14 juni 2010

Israel och folkrätten

Alltsedan staten Israel utropades har den staten upprepade gången brutit mot folkrätten, de har kunnat göra detta på grund av sin ”vän” USA. Men en verklig vänskap måste ställa krav att följa folkrätten.

EU måste våga ställa krav
MELLANÖSTERN Sverige och EU bör sätta folkrätten och mänskliga rättigheter som ram för att hantera konflikten i Mellanöstern. Tvinga parterna till förhandlingsbordet, skriver Lise Bergh, Amnesty, Bo Forsberg, Diakonia och Lena Ag, Kvinna till kvinna.

De skriver citat” Nu behövs en aktiv politik som tydligare sätter ramarna och ger tidsgränser till parterna. Detta gjordes bland annat i Balkan. Ramarna måste vara folkrätten – krigets lagar och de mänskliga rättigheterna i vilka ingår att kvinnors rättigheter respekteras. De frågor som berörs av detta är: en tvåstatslösning, Jerusalem som huvudstad för båda staterna och en lösning av flyktingfrågan. Vi anser att det krävs krafttag och vilja att ta konflikten med parterna. Omvärlden har ett ansvar att agera. Det är dags att visa handling och inte nöja sig med retorik." Slut citat Läs mer: SvD

Citat” Utrikesminister Carl Bildt tror att det kan vara nödvändigt för Israel att göra en intern utredning av vad som hände vid bordningarna, men en sådan utredning kommer inte att ge svar på alla frågor.- Det behövs ett bredare anslag, säger han till TT på väg in till utrikesministermötet i Luxemburg. Utrikesministrarna kommer att diskutera hur EU nu kan utnyttja tillfället som uppstått, med ökat tryck på Israel att lyfta blockaden mot Gaza, så att situationen förbättras för människor som lever där. - Framför allt gäller det att Israel självt inser att de bedriver en kontraproduktiv politik. Den gynnar inte Israels egna intressen, den gynnar Hamas, och det kan knappast vara Israels avsikt, säger Bildt. Läs mer Dagen

ICRC: Israels blockad bryter lagen

citat” Hela Gazas befolkning straffas för handlingar som den inte bär ansvar för. Blockaden är därför en kollektiv bestraffning som klart strider mot Israels skyldigheter under internationell lag, säger ICRC i ett fem sidor långt uttalande på söndagen. Läs mer:SvD


Citat” Lobbyn innehåller också framstående kristna evangelikaler som Gary Bauer, Jerry Falwell, Ralph Reed och Pat Robertson, liksom Dick Armey och Tom DeLay, tidigare majoritet ledare i representanthuset, som alla tror Israels återfödelse är uppfyllandet av bibliska profetior och stödja sina expansionistiska agenda, att göra något annat de menar strider mot Guds vilja.” slut citat läs mer om AIPAC

Bibeln och folkrätten-2

Läs SKR:s följeslagare Om dessa våra minsta -Sofie Kuchler Lundström


Läs även andra bloggares åsikter omVårtLand
Dagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar