16 juni 2010

Kyrkan och Israel

Vesa Annala, teolog, pastor, författare och föredragshållare.

I en insändare i tidningen Dagen 2010-06-16 går Vesa Annala i svaromål på en artikel av Göran Lennartssons debattartikel ”Judarna är bärare av Guds löften”av den 8 juni.

Vesa Annala, skriver sakligt och bra citat ”Judar som ett folk vittnar inte om Jesus. Evangeliet (Guds rike) handlar om människans frälsning. Hela den mänskliga existensens historia determineras av vad Gud har gjort i och genom Jesus. I Efesierbrevet säger Paulus uttryckligen att det är genom "kyrkan" som Guds plan i Kristus uppenbaras för hela kosmos (Ef 3:8-11). Alla nationella och geografiska gränser är borta. Jesus har brutit ner skiljemuren mellan judar och icke-judar. Det är inte längre etnicitet eller biologisk härstamning som utgör grunden för medborgarskapet i Israel utan tron på Jesus (Ef 2:12-13). slut citat” läs hela insändaren här: Den kristna kyrkan ersatte judendomens roll

Bra och sakligt skrivet.

Min reaktion på Göran Lennartssons debattartikel ”Judarna är bärare av Guds löften”av den 8 juni.: Välsigna Israel-2

Tilläggas kan är att Göran Lennartsson hänvisar en förkunnelseskrift från 1912 av Lewi Pethrus som hade titeln "Jesus kommer". Den nu pensionerade pingstpastorn Rolf Ericson skriver om denna bok citat ”Det är ju mycket anmärkningsvärt att en bok skriven under 1900-talets början kan vara vägledande för oss som lever år 2010, då historien har visat oss att så mycket blivit förändrat. “ slut citat läs mer här: Anteckningar om innehållet i boken ”Jesus kommer” av Lewi Pethrus

Läs även :En kyrka som bryr sig

Läs även andra bloggares åsikter omInga kommentarer:

Skicka en kommentar