guds ögon.

  Därför ska vi inte rädda världen genom politisk retorik. Gud har dömt till den till undergång.

  Vi kristna vill till himlen. Alla andra vill något annat.

  För att göra det rätta krävs ingen politik. Allt som fordras är att du tar avstånd från allas lika värde, den fria viljan och ropar: ”Jesus! Ske Din vilja. Inte min!”

  Politik är inte Gud vilja. Meningen med livet bestäms av Gud, inte av oss människor.

  Bengt Wikström

  SvaraRadera
 3. Bäste Bengt Wikström tyvärr har jag inte haft möjlighet att kommentera ditt inlägg förrän nu.
  "Politik är inte Guds vilja" När jag läser min bibel tycker jag den är fylld av politik, en politik för frihet och rättvisa:

  Citat" Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok.Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! ur profeten Jesaja 2

  Folket frågade honom:( Johannes Döparen) "Vad skall vi då göra?" Han svarade: "Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt." Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: "Mästare, vad skall vi göra?" Han svarade: "Driv inte in mer än vad som är fastställt." Och när det kom soldater och frågade honom: "Och vi, vad skall vi göra?" sade han till dem: "Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er sold." Lukas evangelium kap 3

  Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus: "Gå du och gör som han!" ur Lukas evangelium kap 10

  Du skriver citat" ”Din nästa” har bara ett värde, givet att det finns en vilja att överlåta sig till Kristus.Annars är personen värdelös i Guds ögon. slut citat nej jag tror inte på det

  Den Jesus jag möter i evangelierna behandlade alla människor han mötte som jämlikar,
  barn , kvinnor, utlänningar. Han drar sig ej undan de svaga , de misslyckade människorna.
  Läs om Diakonias värdegrund
  Diakonias identitet och arbete har en fast grund i den kristna tron. Vi ser Gud som Skapare, Räddare och Uppehållare av allt liv. Som människor är vi kallade att motverka destruktiva krafter som skadar skapelsen samt att hävda varje människas värde.

  SvaraRadera
 4. En person som räddar (någon) från synd (eller annat moraliskt ont) är en frälsare.

  Enligt min tro är det endast Jesus Kristus som kan rädda oss ur vår synd.

  Politik kan – hjälpa – människor. Aldrig – rädda – dom.

  När Jesus tågade in i Jerusalem på Palmsöndagen möttes han av en folkmassa som ropade: ”Hosianna!”

  Det hebreiska ordet Hoshia betyder Fräls, Rädda, och Na är ett vanligt hebreiskt förstärkningsord som används för att ge extra tyngd åt ett ord eller en mening.

  Folkmassan i Jerusalem bad om frälsning, inte hjälp:
  – Ack (Na) fräls oss Davids son!

  Politik kan i bästa fall hjälpa oss. Men tron är det enda som kan rädda oss.

  Gud vill rädda det värdefulla i sin skapelse inte politiska ideologier.
  Därför är politik inte Guds vilja.

  Dina bibelställen handlar om att hjälpa och inte att rädda.

  Att förstå skillnaden är avgörande i vår tid – den sista tiden.
  I klartext: Det är lika utsiktslöst att nå frälsning i politiken som att få kärlek i ett horhus.

  Att hjälpa världen räddar den inte.
  Den kommer att gå under eftersom den saknar värde.

  För att hjälpa varandra behövs ingen kristen Gud. (Allt som behövs är lite god vilja.)

  För övrigt anser jag att anabaptismen bäst korrelerar (http://sv.wikipedia.org/wiki/Korrelation) med Guds vilja.


  /Bengt Wikström, Luleå

  SvaraRadera
 5. Citat Bengt " Enligt min tro är det endast Jesus Kristus som kan rädda oss ur vår synd.
  Politik kan – hjälpa – människor. Aldrig – rädda – dom. slut citat

  Javisst jag håller med.

  Politik är en statsvetenskaplig term för de processer och den taktik en grupp använder för att fatta beslut, ofta vad gäller hur en stats offentliga makt ska fördelas och utövas. Ordet används också om samhällsvisioner och det specifika innehållet i en grupps handlingsprogram
  Jag som många andra inspireras av bibeln för en god samhällsutveckling som jag anser vi kristna måste delta i. Därför säger vi nej till rasism
  Vad jag förstår så avstår Anabapismen från att delta i samhällslivet och ett politiskt engagemang. Men då öppnar man ju för att grupper som SD får ett större inflytande i politiken.


  Tro och gärningar
  Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: "Gå i frid, håll er varma och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död. Nu kanske någon frågar: "Har du tro?" - Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro. Citat ur Bibeln Jakobs brev 2:14-18

  SvaraRadera
 6. Citat Bengt " Enligt min tro är det endast Jesus Kristus som kan rädda oss ur vår synd.
  Politik kan – hjälpa – människor. Aldrig – rädda – dom. slut citat

  Javisst jag håller med.

  Politik är en statsvetenskaplig term för de processer och den taktik en grupp använder för att fatta beslut, ofta vad gäller hur en stats offentliga makt ska fördelas och utövas. Ordet används också om samhällsvisioner och det specifika innehållet i en grupps handlingsprogram
  Jag som många andra inspireras av bibeln för en god samhällsutveckling som jag anser vi kristna måste delta i. Därför säger vi nej till rasism
  Vad jag förstår så avstår Anabapismen från att delta i samhällslivet och ett politiskt engagemang. Men då öppnar man ju för att grupper som SD får ett större inflytande i politiken.


  Tro och gärningar
  Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: "Gå i frid, håll er varma och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död. Nu kanske någon frågar: "Har du tro?" - Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro. Citat ur Bibeln Jakobs brev 2:14-18

  SvaraRadera
 7. Till "Dessa mina minsta bröder."

  Du har helt rätt: Tro utan gärningar är ingen tro.

  Det sorgliga är att Jakobsbrevet "bevisar" att kristendomen saknar tro. Därför ser världen ut som den gör. Världens kristna tror på det mesta utom Guds vilja.

  Två exempel:
  14 miljoner barn dör, varje år, av hungerrelaterade sjukdomar, samtidigt som jordens rikaste och mäktigaste folk (2 miljarder kristna) ser åt ett annat håll.

  Men skulle inte världens mäktigaste folk kunna hjälpa dessa minsta och små?
  Självklart! Tänk dig att två miljarder människor sätts i rörelse – i Guds namn – och fotvandrar mot hunger och svält i världen. Vem kan stoppa ett sådant segertåg?

  Eller tänk dig att två miljarder kristna, satsar en krona om dagen i ett år, som ett startkapital till dessa barn. Det betyder 730 000 000 000 kronor.
  I stället för att barnen måste dö, gör vi dom till mångmiljonärer.

  Men detta kommer aldrig att ske. Varför?

  Därför att världens rikaste och mäktigaste människor älskar (värdesätter) sig själva mer än Guds vilja. Det är ett faktum.

  Om vi inte förmår oss göra Guds vilja, då vi är världens rikaste och mäktigaste folk i historien, lär vi aldrig göra det.

  Vad är då Guds vilja?
  För mig personligen innebär det att varje dag göra gärningar i Guds namn.
  Därför kan jag inte samarbeta med ogudaktiga organisationer i Hans namn.

  Fast inget hindrar mig från att göra det i mitt eget.

  Det är vad gärningar handlar om – i vems namn du gör dom.
  (Om du kräver, att religiösa och politiskt obundna organisationer, ska handla i Guds namn lär inte få många samarbetspartners.)

  Vill du hjälpa världen? Då uppmuntrar jag dig att göra det i ditt eget namn.
  Vill du att den räddas? Handla då i Guds namn.

  Just till detta motsatspar återkommer Bibeln till, gång på gång:
  Det du gör i eget namn värdesätter inte Gud. Men allt du gör i Jesus namn är ovärderligt.

  Bengt Wikström, Luleå

  SvaraRadera